Indkøbsguide til brug ved indkøb og ombygning af ... - Alcedo

alcedo.dk

Indkøbsguide til brug ved indkøb og ombygning af ... - Alcedo

Indretning, andet

Støj i

produktionen

Støj i forhold til

omgivelser

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg

www.alcedo.dk

Afgørende for totaløkonomien:

Hensigtsmæssig placering af

komponenter:

Hensigtsmæssig placering af

komponenter, støjafskærmning,

især ved

placering i boligområder

Fjernaflæsning fra kontoret: lagertemperatur

i 3 zoner.

Fjernovervågning af anlæg, med

alarm

Lækage-kontrol

Stands blæsere ved åbning til

produktion.

Kompressorrum lydisoleres fra

kontorlokaler med dobbeltvæg.

Krav i henhold til miljøstyrelsens

vejledning nr. 5, 1984; områdetype

3.

Kondensator længst væk fra

naboskel

Kompressoranlæg i lukket

maskinhus

Støjniveau fra maskiner og blæsere

mv angives i tilbud

Installationskrav

Rørføring og Primært udendørs (mindst muligt i produktionen)

kabeltræk Rør og kabler bør i videst mulig omfang føres udendørs (minimerer

risiko for udsivning af kølemiddel i lokaler og forbedrer hygiejne )

Serviceinterval Hvor ofte skal anlægget serviceres?

Hvad er maksimumsinterval?

Hvad er optimal-interval?

Serviceomkostninger

Servicegarantier

Levetidsvurdering

Vurdering af

service og nedetid

Energiforbrug

Hvad omfatter planlagt service?

Hvad er den årlige omkostning?

Er der omkostninger udover beløbet i kontrakten?

Hvem tager hånd om affald, herunder brugt kølemiddel?

Hvor lagerføres evt. kritiske reservedele?

Er der 24 timer service?

Hvem kan supplere?

Hvor længe ”lever” anlægget, evt. komponentopdelt?

Garanti?

Hvor lang tid skal der regnes til service og reparationer?

Hvor lang nedetid ved service?

Hvad er anlæggets samlede effektforbrug, angivet i kW, ved den

normerede belastning?

Anslået årligt energiforbrug?

Efterspørg evt. lavt energiforbrug, herunder

Effektforbrug, max/min og estimeret energiforbrug af kompressor,

blæsere, pumper, styring mv. ved forudsat belastning.

Mulighed for varmegenvinding

Lavenergibelysning

Belysning med rumsensorer

Elsparekomponenter – motorer, pumper, blæsere etc.

2

More magazines by this user
Similar magazines