Referat af møde i Frivilligudvalget 14. november 2012 - Frivillignet.dk

frivillignet.dk

Referat af møde i Frivilligudvalget 14. november 2012 - Frivillignet.dk

Møde i Frivilligudvalget

Dato: 14. november 2012 Tid: 16.00 – 18.30

Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5B

Mødeleder: HHL Referent: HMJ

Deltagere: Frivilligudvalget Afbud:

Dagsorden

Velkommen Formanden bød velkommen, og der var en

præsentationsrunde. Punktet vedrørende kørselsudgifter blev

udskudt til næste gang, da Erik – som havde ønsket punktet

på – ikke havde mulighed for at deltage i mødet.

Større kendskab og præference til DFH

- Vi har brug for en grundfortælling om

DFH

Mik blev præsenteret.

Han havde brug for at høre Frivilligudvalgets mening og

holdning til udfærdigelsen af en ny grundfortælling.

Der er brug for en samlet fortælling om hvem DFH er. Det er

vigtigt, at kendskabet til DFH øges, da DFH er den største

NGO.

Det har vist sig, at kendskabet til DFH ikke er særlig højt og

det skal der ændres på.

Spørgsmålet der blev stillet til Frivilligudvalget var:

- ”Hvad er det DFH vil være kendt for?”.

- ” Hvad er vores særpræg?”

- ”Hvad adskiller os fra alle de andre NGO’er?

Frivilligudvalget blev bedt om at gå sammen to og to for at

diskutere de særpræg, som umiddelbart dukkede op, når de

tænkte på Dansk Flygtningehjælp.

Inden vi kom så langt var der en snak omkring kendskabet til

DFH i dag, både det positive og det negative, samt at DFH er

en stor aktør, både nationalt og internationalt.

Mik bad Frivilligudvalget om at tage udgangspunktet i en snak

til et middagsselskab, hvor alle de gode særpræg ved DFH skal

ridses op og sætningen startede som: ” I skal støtte DFH

fordi……..”

Nogle af de punkter som kom op var:

- Frivilligt arbejde, som et punkt under

Integrationsindsats.

- Til stede i verdens brændpunkter

- DFH er en NGO, som både laver arbejde nationalt og

internationalt. DFH tager hele flygtningesituationen.

-

Hvordan kan man forenkle budskabet, så når man hører

navnet, så dukker der nogle få billeder op?


Involvering af alle kræfter i DFHs

indsamlingsarbejde – også det frivillige

netværk.

Analysen blandt de frivillige viser, at de frivillige gerne ser

positive effektbilleder. Andre billeder end nød og elendighed.

Danmarkspanelet kunne spørges om ”Hvad er en flygtning”.

Mik havde noteret alle synspunkter, og de vil indgå i det

samlede arbejde med at få grundfortællingen udformet.

Andreas Kamm startede med af ridse op, hvor afhængig DFH

er af indsamlede midler. De midler indgår som ”Frie midler”.

DFHs midler kommer fra 3 steder: indsamling, indtjening og

sparsommelighed. Alle 3 dele er noget DFH skal koncentrere

sig om, for at have midler nok til rådighed i fremtiden også.

Når det nu er blevet så markant en udfordring for DFH,

handler det om, at organisationen er vokset kraftigt de sidste

år, både nationalt og internationalt.

Input fra Frivilligudvalget:

Det er et ønske, at Landsindsamlingen bliver flyttet, da det er

svært at finde indsamlere, lige efter Røde Kors.

Frivilliggrupperne skal tage fat i de flygtninge og brugere der

kommer de pågældende steder, f.eks. lektiecafe hvor der

kommer 20 – 30 unge hver uge. Der mangler måske

information om landsindsamlingen til de unge mennesker.

Der ligger et potentiale i ansatte i DFH, de frivillige og

brugerne, samt deres netværk.

Opringning fra indsamlingsafdelingen bliver ikke opfattet

positivet. En personlig henvendelse fra Andreas i form af en

mail eller et brev ville være bedre.

Andreas vil gerne, at alle som er involveret i organisationen,

ved hvad organisationen står for og er oppe imod, og han

kommer gerne ud i regionerne for at fortælle om hvad målet

er.

Det har meget at gøre med den personlige oplevelse af DFH.

DFUNK kunne bruge deres netværk til at nå de unge.

Bliver der talt om Landsindsamlingen blandt de frivillige?

Det skal respekteres, at der er nogen, som syntes det er

grænseoverskridende at samle ind.

Andreas Kamm ser gerne, at frivilliggrupperne håndterer

landsindsamlingen sammen med koordinatoren. Det har været

prøvet for nogle år siden, men vandt ikke genklang. Der blev

udtrykt ønske om at forsøge det igen.

Frivilliggrupperne har ikke vidst, at det var nødvendigt med

yderligere indsamlere. Mange af dem kender ikke

Landsindsamlingens koordinatorer i deres område.


En henvendelse fra Andreas til frivilliggruppen – ville det skabe

for meget pres i de enkelte grupper?

Er det muligt at bede frivilliggrupperne dække et distrikt?

Der var et frafald på 60 % i år på indsamlere. Hvor er frafaldet

størst? Det kunne være interessant at se aldersgruppen og

hvordan de er blevet rekrutteret.

En kalender, hvor alle indsamlinger står i, så er folk forberedt

på, at der bliver samlet ind og dermed har mulighed for at

have kontanter.

Andreas Kamm noterede alle input.

Behandling af ansøgninger til Frivilligpuljen Lone uddelte en oversigt over hvad der er bevilliget i 2012 og

udbetalt i 2012.

Der er udbetalt 38.600 kr. i 2012, og bevilget 20.000 som

endnu ikke er kommet til udbetaling. Der kan gå et stykke tid

fra bevillingen kommer til de bliver udbetalt, så det blev

besluttet, at bagkanten er kr. 60.000.

Retningslinjer for bevillinger sendes ud til alle af Lone.

Ansøgning fra Pigeklubben, som søgte til dansetimer, kulturel

madaften og en biograftur blev behandlet. Der blev bevilliget

midler til dansetimer og madaften, men ikke biografturen.

Ansøgning fra Viborg gruppen havde udformet en sympatisk

ansøgning. Frivilligudvalget er indstillet på at bevillige penge,

når et detaljeret budget bliver præsenteret

Til Kerteminde Link blev der bevilliget.

Ansøgning fra Lejre Frivillig Flygtningevenner blev der givet

afslag på.

Ansøgning fra Pigeklubben Sjællandsgade blev bevilliget.

Ansøgning fra Voldsmose bibliotek gav ikke indblik i hvad

pengene helt konkret skal gå til. Derfor anmoder

Frivilligudvalget om en mere præcis ansøgning, før der kan

tages stilling.

Dato for de kommende møder er:

Den 9. januar 2013

Den 10. april 2013

Den 12. juni 2013

More magazines by this user
Similar magazines