Printversion - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Printversion - Cykelviden

Århus Kommune

Komfortmålinger på cykelstier skal sikre

bedre forhold for århusianske cyklister

Som et led i den løbende indsats for at

forbedre vedligeholdelsen af cykelstierne,

gennemfører Århus Kommune i den

kommende tid komfortmålinger på

samtlige cykelstier.

Målingerne relaterer sig til ét af initiativerne

i den cykelhandlingsplan, som Byrådet nu

skal tage endelig stilling til - nemlig en

forbedret drift og vedligeholdelse af

kommunens cykelruter.

En god vedligeholdelse og renholdelse af

cykelstierne er af mange cyklister udpeget

som en af de mest betydende faktorer, når

det gælder om at fremme cyklismen og

sikre en god komfort.

Målingerne vil danne baggrund for den

fremtidige strategi og prioritering af drift og

vedligehold af cykelstierne. Der er planlagt

tilbagevendende målinger, som i øvrigt

også vil muliggøre information til

cyklisterne om stiernes tilstand.

Det er firmaet Dynatest i Glostrup, der

gennemfører målingerne.

Billedtekst: Komfortmålingerne gennemføres

med et særligt målekøretøj, der ved

hjælp af laserteknologi registrerer stiernes

tilstand.

Dansk Cyklist Forbund

Århus - Årets

Cykelby 2007

Danmarks næststørste by har lagt en plan for at fremme cykling. Det belønnede

Dansk Cyklist Forbund med titlen Årets Cykelby 2007.

I begrundelsen for udvælgelsen af Århus som Årets Cykelby 2007 skrev landsformand

Claus S. Hansen og direktør Jens Loft Rasmussen bl.a.:

"Århus er kendt som smilets by. Nu vil Århus også være cykelby. Der hænger fint sammen:

CYKLER OG SMIL”.

Erfaringerne fra København og Odense viser, at det betaler sig at satse på cykeltrafik.

Hvis vi ser på udviklingen i perioden 1990-2005 og sætter 1990 til 100, er København og

Odense nu oppe på index 150, mens Århus ligger på 90. (kilde: statens ny cykelstrategi:

FLERE CYKLER PÅ SIKKER VEJ). Det er den udvikling, som kommunen nu vil vende.

Århus har en plan – en ambitiøs og god plan, som er blevet endnu bedre efter en omfattende

høringsproces. Uden en plan bevæger man sig i blinde, men en plan uden effektive

midler til gennemførelse af planen, kan ende med at blive en dagdrøm.

Århus har dog ikke alene en plan, men et bredt politisk flertal ønsker at sætte betydelige

midler af til gennemførelsen af planen. 50 mio. kr. over de næste 5 år. Det er et mærkbart

løft i forhold til tidligere år, og selvom det kun rækker til en del af ønskerne, er vi

overbevist om, at cyklisterne gradvist vil mærke, at der er blevet mere medvind."

Cyklister er mennesker – og som alle andre kan vi godt lide at blive forkælet. Vi elsker et

sammenhængende stinet, så vi kan komme rundt i byen, og vi elsker god asfalt uden

huller. Nu bliver det mere tillokkende at være cyklist i Århus, og det vil uundgåeligt føre

til en øget cykeltrafik – og som en afledet konsekvens, et bedre bymiljø.

Borgerne ønsker gode byer med et godt byliv. Århus å er gravet frem, og nu får cyklisterne

et venligt skub. Måske bliver Århus også det første by, der genindfører sporvognen

eller letbanen, som det nu hedder. Dansk Cyklist Forbund vil gerne ønske byen til lykke

med den ny positive udvikling.

Rådmand i Århus, Peter Thyssen, glæder sig over udnævnelsen:

"Byrådet har vist stor vilje til at gøre noget for cyklisterne i Århus, og så er det da dejligt

at få sådan en påskønnelse fra cyklistforbundet," siger rådmand Peter Thyssen.

Se Århus Kommunes cykelhandlingsplan på adressen:

www.aarhuskommune.dk/cykelhandlingsplan

For yderligere information kontakt:

Århus Kommune

Trafik og Veje

Pablo Celis

Tlf. 8940 4479

Mail: pc@vej.aarhus.dk

4

More magazines by this user
Similar magazines