Printversion - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Printversion - Cykelviden

Ved Frederiksberg Metrostation parkeres

der ved elevatorskakten - cykelparkeringen

er ikke til at få øje på.

Ved Lindevang Metrostation ligger

cykelparkeringen på vej til målet og i

nærheden af hovedindgangen.

Ny håndbog om cykelparkering - fortsat fra side 1

Ikke så underligt at cykelparkeringskælderen ved metrostationen ikke bliver brugt!

og overskuelig og placeres mellem de retninger, cyklerne kommer fra, og deres

destination. Men det er ikke det, man har gjort. Da man opdagede at cyklerne

begyndte at hobe sig op på forpladsen, begyndte man modstræbende at opstille

stativer. Pladsen er imidlertid hverken udformet eller dimensioneret til cykelparkering

i den målestok, der er nødvendig. Derfor har det fra starten set rodet og uoverskueligt

ud. Alligevel har man opstillet flere stativer. Og flere endnu.

Når man stiller sig den opgave at forsøge at få plads til yderligere 30 stativer, uden at

det ser for tåbeligt ud, så er den umulig at løse. Der er stadig for få stativer, og de

stativer der er, tilgodeser ikke cyklisterne fra de forskellige retninger, de ankommer

fra. Det er svært for en travl cyklist, der skal med Metroen, at få øje på, hvor de ledige

pladser er. Derfor vil der altid stå cykler udenfor stativerne, både på forpladsen og

udenfor. Det er en om´er!

Når der nu er en stor politiske bevågenhed både nationalt og lokalt for at få flere til at

cykle, så er det ærgerligt at kommuner, bygherrer og deres rådgivere tager så lemfældigt

og useriøst fat på opgaven. Placering og indretning af cykelparkering er en

planlægningsopgave som alle andre. Der skjuler sig ikke noget mystisk eller uforudsigeligt

i opgaven. Og cyklister er lige så logiske som andre mennesker.

Man må starte med at omdefinere opgaven. Ud fra en optælling ved spidsbelastning

kan man få et indtryk af hvor mange cykler der aktuelt er behov for at gøre plads til.

Derefter må man vurdere fra hvilke retninger cyklerne kommer og opstille en fordelingsnøgle

på hovedretningerne.

Man skal se på pladsen som helhed og forestille sig hvordan det endelige resultat skal

se ud, inden man gennemfører den første fase. Den går ud på at opstille det beregnede

antal stativer ved de forskellige tilkørselsretninger på en måde, som er både

æstetisk og funktionelt tilfredsstillende.

Derefter vil det vise sig om behovet er dækket. Ofte stiger behovet, når parkeringsforholdene

forbedres. Derfor skal der gøres plads til udvidelser.

Fortsættes på side 3

2

More magazines by this user
Similar magazines