Fiskeringen 2-07.pdf

fiskeringen.dk

Fiskeringen 2-07.pdf

Fiskeringen

Nr. 2. vinter 2007

Udgives af (WWW.)FISKERINGEN(.DK), Din adgang til 63 både i sø & hav, samt over 60 km å. ISSN: 1604-8547

Lakseelven ved Laholm side 4

Fiskeringens

Fladfiskecup 2007 side 8


Ansvarshavende redaktør

Preben Meyer

Rothesgade 6, 4. th.

2100 København Ø

Tlf: 3526 7764/2728 5001

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Redaktion

Preben Meyer

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

Annoncer

Kim Holm Boesen

Tlf: 4698 7262 (mellem kl. 20.00

- 23.00) / 0045 4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

Layout/prepress/tryk

www.westring-welling.dk

Formand

Kim Holm Boesen

Jernbanegade 4 A, 3 tv.

1608 København V.

Tlf: 4698 7262 (mellem kl. 20.00

- 23.00) / 0045 4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

FR´s. sekretariat

Fiskeringen

Nordvejen 5, Vellerup

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: fiskeringen@fiskeringen.dk

Næstformand

Tommy Lauritsen

Nordvejen 5, Vellerup

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: Tommy@fiskeringen.dk

Kasserer

Karl Erik Strandesen

Ranunkelvej 1

3500 Værløse

Tlf: 4698 7264/2173 6917

Email: kasserer@fiskeringen.dk

Konto nr.: 0890-1017302

Øvrige bestyrelse

Bjørn Lund Hansen

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Kris Jeppesen

Frederikssundsvej 50

2400 København NV

Ole Madsen

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Preben Meyer

Tlf.: 3526 7764/2728 5001

Email: meyer@fiskeringen.dk

Claus Stahnke

Email: claus@fiskeringen.dk

Tlf: 4444 7172

Benny Østergaard

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Suppleanter

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2027 8996

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Jørgen Mikkelsen

Tlf: 3617 2516/6035 1852

Email: jmik@fiskeringen.dk

Per Sjøgreen

Højdevej 25

3500 Værløse

Thomas Fox Maule

Tlf.: 4848 2460/4030 0797

Jacob Hänninen Pedersen

Skovdalen 5, Ågerup

4000 Roskilde

Faciliteter

Bådfaciliteter

Ole Madsen

Stengårdsvej 3

3540 Lynge

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9960: Fejlmelding

Strømvand

Benny Østergaard

Muskathaven 26, 3. th

2730 Herlev

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Husene

Administration

Lone Fox Maule

Hegnsvej 78 B

2850 Nærum

Tlf.: 7025 9965

Email: husudvalg@fiskeringen.dk

Husudvalgsformand

Bjørn Lund Hansen

Hummeltoftevej 121

2830 Virum

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Inspektører

John Drewes

Tlf: 4364 5739

Jens Ryhl

Tlf: 4587 0571

Miljøudvalg

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2027 8996

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Webmaster

Claus Stahnke

Tlf: 4444 7172

E-mail: Webmaster@fiskeringen.dk.

Booking

www.fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9969

Arrangementer og

PR-udvalg

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

Der sejles fra Helsingør Statshavn,

med følgende skibe:

Sværd, Skjold, Nadia, Havlit og Jaws.

Fisketid fra kl. 8.00 - 16.00.

Tilmelding starter torsdag

den 1. november

kl. 9.00, hos SPORT DRES.

Deltagerpris : 400 kr.

FISKERINGENS åbne MEDLEMSFORENINGER:

Den Gyldne Karpe:

Kajerød Sportsfisker forening:

Carl Ole Nielsen, Nyvej 14 B 4.th., 1851 Frederiksberg C.

Luis Monteriro, Byagervej 207, 3460 Birkerød. Tlf: 4581 7362

Tlf: 3324 2509

Kokkedal-Nivå Lystfisker forening:

Esrum Ålaug:

Hans Erik Nielsen, Bygvænget 256, 2980 Kokkedal Tlf: 4914 2228

Henrik Andersen, Stationsvej 13, 4050 Skibby. Tlf.: 4447 9770

Neptun Lystfisker forening:

Farum Lystfisker forening:

Steen Brynov, Snebærvænget 11, 2830 Virum. Tlf: 4585 9212

Morten Søndergaard, Nordtoftevej 27, 3520 Farum. Tlf: 4499 1607 Nærum Fiske Klub:

Fiskeklubben Horns Herred:

Lone Fox Maule, Hegnsvej 78B, 2850 Nærum. Tlf.: 4580 5148/

Børge Pedersen, Østervej 8, 4050 Skibby Tlf: 4752 8101

Rødovre Sportsfisker forening:

Helsingør Fluefisker Forening:

Kim Jerris, Vejlands Allé 31, 2300 København S. Tlf: 3630 8512

Kenneth Nilsson, Edvard Munchsvej 2. 3000 Helsingør. Tlf: 4926 6288 Salmo Salar:

Hørsholm & omegns Lystfisker forening:

Ulrik Nielsen, Astershaven 277, 2765 Smørum. Tlf: 4465 4633

Kenneth Nielsen, Ådalsparken 9,3 th., 2970 Hørsholm. Tlf: 4586 9456 Sjælsø Lystfisker forening:

Lars Peter Jønsson, Piletoften 5, 3300 Frederiksværk. Tlf: 4087 3030

Torskefestival Formanden har ordet

Søndag d. 6 Januar 2008,

afholdes for 27. gang, vores årlige torskefestival på

Øresund, i samarbejde med SPORT DRES.

Vel mødt

www.fiskegrej.dk · 3888 4648

Hurtig tilmelding tilrådes

da der normalt er hurtigt udsolgt.

Max. 10 pladser pr. person !!

Der vil være præmie til ca. hver

fjerde deltager og der er præmier for

et beløb af ca. 25.000 kr.

Alt overskud går til klubarbejdet

i fiskeringen.

Til tider kan det være rart at få sat ansigt på bagmændene,

også når de ikke er kriminelle, men laver

noget så uskyldigt som fremragende layout til bladet

Fiskeringen”.

Her er han så i fuldt sving:

Kenneth Johansen.

Sportsfiskerforeningen Gadevang (G 79):

Erling V. Jensen, Ørnevænget 56, Vellerup, 4050 Skibby. Tlf: 4752 6027

Stenløse Sportsfisker forening:

Peter Rudy Nielsen, Søsum Bygade 31B, 3670 Veksø. Tlf: 4710 7988

Tune Lystfiskerforening:

Allan Widell, Lyrestien 8, Tune, 4000 Roskilde. Tlf: 4618 5933

Værløse Fiskeklub:

Karl Erik Strandesen, Ranunkelvej 1, 3500 Værløse. Tlf: 4448 3862

Ølstykke og omegns Sportsfisker forening:

Leon la Fontaine, Fiskene 53, 3650 Ølstykke. Tlf: 4717 5558

Østerbro Lystfisker Klub:

Jan Kristoffersen, Petersborgvej 4 st.th., 2100 Kbh Ø. tlf: 3526 8970

Næste trykte udgave af

FISKERINGEN udkommer 1. maj 2008.

Pris ved løssalg 20 kr., der dækker

portoen. Henvendelse redaktøren.

Oplag 2500 stk. Indlæg står for

skribentens egen holdning. Hvor intet

andet er anført, må artikler citeres med

kildeangivelse.Redaktionen forbeholder

sig ret til at forkorte og redigere breve

og artikler, der optages i bladet. For

indsendt stof garanteres ikke.

Ved Kim Holm Boesen Foto: Preben Meyer

Imens vinteren (måske) trænger sig på, kan vi i Fiskeringens

bestyrelse se tilbage på endnu et travlt fiskeår. Med jysk underdrivelse

kan jeg sige, at det er ikk’ så ringe endda, at drive

andelsforetagendet FR, men også lidt hårdt en gang imellem.

Hårdt? Ja, det er lidt for ofte de samme kræfter vi må trække

på igen og igen. Nu var jeg f.eks. oppe og hjælpe med at tage

Esrum-bådene op første weekend i november sammen med

facilitetschefen, passeren fra Bure Sø og redaktøren.. Optagningen

foregik så tidligt i år, da Sørup inderhavn skal miljørenoveres,

(klasse 4 jord til Kommune Kemi, erhvervfiskehusets

asbestvægge samme vej og et nyt bolværk m.m.). Vi har

desværre været uden facilitetspasser på Sørup havn i nu et år.

Det kan ses på bådene, da de mangler det sidste ”touch” for

at være perfekte. Er der ikke et medlem der som nytårsforsæt

vil være passer for Esrum i 2008? Det vil lette facilitetschefens

arbejde en HEL del! – Ring til Ole på: 4818 8632/2325 1277

eller mail på: faciliteter@fiskeringen.dk

En anden ting vi vil bede om i det nye år, er at du/I holder

RIGTIG godt øje med de ulovlige garn/ruser. Det seneste

eksempel var et nedgarn i Bastup sø, som et par medlemmer

fik fat i under geddefiskeri i det tidlige efterår. Politiet

og fiskerikontrollen blev underrettet, men var MEGET sene i

optrækket. Det skal nu ikke stoppe os. Så hvis du/I observerer

ulovlige garn/ruser, så anmeld det til Fiskeriinspektoratets

døgnåbne telefon på: 7218 5609. Politiet skal kun kontaktes,

hvis garnet/rusen tages op – det må man jo egentlig ikke, når

man møder garnet ved kysten, da det er selvtægt, men med

hensyn til f.eks. Donse Dam og Bastrup Sø, er det os der har

lejet fiskeretten, så her er det lovligt at stoppe ulovligheden.

Hvis du/I finder ulovlige fiskeredskaber på en FR-facilitet, så vil

FR’s sekretariat også meget gerne vide det. Tlf.nr.:7025 9966,

fiskeringen@fiskeringen.dk Tag gerne billeder til dokumentation.

Når vi nu er ved ulovligt fiskeri, så har vi i den senere tid

konstateret, at der er dukket en del østeuropæere op ved

vores vande. Nogle af dem forstår ikke lystfiskesystemet i

Danmark, hverken det statslige (lystfiskerskatte-) tegn, eller

foreningssystemet. Vi er ved at få lavet en skrivelse på dansk,

engelsk og polsk, der vil blive lagt ud på hjemmesiden og

rundsendt. Så har du/I en mulighed for at forklare, at fiskeriet

kræver medlemskab af en klub i FR.

Endelig er min bøn, at I i 2008 fortæller MEGET mere om

jeres fangster. Bare put det ind på hjemmesiden under ”Fisketuren”.

I løbet af det kommende år bliver der mulighed for

at uploade billeder, og en løbende konkurrence har vi også

planer om.

God Jul og Godt Nytår fra FR

Fra bådoptagningen ved Esrum Sø. Vinterbåden gøres klar.

2 Fiskeringen

Fiskeringen 3


Johannes fra Fiskeklubben af 1999 med laks fra Reningsverket.

Lakseelven ved Laholm

Tekst og foto: Preben Meyer, m.fl.

Lagan er med sin længde på over 250

kilometer et af de rigtig store vandsystemer

i vort skønne naboland Sverige. Det

er vanskeligt at se på et kort, hvor den

egentlig udspringer, men i højderne syd

for Jönköping fortaber den sig mange i

små åer og bække. Undervejs er der bygget

kraftværksopstemninger i stribevis,

hvilket er årsagen til, at kun de nederste

ca. 8 km er lakse- og havørredførende.

Alene fra udmundingen i havet og til og

med Knäred, hvor Fiskeringens dejlige

hus ligger er der 6 kraftværker!

Fra kraftværket i Laholm og til udmundingen

i Kattegat løber elven frit,

og her har der, især i de sidste par år,

været et rigtig godt fiskeri efter laks og

ørreder. Laksen har ikke mulighed for at

gyde, men et antal bliver hvert år indfanget

og strøget for rogn og mælke. Herefter

bliver de klækket på lakseklækkeriet

i Laholm, og når de er store nok bliver

de udsat i elven, hvor de lever et par år,

før de drager til havs for at æde sig store

og fede. Nogle af dem vender ret hurtigt

tilbage, og smålaks eller ”grilse” på et par

kilo er derfor ret almindelige, men gennemsnitsvægten

vil jeg anslå til ca. 4,5

kg. I år var den største laks på 15,5 kg,

hvilket hører til sjældenhederne.

Vandstanden og strømmen er

afgørende

I år har laksefiskeriet i Lagan været formidabelt

på grund af den våde sommer

og eftersommer. Det hænger nemlig

sådan sammen, at hvis der er meget vand

i systemet, slipper kraftværkerne meget

vand igennem. Noget går igennem turbinerne,

og hvis der er stort overskud

bliver en del sluppet udenom. Hvis der

derimod er mangel på vand efter en

nedbørsfattig periode, bliver der kun

produceret strøm til industrien på hverdage

i dagtimerne, og i weekenden kører

man, også i dagtimerne, på lavt blus kun

af hensyn til lystfiskerne. Resten af tiden

er der simpelthen ingen strøm i elven, og

det er ensbetydende med, at fiskeriet er

nærmest håbløst. Mange dage bliver der

lukket allerede kl. 15 eller kl. 16, så man

skal tidligt op for at udnytte dagtimerne.

- Man bør altid undersøge på forhånd,

hvor meget vand kraftværket i Laholm

har tænkt sig at slippe igennem på de

dage, man vil fiske. Det gøres på adressen

www.eon.se, översikt, vattenkraft,

vattennivå/vattenflöde, Laholms Kraftværk.

Man kan også besøge siden www.

laholmslaxfiske.nu, hvor der tillige er

oplysninger om de sidste dages fangster.

Lagan er spinnefiskernes elv

Den øverste del af elven er opdelt i flue-

og spinnestræk samt stræk med blandet

fiskeri. På fluestrækkene er kun tilladt fiskeri

med fluestang og altså dermed ikke

det meget populære fiskeri med spinflue.

Fluestrækkene er dog højst 100 m lange,

så spinnefiskeren kan hurtigt gå forbi

ned til næste spinnestræk. Fluefiskeriet

foregår mest med tohåndsstang og, i

det mindste, synkende forfang. Nogle

bruger ligefrem rørfluer med metalkrop

for at nå ned til fisken, og så begynder

grænsen mellem spinne- og fluefiskeri

ligesom at flyde lidt ud.

Spinnefiskerne bruger til gengæld

ofte almindelige rørfluer for enden af

linen. Mindst halvanden meter fra fluen

sætter de en tregangssvirvel, hvortil

er bundet en tavs på 30-40 cm med et

synk i enden. Synket fungerer både som

kastevægt og synk og vægten ligger på

20-40 g. Almindeligt spinnefiskeri med

blink praktiseres også, og mange af de

lokale fisker aldrig med andet end Wigglerblinket

i blank eller kobber. ( Det er

det der grimme, men effektive blink med

påklistret bly). Agnet krog (orm eller

anden agn) er såmænd også tilladt på

spinnestrækkene, undtagen på det yderste

stykke i april måned. Man ser dog

sjældent folk fiske med naturlig agn, så

måske er det ikke så effektivt.

Teknikken er enkel

Der er ikke de store dikkedarer med

hensyn til spinneteknikken, hvadenten

man fisker med blink eller spinflue, og

det er næsten altid ved bunden det foregår.

Man kaster skråt opstrøms og lader

agnen synke. Så står man man bare og

nøkker svagt med stangspidsen indtil

agnen er drevet så langt nedstrøms, at

der er kommet voldsomt pres på linen.

Derefter kan man vælge enten at give

line for at holde agnen lidt længere ved

bunden, eller man kan bare spinne hurtigt

ind og begynde forfra. Med spinner

er det en lidt anden sag. Der ville jeg

fiske mere opstrøms, for i samme øjeblik

strømmen får fat i spinneren, går den op

i vandet, og det er som regel ikke der fisken

bider. Ligesom ved alt andet fiskeri

er der dog sikkert mange undtagelser.

Det er svært at sige hvilken agn, der

er bedst. De fleste fisk bliver fanget på

spinflue, men det er også det, de fleste

fisker med. Jeg mistede selv en rigtig god

fisk på spinflue efter 15 minutters fight,

og Noels fisk blev også taget på spinflue.

Johannes’ flotte laks på 6.5 kg faldt for

en spinner, og Boye brugte en agn, der

vist nok hedder Flying Worm. På billedet

bagved Boye kan du se den gamle hoveddør,

der nu er skiftet.

Noel de Leons blanke laks

vejede 4,7 kg.

Mange laks i 2007

Sæsonen i lagan går fra 1. marts til 14.

oktober. De sidste to uger af sæsonen

må man kun fiske, hvis man har erhvervet

sig et årskort. Lige før sæsonslut

står laksene tæt på stykket nedenfor

Laholms Kraftværk, og kæmper om de

bedste standpladser. De er derfor temmelig

bidevillige, men mange af dem har

stået længe i elven uden at tage føde til

sig og er kraftigt farvede. Naturligvis

varierer opgangstidspunktet fra år til år

afhængig af nedbørsmængder og deraf

følgende vandføring. Den våde sommer

i 2007 gav en tidlig opgang, og høj

vandstand og god strøm resulterede i

særdeles gode fangster til laksefiskerne.

Der blev indrapporteret i alt 1.600 laks.

De første dukkede allerede op i maj

måned, men fiskeriet tog først rigtig fart

i august med dagsfangster op til 25 laks

og kulminerede den 14. oktober med

hele 82 laks på en enkelt dag.

I marts og april er der ørreder af ret

beskeden størrelse i elven. Der er dog

enkelte pæne eksemplarer imellem, og i

laksefiskeriets højsæson bliver der også

fanget nogle få flotte havørreder.

Skulder ved skulder midt

i byen eller?

Det er forbavsende lidt man har brug for

sit gebrokne svenske, når man fisker i

Lagan. Begynd altid samtalen på dansk,

for der er god chance for at han svarer

på samme sprog, hvis han da ikke taler

engelsk eller tysk. Der er mange fisketurister

ved Lagan, men hvis du endelig

træffer en svensker, må du ikke forsømme

lejligheden til at pumpe ham lidt.

De fleste af dem jeg har truffet er både

hyggelige og meddelsomme, kun nogle

få holder armene tæt ind til kroppen.

Hovedparten af fisketuristerne og

et fast hold af de lokale fisker på strækningen

fra ”Gröningen” helt oppe i Laholm

by og ned til Jernbanebroen, hvor

elven kan passeres via en gangbro. På

”Gröningen” står man virkelig skulder

ved skulder og fisker i takt for at undgå

hinandens liner. Her er bredden stensat,

og man skal ned ad en trappe for at

lande fisken, hvis man ellers kan komme

forbi de andre fiskere. For mig føles det

lidt som at fiske i Frederiksholms Kanal;

ikke særligt charmerende. Der er dog

4 Fiskeringen Fiskeringen 5


den fordel, at man er ganske tæt på

den lokale grejbiks, hvor man kan få

fyldt op med endegrej til erstatning

for det, der blev siddende i bunden.

Sig til den flinke mand, at du kommer

fra Fiskeringen, så er der 10 % rabat

at hente. Her kan også købes fiskekort,

men forretningen åbner meget sent, så

køb det dagen før, eller køb det på en

af benzintankene.

Lidt længere nedstrøms finder man

lokaliteter som ”Stentrappen”, Sälhunnastenen”

og ”Halmstadhålan”. Her er

lidt bedre plads og udmærket fiskeri,

men det er stadig byfiskeri. Ca. 1 km

længere nede ligger ”Reningsverket”.

Her er en stor parkeringsplads, og at

stedet er populært, vidner de mange

biler om. Der er dog også plads til

mange fiskere, både opstrøms og nedstrøms,

og man føler sig allerede her

mere ude i naturen.

Insisterer man på at fiskeriet skal

være forbundet med naturoplevelse,

er det fra jernbanebroen og hele vejen

til udmundingen det foregår. Det er

lidt småt med parkering, men med lidt

6 Fiskeringen

flid finder man P-pladserne efterhånden,

og det er da også sjovt at gå lidt

på opdagelse. Efter nedbørsperioder

i august og september er der på hele

strækket gode chancer for blanke opgangsfisk,

men sent på sæsonen er der

stort set ingen fisk tilbage, og man er

tvunget til at søge længere opstrøms,

hvor der er mere trængsel af såvel mennesker

som fisk.

Lagan flyder noget så dejligt forbi

Fiskeringens hus i Knäred, men her

er ingen laks at hente på grund af de

mange opstemninger. Der er dog både

gedder og aborrer og enkelte ørreder.

For mange år siden fangede et juniormedlem

såmænd en bækørred på hele

3 kg lige neden for huset.

Der er ca. 20 km at køre til laksefiskeriet

ved Laholm, men der er sandelig

også andre gode fiskemuligheder i

nærheden. Vänneån, (se forsiden) der

ligger mellem 5 og 10 km fra huset er

en utrolig smuk å med fine bækørreder

og regnbuer, men det er en helt anden

historie.

Boye, Sportsfiskerforeningen Gadevang

med laks på 4,65 kg.

Laks i aftensol. Redaktøren måtte nøjes med

en af de små. Laks på denne størrelse er meget

almindelige i Lagan. Blankfisk på 2.0 kg.

MK - TRÆ

● Brænde: Eg, Bøg eller Birk.

Savet og flækket, klar til brændeovnen

eller pejsen.

● Træbriketter.

● Dækbark til haven.

Alt til dagspriser

incl. moms og levering

tlf.: 48 25 27 95/40 54 60 95

Gudenåen og Tangeværket

en uendelig historie

Når jeg vender

blikket væk fra

vores sjællandske

andedam, falder det

straks på Gudenåen. Her

har miljøminister ”Honney

Gedelår” (tak til ATS i

Politiken) endelig opdaget,

at der faktisk er et Vandrammedirektiv

fra EU, og

at det også skal overholdes

ved Gudenåen. Høringsforslaget

var så, at Guden-

Gudenåen ved Gødsted. Foto, Ole Malling.

åcentralen får 3 + 3 år mere,

så der kan udarbejdes en forvaltningsplan for åen og et projektforslag

for genopretningen. Dette forslag støttede Danmarks Sportsfiskerforbund

(DSF) oprindeligt også. Det mente FR dog IKKE i sit høringssvar,

Vi finder at der er brugt tid nok. Det eneste der er at gøre er, at

politikerne vælger imellem det lange omløbsstryg eller fører Gudenåen

tilbage i sit oprindelige løb. Dette mente vi i FR nok, politikerne kunne

klare at beslutte på max. 3 år, og så lade Gudenåcentralen overgå til at

være elmuseum. Sådan skulle det have været endt for LAAAAAAAAANG

tid siden (f.eks. da miljøminister Svend Auken havde muligheden sidste

gang Tangeværkets koncession udløb). Da Danmarks Naturfredningsforening

(landsforeningen, ikke lokalgruppen) meldte ud, at de kun

kunne se een løsning, nemlig at fjerne Tangeværket og lægge Gudenfloden

tilbage, ændrede DSF signaler, så nu mener de også, at 3 år er nok

til at politikerne finder en løsning.

Men hvad er problemet? Alle er da glade for det lange omløbstryg

– NEJ! Ikke de lokale grundejere, der er bange for, hvad der sker med

huspriserne, hvis søudsigten smutter, og der i stedet er udsigt til et

slambassin, der vil dukke frem, hvis floden bliver lagt tilbage. Derfor er

der et par lokale folketingspolitikere der kæmper for det korte omløb

– ”der går da laks op gennem fisketrappen” som en lokal socialdemokrat

HAVFISKERI!

udtalte. Ja det er korrekt, ca. 150 laks om året, men problemet er jo, at

der ikke kommer nogen smolt retur, da de bliver ædt af søens gedder, eller

ender i turbinerne. Og det problem vil et kort omløbstryg ikke løse.

DAGTURE Hvorfor bider jeg lidt af DSF? - Det gør jeg AFTENTURE

fordi DSF har benyttet

valgkampen til at påstå, at de ikke alene repræsenterer de omkring

30.000 organiserede lystfiskere i DSF-foreningerne, men også, som

eneste landsdækkende lystfiskerorganisation, kan tale på vegne af de

mere end 400.000 danske lystfiskere der står udenfor DSF (fra DSF

brevet ”Til partierne ved folketingsvalget”). Nu er det ikke fordi, at den

jysk dominerede organisation DSF ikke laver en masse fine initiativer,

FISKETURE – FROKOST –FEST

OG LANGTURE

men for det første, er der en anden landsdækkende organisation, nem-

Øresund

eller

ELIDA HAVFISKERI

Udtrækning af obligationer

Af Kim Holm Boesen

{Arresø og Hanne Berit, max. 30 pass.

Antares og Havstrygeren, max. 48 pass.

Kattegat På Fiskeringens 20 repræsentantskabsmøde sovepladser. i april 2007 blev

PLADSBESTILLING der foretaget lodtrækning om OG en ferieuge OPLYSNING:

i Oddenhuset

blandt udstedte obligationer.

45 Den 57 heldige 07 24 vinder (Rederi) er indehaveren 20 af 32 obligation 07 24 nr. 056.

Fax 45 Ved 76 henvendelse 99 95.

(Mobil

til Husudvalget kan aftales, hvornår

Internet adr.: http://elida.fishing.dk/E.mail adr.: Elida@fishing.dk. ombord)

Følg ferieugen os uge for uge ønskes på TV-2 afviklet. Tekst-TV side 639.

lig Ferskvandsfiskeriforeningen, der også har sæde i det rådgivende

udvalg (og har samme mening som FR om Gudenå-sagen – max 3 års

forlængelse). For det andet vil jeg gerne have mig frabedt, at DSF påtager

sig at tale på mine vegne, når jeg ikke er medlem. Magtfuldkommenheden

er kommet så vidt, at en lokal DSF-repræsentant har spurgt

hvad FR gjorde i en søbrugergruppe, idet: ”Det er udelukkende DSF der

kan repræsentere lystfiskerne”. Hvad mon Lystfiskeriforeningen og SU

mener om denne sag.

Udnyt din friværdi

Er din bolig steget i værdi gennem de senere år?

Så gemmer der sig måske en betragtelig friværdi.

Med Nordea Prioritet kan du bruge friværdien,

som du vil. Fordelen er, at du her får samme rentesats,

som du betaler på lånet.

Hvad er din drøm? Du kan få mere at vide i

vores filialer eller på vores hjemmeside.

Nærum Afdeling

Nærumvænge Torv 2

45 80 11 22

nordea.dk

Gør det muligt

A

Efter lodtrækning blev obligationer med endetal 8 udtrukket.

Disse kan indløses. Obligationer med endetal 8 indsendes

til Fiskeringens kasserer Karl Erik Strandesen.

Bestyrelsen

Fiskeringen 7


Findus på vej.

Fiskeringens Fladfiskecup 2007

Af: Kim Holm Boesen Foto: Preben Meyer

Det skete i de dage, at Fiskeringen

afviklede sin første fladfiskekonkurrence

i samarbejde med

Fiskeavisen og Sport Dres. Nærmere

bestemt mødte 52 spændte lystfiskere

op på Nordkajen i Helsingør Statshavn

lørdag den 6. oktober. Vi trak lod om

pladserne på Findus (skulle have været

Sværd, men båden fik forfald, heldigvis

ikke skipperen) og Nadia, og kl. 7

stævnede vi så ud med henholdsvis

Kim Knudsen og Lars Pryds ved roret.

Undervejs ud til fiskepladserne var der

uddeling af de bestilte, men desværre

rationerede børsteorm – F….. tage P&T,

der kun havde leveret halvdelen af de

bestilte orm!.

Jeg var med på Nadia, der også havde

flere prominente lystfiskere med, såsom

Paw Meinertsen og Thomas Hansen fra

Farum FK, samt den ene af sponsorerne:

Tommy og Gitte fra Fiske Avisen.

Paw og Thomas havde valgt pladser

nede agter, sammen med netop Tommy

og Gitte og Brian Lorentzen. Vi startede

på den nordlige del af Disken, og Thomas

var virkelig tændt den dag. Thomas

og fiskeren i stævnen væltede fisk op

gennem hele dagen, og kronede det med

en skrubbe på over et kilo, samt en fejlkroget

rødspætte på 1,2 kg – der selv-

følgelig ikke talte med i konkurrencen.

Paw startede også godt, men missede

så et par store fisk, bl.a. tabte han en

rødspætte i overfladen på anslået over

et kilo!

Så i stedet var det Thomas Hansen

med 2.402 g der blev nr. 2 i konkurrencen

om de 3 største fisk og Brian

Lorentzen lige efter på en 3. plads med

2.384 g – han lånte nemlig et Lars

Pryds takkel – så var der fisk!

Skipper Lars havde medbragt nogle

levende tobiser, så han smuttede op på

Lappen, så vi kunne satse på hvarrerne.

Men trods et fint vejr med solskin og

let vind, var det et strømkaos deroppe.

Selvom Lars holdt Nadia på skruen,

sørgede en kraftig bundstrøm ind og

overfladestrøm ud for, at alt blev filtret

sammen, så ingen kunne fisk effektivt.

Lars prøvede lidt længere inde, men her

var der ingen fisk, Så præmien for dagen

største (og eneste hvarre), en slethvarre

på 525 g, gik til Henrik Hollender fra

Findus. Han fik en 8’ DAM Steelpower

20 lbs, havstang, værdi kr. 999.

Nu kan det ikke holdes hemmeligt

mere. Manden med dagens største flade,

en rødspætte på 1.205 g blev taget af

Henrik ”Tømmer” Christensen fra Rødovre

Spf. Han vandt et gavekort på kr.

3.000 fra Sport Dres. Søreme om han

ikke også – efter vi havde fjernet vinderrødspætten,

havde størst samlet vægt

af 3 fladfisk på 2.598 g. På 4. pladsen

havde vi Jacob Jensen med 2.369 g fra

Nadia, men så var der Findus på tapetet:

fra 5. plads: Henrik Hollender med

2.237g til 9. pladsen: Jan Kruse med

1.955 g. Den sidste præmierede vægt

var 1.852 g, fanget af Finn Mogensen

fra Nadia. Deres udsendte havde utur,

det blev kun til 2 skrubber og 2 isinger,

i alt 1.760g for 3 fisk – langt uden for

præmierækken.

De 10 kunne vælge imellem: 10’

Berkley Series One, spinnestang til

1299,- Abu Ambassadeur 5500 C3,

multihjul til 1.199,- Ryobi Applause

4000, fastspolehjul til 1199,- Shimano

Exage 6000, fastspolehjul til 1.099,- 8’

Daiwa Grand Wave, bådkastestang til

899,- Okuma Epix Pro 40, fastspolehjul

til 799,- 2 fribiletter, Sværd til 440,- 2

fribiletter, Nadia til 500,- og 2 gange

årsabonnement, FiskeAvisen til

260,-/stk.

Fiskeringen vil gerne sige TUSIND

TAK til deltagere og sponsorer – vi

gør det om igen i 2008!

Henrik Hollender med slethvarren.

Henrik Christensen med dagens største fisk.

8 Fiskeringen Fiskeringen 9

Indvejning.

Thomas Hansen med fine fisk.


Det går godt

med husene

Tekst: Lone Fox Maule og Per Madsen

Foto: John Børgesen, Asger Lauritsen m.fl.

Det er med stor glæde, vi kan konstatere,

at Fiskeringens huse: Oddenhuset, Mörrumhuset

og Laganhuset nu er restaureret

og i en sådan stand, at medlemmerne

i stigende grad booker og bruger husene

både til fisketure og familieferier. I de

24 år, Fiskeringen har været ejer af f.eks.

Laganhuset, er der rigtig mange medlemmer

i tidens løb, der har været involveret

i og med stor fryd været med til at

istandsætte huset.

Obs! Ny hoveddør.

Sidste tiltag er, at der nu er kommet

ny hoveddør i Laganhuset, så de af Fiskeringens

medlemmer, der er mere end

1,75 m høje, og som har stiftet ubehageligt

bekendtskab med dørkarmen, nu kan

se frem til en ”smertefri” entrè i huset

(spørg redaktøren).

Den helt store fornyelse ved huset

er, at der er kommet terrassedør med

glasruder, som giver rigtig dejligt lys i

stuen. Terrassedøren vender ud mod

elven, og på et eller andet tidspunkt,

når økonomien tillader det, vil der blive

bygget en terrasse i lighed med den, der

10 Fiskeringen

er bygget på

Mörrumhuset.

For værdigt

trængende: Er

der mon klubber,

som ikke

kan se bunden

i pengekassen

for guld, så er

Husudvalget

liebhaver til et

lille tilskud til

den kommende

Terrassedøren.

terrasse ud mod

elven.

I løbet af det sidste halve år er Laganhuset

malet både udvendig og indvendig.

Endvidere er der i foråret lagt nyt tag på

udhuset, så brændet nu kan ligge i tørvejr.

(Se bagsiden).

Mörrumhuset er nu også ved blive brugervenligt

for klubber og familieture,

idet huset og annekset fra 2008 kun

udlejes samlet. Annekset ændres til et

værelse med 4 gode køjer og bad, og

køkkenet nedlægges. Herudover vil vi

fjerne pejs og skorsten i hovedhuset, så

vi får en større og bedre stue.

I forbindelse med, at der blev bygget

terrasse på Mörrumhuset, og efter

at den første begejstring havde lagt sig,

fik vi en del ønsker om at fælde træer,

så aftensolen kunne nydes på terrassen

over en kapslet genstand. Derfor greb

husudvalget, hvad der var af økser og

motorsave, drog af sted mod øst og fæl-

Er det ikke skønt.

dede 8 store 16 m høje træer mod vest.

Så drager vi til Sjællands Odde

– Oddenhuset – hvor helårsudlejningen

fungeret fint.

I sommer slog lynet ned i installationen,

og køle/fryseskabet blev ødelagt.

Husudvalget fremskaffede et andet køle/

fryseskab.

Efterlysning

I forbindelse med indretning og anskaffelser

til husene i øvrigt, er komfurer,

køleskabe, emhætter, vaske, toiletter

m.m. genbrugsvarer. Det er madrasserne

i alle 3 huse også, og da de i skrivende

stund er særdeles ”genbrugte”, efterlyser

husudvalget brugbare madrasser, helst

i målene 2m x 85cm og 2m x 90cm. Vi

modtager gerne henvendelser, og vi er

parate til at afhente madrasser. Kontakt

venligst HUSUDVALGET: tlf. 70259965

eller på mail husudvalg@fiskeringen.dk

Og så til sidst en tak til medlemmerne,

som bruger husene, for at være med

til at passe på husene. Dette er en stor

hjælp for husudvalget.

Værd at vide:

For fremtiden udlejes hus og anneks i

Mörrum kun samlet hele året.

I Laganhuset skal nu kun bruges den

nye Rukonøgle til hoveddøren.

Bestyrelsen har foretaget en mindre

justering af lejen for husene. De nye priser

kan ses på hjemmesiden.

Nye ansigter i bestyrelsen

Kristian Jeppesen, bedre kendt som Kris fra Sport Dres

er nyt bestyrelsesmedlem i Fiskeringen.

Mon ikke de fleste københavnske lystfiskere

kender Kris, der er indehaver af

grejforretningen Sport Dres på Frederikssundsvej.

Den nu 47 årige Kris kom

i lære lige fra skolen hos den daværende

indehaver af Sport Dres, der tilfældigvis

var hans far. Dengang var den en meget

lille, men velrenommeret biks tæt på

Nørrebro Station. I 1990 overtog Kris

forretningen, og siden er den vokset

til en af Danmarks største grejbutikker

med fem fastansatte medarbejdere

foruden Kris selv. I travle perioder er

der en stab af løse medarbejdere, man

kan trække på. Sport Dres er flyttet 2

gange, men adressen har altid været, og

er stadig Frederikssundsvej.

Idag er det en imponerende forretning

i to etager med et kæmpe udvalg,

og man føler sig altid godt tilpas, når

man besøger den, ikke mindst når man

handler med chefen selv.

Som barn blev Kris slæbt med til

de jyske åer af farmand, der naturligvis

også var ivrig lystfisker. Da han blev

gammel nok til at færdes på egen hånd,

kastede han sig over havnefiskeriet, der

foregik mest med sandorm.

Jeg så dagens

lys i starten af

halvtredserne i

Øresundsbyen

Vedbæk. Dengang var Vedbæk Havn en

fiskerihavn, og det har nok præget mit

liv. En aftentur på havnen var en del af

min tidlige barndom. Da jeg blev lidt ældre,

tilbragte vi unger meget tid med at

fiske ulke i havnen. Københavns Sportsfiskerklub

havde en jolle i havnen, den

har min far og jeg tilbragt mange timer

i. Senere slæbte min far mig også til de

jyske åer, Omme Å, Skjern Å, Holsted Å

Det gik især ud over Tuborg

Havn, hvor der dengang var

rigeligt med både torsk og fladfisk.

Sandormefiskeriet ledte

måske meget naturligt videre

til rigtigt medefiskeri. I hvert

tilfælde blev Kris som tyveårig

konkurrencemedefisker, og at

det gik temmelig godt, kan man

overbevise sig om ved at kigge

på den lange række af pokaler i

kontoret under forretningen. Til

mit uforskammede spørgsmål

om ikke medefiskeri var kedeligt

svarer Kris, at det snarere blev for

stressende i længden, og at det nok var

årsagen til, at han efter 10 år droppede

denne form for fiskeri. Nu foretrækker

han et mere afslappet fiskeri i havet og

søerne såvel som ved kysten. Den sidste

nye lidenskab er jerkfiskeri efter gedder.

Åfiskeriet er også blevet genoptaget,

og bliver bl.a. dyrket ved Mattrup Å,

hvor Kris har sit eget hus.

Jeg giver udtryk for, at det næppe

kan være noget driverjob at lede en forretning

som Sport Dres, der jo også har

stået for Fiskeringens telefonbookning

i mere end ti år. Til det svarer Kris, at

han stadig synes det er sjovt, og at man

som selvstændig også har en vis frihed

til at tage ud og fiske, når man har lyst.

Nu til dags foregår det ofte sammen

med næste generation, der hedder Jonas

og er 13 år gammel.

Velkommen i bestyrelsen Kris.

Redaktøren

Per Sjøgreen er blevet valgt ind som suppleant i bestyrelsen, og

indgår som ny rekrut i husudvalgets trofaste arbejdsstyrke.

På opfordring fortæller han:

m.m. Senere fik vi en LM23 som var indrettet

til fiskeri. Ekkoloddet var dengang

på størrelse med en skotøjsæske og skrev

på papir.

Jeg kom i lære som sejlmager i halvfjerdserne.

Vand blev igen en del af min

skæbne. Efter 10 år med sejl, gik jeg i

land og blev gartner i kommunen. Fiskeriet

lå i dvale i mange år, men en gammel

ven vakte det til live, da vi fik små børn.

Så kunne vi slippe væk fra barnegråd og

bleer. Først blev det kysten, senere de

jyske åer. Trolling, i Simrishamn er det

også blevet til, med hjælp fra en anden

ven. Når der er tid til overs, går jeg også

på jagt. Derfor har jeg bygget mig en

skydepran, men det var ikke nok. Jeg nu

gået i gang med et bygge en jagt/fiske

jolle med motor. En Oreby ll.

Jeg prøver også på at passe på bådene

i Sønder Sø i Værløse, hvor jeg bor og er

medlem af Værløse Fiskeklub. Fiskeringens

Husudvalg har også fundet vej ind i

min kalender. Der er meget at gøre med

pasning af husene. Jeg er imponeret over

det store arbejde der er lagt i Lagan huset.

De andre huse står nu for tur.

Knæk og bræk Per Sjøgreen

Fiskeringen 11


Facilitetsnyt

Den nye båd i Lynæs.

Facilitetsnyt

I Lynæs er der kommet en dejlig Crescent

465 med presenning, der egner sig

meget bedre til det lumske farvand. Det

er stadig en god ide at medbringe waders,

men der er kommet en ny bro lige

ved siden af båden, der gør det hele lidt

nemmere.

I Esrum Sø har båd 1-2 fået en længe

tiltrængt ny dørk, fremstillet af Jens

Ryhl.

Desværre fik den nyrenoverede båd 42-

1 ved Munkholmbroen revner i hækken,

fordi der er brugt for stor motor. Nu

er den på plads igen, repareret og forstærket.

Det var en ærgerlig udgift. Der

må bruges max. 10 hk. motor.

Presenningerne i Nivå og Helsingør er

sendt til reparation, så her får vi snart

igen både uden regnvand.

Vi har endelig fået flyttet bådene i

Helsingør Nordhavn. De ligger nu ved

siden af hinanden ved bro nr. 10 på

plads 8 og 9.

Båden i Køge Havn var der ikke rigtig

nogen, der havde lyst til at bruge, så denne

facilitet nedlægger vi med udgangen

af 2007. Vi håber at kunne bruge båden

som en tredje båd i Helsingør, men først

skal vi have en plads.

Og så den store nyhed:

Fiskeretten ved Esrum Å

forlænges med 700 m

Det er lykkedes Fiskeringen at få lov til

at fiske på golfklubbens del af åen, til at

begynde med i en prøveperiode indtil

udgangen af 2008. Vi må under ingen

omstændigheder holde på golfklubbens

P-plads eller gå ned over arealerne

med golfbanerne. Den eneste måde at

Munkholmfaciliteten.

komme derned er langs åen opstrøms

fra, altså fra den gamle del af zone 2.

Hermed bliver zone 2 forlænget med

små 700 meter, så der skulle gerne være

nye muligheder for at få en fisk. Til dem

der benytter den nye del af zone 2: Husk

det er en prøvetid og at golfklubben har

stillet det gratis til vores rådighed. Derfor

er det vigtigt at vi viser hensyn og

ikke efterlader affald eller andet der kan

skade vores mulighed for fortsat at fiske

der efter 2008.

Benny Østergaard, Strømvand

Benny med januar-regnbue fra zone 2.

Et surt opstød

kalder Jens Ryhl selv dette indlæg, men

det kan også være ret surt at være en

samvittighedsfuld passer, når man kommer

ud for det her beskrevne.

HELSINGØR - HELSINGBORG

Lørdag d. 28/7 tog jeg ud til bådene ved

Holte Yachtklub, for atter at tømme dem

for vand (det er der gået en del tid med

denne sommer), samt reparere tofte og

damlåg på båd 9-2. Til min store overraskelse

var der en død samt syv levende

agnfisk i dammen. Jeg havde ikke noget

net med, så det tog mig en rum tid at få

dem fanget ind med en øse og genudsat

ud i søen.Det kan godt være, at vedkommende,

der har indfanget agnfiskene, har

tænkt, jeg booker båden igen i morgen,

eller, dem kan den næste som booker

båden bruge? Der er bare den hage ved

dette, at der ikke kom nogen og brugte

båden. Da jeg kom hjem undersøgte jeg,

hvornår båden sidst havde været booket.

Det viste sig, at agnfiskene havde svømmet

rundt i dammen i syv dage. Det er

simpelthen mangel på ansvarlighed,

det er svineri, det er dyrplageri!

Sådan opfører man sig bare ikke som

medlem af Fiskeringen.

Den 22/9 var jeg igen, for gud ved

hvilken gang, ude at tømme, og til min

forfærdelse lå der en død og to levende

skaller i dammen på båd 9-2!!!

Venlig hilsen

Jens Ryhl

Bådpasser / inspektør

Et job for dig?

Fiskeringen søger nye facilitetspassere til

følgende faciliteter: Esrum Sø, Farum Sø og

Furesøbad. Det er selvfølgelig i orden, at du

nøjes med at betale dit kontingent og nyde

godt af vore flotte faciliteter, men kontingentet

er nu en gang baseret på, at nogle

yder en frivillig og ulønnet indsats. Er det

ikke ved at være din tur nu? Du får et fast

beløb pr. år til at dække din kørsel.

Henvendelse til Ole Madsen på 4818 8632 /

2325 1277 eller faciliteter@fiskeringen.dk

DEN BILLIGE VEJ TIL SVERIGE!

HH-Ferries er rederiet, som billigt og hurtigt bringer dig til

Sverige eller videre til Norge og Finland. Ombord får du en

naturlig pause med mulighed for at få noget at drikke og spise

samt shoppe. Velkommen om bord!

Afgang hver hele og halve time det meste af døgnet! Tlf. 49 26 01 55 www.hhferries.dk

Husk at du kan købe billige billetter hos husudvalget tlf. 7025 9965, og at du

som Fiskeringsmedlem får 10 % rabat på alle ordinære billetpriser.

Julegaver• • •

Lawson Waterguard

flueæsker, god

kvalitet med kraftigt

hængsel og vandtæt pakning. Fås i mange

størrelser med skum og/eller rum.

Priser fra

99,-

Thermokrus, 0,6 liter,

tæt som en thermokande,

genial.

149,-

Berkley Digital vægt,

vejer op til 23 kg med 10

gr intervaller

Før 299,-

199,-

Stetson, den originale

vandtætte uldfilt hat

i fantastisk kvalitet,

mange modeller.

799,-

Scierra Black Water Pro, 5-lags

åndbar waders i virkelig god kvalitet,

leveres med transport taske

Før 2699,-

1.599,-

Scierra Hydrovent vadejakke,

5-lags åndbar vadejakke, med

vandsøjle tryk på 10.000 mm

Før 2699,-

1499,-

D.A.M. Fangstkrog Erect,

genial ny fangstkrog som nærmest

kan rulles sammen og

med et enkelt greb kan slås ud.

Udslået længde 90 cm. Leveres

i praktisk bælteetui 25 x 12 cm.

349,-

Vi har

fundet nogle gode

juletilbud, samt nogle

rigtigt gode gaveideer til

lystfiskeren, som har ”det hele”.

For at du kan nå at handle har vi

åbent alle søndage i december til

og med 23/12 fra kl. 10-15.00. Glæd

dig i øvrigt til vores gigant udsalg,

som starter onsdag d. 2 januar.

Husk du kan handle døgnet rundt,

samt få leveret varerne lige til

døren på www.fiskegrej.dk

og ha’ så en rigtig

go’ jul.

Shimano Beastmaster STC 180/210 cm, alsidig

rejsestang som kan bruges både som 6’ eller 7’.

Transport længde 57 cm. Leveres med cordurarør.

Kastevægt 5-20 gr

Før 899,- 499,-

Shimano Trinidad,

fremragende hjul med helstøbt

aluminiumsramme. 6 A-RB kuglelejer og 1 rulleleje.

Gearing 6,2:1

Trinidad 20 før 4799,- 3499,-

Trinidad 30 før 4999,- 3699,-

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648

Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370

www.fiskegrej.dk - sportdres@sportdres.dk

12 Fiskeringen Fiskeringen 13


Fangstrapporter

Husudvalget med flere ved Namsen

I uge 24 begav næsten hele husudvalgets

arbejdsstyrke og adskillige andre

fiskeringsmedlemmer sig til Namsen for

at fange laks. Holdet bestod bl. a. af Per

Madsen, John Børgesen, Mogens Svensson,

Bjørn Lund Hansen, Jens Hansen og

Thomas Fox Maule. Forholdene var ikke

optimale, så det lykkedes kun for John

Børgesen at lande en laks. Her følger

Johns beskrivelse af turen:

”Fiskeriet startede lørdag, og det første

tilbud kom søndag aften, hvor en stor

laks efter 5-6 minutters fight sprang helt

fri af vandet, men blinket mistede desværre

sit tag i den store fisk – øv!

Mandag og tirsdag skete der ikke noget,

men så igen tidligt onsdag – ca. kl.

Natfiskeriet lønnede sig

John Børgesen er en flittig fisker, og man

kan nok undre sig over, hvorfra han får al

den energi, når man også tager i betragt-

14 Fiskeringen

01:00 – kom der et nyt tilbud, som desværre

efter kort tid fik sig vristet fri. Så

– endelig ca. kl. 02:00 kom et nyt, kort

og kontant hug. Efter 35 minutters fight,

hvor jeg skiftevis løb opstrøms og nedstrøms

efter fisken, lagde den sig på siden

og min makker kunne hugge gaffen

i nakken på en flot laks, som senere blev

vejet på Grande Gårds bismervægt: 10,2

kg. Fisken var 103 cm lang. Med til historien

hører, at jeg – på samme stang, med

samme hjul og med det samme blink

– for 11 år siden fangede en laks i Orkla

på 10 kg. Så min gennemsnitsvægt på

laks fanget i Norge er stadig over 10 kg.

En fantastisk oplevelse!”

ning det store frivillige arbejde han laver

for Fiskeringen, men hør nu bare her:

”Tirsdag, den 4. juni havde jeg aftalt med

en arbejdskollega, at vi skulle på natfiskeri

på Stevns. Det blev en fantastisk

nat. Før mørket faldt på, fangede vi en

del torsk – de største op til 2,5 kg. Da

det gik over i mørk nat, skete der noget;

kysten blev helt levende, der var ørreder

overalt.

Efter at det ved 4-tiden begyndte at blive

lyst kunne vi gøre status. Vi havde fået i

alt 6 flotte havørreder på land – fra 1,2

kg til 4,2 kg. Jeg var selv så ubeskeden at

fange den største.”

Fiskekonkurrence i

Poppelsøen

Den 31. oktober afholdt Værløse Fiskeklub

konkurrence i Poppelsøen. Der var mødt 7 friske

personer fra 3 klubber op til arrangementet, Vi

havde da håbet på større interesse fra klubbernes

side, men det skulle ikke være tilfældet denne

dag. Vi var dog glade for at kunne lokke nogle fra

de andre klubber med. Stor tak til deltagere fra

Esrum Å Laug og Salmo Salar, for at tage turen til

Ballerup og være med til at støtte vores arbejde

for at skabe nogle gode ture.

Poppelsøen som ligger i Ballerup er omkring

6500 m2 stor. Det er en hyggelig lille sø med

masser af fisk, hvor man kan kombinere fiskeri

med afstresning. Der er også en lille kiosk med

diverse grej og mad- og drikkevarer. Hos Mogens

som ejer søen, kan man altid få en lille snak om

alt og intet. Der bliver udsat fisk hver dag, og det

er i alle størrelser. Her kan fanges regnbuer, bæk,

hav- og guldørreder.

Kl. 15 begyndte konkurrencen, og de fleste

var mødt op i god tid for at finde de bedste

fiskepladser, og lige lure nogle tricks af. Da det et

en af mine favoritfiskesteder, kender jeg en del

tricks, og dem fik jeg da også lov til at dele ud af.

Vejret var lidt overskyet, og fiskene stod samlet i

en stor stime lige ud for kiosken, men de var ikke

særlig bidelystne. De gik og legede med hinanden,

da det er gydesæson i øjeblikket, men lige meget

hvad der blev serveret for dem, blev det kun til

småhug, hvor de ikke bed ordentligt, også det

man kalder ”territoriehug”.

Men pludselig er der et bobleflåd med en

hvid flue efter, som løber i den forkerte retning.

Jørgen fra Esrum Ålaug giver modhug, og fisken

sidder fast på krogen. En lille fight på 5 min, og så

ligger fisken på bredden, en pæn bækørred med

krog og masser af mælke i kroppen er fanget som

første fisk efter 45 minutter. Dette skulle senere

vise sig at være nok til at udløse to præmier, da

der ikke blev landet flere fisk i konkurrencen.

Jørgens fisk gav de andre deltagere blod på tanden,

og der blev fisket igennem, men som sagt

uden resultat. Mange deltagere mærkede småhug,

og alle var klar til modhug, men dette blev desværre

ikke nødvendigt.

Aftenfiskeriet i søen plejer ellers også at

kaste en til flere fisk af sig, men dette var heller

ikke tilfældet denne dag.

Da klokken nærmede sig 18, var det blevet

mørkt og det var tid for præmieoverraskelsen.

Præmierne blev uddelt og gik til.

Senior:

1. præmie + 2. præmie, Jørgen Svendsen, Esrum

Ålaug, Bækørred 1,34 kg. Gavekort 100+200 kr.

Junior:

1. præmie, August Buch Andersen, lodtrækning

gavekort 200 kr.

2. præmie, Joachim Nielsen, lodtrækning, gavekort

100 kr.

Peter Lennert, Formand i Værløse

Fiskeklub, www.vaerloesefiskeklub.dk

En stor tak til:

Mogens Pedersen, Poppelsøen, Ballerup

www.poppel.dk

Henrik Lauritzen, Ballerup Fiskemagasin

www.ballerupfiskemagasin.dk, gavekort.

Specimencup 2007

Fiskeringens Salt- og

Ferskvands Specimencup 2007

I vores facilitetskonkurrence med

Sport Dres som sponsor har vi i år fået

flere imponerende fangster ind, såvel

fra faciliteterne som fra konkurrencerne,

bl.a. laks og store fladfisk. Slutstillingen

er opgjort som en vægtprocent

på basis af de fiskearter der står på

den officielle Danmarksrekordliste.

Første Lagan laks

Johannes Nørgaard fra Fiskeklubben af 1999 fortæller:

Vi har været en tur i Fiskeringens Laganhus.

Lørdag morgen den 1. september kørte vi

til Laholm på den ”rigtige” side af slusen, købte

grej og indløste fiskekort. Vejret var noget af det

skønneste, højt solskin fra starten; det måtte

blive en god dag.

Jeg havde den store oplevelse at få en laks på

krogen. - Efter en fight på ca. 15 min. fik Kim

den sikkert i fangstnettet og jeg stod med en

vidunderlig laks på hele 6,5 kg. – Jeg vidste ikke

hvilket ben jeg skulle stå på af glæde! Laksen

blev i øvrigt taget på en spinner, og efter dette

var fiskehumøret helt i top, men resten af dagen

måtte vi nøjes med at bade div. grej uden held. Se

billedet i artiklen om Lagan.

Jagten på de store Esrum aborrer

Per Nygaard, DR

Sportsfiskerklub

skriver: DRS havde

den 13. oktober arrangeret

en aborretur

med deltagelse af 11 medlemmer fordelt på 4

både og under kyndig vejledning af Preben Meyer.

Der blev godt nok fanget mange småaborrer,

men de fik sig en ny chance. Ved frokosttid samledes

bådene, for at opleve, nærmest på bestilling

at Preben Meyer halede en svend ind på 1.35

kg – 40 cm. Et par gode gedder måtte også lade

livet, en til Preben på 4,9 kg og en til Birte Fabricius

på 4,4 kg, desuden fangedes to brasener i 2

kg klassen, der bed på pirk, hvem forstår!

Fiskerings Cup 2007 vinder

Den 6. oktober afviklede vi vores fladfiskekonkurrence

– og et af medlemmerne rendte med

det hele. Med en rødspætte på 1,205 g taget af

Henrik Christensen fra Rødovre Spf., fik han

største flade under konkurrencen. Søreme om

han ikke også – efter vi havde fjernet vinderrødspætten,

havde størst samlet vægt af 3 fladfisk på

2.598 g. Se billederne på midtersiderne.

Slethvarre fra FR-båd

Den 9. august var Niels Østervemb, Gadevang

ude med en af Helsingørbådene. Det blev til

en symfoni af fisk: 2

hornfisk, 10 isinger,

en skrubbe og en

slethvarre på 350,

samt 6 fjæsinger og en

lille knurhane. Niels

prøvede også med

tobis efter pighvar,

men uden held.

Ingen sandart, men

en aborre

Den ”gl.” redaktør og FR-formanden har tidligere

fravristet Arresø et par sandarter, så det skulle

prøves igen den 2.

juni. Men ikke så

snart havde vi søsat

vores woblere, før

det blæste op, så vi

sneg os i modvind

væk fra Frederiksværksiden

og over

mod Anisse - troede

der var mere læ. Det

var der ikke, så efter

5 timers hårdt roarbejde og kun 2 hug til Preben,

sætte vi kursen hjemad. Ca 500 m fra havnen

kom dagens eneste fisk, en meget lys aborre på

700 g til Kim Holm Boesen, Værløse FK, taget på

en Merimetso wobler i g/r/g.

Endelig lakseslim på fingrene

Kim Holm Boesen, Værløse FK fortæller videre:

Jeg har gennem lang tid jagtet en svensk laks,

først i Mörrum og så på en tur i august til Lagan

- uden held. Men nu skulle det være, sidste weekend

for dagkort i Lagan, og godt selskab i FR’s

Knäred-hus i form af Tommy, Claus, Preben og

Boye. Boye Pedersen fra Gadevang og jeg kunne

se i Laholm by, at det vrimlede med folk på Gröningen,

så vi prøvede istedet på den anden side

af elven, OG der var en fisk. - I andet kast med

en sort/rød Flying C, sad der en hunlaks - til

Boye. Jeg fik lakseslim på fingrene, da jeg stod for

landingen. Desværre havde den taget spinneren

så hårdt, at den blødte kraftigt fra gællerne, så

vi valgte at tage den med hjem. 4,65 kg stoppede

vægten på. Også dette billede kan du se længere

fremme i bladet.

Storbrasen er rovfisk

Vladimir Ulasevich, Østerbro Lystfiskeklub var

den 26. maj taget på en morgentur efter gedder

i Sjælsø. Han fiskede med forskelligt isenkram,

bl.a. en 7,5 cm

Rapala Minnow

Spoon, og det gav

gevinst, bare ikke

lige det han havde

troet. En storbrasen

på 5,7 kg – 74

cm indhalerede

nemlig wobleren

og gav en fin fight. Hvem siger at ”fredfisk” altid

er fredelige!

Geddebonanza på Donse

Geddepremiereturen var igen i år henlagt til

Donse Dam. Jeg havde inviteret Tommy Pedersen

- FiskeAvisen for at vise ham den smukke sø. Og

Donse Dam viste sig fra den smukkeste side, idet

vi tog 27 gedder og 1

lille aborre (den huggede

på den den orange

leddelte flydende Rapala

som Tommy fiskede

med). Største gedde var

på 5,5 kg+ (min vægt gik

kun til 5 kg) de 2 næststørste

var søstre på 3,4

kg, en til hver. Alle fisk

blev taget på blinket Orkla

og woblerne: orange

leddelt flydende Rapala, sort/grøn/gul bomber

samt rød/hvid Youzi (kun 2 fisk).

Endnu en FED aborre fra

Vallensbæk-/Ishøj Havn

Jesper Grenaa Eilertsen, Værløse FK var den 29.

april ude med den ene

af Vallensbæk-bådene.

Jesper skriver: Fik en

stor aborre på 1300 g -

fisken var den største ud

af ca. 10 stykker. Resten

var små. Jeg har ikke

rigtig fået styr på, hvornår

det er bedst at fiske

aborrerne i bassinet

mellem havnene. Den

tog en sort jig med smag

(den må have duftet dejligt og smagt af noget, der

minder om orm. Jeg testede ikke selv).

Slutstillingen

1. plads og vinder af et grejgavekort på 750 kr

fra Sport Dres: Vladimir Ulasevich, Østerbro

Lystfiskerklub – brasen: 5,7 kg = 72,8p

2. plads og vinder af et grejgavekort på 500 kr

fra Sport Dres: Preben Meyer, DR Spf – aborre:

1,35 kg = 48,5p

3. plads og vinder af et grejgavekort på 250

kr fra Sport Dres: Jesper Grenaa Eilertsen,

Værløse FK – aborre: 1,3 kg = 46,7p

4. Henrik Christensen, Rødovre Spf – rødspætte:

1,205 kg = 32,5p

5. Preben Meyer, DR Spf – gedde: 4,9 kg =

26,1p

6. Kim Holm Boesen, Værløse FK – aborre: 0,7

kg = 25,1p

7. Halvårspræmievinder i form af et grejgavekort

på 200 kr fra Sport Dres: Johannes Nørgaard,

Fiskeklubben af 1999 – ferskvandslaks:

6,5 kg = 24,5p

8. Birte Fabricius, DR Spf – gedde: 4,4 kg =

23,5p

9. Niels Østervemb, Gadevang – slethvarre:

0,35 kg = 6p

10 . Kim Holm Boesen, Værløse FK – gedde: 3,45

kg = 18,1p

Fiskeringen 15


Returneres ved

varig adresseændring:

Kundenummer: 10081263

Fiskeringen

Nordvejen 5, Vellerup

4050 Skibby

Nyt tag på udhus i Lagan

Foto, John Børgesen, Asger Lauritsen, Mogens Svensson

More magazines by this user
Similar magazines