Fysik og kemi - Haubo Undervisning

hauboundervisning.dk

Fysik og kemi - Haubo Undervisning

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 7. og 8. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

Undervisningen tager udgangspunkt

i de kundskaber og færdigheder,

som eleverne bl.a. har

erhvervet sig i natur/teknik og

baseres i høj grad på fænomener,

som eleverne oplever i deres

hverdag.

Under hele forløbet lægges stor

vægt på elevernes begrebsdannelse,

således at både det passive

og det aktive ordforråd udvikles.

For at sikre elevernes tilegnelse

af fagligt relevante begreber skal

undervisningsaktiviteterne støttes

af samtaler, diskussioner, beretninger

mv. Eleverne skal bl.a. øve

sig aktivt i at formulere sig om

naturfaglige emner.

Undervisningen skal i høj grad

være præget af praktiske og undersøgende

aktiviteter. Mundtlig

kommunikation øves ved samtaler

om samspillet mellem de

Fortsættes side 4!

teoretiske og praktiske dele af

undervisningen.

Trinmål

Efter 8. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

anvende enkle fysiske og kemiske

begreber til at beskrive hverdagens

fænomener som regnbuen, elektricitet

i hjemmet og korrosion

kende til enkle modeller, herunder

forestillingen om, at alt stof er opbygget

af partikler

beskrive nogle grundstoffer og kemiske

forbindelser samt enkle træk

i det periodiske system

kende nogle generelle egenskaber

ved hverdagens stoffer og materialer,

som tilstandsformer, ledningsevne

og surhedsgrad

kende til eksempler på fysisk/kemiske

beskrivelser af fænomener i

Fysik og kemi

Ideer til evalueringsopgaver

og fokuspunkter for evaluering

Lave to øvelser – afbrænding af stearinlys (eller øvelse med metal i syre) og koge

vand( tø is op). I grupper skal eleverne forklare forskellen på fysisk og kemisk

ændring

Fokuspunkt : Eleverne skal kunne skelne mellem fysisk og kemisk ændring ?

Eleverne skal bruge molekylesæt.

I grupper bygges lette molekyler, som sendes videre til næste gruppe, som

gætter, hvilket molekyle der er tale om

Fokuspunkt: Eleverne skal kende molekylernes opbygning

Eleverne arbejder med at kunne placere grundstoffer i hovedgruppe og periode.

Skriftlig test i at placere grundstoffer i hovedgrupper og perioder og i at kunne

beskrive kemiske forbindelser

Fokuspunkt: Eleverne skal kende til grundstoffer og skal kunne placere dem i det

periodiske system, samt beskrive kemiske forbindelser.

Læreren udleverer et stof pr. gruppe. Stoffet undersøges for surhedsgrad, ledningsevne

og tilstandsform. Læreren er i løbende dialog med eleverne om resultatet

og metoden

Fokuspunkt: Eleverne skal kende nogle generelle egenskaber ved udvalgte stoffer.

Med udgangspunkt i en beskrivelse af vejrfænomener, gerne i tværfagligt samarbejde

med geografi , laver eleverne

3

More magazines by this user
Similar magazines