ybrlegiiclse Kunstværkerne jpctct

kunstbib.dk

ybrlegiiclse Kunstværkerne jpctct

ybrlegiiclse

Qver

Kunstværkerne

jpctct

JD eri .

785.


Alle Arbejder ere til Salg, medmindre de ere betegnede

med *.

En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Ud­

stillingen.

Samtlige Maal ere i Centimeter.

TRVKT H OS J . JØRGENSEN & Co. (IVAR JANTZEN*

AAGE BERTELSEN.

1. Store Bøge i Eskemose Skov. 1915 —16. H.

140. B. 80.

2. Piletræer i Blomst. 1915. H. 65. B. 70.

3. Sonuner ved Båstad. 1915. H. 55. B. 60.

4. Allé ved Sandholm. 1915. H. 70. B. 60.

5. Elletræer ved Sjælsø. 1915. H. 70. B. 60.

6. Unge Birke. 1916. H. 70. B. 57.

7. * Marts. 1915. H. 75. B. 60.

8. Stejleplads ved Båstad. 1915- H. 36. B. 52.

9. Sten i Havet. 1915. H. 34. B. 37.

10. Foraar i Rude Skov. 1915. H. 35. B. 50.

ri. Dværgtræer med rødt• Æbler. 1915- H. 35.

B. 50.

12. Fra Udkanten af en Køkkenhave. 1916. H.

34- B 37-

13. Skovkant ved Vinter. 1916. H. : 38. B. 53.

14. Landevej ved Birkerød. 1916. H. 38. B. 53.

15. Nedhængende Grene. 1916. H. 34. B. 55.


NIELS BJERRE.

I 6. Række af gamle Huse i Lemvig. 1915. H.

50. B. 80.

17. I en Købmandsgaards Frugthave. 1915. H.

SS- B. 70.

18. I Lemvig gamle Østerbjerg. 1915. H. 37.

B. 52.

19. Løvspring. Jyderup Skov. 1914. H. 49.

B. 70

20. Foraarslandskab. Jyderupegnen. 1914 H.

46. B. 72.

21. Raabjerg Huse. 1914. H. 40. B. 60.

22. I Dalbunden. Floden La Maronne. Auvergne.

1914. H. 45. B. 67.

23. Efter Regn. Fjælddalene damper. 1914.

H. 46. B. 67.

24. Ved en Vandmølle. Auvergne. 1914. H.

42. B. 67.

25. Bjergene i Aftensol. 1914. H. 34. B. 48.

FOLMER BONNÉN.

26 *Hvid Rose. 1915. H. 39. B. 27. Tilhører

Komtesse K. Wedell, Wedellsborg.

27. Mand, der snuser til Æbler. H. 29. B. 27.

28. *Fodbold. H. 70. B. 86. Tilhører Kunsthandler

Anton Hansen.

29. *Guri. 1915. H. 35. B. 27. Tilhører Afdelingschef

Chr. Hjorth.

30. Børn paa Skrænten. Wedellsborg. 1915 -

H. 70. B. 85.

31. Lille Pige med Nellike. 1910. H. 101. B. 69.

32. * Paris Dom. 1916. H. 215. B. 155- Tilh.

Direktør for Glyptoteket Helge Jacobsen.

33. Valmue i Kobberskaal. 1914. H. 47. B. 33.

34. Kobbermaskine, blaa Vifte. 1915- H. 77.

B. 59.

35. Vase og Kopper. 1915. H. 70. B. 85.

AND. J . BUNDGAARD.

36. *Foraar. Statuettegruppe i Marmor. 1915.

Tilh. Fru Sønnich Olsen.

37. Statuette i Bronce. 1916. Skizze til Granitstatue

af E. Dalgas. Bestilt af Landstingsmand,

Grosserer Holger Petersen.

38. Vandløb. Fantasidyr i Sten. 1907.

39. * Portrætbuste i Marmor. 1915. Tilh. Landstingsmand,

Grosserer Holger Petersen.


ANNE MARIE CARL-NIELSEN.

40. Et Gravrelief.

PAUL S. CHRISTIANSEN.

42. Skovvej ved Dyrnæs. 1915* H. 94. B. 125.

43. * Høstlandskab fra Dyrnæs. 1915. H. 94.

B. 225. Tilh. Grosserer Georg E. Bendix.

44. *Fra Engene ved Dyrnæs. Septemberdag.

1915. H. 68. B. 84. Tilh. Kunsthandler Arnbak.

45. * Molen ved Dyr næs. Sol 1915- H- 55-

B. 68. Tilh. Samme.

46. Selvportræt. Lampelys. 191S —16. H. 82.

B. 7 7.

47. Molen ved Dyrnæs. Graavejr. 1915. H. 45.

B. 56.

48. Indskibningen i Carons Baad. Efter Dante.

Studie. 1910—16. H. 91. B. 83.

49. E11 »Skovtrold".. 1915- H. 33. B. 42.

50. Dameportræt. Studie. 1916. H. 93. B. 51.

G. F. CLEMENT.

51. *Moder og Barn. 1915. H. 58. B. 51. Tilh.

Skibsreder Jac. M. Lindvig.

52. Italiensk Have. 1901. H. 65. B. 82.

53. * Frokost. 1915. H. 40. B. 52. Privateje.

54. * Blomsterplukning. H. 38. B. 34. Privateje.

55. Smaapiger. 1914. H. 50. B. 64.

56. *Prof. Cainillus Nyrop. 1913. H. 80. B. 64.

Tilh. Industriforeningen.

57. * Studie. 1916. H. 35. B. 25. Privateje.

58. Baade. 1915. IT. 40. B. 53.

59. Roser. 1915. II. 44. B. 39.

60. Roser. 1915. H. 37. B. 33.

61. Roser. 1915. H. 35. B. 26.

62. Roser i et Vindue. 1915. H 39. B. 33.

63. Blomster. 1915. H. 50. B. 41.

64. Blomster. 1915. H. 47. B. 40.

65. Eventyr. Forstudie. 1915.

MALTHE ENGELSTED.

66. Portrætstudie. 1915. H. 46. B. 41.

67. Efter Syndefaldet. 1908. H.67. B. 45.

68. Gravhøje i Thy. 1906. V. 38. B. 6r.

69. September. Søndermarken. 1915. H. 39.

B. 53.

70. Efteraar. Søndermarken. 1915. H. 52. B. 39.

71. Oktober. Søndermarken. 1915. H. 42. B. 38.

72. Septemberfarz'er. Skizze. 1915. H. 33. B. 47


73- Fra Bornholm. 1906. H. 62. B. 43.

74. Præstegaardshavc. 1904. H. 40. B. 46.

75. Frugthave. 1904. TI. 34. B. 42.

76. Foraar i Pilealléen. 1915. H. 25. B. 35.

77. Buket. 1915. H. 35. B. 27.

L. FIND.

78. * Tilskuere ved en Fodboldkamp. [912—15.

H, 123. B. 153. Privateje.

79. * En Dreng ser ud af et Vindue. 1915. H. 75.

B. 62. Privateje.

80. * Syende ung Pige. 1915. H. 63. B. 68.

Privateje.

81. * Interiør med tre Børn. 1916. H. 84. B. 87.

Privateje.

82. *Pige med en Billedbog. 1916. H.76. B. 71.

Privateje.

83. Grete øver sig. 1916. H. 70. B. 60.

84. Interiør. 1916. II. 32. B. 40.

85. Roser. 1916. H. 32. B. 30.

86. Roser. 1916. H. 45. B 47.

86a. Roser. 1916. H. 32. B. 60.

CARL FRYDENSBERG.

87. Pæoner. 1915. H. 75. B. 72.

88. Børnene paa

H. 72. B. 87.

Stranden. Aftensol. 1915.

89. Det gamle Stengærde paa Vige. 1915.

H. 60. B. 74.

90. Skuespillerinden. 1916. H. 85. B. 7 0*

9i- Georginer. 1915. H. 61. B. 58.

92. Syringer. 1915. H. 63. B. 65.

93- Store Sten paa Stranden, Vigø. 1915. H.61.

B. 72.

94. Oppe fra Skrænten. Vigø. 1915. H. 54-

B. 73-

95- Træerne paa Vigø. Septembersol. 1915.

H. 72, B. 87.

96. Stokroser mod den gule Bakke. 1915. H. 66.

B 71-

97- Sten paa Stranden, Vigø. 1915. H. 34-

B. 47.

98. Kutter for Anker. 1915. II. 3 r. B. 46.

99- Finn. 1915. H. 57. B. 34.

100. Jean. 1915. H. 36. B. 26.

101. Strand paa Vigø. Graavejr. 1915. H. 38.

B. 48.


102. Køerne ved Stengærdet. Vigø. 19 1 5• 33-

B. 73

103. Landevej. Falsled. 191 S- H. 52. B. 73.

105. Fra Svendborgsund. 1915- H. 52. B. 72.

106. VandingsstedetpaaVigø. IQI5- H. 37. B. 73.

107. Sommeraften. Falsled. 1915- "• 35- B. 49.

108. Fra Udkanten af Plantagen. Falsled. 19 1 5-

H. 34. B. 46.

109. De gamle Elmetræer ved Stranden. Vig«.

1915. H. 60. B. 73.

110. Ung Pige i Karncvalsdragt. 1916. H. 85

B. 73-

VILHELM HAMMERSHØJ.

111. Interiør med Figur. Ufuldendt. 1915-

N . HANSEN JACOBSEN.

112 Vølven. Skitze i Voks. 1915-

Hejd hun Ked,

hvor til Huse hun kom,

Spaaende Vølve;

Ulve hun tæmmed,

Sejd hun øved,

Sejd hun elsked,

altid var hun yndet af onde Kvinden

r

113. Havheksen. Metal. Motiv fra H.C.Andersens

Eventyr »Den lille Havfrue«. 1891.

114. Buste af en ung Pige. Stentøj. 1915.

115. St. Bernhardhvalp. Stentøj. 1915.

116. Mand og Kvinde. Gruppe i Stentøj. 1915.

117. Adels Død. Gruppe i Stentøj. 1916

118. Afsked. Gruppe i Stentøj. 1916.

119. Vitrine med Stentøj. ,

GUDMUND HENTZE.

120. *Portræt. 1915. Tilh. Kammerherre Herluf

Zahle.

121. * Portræt. 1916. Tilh. Skibsreder Robbert.

122. *Portræt. 1915. Tilh. Dr. phil. Fabrikant

Stilling.

123. * Portræt. 1915. Privateje.

124. Aaen ved Lille Næstved. 1915.

125. Portræt af Fru Rimestad. Miniatur paa

Elfenben. 1915.

126. Portræt af Astrid Hentze. 1915.

127. / en Have. Miniaturmaleri. 1915.

128. * Visen om Dronning Dagmar og Havfruen.

3 Miniaturmalerier. 1915. Tilh. Direktør

L. Elsass.


129- * Judiths Historie. 6 Miniaturbilleder. 1915 -

Tilh. Godsejer H. Nørgaard.

130. * Miniaturportræt paa Elfenben. 1915- Privateje.

131. *Boccaccio. 3 Miniaturmalerier. Tilh. Kammerherre

Herluf Zahle.

S. C . HOLTEN, F. SKOVGAARD.

132. Trondhjem Havn. 1916. H. 43. B. 57.

133. Aften ved Øen »Leka«. 1916. H. 43.

B. 57.

134. Skær. Lofoten i det Fjærne. 1916.

135. Aften i Ranfjord. 1916. H. 43. B. 58.

136. Vikholmen paa Helgeland. 1916. H. 43.

B.58.

137. Til Havs over Helgelands Skær. 1916.

H. 43. B. 57.

138. Rødøpaa Helgeland. 1916. H. 40. B. 70.

139. Ved Bodø. 1916. H. 40. B. 70.

140. Mod Øst. Set fra Kapelvaag. 1916.

H.43. B. 58.

141. Aften Kl. 11 i Kvæfjord. 1916. H. 43.

B. 58.

142. Midnat paa Vaagsf/orden. 1916. H.43.

B.58.

143. Morgen Kl. 1. 1916. H.43. B.58.

144. Ved »Sørrejsen«. 1916. H. 46. B. 67.

145. Fjelde paa »Senjen«.. 1916. H. 46.

B.67.

146. Ringvassøfjeldene nord for Tromsø.

1916. H. 43- B-57-

147. Rusland set fra det nordlige Ishav.

1916. H. 23. B. 34.

148 Æbleblomsterne spejler sig. 1915. H. 100.

B. 80.

149. Morgenfruer. 1915. H. 66. B. 53,

VIGGO JARL.

150. * Mandlig Figur. Udført paa Bestilling til

en Fontæne i en privat Park i Tunis. Paris.

1913. Bronce. Naturlig Størrelse.

P. V. JENSEN-KLINT.

152. *Forslag til Brand- og Politistation paa

Grundtvigsvej. 1915- H. 50. B. 65. Tilh.

Frederiksberg Kommune.

153. * Do. 1915. H. 65. B. 50. Tilh. samme.

154. * Do. 1915. H. 50. B. 70. Tilh. samme.


183. Italienske Anemoner. 1915. H. 45. B. 55.

184. En Stenkrukke med Blomster. 1915- H. 45.

B. 36.

185. Smaa Asters i en blaa Krukke. 1915. H. 25.

B. 30.

186. I Krinoline Kjole. 1916. H. 44. B. 39.

187. Koner ved Kartoffellægning. 1915- H. 26.

B. 34-

188. Landskab fra Bjerget. Trørød. 1915. H. 50.

B.60.

189. Jørgen Fastelavnsmandag. 1916. H. 81.

B. 62.

190. Italienske Anemoner. 1916. H. 26. B. 34.

191. Foraar. Træsnit i 3 Farver. 1916. H. 60.

B. 48.

CHR. MOURIER-PETERSEN.

192. Taaget Efteraarsmorgen. Isefjord. 1916.

H. 41. B. 47.

193. Septemberdag. Jylland. 1916. H. 40. B. 48.

194. Portrætstudie. 1916. H. 38. B. 32.

MØHL.

195. Egholm Fælled. Bygevejr. 1915. H. 92.

B. 128.

f

196. Tibirke Bakker. 1915. H. 85. B. 120.

197. Birkeallé. Tisvilde Hegn. 1915. H. 90.

B. 105.

198. Ramløse Aa gennetn Mosen. 1915. H. 71.

B. 135.

199. Tisvilde Leje 1915. H. 78. B. 116.

200. Aaens Udløb i Arresøen. 1915. H. 66.

B. 100.

201. Ænder i Bækken. 1915. H. 81. B. 68.

202. Svinget ned til Tibirke. 1915. H. 66. B. 75.

203. Ramløse Mose. 1915. H. 56. B. 103.

204. Vandhul i Dyrehaven. 1914. H. 63. B. 97.

205. Rugmark. Blæst. 1914. H. 54. B. 76.

206. Pilegæslinger og Humlebier. 1915. H. 68.

B. 57.

207. Tøsjap paa Mosen. 1915. H. 43. B. 59.

208. Egholm Fælled. 1915. H. 40. B. 58.

209. Vintermorgen. 1916. H. 42. B. 63.

210. Kabelejer ved Mosevand. 1915. H. 42. B. 56.

211. 5 dekorative Tegninger.

VIGGO PEDERSEN.

212. Aftensæde. Haga. 1915. H. 87. B. 124.

213. Hagagaarden. 1915. H. 75. B. 112.


214- Rugtraver ved Kysten. 1915. H. 86. B. 121.

215. Udsigt over Skelderviken. 1915. H. 59. B.89.

216. Lunden paa Klipperne bag Haga. 1915.

H. 74 B. 86.

217. Rugen staar i Traver under Hagaskoven.

1915. H. 47. B. 83.

218. Nedad imod Gaarden ved Kysten. 1915.

H. 66. B. 80.

219. Vejen langs Stengærdet. Oktober. 1915.

H. 68. B. 79.

220. Vejen forbi Egekrattet. 1915. H. 62. B. 63.

222. Elmegrupper i en Rugmark ved Havet. 1915.

H. 49. B. 68.

223. Køerne malkes paa Klipperne ved Kysten.

1913. H. 38. B. 59.

224. The. 1916. H. 48. B. 52.

225. Markblomster. 1914—16. H. 61. B. 40.

226. Billedbogen. 1916. H. 31. B. 26.

JOHAN ROHDE.

227. Farveskizze fra en Citronhave i Terracina.

1904. H. 28. B. 42.

228. Ribe Aa. 1914. H. 63. B. 78.

229. Aften i Sønderho. 1915. H. 55. B. 67.

230. Aftensol paa gamle Huse. 1915. H. 40.

B. 56.

231. Fra Aarhus. Farveskizze. 1915- H. 53.

B. 66.

232. Sommeraften. Fanø. 1914. H. 53. B. 63.

233. E71 Have paa Fanø. 1913. H. 30. B. 36.

234. Udenfor et Hus. Fanø. 1915. H. 30. B. 36.

235. Aften paa Stranden. 1914. H. 30. B. 36.

236. Ved Ebbetid. 1915. H. 30. B. 36.

237. Graavejr. 1915. H. 30. B. 36.

238. I Klitterne. 1915. H. 23. B. 30.

239. La?idsbygade. 1915. H. 23. B. 30.

240. Aftensol. 1915. H. 30. B. 36.

241. Frisk Sommerdag ved Stranden. 1915.

H. 47. B. 61.

242. Godthaabsvej ved Vintertid. 1916. H 67.

B. 77.

SVEND RATHSACK.

243. Staaende ung Mand. Gibs. 1915- H, 110.

B. 30.

244. Fodboldspiller. Statuette. Bronce. 1916.

H. 25. B. 10.


245- Susanne. Statuette. Bronce. 1915. H. 13.

B. 8.

246. Frodighed. Kalksten 1916. H. 80. B. 60.

AXEL SALTO.

247. / Skovens Dyb. 1916. H. 69. B. 76.

248. Hvilende Antilope. 1916. H. 46. B. 52.

249. Staaende Antilope. 1916. H 42. B. 42.

250. Nature morte. 1916. H. 58. B. 47.

251. Nature morte. 1916. H. 68. B. 47.

252. Nature morte. 1916. H. 57. B. 44.

253. Nature morte. 1916. H. 46. 36.

254. Ramme med Træsnit. 1916. H. 100. B. 100.

SVEN SCHOU.

255. Figurstudie. 1914. H. 63. B. 53.

256. Kaffe i Haven. 19x3. H. 46. B. 62.

257. Middagsbordet. 1915- HL 50. B. 75.

258. Ved Morgenkaffen. 1915- H. 32. B. 42.

259. Vinterdag ved Brønden. 1916. H. 34.

B. 43-

260. Efteraarsdag. 1909. Omarbejdet 1914.

H. 78. B. 110.

261. * Kvindefigur. 1913. H. 25. B. 18.

262. * Kostumestudie. H. 27. B. 22.

263. * Vinterdag ved Lunden. Havnø. H. 45.

B. 33. Privateje.

264. *Marts. Tegning. Pen. H. 28. B. 40, Privateje.

265. * Aprildag i Launkæret. Tegning. Pen.

H. 28. B. 39. Privateje.

266. Fra monte Pinciopromenaden. Tegning.

Stup. H. 28. B. 39.

267. *Landskab ved Tønning. Tegning. Sepia.

H. 28. B. 39. Privateje.

268. *Figurstudie. Tegning. Blæk. H. 34. B. 26.

269. *Den nyfødte. Tegning. Pen. H. 20. B. 26,

270. * Compositionsudkast. Tegning. Blæk. H.

28. B. 36.

271. Følhoppe efter Foling. Tegning. Sepia.

H. 25. B. 30.

272. Studie. Tegning. Tusch. H. 25. B. 19.

273. *Kvinde sætter Haar. Sepia. H. 40. B 28.

GEORG SELIGMANN.

274. * Agnete. 1915. H. 45. B. 32. Tilhører

cand. Larsen.

275. *Inga. 1915. H. 45. B. 35. Tilh. samme.


2j6. Vej med Popler. Nivaagard. 1915. H. 67.

B.51.

277. Læsende Dame. 1915. H. 45. B. 33.

278. Modelhvil. 1916. H. 33. B. 37

JOAKIM SKOVGAARD.

279. *Adam alene. 1916. H. 192. B. 248.

280. * Kristus kalder sine første Apostle. 1911.

H. 70. B. 120.

281. * Syren og andre Buske i Blomst. H. 55.

B. 56.

282. * Eline i blomstrende Have. H. 42. B. 70.

283-. Pil og El langs Fjorden. H. 26. B. 42.

284. En Skovkant ved Dyrnæs. 1909. H. 34.

B.55.

285. Eva og Slangen. Farvelagt Tegning. H. 54.

B. 66.

286. * Aften ved Dagsaas gamle Kirke. H. 75.

B. 117. Tilh. General H. Ulrich.

287. * Den lille svøbes. H. 38. B. 45. Privateje.

288. *Faster. H. 33. B. 28. Privateje.

289. * Uddrivelsen af Paradis. H. 30. B.62. Privateje.

290. *Lirifloden i Graavejr. H. 36. B. 55. Privateje.

291. *Bindesbøll. Fresco. H.41. B. 31. Privateje.

292. *Signe. Fresco. H. 42. B. 32. Privateje.

293. Bjærge ved Civita d'Antino. H. 23. B. 38.

294. *Sølet Vej ved Knabstrup. H. 20. B. 23.

Privateje.

295. Dyrnæs Enge ved Morgen. H. 31. B. 36.

296. * Jomfru i Hindeham. Karton paa Højkant.

1915. Privateje.

297. * Ved Aarhus Vandmølle. 1875. Tilh. Fru

Vogt Møller.

298. *Køer under Ege ved Sønderskovleddet. 1892.

Tilh. Grosserer A. Fonnesbech.

299. * Heste i Vænget ved den skæve Pil. 1879-

Tilhører Frk. M. Gamel.

300. * Gamle Karoline med Barnevognen. Akvarel.

1888. Tilh. Grosserer Dahl.

301. * Broen over Aaen. 1874. Tilh. Generalkonsul

Johan Hansen.

302. *Kostald. 1880. Tilh. samme.

303. Heste paa Marken. 1877. Tilh. samme

304. * Ved Østrøø Gaard. Halland. 1878. Tilh.

samme.

305. * Tømmerhugst i Skoven. 1880. Tilh. samme

306. * Engparti med Lam. Tilh. samme.


307. * Svensk Landskab 1892. Tilh. samme.

308. * Pige, der vogter Lam. 1881. Tilh. samme.

308a.Hejlsminde Teglværk. 1915. Privateje.

309. */ en romersk Grønthandel. 1883. Tilh.

Fru Engberg.

310. * Karyatiderne. 1896. Tilh. Grosserer Aug.

M. Solomon.

311. * Fra Ponte Angelo i Rom. To italienske

Frugtsælgersker. 1883. Tilh. samme.

312. *Svensk Landskab. Østrøø. 1880. Tilh.

samme.

313. */ Høstens Tid. Knabstrup. 1878. Tilh.

samme.

314. *Adam giver Dyrene Navne. 1902. Tilh.

samme.

315. * Regnvejrsdag. Halland. 1892. Tilh. Etatsraad

Th. Møller.

316. * Landskab fra Halland 1882. Tilh. Prokurist

A. Mariboe.

317. * Eline lærer at læse. 1898. Tilh. Kontorist

Mogens Meyer.

318. *Tulipaner i en Have. 1892. Tilh. Fru

Alma Christensen.

319. * Kristus i de dødes Rige. 1892 95. Tilh.

Kaptajn J. Hagedorn.

320 * Landskab fra Halland. 1891. Tilh. Fru

Karen Frederiksen.

321. * Jomfru i Hindeham. Dansk Folkevisemotiv.

1898. Tilh. Direktør E. Hannover.

322. *Uddrivelsen af Paradis. 1903. Tilh. Direktør

C. Ruben.

323. *Herren besøger Abraham. 1890. Tilh.

samme.

324. *Et Vænge i bakket Egn. Halland. 1892.

Tilh. samme.

325. * Torvedag i Sora. 1884. Tilh. Etatsraad.

Wilh. Hansen.

326. *Ferrantes Have. 1886. Tilh. samme.

327. Lirifloden ved Aften. 1884. Tilh. Overretssagfører

Zeuthen.

328. * Heste paa en Søbred. Halland. 1878. Tilh.

samme.

329. *Ege paa en Skraaning. 1880. Tilh. samme.

330. *Fra Civita d'Antino 1883. Tilh. Grosserer

Julius Hertz.

331. *Dansende Grækere 1897. Tilh. samme.

332. *Vastt i en Have. 1890. Tilh. samme.

333- *Fra Halland. Søndag Morgen. Tilh.

samme. '

334. *£t Vænge i Halland. 1891 Tilh. samme


335- * Templet og den gamle Oliven. 1904. Tilh.

samme.

336. Søndag Eftermiddag ved Civita d'Antino.

1883. Tilh. Kancelliraadinde Kruse.

337. Penina og Hanna. Tilh. Ingeniør J. Rump.

338. Slangen i Paradis. 1909. Tilh. Kunsthandler

V. Kleis.

339. Sladrebænken. 1911. Tilh. samme.

340. Vahiøddetrær. Hed Sommer. Sora. 1883.

Tilh. samme.

341. To Søstre ved et Pianoforte. 1882. Tilh.

Skolebestyrer H. Gregersen.

342. Udsigt fra Skomagerens Kulle. Halland.

1892. Tilh. samme.

343. En Ko malkes udenfor Stalden. 1892. Tilh.

samme.

344. Faar i Egeskov. Halland. 1890. Tilh. samme

345. Tilda fletter sin Søsters Haar. 1892. Tilh.

Frøken Thora Lange.

346. Bjærgvej. Civita d'Antino. 1883. Tilh. samme

347. Røveren i Paradis. Tilh. Ingeniør H. S.

Hendriksen.

348. Den gode Hyrde. Tilh. Landinspektør Kai

Hendriksen.

349. Set. Jørgen og Dragen. Tilh. Heliogravør

Knud Hendriksen.

35°- Udkast til Billedet i Helligaandskirken.

Træ. Tilh. Etatsraad Bestie.

351. Udkast til Billedet i Helligaandskirken.

Papir. Tilh. samme.

352. Tegning Hl keramisk Fad med Snog og

Paddehat. 1888. Tilh. Maleren Th. Philipsen.

353- Tegning til keramisk Fad, Eva og Slangen.

1888. Tilh. samme.

354. Satire or er Tyrespringvandet. Tusch. 1904.

Tilh. samme.

354 a. Keramisk Vase. Tilhører samme.

355- Tempelruiner ved Aften. Girgenti. 1904.

Tilh. kgl. Hofbroncestøber Rasmussen.

356. Landskab fra Knabstrup. Alleen over Markerne.

1913. Tilh. samme.

357- Solskin i Sovekammeret. 1886. Tilh. Maleren

Niels Skovgaard.

358. Mellem Skov og Fjord. 1907. Tilh. Maleren

Aage Bertelsen.

359- Piger bære Kor7i. 1884. Tilh. Professor

Jul. Paulsen.

360. Lirifloden. Tilh. Kunsthandler Winkel.

361. *Brændekørsel paa en Vej. 1880. Tilhører

Direktør Holger Hirschsprung.


362. Fra Ferrantes Have. 1886. Tilh. Redaktør

Carl Mariboe.

363. Ty re springvandet. Tilh. Frøken Bindesbøll.

364. Huse i Pompei. 1886. Tilh. Arkitekt Gotfred

Tvede.

365. Herrens Høstfolk. Tilh. Graver J. Christiansen.

366. Parti fra Knabstrup. 1878. Tilh. Grosserer

L. Vold.

367. Italiensk Genrebillede. Tilh. Overtoldinspektør

Ring.

368. En Kone med to Børn. Halland. Tilh.

samme.

369. Hejien flyver om Aftenen hjem. 1910.

Privateje.

370. Vænge ved Vargaarde Teglværk. Solskin.

1915. Privateje.

371. Sandgrav ved et Teglværk. 1915. Privateje.

372 Træer ved Fjorden. 1914. Privateje.

372a. *Tyrespringvandet Broncemodel. Privateje.

372 b. * Diset Vejr. Privateje.

NIELS SKOVGAARD.

373. * Havhest. Figur til Brønden paa Kultorvet.

Serpentine. 1916. (Fjærnes før Udstillingens

Slutning).

374. * Gibsafstøbning af Stenen paa Hostrups Grav.

1894.

375. * Gibsafstøbning af Stenen paa Vilhelm Birkedals

Grav. 1893.

376. * Gibsaf støbning af Stenen paa Pastor Leths

Grav.

377. * Gibsaf støbning. Aage og Else. (Folkevisen).

1887.

378. *Gibsmodelskizze til Havhesten. 1912.

379. * Relief gruppe fra en Gravsten. Gibs.

380. *Den gode Hyrde. Altertavle i Rigshospitalets

Kirke. 1910. H. 260. Br. 167.

381. *Daaben paa Pinsedag. Udkast til en Altertavle

i Immanuelskirken. 1899. H.76. B. 105.

382. * Do. 1897. H. 76. B. 105.

383. * Udkast til en Frise i Høve Frimenighedskirke.

H. 47. B. 83. Tilh. Fru S. Holten, f.

Skovgaard.

384. To Vindfælder. Hillerød Hestehave. H. 63.

B. 72.

385. Landskab fra Halland. H.41. B. 27.

386. * Vesterhavsdønninger. 1904. H. 109. B.190.

Tilh. Kunsthandler Winkel.

387. Æventyrskov. 1891. H. 69. B. 220. Tilh.

Maleren Johan Rohde.

387a. Græsk Landskab. Tilh.Gros. GeorgE.Bendix


388. * Klitroser. 1892. H. 42. B. 40. Tilh. Fru

Ingeborg Skovgaard.

389. '* Landskab paa Lolland. 1877. Tilh. Ole

Skovgaard.

390. * Efteraarsaften. 1903. H. 23. B. 32. Tilh.

Hans Georg Skovgaard.

391. * Vesterhavsdønninger. Studie. 1894. H. 31.

B. 61. Tilh. Hjalte Skovgaard.

392. *Rondane. Norge. 1911. H. 20. B. 41. Tilh.

Irene Skovgaard.

393. *Skoveng. Hillerød Hestehave. 1906. H. 20.

B. 41. Tilh. Elise Skovgaard.

394. *Landskab, Højfjeldet. Norge. 1906. H. 21.

B. 33. Tilh. Joakim Skovgaard.

395. *Morgenrøde. 1907. H. 62. B. 74. Tilh.

samme.

396. * Interiør. 1S88. H. 36. B. 41. Tilh. Redaktør

Carl Mariboe.

397 *Den gode Hyrde kæmper med Ulven. Tegning

til Mosaik paa Immanuelskirken. 1899.

H. 98. B. 149. Tilh. kgl. Skuespiller A. Jerndorfif.

398. Den gode Hyrde. Tegning til Mosaik paa

Kirken i Frederiksværk.

399. * Græsk Dans. 1889. Tilh. Billedhuggerinden

Fru Carl-Nielsen.

400. *Dansende græske Piget. 1895. H. 63.

B. 155.

401. Vindjløj til Roskilde Højskole. 1907. H. 62.

B.94.

402. Vindjløj til Frederiksborg Højskole. H. 116.

B. 139.

403. * Udkast til Plakat. H. 89. B. 67. Tilh.

Overretssagfører A. Munch-Petersen.

404. Mikael og Dragen. Udkast til en Gravsten.

1913. H. 61. B. 80.

405. Tegning til en Mindesten for Grundtvigs

Moder. (Stenen hugget af Larsen-Stevns.)

H. 58. B. 62.

EINAR UTZON FRANK.

406. Afrodite. Statue i Bronce. Naturlig Størrelse.

Patineret af Georg Thylstrup.

407. Pige, der spejler sig. Statuette i Bronce.

H. 40.

408. Grete. Barnebuste i Bronce. Naturlig Størrelse.

409. *Brudstykke af Statuen Afrodite. Bronce.

H. 36.

410. *Ma?idsportræt. Bronce. Naturlig Størrelse.

411. Relief til Kamin.


412. Venus sørger over den døende Adonis.

Kalksten. H. 110.

OLGA WAGNER.

413. * Portræt. 1 9 1 6 . Privateje.

4 1 4 . * Portræt af en ung Pige. Marmor. 19 1 5 •

Privateje.

4 1 5 . Foraar, Sommer, Efteraar, Vinter. Broderier.

SIEGFRIED WAGNER.

4 1 6 . Goliath. Marmor. 1 9 1 2 — 1 6 .

4 1 7 . En Helhest. Skizze. Bronce. 1 9 1 5 .

4 1 8 . Morgentoilette. Pilikanunge. Bronce. 1915-

4 1 9 . Prins Paris. Bronce. 1 9 1 5 .

4 2 0 . En Kea. Bronce. 19 1 5 •

4 2 1 . En Stæreunge. Bronce. 1915.

4 2 2 . Spurveunge. Bronce. 1915.

4 2 3 . En Hornravn. Bronce. 1 9 1 5 -

4 2 4 . Uglesvale. Bronce. 1915.

4 2 5 . Isfugl. Bronce. 1 9 1 5 .

4 2 6 . En Uglesvale. Træ. 1 9 1 6 .

4 2 7 . Helhest. Gibs. Tænkt som Havefigur. 1 9 1 5 .

0

4 2 8 . Foraarsfornemmelse. 1 9 1 6 . Motiv fra Niels

Klim. Plastelina.

4 2 9 . En Hornravn. Træ. 1 9 1 5 -

4 3 0 . Dreng med Muslingeskal. Vandkumme.

Hugget i Diorit. 1 9 1 5 — 1 6 .

4 3 1 . Sabinerindens Rov. 1915- Model til et Signet.

Plastelina.

EDITH WILLUMSEN.

4 3 3 . En spansk Kone fra Toledo. Mahognitræ.

1 9 1 6 .

4 3 4 . En lille spansk Unge. Whitewood. 1 9 1 6 .

4 3 5 . Spansk Zigøjnerske. 1 9 1 6 .

GUSTAF WOLMAR.

4 3 6 . * L a n d s k a b . 1 9 x 5 . H. 7 2 . B. 8 5 . Tilhører

Kriminalretsassessor Viggo Thorup.

4 3 7 . * Landskab. 1 9 1 5 . H. 5 5 . B. 6 0 . Tilhører

samme.

4 3 8 . * Blomsterbillede. 1915- H. 6 5 . B. 6 0 . Tilhører

Kjerulf-Larsen.

4 3 9 . En lille Pige, som tegner. 1 9 1 6 . H.65. B. 5 5 .

4 4 0 . * Kaktus. 1 9 1 6 . H. 7 5 . B. 6 0 . Tilhører

Kunsthandler Arenholt.

4 4 1 . Tøsne. 1 9 1 6 . H. 5 4 . B. 54-


442. Motiv fra Botanisk Have. 1915. H. 55.

B.47.

443. Fra et Akvarium. 1915. H. 64. B. 51.

444. Fra et Akvarium. 1915. H. 43. B. 55.

445. Blomsterstudie. 1915. H. 59. B. 56.

446. Potteplanter. 1915. H. 50. B. 40.

447. *jBegonia. H. 45. B. 58. Tilhører Kunsthandler

Arenholt.

448. Portræt. H. 55. B. 40.

WILLIE WULFF.

449. Venus sørger over den døende Adonis.

Gruppe i naturlig Størrelse. Tilkendt det

kgl. Kunstakademis m. Guldmedaille November

1915.

450. Udkast til Samme. 1915.

451. Polykrom. Portrætstudie af Skuespillerinden

Karen Sandberg. Øjnene udført i Sølv,

Kobber og Krystal. 1915 —16.

452. Tretten Muser:

A. Musik.

B. Sang.

C. Finans.

D. Haandværk.

E. Videnskab.

F. Drama.

G. Komedie.

H. Dans.

I. Sport.

K. Drik.

L. Maling.

M. Modellering.

N. Søvn.

Afstøbninger efter Konsoller i udskaaret

Træ, Detailler af et Bjælkeloft. Originalerne

i Privateje. 1915—16.


MEDLEMMERNE I DEN FRIE UDSTILLING.

AAGE BERTELSEN, P. V. J. KLINT,

Birkerød. Pile Allé 17 A,».

NIELS BJERRE, ELISE KONSTANTIN-HANSEN

Nørrelund, Strande St. Aagaard pr. Kolding.

AND. J. BUNDGAARD JOHANNE KREBS.

Svanemøllevej n . Østerbrogade 7

A. MARIE CARL-NIELSEN, AXEL LOCHER,

Vodroffsvej 53. Hortensiavej 18.

POUL S . CHRISTIANSEN, JENS LUND,

Hambrosgade 4, 5 . Amaliegade 23.2.

G. F. CLEMENT, LUPLAU JANSSEN,

Hollændervej 4,^. Trondhjemsplads 4 4 .

MALTHE ENGELSTED, CHR. MOURIER-PETERSEN,

Pile Allé 17 E . Rosbæksvej n .

L. FIND, MØHL,

Baldersbrønde. Ramløse pr. Frederiksværk.

CARL FRYDENSBERG, VIGGO PEDERSEN,

Sobakken 25, Skovshoved. Strandvejen 61, 3

N. HANSEN-JACOBSEN, JOHAN ROHDE.

Nygaardsvej 6. Ny Vestergade 13.

GUDMUND HENTZE, GEORG SELIGMANN,

»Humlehøj« pr. Kvistgaard St. Upsalagade 16.

S.C. HOLTEN , F. SKOVGAARD JOAKIM SKOVGAARD,

Strandvejen 4f' 2 . Rosenvængets Hovedvej 27.

VIGGO JARL, NIELS K . SKOVGAARD,

Rosenvængets Allé 32. Karlsberg. Hillerød.

KARL JENSEN, EDMA FRØLICH-STAGE,

Strandvejen 167. 2 . Kallerap pr. Lamdrap.


NIELS LARSEN STEVNS.

Thorvaldsensvej 7, 6 .

ERICK STRUCKMANN,

Sort eda rus Dossering 6} A.

OLGA WAGNER,

K. Lyngby. i

SIEGFRIED WAGNER,

K. Lyngby.

FOLMER BONNÉN,

Blegdamsvcjen 86 A

SVEND RATHSACK,

Max M ti liers vej 3.

AXEL SALTO,

VaJby Langgade 16.

INDBUDTE.

EDV. WEIE,

.Straudgade 22.

J. F . WILLUMSEN,

Strandagervej 28. Hellerup.

WILLIE WULFF,

Frederiksholms Kanal 28.

KRISTIAN ZAHRTMANN,

Mariendalsvej 79.

SVEN SCHOU,

Kongensvej 24.

EDITH WILLUMSEN,

Strandagervej 28.

Hellerup.

GUSTAF WOLMAR.

Aabenraa 27.

Udstillingens Forretningsfører,

Overretssagfører A. Munch-Petersens K ontor er

Nørregade 27, 2. Sal. Telefon 4 685

Kontoret i Udstillingsbygningen: aabent Kl. 11 —12.

Telefon Palæ 1937 y.

TOMBOLA.

Den med Udstillingen forbundne Tombola er som sædvanlig

indrettet som et

LYKKEHJUL.

Som Tillægsgevinster til Tombolaen

findes iaar en Samling Arbejder af

Medlemmerne.

I Lykkehjulet er h v e r D a g nedlagt:

Gevinst paa 300 Kr.

- — 200 -

- IOO -

- - IOO -

- - IOO -

- - 100 -

- - IOO -

samt Tillægsgevinster til en Værdi af 400 Kr.

Prisen for et Spillelod er i Kr.

Den, som vinder en Gevinst, faar en Anvisning paa

det vundne Beløb, for hvilken han kan købe et eller flere

af de paa Udstillingen til Salg værende Arbejder, eller hvormed

han kan supplere Købesummen for et Arbejde til en

højere Pris. Den, som vinder en Tillægsgevinst, faar det

Arbejde, hvis Nummer svarer til det udtrukne Nr.

Efter Udstillingens Slutning er de Anvisninger, der ikke

er benyttede, værdiløse. 4

BESTYRELSEN.

More magazines by this user
Similar magazines