JUNI - JULI - AUGUST 2013 - Kirke Saaby Kisserup pastorat

saabykisserup.dk

JUNI - JULI - AUGUST 2013 - Kirke Saaby Kisserup pastorat

FRA KIRKEN

JUNI - JULI - AUGUST 2013

Salmedigteren

N.F.S. Grundtvig


Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Maj

Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Salmer & Leg for børn i Kirke Saaby kirke

Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Udflugt for Hvalsø & Særløse sogne til Galleri Emmaus,

Geocenter Møns Klint & Skibbinge kirke

Juni

Tirsdag den 4. juni kl. 18.30 Aftentur til Ugerløse. Besøg i kirken og hos HJ - Design

Onsdag den 5. juni kl. 13.00 Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave. Arrangeret af

menighedsrådet og Kirke Saaby bylaug.

Grundlovstale ved tidligere minister Brian Mikkelsen.

Sang og musik ved Sawarabykoret og børnekoret.

Underholdning. Kræmmermarked (sidste år med 20

boder). Boder med fadøl, kage og kaffe.

Sælg hvad du har lyst til. Lav dig en bod i præstegårdshaven.

Onsdag den 5. juni kl. 9.30 Sommerens morgensang begynder i Hvalsø kirke

Juli

Søndag den 7. juli kl. 10.30 De populære campinggudstjenester fortsætter! Gundested

Camping. Campinggudstjeneste ved præsterne Poul Joachim

Stender og Søren E Jensen. Efter gudstjenesten byder

menighedsrådene på fadøl og pølser

August

Søndag den 11. august kl. 10.30 Havegudstjeneste i præstegårdshaven i Kirke Saaby.

Vi pynter op

i den smukke præstegårdshave til sommergudstjeneste med

efterfølgende forfriskninger.

Søndag den 18. august kl. 10.30 Konfirmandindskrivning i Hvalsø kirke

Søndag den 18. august kl. 14.00 Konfirmandindskrivning i Kirke Saaby kirke

Tirsdag den 20. august kl. 19.00 Hvalsø Sognekor begynder igen

Onsdag den 21. august kl. 7.30 Kirke Saaby-Kisserups udflugt til Kerteminde og Odense.

Johannes Larsen museet. Sankt Knuds Kirke og H.C. Andersens

barndomshjem. Slentretur i Odense centrum

Søndag den 25. august kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste hos Inge Jørgensen i Særløse med frokost,

kor & kreativ underholdning for børnene

Torsdag den 29. august Hvalsø kirkes børnekor begynder igen

Torsdag den 29. august kl. 19.30 Sawarabykoret indleder den nye sæson. Den gamle skole,

Kirke Saaby. Nye sangere velkommen.

2


MORGENSANG

& morgenmad

Alle onsdage i

Juni & August

kl. 09.30

i Hvalsø Kirke

Morgensange, hyldest til livet,

skøn musik, tid til stilhed

& glæden ved at være

i det dejlige kirkerum.

Bagefter er der morgenmad i Sognegården.

3


maj • juni • juLi • auGuST

Besøg på Galleri Emmaus, Geocenter

Møns Klint og Skibinge kirke

Udflugt for Hvalsø & Særløse sogne - Lørdag den 25. maj

Afgang kl. 09.00 fra Sognegården i

Hvalsø

Ankomst til Haslev Højskole/galleri

Emmaus kl. 10, hvor Grethe Olsen vil

for tælle om stedet og galleriet samt

højskolen.

Derefter tager vi til Geocenter

Møns Klint, med ankomst cirka kl. 12.

Her er der en guidet rundvisning,

og ved et-tiden nydes den medbragte

picnic (medbragt af arrangørerne ??) i

det smukke område.

Klokken 15.30 ankommer vi til Skibinge

kirke ved Præstø, hvor vi under

kyndig vejledning af menighedsrådsformanden,

ser de nyfundne afslørende kalkmalerier.

Her bliver der også tid til en mundfuld kaffe inden afgang. Vi regner med at være hjemme ca.

kl. 18. Pris: 100 kr.

Tilmelding: Erling Svendsen, tlf.nr.: 46408027, e-mail: ErlingSvendsen@post.tele.dk

Anne Spangsberg, tlf.nr.: 46408055, e-mail: anne.spangsberg@paradis.dk)

4

Kære alle i Kirke Hvalsø og

Særløse sogne

Jeg hedder Maria Brink Hesel og er så heldig at kunne sige, at jeg

er ny hjælpepræst i jeres sogne. Jeg er 33 år og bor sammen med

min mand og to døtre lige syd for Malmø.

Mit virke som præst tog sin begyndelse i december 2011. I

Lidemark og Bjæverskov pastorat - hvor jeg fortsat vil være ansat

ved siden af stillingen her.

Som præst ligger det mig meget på sinde at forsøge at skabe en tryghed og naturlig interesse

for kirken og det kristne budskab. For både børn og voksne. Når jeg til efteråret skal mødes

med minikonfirmanderne, vil jeg gøre mit til, at de får følelsen af, at kirken virkelig er deres

kirke. For kirken er folkets kirke. Og folkekirken er for alle. Og det håber jeg, at I vil opleve,

når I af den ene eller anden årsag har jeres gang i kirkerne.

Jeg glæder mig til indgå i fællesskabet og hverdagslivet i jeres kirker. Og jeg ser frem til at

møde jer.

Med venlig hilsen Maria Brink Hesel


En tur I skal med på!

Aftentur til Ugerløse

Tirsdag den 4. juni

Vi mødes ved Ugerløse kirke kl. 18.30.

Her vil formanden for menighedsrådet og organist Niels Jørgen

Englich møde os tage os med rundt i „Midtsjællands Domkirke“.

Han vil fortælle om kirken og ikke mindst om altertavlen,

der måtte en tur til USA, og om kunstnerne bag en ny, der blev

sat op midlertidigt.

Niels Jørgen vil desuden spille til et par salmer, som vi så synger

til i kirken.

Derefter går vi over gaden til HJ - Design, hvor de fremstiller

en masse ting i bl.a. smedejern og keramik. HJ-design har

også fremstillet lysgloben i Hvalsø kirke.

Her får vi en kop kaffe, inden vi vender næsen hjem til Hvalsø.

På turen er man selvtranportabel, og den er gratis.

Hvis man ønsker kørelejlighed, ring til Erling Svendsen, tlf.

nr.:46408027

Tilmelding fordres senest den 29. maj - for kaffens skyld.

maj • juni • juLi • auGuST

Grundlovsfest

Den 5. juni kl. 13 i Kirke

Saaby præstegårdshave

Arrangeret af menighedsrådet

og Kirke Saaby

bylaug

Grundlovstale ved tidligere

minister Brian Mikkelsen.

Sang og musik ved Sawarabykoret

og børnekoret.

Underholdning.

Kræmmermarked (sidste

år med 20 boder).

Boder med fadøl, kage

og kaffe.

Sælg hvad du har lyst

til. Lav dig en bod i præstegårdshaven.

Kontakt præsten på

pjs@km.dk for reservation

af plads.

5


maj • juni • juLi • auGuST

Minikonfirmander

ved Hvalsø

kirke

Alle elever i 3 klasse får

sidst i august med posten

tilsendt en invitation til at

blive mini-konfirmander.

Den lægges på skolens forældre-intranet.

Mini-konfirmanderne

kommer på opdagelse i

kirken og på kirkegården,

hører spændende, drabelige,

glade og tankevækkende

bibel-historier, synger,

leger, tegner og maler – og

meget andet.

Det er gratis, og man

kan være med, selvom

man ikke er døbt. Undervisningen

starter medio

september og forløber over

10 gange.

Den nye præst Maria

Brink Hesel, som også er

børne- & ungdomspræst i

Hvalsø & Særløse vil sammen

med Linda Baarsgaard

stå for mini-konfirmanderne.

Salmedigteren Thomas

Kingo. 1634-1703. Kendt

for bl.a. salmer som Den

gyldne sol frembryder.

Vågn op og slå på dine

strenge. Nu rinder solen op

af østerlide.

6

De populære

campinggudstjenester

fortsætter!

Gundested Camping, Hvalsø, søndag den 7. juli kl. 10.30

Campinggudstjeneste ved præsterne Poul Joachim Stender og

Søren E Jensen

Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på fadøl og pølser.


Indskrivning til konfirmandforberedelse

Søndag den 18. august kl. 10.30 i Hvalsø kirke

maj • juni • juLi • auGuST

Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø kirke.

Bagefter går vi ned i sognegården, hvor konfirmanderne bliver indskrevet. Der bliver en let

introduktion til undervisningsforløbet, samt mulighed for at stille spørgsmål.

De nye konfirmander begynder undervisningen den efterfølgende uge. Vi glæder os meget til

at møde alle jer nye konfirmander og forældre!

Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender til det præcise tidspunkt for undervisningen, må vi

i stedet henvise til kirkernes hjemmeside: www.hvalsoe-kirke.dk. Desuden modtager årgangen

et brev omkring sommerferien.

7


maj • juni • juLi • auGuST

Havegudstjeneste

i præstegårdshaven

Søndag den 18. august

kl. 10.30 i Kirke Saaby

præstegårdshave.

Vi pynter op i den smukke

præstegårdshave til sommergudstjeneste

med efterfølgende

forfriskninger.

Sten Kålø.

1945- En blandt

mange moderne

salmedigtere. Kendt for to salmer

I den nat af stumme skrig.

Du kom til vor grønne jord

8

Kom med dit gamle

konfirmationsbillede!

Vi er i gang med at sætte gamle billeder af konfirmander fra

Hvalsø & Særløse kirke op i Særløsestuen i Hvalsø Sognegård.

Derfor vil vi høre, om der rundt om i hjemmene skulle være

nogle fotos, som vi måtte låne. Målet er at lave et par vægge

fyldt med billederne til glæde for de nuværende konfirmander

og andre, der kommer i Sognegården.

Henvendelse til: Anne Spangsberg, tlf.nr.:46408055,

e-mail:anne.spangsberg@paradis.dk

Hvalsø Sognekor har atter

plads til flere medlemmer

Vi starter igen tirsdag den 20. august kl. 19.00-21.20, og

øver i Hvalsø sognegård

Har du lyst til at synge i et kor med hyggelig og engageret stemning

og et alsidigt repertoire? Så er der plads på alle stemmegrupper.

Koret er åbent for alle! Det er dog en fordel (men

ingen betingelse), at du har sunget i kor før, eller har spillet et

instrument. Vi synger 3-stemmigt: sopran, alt og herrer. Der er

plads til 3-4 herrer til, men alter og sopraner er også velkomne.

Koret bidrager med festlige og stemningsfulde indslag ved

gudstjenester ca. 4-6 gange årligt, samt medvirker ved sangaftener

og/eller koncerter. Evt. også projekter sammen med andre

kor.

Repertoiret er salmer, lettere klassisk musik, danske og

udenlandske (folke)sange.

Stemmerne bliver indspillet som lydfiler eller på øve-cd’er,

som hvert kormedlem får med hjem.

Nærmere oplysninger og tilmelding: organist Linda Baarsgaard,

tlf.: 35 26 24 30


Kirke Saaby-Kisserup sogne inviterer til:

Udflugt til Kerteminde og

Odense

Onsdag den 21. august kl. 07.30 til 18.00

Kerteminde og Johannes Larsen museet

Sankt Knuds Kirke

H.C. Andersens barndomshjem

Slentretur i Odense centrum

Prisen for udflugten er 120 kr. Madpakke kan medbringes eller

der kan købes mad på de spisesteder, hvor vi gør ophold ved

frokosttid. Udflugterne er meget populære og det tilrådes at

reservere plads allerede nu på tlf. 46 49 26 16 eller e-mail pjs@

km.dk. Udflugten indledes på parkeringspladsen foran præstegården

i Kirke Saaby. Menighedsrådet byder på medbragt

kaffe/te og småkager.

Husk at møde op i god tid før afgang.

Bernhard Severin

Ingemann. 1789-1862.

Kendt for bl.a. salmer

som I østen stiger solen

op Lysets engel går

med glans. Nu titte til

hinanden.

marTS • apriL • maj • juni

Babysalmesang

i Kirke

Saaby kirke

- Et gratis tilbud til børnefamilier

i og i omegnen af

kirken…

I dette forår starter 2 forskellige

hold med dejligt

musikalsk samvær for babyer

og småbørn:

Hold 1 - Babysalmesang

for børn på 2½-8 mdr.

sammen med far eller

mor:

• Tirsdage 10-10.45

• Første gang er tirsdag

den 30. april

• Der er 10 mødegange

• Der er plads til 10 børn

på holdet

Hold 2 – Salmer & Leg for

børn på 2-3 år sammen

far, mor eller bedsteforælder

• Torsdage kl. 16.20-17

• Første gang er torsdag

den 16. maj (kan støde

til efter 16/5)

• Der er 8 mødegange

• Der er plads til 8 børn

på holdet

Babysalmesang og Salmer

& Leg ledes af sognemedhjælper

og sangpædagog

Tinne Leth

Tilmelding er nødvendig

og rettes pr. e-mail til sognemedhjælperen

på:

kateket.tinneleth@hotmail.com.

Yderligere oplysninger fås

på telefon 811 4006

9


maj • juni • juLi • auGuST

Konfirmandindskrivning for Kirke Saaby

og Kisserup sogne

Søndag den 18. august kl. 14.00

i Kirke Saaby Kirke

De to 7. klasser på Kirke Saaby skole slås sammen

til en klasse. De får fælles konfirmand

undervisning. Tidspunktet for undervisningen

offentliggøres i august på kirkernes hjemmeside.

Den tidligere 7 A konfirmeres sidste

søndag i april. Den tidligere 7 B konfirmeres

første søndag i maj. For eleverne på de andre

skoler bliver der et særskilt hold. Undervis-

Salmedigteren

N.F.S. Grundtvig.

1783-1872. Kendte for

bl.a. salmer (ikke kendte)

10

ningstidspunktet aftales i samarbejde med

præsten og forældrene. Disse elever kan lade

sig konfirmere enten sidste søndag i april eller

1 søndag i maj. Max 20 konfirmander per

konfirmation. Evt. konfirmation i Kisserup

kirke aftales med forældrene til Kisserup-konfirmanderne.

Mere præcis information om

konfirmandundervisningen kan ses fra begyndelsen

af august på www.saabykisserup.dk,

hvor konfirmandindex til konfirmationsindskrivningen

også kan downloades.


Friluftsgudstjeneste,

frokost & Sognekor

Søndag den 25. august kl. 10.30 hos Inge

Jørgensen i Særløse

Hvalsø Sognekor deltager med et par numre.

Der er frokost efter gudstjenesten og kreativ

underholdning for børnene.

Kom til en hyggelig dag

i Inges have

Hvalsø kirkes børnekor starter igen

maj • juni • juLi • auGuST

Hver torsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård, første gang den 29. august

Koret er for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter, som bor i Hvalsø og Særløse sogne, eller

går på Hvalsø skole.

Hvalsø kirkes børnekor er med til gudstjeneste hver anden måned, og går Lucia i kirken i december.

Vi tager til korstævner, og årets

højdepunkt er hyggeaften med pizza,

film og overnatning i Sognegården. Det

er GRATIS at synge i koret, til gengæld

forventes der, at man deltager i mindst

3 gudstjenester pr. år.

Der sendes invitation ud i løbet af

august til alle 3. klasses elever, med oplysning

om klokkeslæt.

Den kan også ses på skolens forældre-intranet.

Nærmere oplysninger og tilmelding:

organist Linda Baarsgaard, tlf.:

35 26 24 30

11


Sang med Sawarabykoret

er Sundt, Sjovt og Socialt

Sawarabykoret starter den nye sæson den 29.

august kl. 19.30 i Den Gamle Skole, Kirke

Saaby.

Kom og vær med, og nyd samværet med et

aktivt kor.

Vi begynder at forberede efterårets aktiviteter,

bl. a. høstgudstjenesterne og senere julekoncerterne.

På programmet i efteråret er også en sangaften

den 26. september.

12

Vi har mindst to gange om året sang –

workshops med professionelle sangpædagoger.

Det er en fordel, hvis du har sunget i kor før

eller spiller et instrument.

Vi øver hver torsdag aften kl. 19.30.

Besøg korets hjemmeside

www.sawarabykoret.dk


Ny

gravermedhjælper

til Kirke Saaby

og Kisserup kirker

fundet blandt

72 ansøgere

Charlotte Clemmensen er ny gravermedhjælper

ved Kirke Saaby og Kisserup kirker. Charlotte,

der foretrækker at blive kaldt Lotte, er

39 år. Hun har tidligere været ansat som vikar

ved vore kirker og taget et grundforløb som

anlægsgartner. Lotte er en ansvarsbevidst person,

frisk, imødekommende og med masser af

positive menneskelige egenskaber.

Vi glæder os til samarbejdet med Lotte

Salmedigteren Hans Adolf Brorson.

1694-1764 Kendt for bl.a. salmer

som Op, al den ting, som Gud har

gjort. Den yndigste rose er funden.

Stå fast, min sjæl, stå fast

13


Gudstjenesteliste

Søndag den 2. juni

1. søndag efter trinitatis

Onsdag den 5/6, 12/6,

19/6, 26/6

Søndag den 9. juni

2. s. e. trin.

Søndag den 16. juni

3. s. e. trin.

Søndag den 23. juni

4. s. e. trin.

Søndag den 30. juni

5. s. e. trin.

Søndag den 7. juli

6. s. e. trin.

Søndag den 14. juli

7. s. e. trin.

Søndag den 21. juli

8. s. e. trin.

Søndag den 28. juli

9. s. e. trin.

Søndag den 4. august

10. s. e. trin.

Onsdag den 7/8, 14/8,

21/8, 28/8

14

Juni – Juli - Augusti 2013

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

14.00

OBS tidspkt.

AS

9.30

AS

Morgensang

10.30

SEJ

10.30

AS

10.30 - AS

12.00 - AS

Dåbsguds.*

10.30

SEJ

10.30

Campinggudstj.

SEJ+PJS

9.00

PJS

- 9.00

PJS

-

- 10.30

PJS

9.00

AS

- 9.00

PJS

10.30

AS

10.30

SEJ

9.30

AS

Morgensang

9.00

PJS

- 9.00

AS

- 9.00/nadver

PJS

10.30

Campinggudstj.

SEJ+PJS

- 10.30

PJS

- 9.00

AS

- 9.00

PJS

10.30

Campinggudstj.

SEJ+PJS

10.30

PJS

-

10.30

PJS

-

10.30

PJS

- 10.30

PJS

- - -

10.30

Campinggudstj.

SEJ+PJS

-

-

10.30

PJS


Gudstjenesteliste

Søndag den 11. august

11. s. e. trin.

Søndag den 18. august

12. s. e. trin.

Søndag den 25. august

13. s. e. trin.

Søndag den. 1. september

14. s. e. trin.

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

10.30

AS

10.30

SEJ & AS

Konfirmandindskrivning

9.00

AS

- 10.30

AS

Friluftsguds. i

Inge J. have m.

frokost

10.30 - AS

12.00 - AS

Dåbsguds.*

10.30

PJS

Præstegårdshaven

- 14.00

PJS

Konfirmandindskrivning

9.00

AS

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenester på

Ældrecenter kl. 10.30

Tirsdag den 11. juni: PJS

Tirsdag den 9. juli: SEJ

Tirsdag den 13. august: AS

Juni – Juli - Augusti 2013

10.30

PJS

9.00

PJS

-

10.30

PJS

-

10.30

PJS

PJS: Poul Joachim Stender

SEJ: Søren Elbæk Jensen

AS: Anne Spangsberg

15


Anne B. Spangsberg Søren E. Jensen Maria Brink Hesel Poul Joachim Stender

KirKe Hvalsø og særløse KirKe saaby og Kisserup

www.facebook.com/hvalsoesaerlosekirker

Sognepræst Anne Spangsberg

Præstegårdsvej 2A

4330 Hvalsø. Tlf 46 40 80 55

E-mail:anne.spangsberg@paradis.dk

www.hvalsoe-kirke.dk

Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag

kl. 16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.

Hjælpepræst Søren E. Jensen

Tlf. nr.: 40 45 22 16 · E-mail:seje@km.dk

Fri om mandagen.

Børne- & ungdomspræst Maria Brink Hesel

Tlf. nr.: 31 37 46 02 · E-mail: mbh@km.dk

Præstesekretær Marianne Herss

Træffes på kirkekontoret mandag og fredag kl. 10-14.

Tlf. 4640 9665. E-mail: mher@km.dk

Organist Linda Baarsgaard

Kirkevej 8, Bakkendrup;4281 Gørlev.

Tlf: 3526 2430

E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.

Fridag om mandagen

Kirkegårdsleder i Hvalsø Søren Christensen

Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. Tlf. 4640 9501

E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk

Hvalsø kirkegårdskontor

Kontortid hverdage ml. 10-12

Graver i Særløse Ole Hansen

Byvejen 5, 4320 Lejre.

Tlf. 4649 6828, 2034 2405.

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse

Christian Brage, Uddeholmsgatan 36, 21450 Malmö

Fridag om mandagen.

Formand for Hvalsø-Særløse fælles

menighedsråd:

Peter Witthøft-Rasmussen,

Kløvermarken 6,

4330 Hvalsø.

Telefon 46 40 78 03

E-mail: pwr@dsb.dk

www.facebook.com/saabykisserup

Sognepræst Poul Joachim Stender

Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,

4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117

Træffes ikke mandag

E-mail: pjs@km.dk

Hjemmeside: www.saabykisserup.dk

Organist Anders Danman

Fredericiagade 94, 2., 1310 København K

Tlf. 2168 5189, telefax 3393 9230

E-mail: anders@danman.dk · www.danman.dk

Graver i Kirke Saaby

Caroline Sejerø Ellegaard Jensen

Tlf.: 27 51 20 55

E-mail: saabykirkegaard@gmail.com

Arbejds- og postadresse

Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby

Kontortid 10-12

Gravermedhjælper i Kisserup

Lotte Clemmensen

Tlf. 60752055

Korformand Kirke Saaby-Kisserup

Thyra Johannesen, Enebærhaven 3,

4330 Hvalsø, tlf. 4640 9721

E-mail: thsj@mail.tele.dk

Formand for menighedsrådet

i Kirke Saaby og Kisserup:

Henry Petersen, Fanøvej 2,

4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451

henry.petersen@privat.dk

Sognemedhjælper for børne- og

ungdomsarbejdet

Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4,

4400 Kalundborg, tlf. 8111 4006

E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com

Kirkebil:

Ring efter Carstens Taxa,

tlf. 4649 2700.

More magazines by this user
Similar magazines