i Middelfart - Middelfart Kommune

friluftsraadet.dk

i Middelfart - Middelfart Kommune

kløversti.dk endomondo.com og

endomondos mobil

app, der kan hentes

gratis i App Store og

på Android Market.

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde

mellem Danmarks Idræts-Forbund,

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,

Dansk Firma idrætsforbund, Friluftsrådet og 10

pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne

er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og

Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information

om Kløverstierne, deres forløb og seværdigheder

kan findes via

meget mere information om ruterne.

Via Endomondo applikationen kan du finde

derens fortællinger tager udgangspunkt i.

at kortlægge de interessepunkter, som fol-

mange interessenter, der har været med til

med at udarbejde folderen. Også tak til de

Tak til Middelfart Museum, der har hjulpet

i Middelfart

Velkommen på Kløverstierne, som er

for dig, der vil ud i det fri og kombinere

oplevelser og frisk luft med motion.

Vælg den rute, der passer dig i

forhold til længde eller seværdigheder.

Vælg mellem den grønne rute på 2½

km, den blå på 5, den røde på 7½ eller

den sorte på minimum 10 km. Her

i folderen kan du lade dig inspirere

til valg af rute og bruge den som en

guide undervejs.

Grøn rute 2,5 km

- Kulturhistorie i massevis

Den grønne rute tager dig igennem byens historiske

hjerte.

Middelfart kan oversættes til farvandet eller farten

mellem Fyn og Jylland. Fra 1912 til Lillebæltsbroens indvielse

i 1935 gik der bilfærger til Snoghøj på den anden

side af bæltet. Ved havnen passeres Lillebæltværftet,

som i dag drives af frivillige.

På grøn rute går du forbi Grimmerhus, der har hørt under

Hindsgavl og er bygget i 1857. I dag rummer huset

Danmarks Keramikmuseum.

Marsvinbrønden, der ligger i Knorregade, er opført til

minde om Marsvinsjægerlauget, der fra middelalderen

frem til 1892 drev jagt på marsvin i Gamborg Fjord.

I Brogade ligger byens ældste private hus, Henner

Friisers Hus fra omkring 1580. Huset er i dag en del af

Middelfart Museum.

Både på vej ud og hjem passerer ruten Middelfart

Kirke, der stammer fra 1200-tallet. Den skikkelse, vi

ser i dag, kan føres tilbage til midten af 1500-tallet.

Til slut går du igennem Middelfarts handelsgade, som

er den oprindelige hovedgade, hvor byens Østerport lå

ved Holms Hotel.

Rød rute 7,5 km

- Oplagt til en løbetur

På den røde rute kommer du gennem Middelfarts

nyere historie med industri og forstadsbebyggelse.

Ved Jernbanegade lå jernstøberiet J. Hess & Søn

indtil 1977, hvorefter der blev bygget et supermarked.

Jernstøberiet var en af byens førende virksomheder,

der producerede kakkelovne i støbejern. Overgangen

til centralvarme betød vanskelige vilkår for fabrikken,

og den ophørte i 1964.

Området mellem Vestre-, Østre- og Nordre Hougvej

(i dag Brovejen) var oprindeligt byens landbrugsjord.

Fra år 1900 opkøbte husmand Valdemar Larsen jorden

og udstykkede arealerne til villabyggeri. Villaerne på

Finlandsvej og Norgesvej blev opført 1930erne, næste

etape med Sverigesvej og Islandsvej i 1940erne.

I 1969 vedtog man planen for det område, der i dag

kendes som Økvarteret. På den bare mark blev der

udstukket gadelinier og byggegrunde, men også afsat

plads til grønne områder og stisystemer.

Østergade 1-7 blev bygget, da kommunen solgte

grunde fra på Byfogedengen i 1901-02. Byggeriet her

skulle være på mindst to etager og med butikker.

Dermed opstod et forretningsstrøg med storbyspræg

med høje huse udsmykket med karnapper og tårne.

Blå rute 5 km

- Fra kyst til kyst

Kløverstiens blå rute går gennem det tidligere

sindssygehospital, fiskerlejet Teglgård og Adlerhus,

der var porten til herregården Hindsgavl.

I årene 1850-70 steg indbyggertallet i Middelfart voldsomt.

Byen sprængte sine middelalderlige rammer og

nye områder blev bebygget. Nygade blev anlagt i 1855

og det blev en broget og børnerig gade.

Sindssygehospitalet åbnede i 1888. Det lå som et samfund

for sig selv med 700 sengepladser, eget gas- og

vandværk, kirke og kirkegård samt boliger til personalet.

Det lukkede i 1999 og er i dag det blandede

erhvervs- og boligområde Teglgårdsparken.

Fiskerlejet Teglgård har navn efter et teglværk, der

lå i området i 1500-tallet. Det var også her Marsvinjægerne

havde deres oplagsplads indtil 1898, hvor

lauget blev opløst. I slutningen af 1800-tallet opstod

et lille fiskerleje med sommerpensionater – stemningen

herfra kan stadig opleves i dag.

Adlerhusvej går igennem Adlerhus, der blev bygget i

1852 som porthus til Hindsgavl Gods. På facaden ses

initialerne for godsejerparret Niels Basse Fønss og

Louise f. Wedel-Heinen samt slægtens adels-skjold.

Adlerhus markerede grænsen mellem byens og godsets

jorde.

Brogade Adlerhus

Middelfart Marina

Sort rute 15 km

- En god cykeltur

Ny Lillebæltsbro

Den sorte rute går langs vandet fra Middelfart til

Strib, og passerer historiske bygninger, ny bro og

det gamle voldsted Søborg.

På Gl. Banegårdsvej passeres de gamle Nordisk Kabel-

og Trådfabrikker (NKT), der bl.a. producerede søm og

ståltråd. Overfor ses ejendommen Tårnborg, som blev

opført til udlejning for arbejderne på fabrikken.

Ved den lille plads på Industrivej ses mod øst byens

første banegård fra 1865 og mod syd en bygning, der

husede Jernbanehotellet. De store krukker foran bygningerne

er syrebeholdere, der tidligere blev anvendt

på NKT.

Den nye Lillebæltsbro åbnede i 1970 og var den første

hængebro herhjemme. De to pyloner er 118 m høje og

holder hovedkablerne, der er 1,5 km lange.

Strib var en lille bebyggelse frem til 1866, hvor jernbanestationen

og færgeforbindelsen til Fredericia

åbnede. Herefter udviklede Strib sig til både stationsby

og mondæn badeby med sommervillaer og badehotel.

Yderst på ruten passeres voldstedet Søborg. Herfra

kontrollerede man under Valdemar Sejr (1212-1241)

skibstrafikken. Voldstedet bestod af en rund borgbanke

omgivet af grav og volde.


Røjle

T R A G T E N

L I L L E B Æ L T

Kristians-

mindevej

Røjleklintvej

Søborg

Strib Nordstrand

Provstskovvej

Provstskovvej

Voldsted

Søborg

Fyr

Provstskovlund

Ved

Norden

Bro

Rolighedsvej

Strib Odde

Strandstien

Langtvedvej

Dæmningen

Scharlingsvej

Ellensvej

Langholm

R ø j l e

M o s e

Korsvejs Alle

Vestergade

Øster-

vænget

Plantanhaven

Munstervej

Nørre AlleNørre Alle

..

Tårnvej

Tjærepletten

Søborg Alle

Søborgvej

Søborg Alle

Øster Alle

Hal

..

Munstervej

Byen og kirken ca. 1880

Fuglebakken

Borgvænget

Mosevænget

Kastanievej

Idrætsvej

Møgelvænget

Sønder Alle

Ved Fyret

Enghaven

Skole

STRIB

Stenvænget

Flintevænget

Kamillavej

Bakkevej

Gl. Slotsvej

Skolevej

Øster Alle

Lystbådehavn

Billeshave

Røjlemosevej

Sophievej

Vestergade

Kirke

Øster Alle

Strandvejen

Brændeskovvej

Gyvelhøj

Rørkærsvej

Tværvej

Løkke

Grønningen

vej

Kåsvej

Peter Cornelius Vej

Niels

Erritsø Strand

Brændeskov

Hansens Vej

Horne

Stribg

Kåsvænget

Strandparken

Krafts Vej

Billeshavevej

Herolds Vej

mannsvej

Tenna

Vilhelm

årdvej

Ny Billeshavevej

Færgegårdvej

Carl

Aktivitetscenter

Nielsens Vej

Jacob

Gades Vej

Chr Dannings Vej

Strib Landevej

Tangmosen Birkehøjvej

Møllebakken

Rudbækshave

Sofiendalvej

Toppen

Nygade ca. 1900

llevej

Møllebakken

Tårupvej


Vestergårdvej

Sofiendalvej

Solvænget

ks


Rud

Rudbæks Bakke

Kilevænget

Ruteoversigt

2,5 km

Abelonelundvej

Strandvejen

Rudbæksbanke

Højskolevej

Skovlunden

S t a u r b y

M o s e

Gl. Strandvej

5 km

7,5 km

15 km

1 : 10.000

Abelonelundvej

Renseanlæg

Strandvejen

1000 m

500

0

Hospitalets port ca. 1929

Strib Landevej

S t a u r b y

S k o v

Motorvejen

Staurbyskovvej

Gl. Strandvej

Den gamle Lillebæltsbro

Jyllandsvej

Solskrænten

Hegnet

Højgårdvej

Skovsvinget

Skærbæks-

møllevej

Strandvejen

Gl. Strandvej

Plantagen

Kilden

N G E N

R I

Lystbådehavn

Æ V

Jernbanegade med Hess ca. 1960

Jyllandsvej

S N

Kongebro

Karensmindevej

Oven

Bæltet

Udsigten

Hotel

Strib Landevej

Stensgårdvej

Falstersvej

Hotel

MIDDELFART

Kongebrovej

Motorvejen

Gl. Strandvej

Grimmerhus

Stensgårdvej

K o n g e b r o

s k o v e n

Vandværksvej

Nyvang

Slengeriksvej

Gl.

Vestergade

K r y b e s k o v

Kongebrovej

Stensgårdvej

Falstersvej

Nyvang

Sjællandsvej

Brogade

Buggesgade

Fynsvej

Kirke

Bros Alle

Kulturøen

Smede-

Knorregade

Torvet

Skole

Rådhus

Provstindestien

Gasværksvej

A. C. Hansens Alle

Langedams

Stadionvej

Bogensevej

Samsøes

Gyde

Algade

gade

vej

Gimbels

Gyde

Riisings

Gyde

Havnegade

Grønnegade

Skovgade

BirkeAlle

Uraniavej

Kappelsbjergvej

Havnegyden

Søndergade

Aka-

cie

Egevej

Karolinevej

Svinget

Vesterløkke Alle

Karensvej

Norgesvej ca. 1934

Langelandsvej

Gl. Møllevej

Gl. Banegårdsvej

Alle

Industrivej

Rosenv ænget

Møllehaven

Hans Bangsvej

Østergade

Nygade

Julievej

Lollandsvej

H. P. Johansens

Vej

Behrendtsvej

Adlerhusvej

get

Fynsvæn-

Jyllandsvej

Villavej

Tværgade

Jernbanegade

Havevej

Fredensvej

Elmegade

Teglværksgade

Blindebomsvej

Nybølvej

Stationsvej

Hessgade

Skovbrynet

Staurbyvej

Have-gyden

Terrænet

Odensevej

Meyersgade

Barmstedt Alle

Korsholm Alle

Mandal Alle

Vandværksvej

Viaduktvej

Fredenslundsvej

Lud v ig Storms

Ny Møllevej

vej

banks-

Bjerg-

Brovejen

Fynsvej

Telefonvænget

Vej

Frederiksgade

Havelodden

Skovgården

Vej

Spurvevej

Mandalvænget

Havevænget

Rs. Poulsens

H.P. Priors Vej

Brovejen

Vibevej

Alsvej

Odensevej

Myntevænget

Skole

Skærgårdsvej

Perikonvej

vænget

Sar-

Park Alle

Fennikelvej

Salvievej

Merianvej

Banevænget

Finlandsvej

ær-

Solsortevej

Fasanvej

Glente-

Drosselvej

Ø k s e n r a d e

Eneb vej

vænget

Kørvelvej Karse-

vej

Brovejen

Blekingevej

Sverigesvej

Svalevej

Spættevej

S k o v

Fynsvej

Valmu

Tobaksvænget

Ølandsvej

Gotlandsvej

Skånevej

Norgesvej

Teglgårdsparken

Teglgårdsparken

Teglgårdsparken

Lærkevej

evej

Rugvænget

vænget

Lucerne-

Violvej

Solskinsvænget

Islandsvej

Teglgårdsvej

Bygvænget

Hollændervej

Kløvervej

Havrevej

Danmarksvej

Vej

P.V.Tux e ns

Østre Hougvej

Astersvej

Irisvej

Syrenvej

Hovedvejen

Sixtusvænget

Ny Lillebæltsbro, 1969

Vandværksvej

Grønlandsvej

Humlevej

Hvedevej

Færøvej

Postmosevej

Gartnervej

Fænøsundvænget

Vestre Hougvej

Fænøsund Park

Damgårdvej

Majsvej

Hal

Langagervej

Værkstedsvej

Pilevej

Hollændervej

Staurbyvej

Blommevænget

Ferskenvænget

Bøgevænget

Askevænget

Æblevænget

Kvædevænget

Assensvej

Skole

Skippervej

Teglgård

Værkstedsvej

Langkærvej

Hasselvænget

Hybenvænget

vænget

Nødde-

Hirse- vej Kornvej

Røn-

Risvænget

Lupinvej

Brombærranken

kvisten

Blåbær-

Helenevej

nevej

Morbærkvisten

T e g l g å r d s B u g t

Slåenkvisten

Hindbærranken

Skrillingevej

Lindevej

Tjørnevænget

Poppelvænget

Lillebæltsvænget

get

Storebæltsvæn

Tyttebærkvisten

Tranebærkvisten

Solbærkvisten

Stikkelsbærkvisten

Anholtvej

Middelfart Marina

Skrillingevej

Kirsebærgrenen

Mirabellegrenen

Smutvejen

Møllegårdvej

Bornholmsvej

Agertoften

Endelavevej

Fejøvænget

Kålsbjergvej

Bjørnøvænget Bogøvænget

Skarøvænget

Hyldebærgrenen

Morelgrenen

Toftegårdvej

Kærvangen

Drejøvænget

Hyllehøjvej

Rønnebærgrenen

Pæregrenen

Øresunds-

vænget

vænget

Læsøvej

Vejrøvænget

Assensvej

Langevænget

Laksevænget

Tunøvænget Strømø-

Rokkevænget

Strib Banegård ca. 1910

Toften

Lyøvænget

Sildevænget

Toften

VorsøvængetAlrøvængetHjarnøvænget

Kajshoved

Omøvænget

Samsøvej

Siøvænget

Østre Hougvej

Frederiksøvænget

Kirke

Ulvsbjergvej

Christiansøvænget

Vandværksvej

Sandøvænget

Hestehaven

Copyright billeder: Middelfart Museum,

Middelfart Kommune og Colourbox

Mandøvænget

Ærøvænget

Svenstrupvej

Skrillinge Strand

N ø r r e t o f t

Kirkegyden

Skrillinge Strand

Lykkegårdve

More magazines by this user
Similar magazines