Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

Huj

Fortegnelse

over

Kobberstik og Lithographier efter T h orvald sen s

Værker,

af hvilke Pladerne eller Oplagene tilhore Thorvaldsens Museum,

og som til vedfoiede nedsatte Priser erholdes tilkiobs i Museet

samt hos Kunsthandler Bing i Kiobenhavn.

Kobberstik.

1 * Statue Haabet. S. Amsier sc. Fol...........................................................3

2*-3 * — To Karyatider. B. Consorti sc. Fol.........................................å2 »

4a*-b*. — Grevinde Ostermann. P. Fontana sc. Fol..........................i 2 »

5. — Ganymedes med Ornen. C. Barth sc. Tv. Fol. 3 «

6. — Hyrdedrengen. S. Amsier sc. Fol...................................................3 „

7.* Relief. Christus dobes af Johannes. A. Ricciani sc. (No. 7-10

udgiore Siderne af en Dobefont.) Fol............................................2 »

8.* — Maria med Barnet Jesus og Johannes. B. Consorti sc. Fol. 2 »

9.* — Christus velsigner Bornene. S. Amsier sc. Fol........................2 »

10.* — Tre svævende Engle. Id sc. Fol........................................ 2 »

11.* — La Garitå. Id sc. Fol. ................................... 2

12.* — Amor drikker Viin hos Bacchus. Id sc. Tv. Fol. 2 »

13.* — Sommeren. (Amor med en Svane og Drenge som plukke

Frugt.) A. Testa sc. Tv. Foi............................................................. «

14.* — Hosten. (Amor og den lille Bacchus stampe Druer sam­

men.) Id. sc. Tv. Fol. . ................................................... ....... »

15.* — Amors Pile smeddes i Vulcans Værksled A.Banzo sc. Tv. Fol. 2 »

16.* — Amor klager for Venus over Biens Stik. Amsier sc. . . . 2 «

17 * — Hektor gior Paris Bcbreidelser i Helenas Nærværelse. F. Ru-

scheweyh sc. Tv. Fol............................................ a


4 8 .* — Priam us bonfalder Achilles ;om Hektors Liig. D. Marchetti

sc. Tv. Fol. . . > ..................................................................3 Mk.

— En Qvinde fores af Dftdens Genius til Maalet, forladende

sin Son. (Gravmæle over Grevinde Borkowska.) G. B a -

leslra sc. Tv. Fol.....................................................................................2 »

20.* — Amor opvæ kker den afmægtige Psyche. Id. sc. Tv. Fol. 2 »

24.* — Nessus og Deianira. D. Marchetti sc. Fol................................. 2 »

22. — Amor optaget hos Anakreon. Slolzel sc. Tv. Fol. . . . 2 »

23. — Natten. S. Amsier sc, 4.........................................................................2 »

24. — Dagen. Id. sc. 4......................................................................................2 »

Disse 25 Blade, udgivne med en kort Text a f A. Carnevalini i Rom

1826, sælges samlede for 6 Rbd. A f de med * betegnede haves nogle faae

Aftryk fdr Skriften til doppelt Priis.

Statue. Christus. T. Minardi dpi. Gio. Folo. sc. Eleph. Fol.

— S. Petrus. L. Camia del. Id. sc. Imp. Fol.

— S. Matthæus. Id. del. Id. sc. Imp. Fol. .

— S. Johannes. Id. del. P. Bettelini sc. Imp. Fol.

S. Jacobus. Id. del. Id. sc. Imp. Fol.

— S. Simon. Id. del. Id. sc. Imp. Fol. . . .

— S. Philippus. Id. del. D. Marchetti sc. Imp. Fol.

— S. Thomas. Id. del. P. Fontana sc. Imp. Fol.

— S. Jacobus Minor. Id. del. Id. sc. Imp. Fol. .

— S. Bartholomæus. Id. del. P. Folo sc. Imp. Fol.

— S. Paulus. Id. del. Id. sc. Imp. Fol........................

Christus og de 10 Apostle erholdes samlede for 4% Rbd.

Thaddæus og Andreas ere ikke stukne til denne Suite.)

— M ercur som A rgusdræber. S. Amsier del. J. Caspar sc. Fol. 2 Mk.

— Et Barn. (Georgine Russel.) Fol.......................................................... \ \ »

— Samme seet b a g f r a .............................................................. »

Relief. Gratierne lyttende til Amors Sang. (Monument over Maleren

1 Rbd. 4 Mk.

Appiani.) M. E. Klug sc. Fol...........................................................2-’- »

— Tre syngende Engle. Id. sc. 4............................................... . . 2 »

— Tre spillende Engle. Id. sc. 4............................................................... 2 »

Lithographier.

Fronton-Grupp e. Johannes den Dobers Prædiken. Roma i 829.

4

\

4

\

4

\

\

4

\

4

(De 2 Apostle

Lit. dali’ Armi. 13 Blade i roy. Fol.....................................3 Rbd. - Mk.

Monument over Pave Pius VII. Camia del. P. Guglielmi lit.

Roma 4 829. 3 Blade i imp. Fol. og 3 Blade i ord. Fol. 2 R b d .-

Statue. Daabens Engel. Fol.................... . . - » 2

— Den Irium pherende Amor. Fol......................- » 2

— Potocki. Fol. . » 2

Raderinger efter Tkor val risens Tegninger.

Chirone ed Achille. (Centauren lærer Achilles at skyde med Bue.)

Riepenhausen inc. Tv. Fol...........................................................................1

Chirone ed Achille. (Centauren læ rer Achilles al spille paa Cithar.)

Id. inc. Tv. Fol................................................................................................\

Bacco ed Amore. Id. inc. Fol.......................................................................................1

Ercole ed Omphale. Id. inc. Fol................................................................... \

Igia ed Amore. Id. inc. Fol...........................................................................................\

Samme Composition. B. Pinelli inc.. Fol...................................................\

La sagra Famiglia. Riepenhausen inc. Fol................................................................\

Maria m ed det diende Jesusbarn og Johannes. Id. inc. Fol. . . \

Caritå. Id. inc. Fol................................................................................................................\

Samme Composition. B. Pinelli inc. Fol.............................................. 1

Dante *e Virgilio. Riepenhausen inc. Fol....................................................................1

Thorvaldsens Portrait. Riepenhausen dis. e inc. Fol......................................... \

— — C. W . Eckersberg pinx. J. F. Clemens sc. 4 820. Fol. . 3

More magazines by this user
Similar magazines