hvordan implementere bedre velfærd? - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

hvordan implementere bedre velfærd? - Professionshøjskolen UCC

Fra politiske krav til ny praksis:

HVORDAN IMPLEMENTERE

BEDRE VELFÆRD?


2

KONFERENCE OM IMPLEMENTERING

Danske kommuner skal i disse år leve op til nye politiske

visioner og krav om bl.a. inklusion, deltagelse, medborgerskab,

bæredygtighed og effektivitet. Men hvordan bliver


ændrer praksis? Og hvordan undgår vi at bruge økonomiske

og menneskelige resurser uhensigtsmæssigt?

Professionshøjskolen UCC og Familie & Evidens Center inviterer

til en konference, hvor der gives svar på disse spørgsmål.

Hovedtaler er den internationalt anerkendte implementeringsforsker

Dean Fixsen. Konferencen præsenterer derudover

forskellige tilgange til implementering, hvor der sættes fokus

på, hvordan indsatser på velfærdsområdet kan kvalitetssikres

og effektiviseres – ved at bygge på forskning og en systematisk

inddragelse af fagprofessionelles eller borgeres viden.

INFORMATION

TIDSPUNKT:

14. marts 2012, kl. 9-17

STED:

Festsalen, Danmarks Pædagogiske Universitet,

Emdrupborg, København NV.

PRIS: 1280 kr.

TILMELDING:

www.ucc.dk under linket ”Konferencer”.

Konferencen byder på oplæg ved Dean Fixsen, University

of North Carolina, Anders Holm, Århus Universitet og Dorrit

Christensen, Ballerup Kommune – efterfulgt af en udfordrende

paneldiskussion. Derudover gennemføres en række workshop,

der præsenterer erfaringer med implementering fra forskellige

praksisfelter og organisatoriske niveauer, hvor deltagerne aktivt

inddrages i en diskussion om at omsætte visioner og planer til


Konferencen lægger samtidig op til etablering af et nationalt

implementeringsnetværk inden for det pædagogiske og uddannelsesmæssige

område.

FYRAFTENSMØDE:

Den 13. marts kl. 16-18 inviteres til ”prækonference” om

grundlæggende problematikker og temaer på området for

implementering inden for velfærdsområdet.

Prækonferencen er gratis. Læs mere om den på www.ucc.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Konferencekoordinator Karin Wendt, kawe@ucc.dk

Hans Månsson, chefkonsulent, UCC, hmaa@ucc.dk.

Bianca Albers, direktør, FEC, ba@fec-dk.dk

PROGRAM

9.00-9.30: Registrering og morgenkaffe/-te/-brød

9.30-9.40: Velkomst

v/ Laust Joen Jakobsen, rektor, professionshøjskolen UCC

9.40-11.00: Succesful Strategies for Implementation

v/ Dean Fixsen, ph.d., direktør for National Implementation

Research Network (NIRN), University of North Carolina

11.10 – 11.30: Kaffepause

11.30-12.00: Fra intervention til virkning - via implementering

- hvordan måler vi det hele?

v/ Anders Holm, ph.d., professor, Aarhus Universitet, DPU

12.00-12.30: Fra politisk vision til organisatorisk handling.

v/ Oplæg ved Dorrit Christensen, direktør, Ballerup kommune

12.30-13.30: Frokost

13.30-14.30: Når virkeligheden rammer: Hvordan tænkes

implementering ind i organisationers dagligdag?

Paneldiskussion v/ Dean Fixsen, Anders Holm, Dorrit Christensen

& Publikum

14.30-15.00: Kaffepause

15.00-16.30: Workshops:

A: Implementering af projektet ”Inklusion 0-18 år” i Ikast-Brande

Kommune.

- Fra projekt til praksis tænkt inden for rammerne af Fixsens

implementeringstrekant.

v/ Birgitte Rønnow, specialkonsulent & Marie Hultberg, projektleder,

Ikast Brande kommune.

B: How to create best practice

v/ Dean Fixsen, ph.d., direktør for National Implementation

Research Network (NIRN), University of North Carolina.

C: Fra politik til frontmedarbejderens indsats – implementeringens

demokratiproblem.

v/ Vibeke Lehman Nielsen, Aarhus Universitet.

D:

v/ Mikkel Warming, Socialborgmester, Københavns kommune.

E: Brobygning mellem forskning og praksis. 2 organisationers

erfaringer med at implementere forskningsbaserede indsatser

på børn og ungeområdet

v/ Bianca Albers, direktør, Familie og Evidens Center og Sine

Jongdahl Kolind Møller, Socialstyrelsen

F: Særforanstaltninger. Udvikling af metoder og effektmålingsværktøjer.

v/ Ida Kornerup, lektor og Hans Månsson, chefkonsulent, Professionshøjskolen

UCC

G: Implementering – set i et medarbejder- og institutionelt

perspektiv.

v/ Kirsten Krøjgaard, lektor, VIA University College og Lone Boll

Jørgensen, lærer og pædagog, Ikast Østre Skole

H: Uddannelse, der virker

v/ Peter Wick, lektor og Carsten Bendixsen, lektor, Professionshøjskolen

UCC

16.30-17.00: Afslutning af konferencen

Oplæg til dannelse af et nationalt implementeringsnetværk.

3

More magazines by this user
Similar magazines