Effekter af klimaændringer - Region Nordjylland

rn.dk

Effekter af klimaændringer - Region Nordjylland

hvilket også er kendt under betegnelsen smog. Den menneskeskabte

forøgelse af ozonmængden i troposfæren bidrager

med ca. 8% af den totale menneskeskabte øgning af drivhuseffekten.

Den menneskeskabte ozon kommer for eksempel som resultat

af bilernes udstødningsgasser.

Imidlertid varierer ozonindholdet med tiden både med

hensyn til højde og geografisk placering, hvorfor det er langt

vanskeligere at bestemme, hvor meget mængden af ozon i

troposfæren er steget som følge af den menneskeskabte påvirkning

og virkningerne heraf.

Men FN’s klimapanel vurderer dog at stigningen af ozonindholdet

i troposfæren har bidraget til en forøget drivhuseffekt,

der cirka er dobbelt så stor som det negative bidrag

nedbrydningen af ozonlaget i stratosfæren har bidraget til.

Bilag 1 - Drivhusgasser

EFFEKTER AF KLIMAÆNDRINGER – TILPASNINGER I DANMARK

49

More magazines by this user
Similar magazines