Fysik og kemi - Haubo Undervisning

hauboundervisning.dk

Fysik og kemi - Haubo Undervisning

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 7. og 8. klassetrin

Udvikling i naturvidenskabelig

erkendelse

Undervisningen skal give eleverne

mulighed for at opnå indsigt

i, hvordan erkendelsen inden for

naturvidenskaberne skabes og

udvikles.

Denne indsigt kan gradvis opnås

ved at arbejde med udvikling af

stadig mere komplekse forestillinger.

Modeller for stoffers opbygning

af partikler og solsystemets

opbygning og udvikling er særlig

velegnede. I dette arbejde skal

der lægges vægt på, at eleverne

udvikler en begyndende forståelse

af vekselvirkning mellem observation,

eksperiment og teori.

For at opnå en erkendelse af vekselvirkning

mellem udvikling af

teknologi og udvikling af kemisk

og fysisk erkendelse, beskæftiger

eleverne sig i undervisningen

med dette samspil.

Forsættes side 6!

Trinmål

Efter 8. klassetrin

Udvikling i naturvidenskabelig

erkendelse

kende til nogle forestillinger om

stofopbygning, herunder det periodiske

system

kende nogle tidligere kulturers

forestilling om universets opbygning

kende nutidens forestilling om solsystemets

opbygning

beskrive forhold, hvor udviklingen

af teknologi er tæt forbundet med

fysisk og kemisk viden

Fysik og kemi

Ideer til evalueringsopgaver

og fokuspunkter for evaluering

Efter gennemgang af atomteoriens tilblivelse bygger eleverne 5 forskellige

grundstoffer af fl amingokugler. Kuglerne sættes sammen med f.eks. små metal-

eller træpinde. Protonerne og neutronerne holdes adskilt af hver sin farve.

Elektronskallerne laves af ståltråd og elektronerne af bitte små fl amingokugler.

Atomerne hænges op i lokalet. Eleverne skal kunne defi nere, hvad der er neutroner,

protoner og elektroner i de enkelte atomer og derudfra kunne bestemme

atommassen for det pågældende atom.

Fokuspunkt: Eleverne skal have kendskab til nogle af atomets bestanddele.

På klassen arbejdes der med oldtidens, middelalderens og Kopernikus’s verdensbillede.

Hvad er forskellen på de forskellige verdensbilleder? Er der en sammenhæng

mellem det opstillede verdensbillede og datidens samfundssyn?

Fokuspunkt: Eleverne skal have kendskab til forskelle i det historisk jordcentrerede

og solcentrerede verdensbillede.

På en vej eller en stor parkeringsplads placeres solen og planeterne med de

rigtige størrelsesforhold og afstande.

Fokuspunkt: Eleverne skal have en fornemmelse af planeternes indbyrdes størrelsesforhold

og placering.

Eleverne læser to artikler om aktuel nyopdaget teknologi. I små grupper snakker

de om, hvordan den fungerer, og hvilken betydning en videreudvikling af teknologien

kan få for samfundet og miljøet. Til sidst samles der op, og grupperne

5

More magazines by this user
Similar magazines