Kirkeblad december 2012 - Brændkjærkirken

braendkjaerkirken.dk

Kirkeblad december 2012 - Brændkjærkirken

33. årgang nr. 1 • december 2012 januar - februar 2013

BRÆNDKJÆR

SOGN

K i r k e b l a d


KIRKEN HAR MANGE RUM

”Gør døren høj...”

”Kirken tilstræber at have en åben dør-politik,

hvilket ikke kun gør den til et fristed for

tro men også et fristed fra den hektiske verden

udenfor….”

Sådan står der i en brochure, om en af Londons

mest elskede kirker St. Martin-in-the-Fields. Jeg

fik straks lyst til at tage til London og besøge denne

kirke. Nogle af jer læsere har måske allerede

været der.

Det, der tiltalte mig, var, at man markedsfører den

på netop det, kirken bygger på: Den Gud, der gør

døren høj og porten vid, og siger velkommen til

alle. Et fristed for tro og et fristed fra det hektiske

liv, hvor vi skal leve op til alt muligt. Gud er den

åbne dør.

Gud, der elsker alle mennesker og favner os, som

dem, vi er. Gud, der har skabt alle mennesker i sit

billede. Det er kirkens fundament. Og derfor skal

kirkens dør være åben.

Døren hører til religionernes og kunstens grundsymboler.

Som en forbindelse mellem rum og som

forbindelse mellem ude og inde er den et oplagt

symbol for et møde eller en overgang mellem forskellige

planer: himmel og ord, dødsriget og nuet,

Gud og mennesker osv.

I det gamle Testamente hedder det bl.a. i Ps. 24,9:

2

af sognepræst Iben Munkgaard Davids

Helligtrekongersgudstjeneste

Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00. Prædikant: Ole Pihl.

Efter Helligtrekongersgudstjenesten er der møde og kaffebord i

sidehuset.

Her fortæller sognepræst Jens Fischer-Nielsen, Kvaglund om

”Menighedsudvikling i Bangladesh Lutherske Kirke”

”Løft jeres hoveder,

I porte, løft jer, I ældgamle

døre, så ærens

konge kan drage

ind. Hvem er han,

ærens konge? Hærskarers

Herre, han

er ærens konge!”

I Det Nye Testamente

hedder det i

Johannesevangeliet kap 10 v.9, hvor Jesus siger:

” Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal

blive frelst; han skal gå ind og ud og finde græsgange.

Jeg er kommet, for at de skal have liv og

have i overflod.”

Når Jesus besejrer døden, hedder det, at han

”smadrer Helvedes porte”. Indbegrebet af Paradiset

er ”Paradisporten”, hvortil Jesus giver Peter

nøglerne (Matthæusevangeliet kap. 16 v.19). Døren

som billedsymbol kendes fra førkristen romersk

gravkunst, den åbne dør, og videreførtes i

den kristne lære ikonografi (billedets betydning).

Kristendommens dør er en åben dør, der ikke

smækker i. Vi skal ikke springe over et hegn eller

balancere hen ad et smalt rækværk. Vi går lige

Danmissions Bangladesh Landekreds startede i oktober 2008 et menighedsudviklingsprogram,

som indtil videre arbejder i 60 af Bangladesh Lutherske Kirkes ca. 120 menigheder. I løbet af

2012 ser det ud til at programmet vil komme til at omfatte i alt 106 menigheder.


ind ad fordøren i mødet med den levende Gud, der

kommer os i møde med barmhjertighed og omsorg.

I dette lys skal kirken, som fællesskab, spejle

sig. Holde døren åben. I det øjeblik hvor kirken bliver

en lukket klub, hvor alle kender alle, og hvor

præsten er klubleder, så er det, i mine øjne, ikke

længere en kirke.

I kirken skal mennesker kunne komme med, hvad

de bærer på; eksistentielle overvejelser, der ligger

den enkelte på sinde. Ved at det kristne budskab

spiller sammen med menneskers eksistentielle situation

kan det fungere som hjælp for mennesker

til at tyde deres liv i det lys.

I Brændkjærkirken er der højt til loftet i mere end

en forstand. Det skal denne kirke kendes på. Netop

juletiden sætter trumf på dette. Hele december

måned står dørene til kirken - som altid - på vid

gab. Om det er til julegudstjenester, juleafslutninger,

julesang, julekoncerter, julefest, så kommer

mennesker til deres kirke, og hver enkelt skal kun-

Menighedsrådsvalg 2012

11. september blev der afholdt valgforsamling

i Brændkjærkirkens sidehus. Det blev

en positiv aften med information om menighedsrådsarbejdet

og opstilling af kandidater.

I den efterfølgende uge var det muligt at aflevere

en alternativ liste. Ved fristens udløb

var der ikke indkommet andre lister. Kandidaterne

på den liste, der blev udarbejdet

på valgforsamlingen, er dermed valgt til menighedsrådet

i Brændkjær sogn for de næste

fire år. Menighedsrådet, hvis funktionsperiode

starter 1. søndag i advent, består af: Bent

Bach Nielsen - Poul Wienberg - Rikke Lysholm

Borch - Christine Engelbrekt Refshauge

- Martin Sortberg Brosbøl - Mona B. Lassen

Molvær - Kaj Thomasen - Bolethe Heick

Kristensen - Gudrun Marianne Loft

Suppleanter: Lone Vejby Geil - Henry Lund

Pedersen - Helle Refsgaard Christiansen -

Michael Bode - Leif Lund.

ne komme og føle, at der er plads i ”herberget”.

Årets julesymbol her i Brændkjærkirken er Den

åbne Dør. Fra 1. søndag i advent og til Helligtrekonger

vil en konkret åben dør været placeret i

kirkerummet. Med udgangspunkt i denne dør vil

dagplejebørn, skolebørn, unge som ældre, gennem

fortællinger, prædikener, musik m.m., kunne opleve

hvad julen handler om; det budskab, der handler

om forbindelsen mellem Gud og mennesker, at

der er direkte adgang til Gud. Kristus som døren,

gennem hvilken der strømmer kærlighed og

barmhjertighed til os alle, så vi får kraft til at leve

vores liv i al dets mangfoldighed.

”Gør døren høj, gør porten vid!

Den ærens konge kommer hid;

han hersker over alle land

og er alverdens frelsermand.”

(DDS nr. 84 vers 1)

Velkommen til Jul i Brændkjærkirken.

Set fra venstre er det:

Bageste række: Kaj Thomasen, Marianne Loft, Bent Bach

Nielsen (kasserer) og Poul Wienberg (Formand)

Midterste række: Jytte Meyer Madsen (sekretær) Martin Sortberg

Brosbøl (kontaktperson) og Christine Engelbrekt Refshauge.

Forreste række: Rikke Lysholm Borch, Bolethe Heick Kristensen,

Ole Pihl (sognepræst), Iben Munkgaard Davids (sognepræst) og

Mona B. Lassen Molvær (næstformand)

Marianne Loft, Formand for valgudvalget

3

KIRKEN HAR MANGE RUM


KIRKEN HAR MANGE RUM

Om Glædens Øjeblikke

Højskoleopholdet på Rønde højskole d. 11.-17.

august 2012 var et af de bedste højskoleophold,

jeg har været på.

Emnet var Glædens øjeblikke. Ved første syn på

ugeskemaet syntes jeg egentlig ikke, at der umiddelbart

var nogle af foredragene eller øvrige

indhold, der lagde op til hovedemnet – slet ikke

”Hvad skete der med det arabiske forår” og ”Islamistisk

terror og Det arabiske forår” eller hvad

med en udflugt til Stenvad Mosebrug?

Det eneste, der kunne tangere hed ”Kroppen og

glædens øjeblikke”.

Men jeg fik godt og grundigt revideret min første

opfattelse. Alt var glædelige øjeblikke, fra jeg

så mit enkeltværelse på øverst etage med altan og

havudsigt over Aarhus bugten, til alle foredrag,

til udflugter, til madoplevelser, til samvær, til arbejdsfællesskab

omkring gelékogning – alt sammen

bundet sammen på fineste og mest humoristiske

måde af Marianne og Henning, der stadig

gerne vil lægge arbejde og kræfter til gode højskoleophold

for andre, selv om begge er gået på

efterløn.

Jeg har fået rigtig meget med hjem og det bedste

af alt: en ny form for ”sovemedicin”. Når jeg har

svært ved at falde i søvn, tæller jeg ikke mere får

eller andre fjollede ting.

NEJ, JEG TÆLLER DAGENS GLÆDELIGE

ØJEBLIKKE OG POSITIVE OPLEVELSER

– OG TRO MIG, DER ER MANGE, NÅR

FØRST MAN BEGYNDER AT FOKUSERE

PÅ DEM. JEG FALDER I SØVN, FØR JEG

4

NÅR DE SIDSTE, FOR MAN KAN NEM-

LIG OGSÅ DVÆLE VED DEM.

Erik Lindsø opfordrede os i sit foredrag ”Der er

noget ved livet, man ikke finder andre steder” til

at ”gå på opsøgende virksomhed efter glæden, tage

imod de danse, man bliver budt op til og modtage

livet som en gave og huske at pakke den ud”.

Det samme gør han i sin bog af samme navn som

foredraget.

Skulle jeg imod alle odds alligevel ikke være faldet

i søvn med tankerne på de glædelige øjeblikke,

er der den anden mulighed, som Johannes Møllehave

taler om i biografien ”Jagten på lyset og

kærligheden”. Han siger: ”Inden jeg sover, plejer

jeg at spørge mig selv ”Hvad glæder du dig til i

morgen?”. Ved at vide, at der er noget at glæde

sig til, så er alt lettere. Man skal ikke sige ”Jeg er

bange, for i morgen skal jeg have revet en tand

ud”. Det er langt bedre at fokusere på det, man

glæder sig til.”

Det er det, jeg gerne vil efterleve og som jeg som

nævnt også synes, jeg har haft succes med.

Når jeg falder glad i søvn, påvirker det livet dagen

efter.

De 2 bøger, som begge omhandler glæden i og

ved livet er

Erik Lindsø: Der er nu noget ved livet, man ikke

finder andre steder. Livsbetragtninnger

Ole Sønnichsen: Møllehave. Jagten på lyset og

kærligheden. Biografi

Else Thomsen


Julehjælp

Der er mange, der har det økonomisk

trangt i denne tid, og det gør det svært at

få råd til julemiddagen. Så igen i år har du

mulighed for at søge menighedsplejen ved

Brændkjærkirken om julehjælp.

Julehjælpen består i en kasse med købmandsvarer

til julemiddagen og måske en

lille julegave til børnene.

Hvis du/I har brug for hjælp eller kender

nogen, der kunne have brug for hjælp – og

som bor i Brændkjær sogn, så kontakt kordegnekontoret

for at få et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og afleveres

på kordegnekontoret senest mandag

den 10. december 2012, og du vil få dage

senere modtage brev med svar på, om du

kan forvente at få købmandsvarer til julemiddagen

bragt ind ad døren lige før jul.

I år har vi indgået samarbejde med Sct. Georgs

gilderne.

Med venlig hilsen

Sct. Georgs gilderne i Kolding og

Menighedsplejen ved Brændkjærkiken

Nytårsarrangement

Igen i år holder vi nytårsfest i Brændkjærkirkens

sidehus.

Søndag den 30. december kl. 18.00

Kom og vær med til en festlig aften! Tilmelding

til kordegnekontoret senest den 15. december.

Det koster kun 125 kr., som betales

ved tilmeldingen.

Udvalget v/ Ole Christensen

Traditionel juleaften

i Brændkjærkirken

Julen er forbundet med mange traditioner.

Igen i år arrangerer Kolding 1 Y´s Men´s

Club ”juleaften i fællesskab”

Vi glæder os til at kunne byde velkommen

til endnu en traditionel juleaften, hvor medlemmer

fra Kolding 1 Y’s Men’s Club -

samt frivillige hjælpere - er parate til at servere

god dansk julemad, julegodter, uddele

gaver og ikke mindst, - få sig en hyggesnak

med gæsterne!

Traditionen tro afholdes juleaften den 24.

december mellem kl. 17.30 og kl. 21.30.

Billetpris 150,- kr.

Alle interesserede er velkommen!

Der synges selvfølgelig danske julesalmer,

juleevangeliet læses, - og måske bliver der

tid til en lille julehistorie.

En række lokale fonde og sponsorer støtter

arrangementet økonomisk. Dermed sikres

den lave deltagerbetaling.

For at sikre at også kørestolsbrugere kan

deltage, vil der som tidligere år blive tilbudt

transport med liftbus til og fra kirken.

Billetter kan fra den 1. november og indtil

den 15. december købes via Turistkontoret

og Brændkjærkirkens kordegnekontor.

Evt. spørgsmål kan rettes til Niels Kopp

Jensen, mobil 24 61 98 03 efter kl. 18.00.

Y’s Men yder frivilligt og ulønnet arbejde -

for at støtte arbejdet - der

udføres af humanitære og

folkekirkelige organisationer

– både lokalt og internationalt.

5

KIRKEN HAR MANGE RUM


KIRKEN HAR MANGE RUM

Indsamlinger

Ved gudstjenesterne i Brændkjærkirken

samles der ind til forskellige godgørende

formål. Disse indsamlinger kalder man også

for kollekter. I de kommende måneder vil

der blive samlet ind til følgende formål:

December: Folkekirkens Nødhjælp

Thi der var ikke plads til dem...

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Julen

2012 skaber håb, liv og ly for nogle af verdens fattigste.

Blandt de mest sårbare af verdens fattigste,

er de mennesker, der som følge af katastrofer eller

krig er drevet på flugt og lever under midlertidige

og usikre forhold. Folkekirkens Nødhjælp opretter

lige nu flygtningelejre bl.a. for de tusinder af

6

Kolding

Kirkehøjskole

19. januar, 23. februar og 16. marts.

Under overskriften:

Variation og gentagelse

Søren Kierkegaard 200 års fødselsdag

tilbyder Kolding kirkehøjskole 6 spændende

foredrag. Læs mere om de enkelte foredrag

på: http://kirkehoejskolen.webbyen.dk/

Praktiske oplysninger:

Mødested: Jens Holms Hus, Nicolaiplads

2, 6000 Kolding

Tilmelding: Kirkekontoret Jens Holms Hus

Åbent: Mandag-torsdag 9-13, torsdag tillige

16-18. Tlf.: 75 52 02 47.

Mail: sanktnicolai.sognkolding@km.dk

Tilmeldingsfrist: Senest onsdag før arrangementet.

Betaling:

Kontant på mødedagene eller ved indbetaling

på konto: 9573-4528101704

Pris: 1 dag 100 kr. - 3 dage: 250 kr.

syriske flygtninge, der i denne tid mangler et fast

holdepunkt, og et sted at være. Tak fordi I hjælper

os med at skabe en plads og et midlertidigt hjem

for disse flygtninge.

Januar og februar:

Danmissions projekt: Hjælp ofrene i Syrien

Danmission har arbejdet i Syrien med fattigdomsbekæmpelse,

dialog og kirkeliv i over 100 år.

Vores partner er respekteret og kendt for at hjælpe

både kristne og muslimer. Og netop det faktum er

med til at sikre, at hjælpen kan organiseres og nå

frem til de nødlidende.

Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift:

”Vores magtesløshed i forhold til den blodige borgerkrig

i Syrien bør ikke gøre os handlingslammede.

Vi kan måske ikke standse volden, men vi

kan hjælpe dens ofre – og så er det vores pligt. Jeg

anbefaler meget at støtte indsamlingen Hjælp

Ofrene i Syrien.”

Forårets

kunstudstilling

• Man må have et udgangspunkt, noget at

sigte efter.

• Man må placere sig i så mange livsbekræftende

situationer som mulig, hver dag.

• Det skal ikke være pænt, det skal være ægte.

Det er udsagn som maler, skulptør og foredragsholder

Ejvind Nielsen står inde for.

Kunstudvalget kan med glæde byde forårets

kunstner Ejvind Nielsen velkommen.

Fernisering søndag den 3. februar 2013 med

let traktement efter gudstjenesten.

Udstillingen kan opleves fra søndag den 3. februar

til 17. marts 2013.

Se mere på www.ejvind.com

Velkommen til dette stærke møde.


Klumme

For mange år siden – i 1898 - fødtes en dreng, der

siden skulle vise sig at blive en stor, kendt, spændende

og elsket personlighed – for sin tid. Som

forbundssekretær i F.D.F. gennem mange år, senere

præst i Aalborg og sluttelig domprovst i Haderslev

- Poul Schou. (Jeg var heldig at møde ham

flere gange). Under besættelsestiden var han så

aktiv i det nationale arbejde, at han til sidst måtte

gå under jorden. Efter krigen skrev han bogen ”

Giv Agt, Dansker ”. En bog hvori han fortæller

om sine oplevelser som ungt og voksent menneske,

og hvori han giver udtryk for fremtiden. Og

om alt det, vi skal passe på. Alt det vore forfædre

har kæmpet for, for at vort land er som i dag. Og

at vi skal huske på, at vi kun har fædrelandet til

låns. Vi skal aflevere videre til vore efterkommere,

hvad vi har modtaget; og gerne bedre.

Og hvordan kan vi det? Vi kan bare starte med os

selv. Al den småsnak i krogene, sladder om andre

og til andre, bagtalelser; er roden til meget ondt.

Tænk her på den mobning, der finder sted blandt

børn, unge og voksne i skoler og på arbejdspladser

og på digitale medier.

Tænk om ærlighed og kærlighed havde en større

plads. Hvad kunne vi ikke undgå af nedbrydelse

af vort medmenneske. Der er i vor tid mange emner,

der kan ødelægge globalt eller nationalt, som

er menneskelig skabt. Tænk selv, hvad det kunne

være. Alle ved vi én. Den økonomiske krise. Andet

kan vel komme på tale.

Sluttelig et citat fra Poul Schous bog: Men vil vi elske,

maa vi ogsaa hade. Man kan ikke elske det gode uden

at hade det onde. Man kan ikke elske Sandheden uden at

hade Løgnen. Vi skal hade alt det onde, grimme og lave i

vort Folk, som vi hader det onde i os selv. At elske sit Folk

er ikke kritikløst at ligge på Maven for det, så Nationen bliver

en Afgud og Nationalfølelsen en karikatur. Der er tider,

hvor man fast i Haand med de andre kan følge sit Folk til

Verdens Ende; der er andre tider hvor man stilfærdigt, men

myndigt maa rejse sig og sige: Man bør adlyde Gud mere

end Mennesker.

Og vi skal hade det, som udefra vil paatvinge vort Folk

af Palle Hahne

Anskuelser, som strider mod god, dansk skik og gammel

nordisk, kristen arv. Hade Mennesker skal vi aldrig, men

vi skal heller ikke gaa med til at kalde Uret for Ret og Løgn

for Sandhed. Vi kan ikke elske Danmark uden at hade alt

det, der vil gøre det danske Folk til et dårligt, retsløst og

ugudeligt Folk.

Med ønsket om, at vi må stå sammen og udbrede

Guds kærlige budskab: Elsk Hinanden – specielt i

den kommende tid - sendes ønsket om

En Glædelig Julefest i Kirke og Hjem

Sogneindsamling 2013

10. marts 2013

Denne dag vil Brændkjær sogn og Folkekirkens

Nødhjælp gøre en fælles indsats i

kampen mod sult og sende indsamlere ud

for at ringe på så mange døre i sognet som

muligt-

”Vi er med i Sogneindsamlingen igen fordi

det giver rigtig god mening. Dels vil vi gerne

være med til at bekæmpe sulten i verden

– og dels bliver kirken synlig på en helt særlig

måde, når indsamlerne kommer rundt

i hele sognet,” siger indsamlingsleder Lise

Neergaard.

Du kan allerede nu melde dig som indsamler

den 10. marts ved at henvende dig til Lise

på tlf. 21 76 85 44 eller på mail:

lise@kananga.dk

7

KIRKEKLUMMEN


DET’ FOR BØRN

Gudstjenester for børn

– de varer ca. 45 minutter!

8

Krybbespil og

børnegudstjeneste

Søndag d. 9. december kl. 10.30

v/ Iben M. Davids og Anne Mette Meyer

Årets smukke, musikalske krybbespil opføres

af kirkens børnekor, minikonfirmander og

familiekor. Vi skal møde engle, visemænd,

stjerner og helt ind i stalden til det lille barn i

krybben. Maria og Josef bliver forældre til en

helt særlig lille dreng, som fra starten får den

onde kong Herodes på nakken.

Juleaften

Mandag d. 24. december kl. 14.00

v/Iben M. Davids og Anne Mette Meyer

Juleaftensdag vågner man med en sød forventning

i maven. Vi fejrer denne særlige

dag med en julegudstjeneste for børn, og lover

at den vil korte 45 minutter af den lange

ventetid. Vi har før haft fornemt besøg fra

det høje, i det en engel har slået et smut forbi.

Vi må se, om vi kan være heldige igen

i år.

Fastelavn

Godnathistorie og aftensmad

Anne Mette Meyer

Søndag d. 10. februar kl. 10.30

v/ Iben M. Davids og Anne Mette Meyer.

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende

tøndeslagning, boller, kage og kaffe. Det er

blevet en dejlig tradition at gå i kirke med

sine børn til Fastelavn. Vi hænger 4 tønder

op og har 2 til de helt små børn. Kom meget

gerne udklædt. Vi sælger kage og boller

for 5 kr og alle pengene går til børn i nød

gennem Folkekirkens Nødhjælp. Har I lyst

og mulighed for at medbringe bagværk, så

kontakt mig (Anne Mette). Så er I med til at

støtte en god sag.

Tirsdag d. 22. januar kl. 17.00 - spisningen er slut ca. 18.15

Vi tænder fortællelyset og har puderne klar. Når lyset er tændt, fortæller vi historie. Denne aften synger

børnekoret for os, så der er mange gode grunde til at komme hen og være med i kirken. Bagefter spiser

vi pasta og kødsovs i sidehuset. Tilmelding ikke nødvendig og det koster ikke noget at spise med. Godnathistorie

er for alle børn og deres voksne.


Rytmik for småbørn

1 årige mandage kl. 15.30

2-3 årige mandage kl. 16.15

Første gang mandag d. 18. februar -18. marts afslutning.

Sang, leg, rytmik og på opdagelse i vores fantastiske kirkerum. Tilmelding

efter først til mølle hos Anne Mette er nødvending, da der kun er et begrænset

antal pladser.

Spirekor

for 1.-2. klasse

Tirsdage kl. 13-13.45

Første gang tirsdag d. 22. januar

afslutning søndag d. 17. marts.

Alle sangglade børn har nu muligheden for

at gå til spirekor. Vi synger, danser, leger og

får også lidt at spise inden vi går i gang. Koret

synger i kirkerummet og er for ALLE børn,

der har lyst til at synge. Her kan man få nye

venner og blive rigtig god til at synge. Tilmelding

til korleder Anne Mette (sangpædagog

og sognemedhjælper)

Børnekor for 3.-5. klasse

Vi øver hver torsdag fra 13.45-14.45 og optager nye sangere

til januar. Hvis du vil med og kan li’ at synge, så kig forbi til

en korprøve eller kontakt Anne Mette. Vi er ca. 26 børn (heraf

3 drenge) og har det sjovt sammen! Vi får lidt at spise hver

gang –det er ikke godt at synge på tomme maver. 5. klasserne

for løn for at synge.

Babyrytmik

af sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

Mandage kl. 10 og 11.

Første gang mandag d. 28. januar.

Der starter 2 nye hold med sang, dans, remser

og nye oplevelser i kirkerummet. Undervisningen

er primært for de yngste i alderen

3-9 mdr. og tilmelding er nødvendig hos

Anne Mette.

Børnekirkemedarbejdere

Gode korvenner

Anne Mette Meyer . tlf. 51 16 91 01 . annemette@braendkjaerkirken.dk

9

DET’ FOR BØRN


KONCERTER

Koncert med

Kolding Bykor

Mandag d. 10. december kl. 19.30

i Brændkjærkirken.

Kolding Bykor er en forening under FOF (Folkeligt

Oplysnings Forbund) og er stiftet i 1989.

Koret består af ca. 50 medlemmer, som alle er

fælles om interessen at synge viser, gospel, spirituals,

jazz, jive, salmer og meget andet.

Koret har siden stiftelsen været under ledelse af

Jens Jørgen Hedeskov, og dirigeres i dag af Inge

Hedeskov.

Den meget varierende stemmefordeling muliggør,

at koret magter op til 6-stemmige arrangementer.

Vi er blevet fortalt, at vi er et "smilende og levende

kor"

Mandag den 10. december er der julemusik på

programmet i Brændkjærkirken og alle er velkomne.

Der er fri entré.

10
Gratis

adgang

Layout: Lars Esmann 2012 ©

Programmet omfatter bl.a.

traditionelle danske julesange,

christmas christmas carols carols og og nyere nyere julesange julesange

-Samt eventuelle overraskelser…….

(….. Det ER jo jul!)

Julekoncert med

LUSANGI

Torsdag d. 13. december kl. 19.30

En af julens mange traditioner er, at LUSANGI

giver julekoncert i Brændkjærkirken, og den tradition

holder koret fast ved også i år.

Pris kr. 75 for voksne

kr. 40 for børn indtil 12 år.

Billetter kan bestilles på tlf: 20 86 21 92

De 9 læsninger

Søndag den 16. december kl. 19.00

3. søndag i advent kommer Aarhus Efterskole

(tidl. Unge Hjem) og opfører de 9 læsninger.

De turnerer til forskellige kirker i Jylland med deres

nyfortolkning af den gamle tradition.

Aarhus Efterskole skaber gennem dans, teater,

musik og kor en spændende udlægning af teksterne

på et flot niveau. Velkommen til en æstetisk

gudstjeneste, hvor efterskoleeleverne fortolker og

aktualiserer de gamle bibeltekster for os.

Menighedsrådet


Eftermiddagsmøder

Fredage kl. 14.30 i ulige uger i kirkens Sidehus.

Kontaktperson: Inga Kristensen 75 52 68 61

7. december

Julen nærmer sig

v/ sognepræst Ole Pihl

4. januar

Hvornår er dårlig hukommelse demens, og hvornår

er det noget helt andet?

v/ overlæge Markus Fink, Sommersted

18. januar

Kolding under krigen

v/ Gunnar Ebbesen, Kolding

1. februar

Genfortælling af Karen Blixens roman:

”Babettes gæstebud”

v/ Jette Mechlenburg, Fredericia

15. februar

Hvorfor hentede heksen ikke selv fyrtøjet?

Så havde hun sluppet for at miste hovedet og det

gode fyrtøj, der giver adgang til hundene og alle

de dejlige penge. Der må have været noget, der

hindrede hende i det. Og hvad det er, vil Holger

Lissner belyse i sin gennemgang af eventyret, der

viser sig at indeholde mange flere facetter, end vi

normalt tænker på. For eventyr er ikke bare gode

historier for børn. De rummer megen klog livsvisdom

og evangelisk indsigt.

v/ pastor Holger Lissner, Middelfart.

Menighedsrådsmøder

12. december kl. 19.30

15. januar kl. 19.00

19. februar kl. 19.00

Møderne er offentlige og afholdes i kirkens

Sidehus kl. 19.00. Da det nye menighedsråd

i skrivende stund endnu ikke har konstitueret

sig, er det ikke muligt at oplyse om

datoerne. Se på kirkens hjemmeside og på

opslagstavlen i kirkens forhal.

Bøn i Brændkjærkirken

Hver onsdag samles en gruppe til bøn i Brændkjærkirken.

Alle er velkomne til at være med i

dette bønsfællesskab, hvor vi bl.a. beder for livet

i kirken. For nærmere information: Kontakt Rita

Wienberg; telefon 20 44 25 00.

Familietræf

Alle familier og enlige er velkomne i kirkens

sidehus kl. 18.00 onsdage i ulige uger.

Kontaktpersoner:

Knud Arne Hjort 75 56 18 41

Ulla Kildegaard 75 50 21 77

Hanne Christensen 75 50 72 37

Kirsten Müller 75 52 96 70

5. december

Vi skal spille pakkeleg. Alle medbringer 2

gaver:

1 brugt ting

1 ny ting til 10-20 kr.

16. januar

Sangaften med Louise og Pernille

30. januar

Bad taste party.

27. februar

Programmet er ikke på plads pt.

LUSANGI

Gospelkoret Lusangi øver i kirken torsdage

fra kl. 19.30

Formand og dirigent:

Christine & Henrik Engelbrekt

Refshauge

Tlf. 51 80 95 00

www.lusangi.dk

11

AKTIVITETER


AKTIVITETER

Besøgstjenesten

Besøgsven eller besøgsvært?

Har du overskud til at være besøgsven, eller kender

du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring

til: Karen Margrethe Hansen 7552 99 19

Indenlandsk

Sømandsmission

Møderne afholdes torsdage

kl. 14.30 hos Anne Lise

Poulsen, Gormsvej 22.

6. december, 3. januar,

7. februar og 7. marts.

12

2 x Læs en bog

Så er vi nået hen til efteråret 2012, og når I får dette kirkeblad, er vi i gang med

dette års sidste bog, Per Olov Enquists: Livlægens besøg.

Næste gang vi mødes bliver fredag d 8. februar. Hvad vi da skal læse, ved vi først,

når vi mødes næste gang d. 30. nov. Men jeg vil forsøge at få fat i Lisbeth Smedegaard

Andersens bog: Skrædderen .

Da vi ikke kan have bøgerne fra sidst i november til d. 8. februar, kan jeg ikke sige, hvornår i kan

hente den, men I får en mail eller en opringning, når I kan hente bogen henne i kirken.

Derefter foreslår jeg, at vi følger skemaet fra sidste år, så næste møde bliver d. 23. marts og det sidste

møde inden sommer, bliver d. 4. maj.

Så de tre datoer, I skal sætte kryds ved, er: d. 8. februar, d. 23. marts og d. 3. maj.

4 x sang fra højskolesangbogen

Værestedet

Hver torsdag i Sidehuset fra kl. 10.00-11.30

Mød op og få dig en snak, en kop kaffe. Vær med

til at klippe papirklip, dekorere glas, lave postkort

mv. Hvis du har lyst til det. Men først og fremmest

drejer det sig om at være sammen med andre

mennesker.

Én gang om måneden får vi besøg udefra.

Kontaktperson: Grethe Clemensen 75 53 36 86

Fælleskirkelig aften

21. februar kl. 19.30

”Min vej til troen”

v/ Rita Brohus Wienberg, Kolding.

Else Oxenvad telf.: 7550 2423

12. december, 9. januar, 13. februar og 13. marts alle dage kl. 14.30 i kirkens sidehus.

Disse dage er der mulighed for at være med til at synge nye og gamle sange fra højskolesangbogen.

Rigmor præsenterer sangene, og Niels indlærer melodierne og akkompagnerer. Der er kaffe og småkager

til 5 kr. Eftermiddagen slutter med en ønskekoncert.

Rigmor & Niels Karstoft


Siden sidst

Har vi bl.a. holdt høstgudstjeneste med en smuk

pyntet kirke. Efter gudstjenesten var der frokost

og auktion, og børnene bagte småkager til eftermiddagskaffen.

13

SIDEN SIDST


SIDEN SIDST

Siden sidst

BUSK gudstjenesten blev et stort tilløbsstykke. Spejderne fra Mariesminde

og Tensing Kolding medvirkede.

14

Områdets dagplejere holdt sangdag foran kirken.

Minikonfirmanderne er startet. Der er 25. Her koncentrerer Victor og

Oliver sig om at lave en døbefont.


Adresser m.m.

Brændkjærkirken

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

www.braendkjaerkirken.dk

Kirken er åben for besøgende alle

hverdage mellem kl. 10.00 -16.00.

Sognepræst

Ole Pihl

Tlf. 20 651 653

E-mail: op@km.dk

Sognepræst

Iben Munkgaard Davids

Tlf. 29 33 62 03

E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst

Birgit Fur

Tlf. 23 34 28 53

Midlertidig organist

Tommy Schmidt Bülow

Tlf. 21 26 29 46

Kordegnekontoret

Kordegn Jytte Meyer Madsen

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

Tlf. 75 53 00 73.

E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk

Mandag – fredag 09.30 - 13.00,

torsdag tillige 15.30-18.00.

Kirketjener

Jacob Refshauge

Tlf. 20 14 32 10

E-mail:

kirketjener@braendkjaerkirken.dk

Forsidebilledet

Finalen på et af de tidligere års krybbespil.

Foto: Leif Nielsen.

Også i år vil der

være stort krybbespil

ved gudstjenesten 2.

søndag i advent.

Kom og hør og se

– det er en fantastisk

oplevelse.

Kirkebladet

Sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

Tlf. 51 16 91 01

E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk

Menighedsrådsformand:

Poul Wienberg

Mejløvænget 18

6000 Kolding

Tlf.: 51 90 82 23

E-mail: poul@wienberg.it

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.

Redaktionsudvalg:

Iben Munkgaard Davids, Ole Pihl, Christine Engelbrekt

Refshauge, Marianne Kromann, Bent

Bach Nielsen og Jytte Meyer Madsen (ansvh.)

Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts,

juni og september. Deadline for aflevering af stof

er den 20.okt, 20.jan, 20. apr. og 20. juni.

Sats, montage og tryk: From Grafisk

Gejlhavegård 23, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

15

ADRESSER


Gudstjenester i Brændkjærkirken

DECEMBER

Søndag d. 2. 1. s. i advent 10.30 Gør døren høj Iben Munkgaard Davids

Søndag d. 9. 2. s. i advent 10.30 Børnegudstjeneste m. krybbespil.

Minikonfirmanderne medvirker. Anne Mette Meyer/Iben M. Davids

Onsdag d. 12. 09.30 Dagpleje/vuggestue jul Anne Mette Meyer/Iben M. Davids

10.30 Børnehave jul Anne Mette Meyer/Iben M. Davids

Søndag d. 16. 3. s. i advent 10.30 Den nye tid Ole Pihl

Torsdag d. 20. 10.15 Skolejul for de små klasser Ole Pihl/Iben M. Davids

11.30 Skolejul for de store klasser Ole Pihl/Iben M. Davids

Fredag d. 21. 08.45 Jul for Nordhøj Ole Pihl

Søndag d. 23. 4. s. i advent 10.30 Johannes døbers tale Iben M. Davids

Mandag d. 24. Juleaften 14.00 Børnejulegudstjeneste Anne Mette Meyer/Iben M. Davids

15.15 Julegudstjeneste Ole Pihl

16.30 Julegudstjeneste Ole Pihl

Tirsdag d. 25. Juledag 10.30 Fred til mennesker Ole Pihl

Onsdag d. 26. 2. juledag 10.30 At tage imod Iben M. Davids

Søndag d. 30. Julesøndag 10.30 Simeon & Anna Ole Pihl

Mandag d. 31. Nytårsaften 15.00 Godt Nytår Iben M. Davids

JANUAR

Tirsdag d. 1. Ingen gudstjeneste. Se dagspressen for gudstjenester i andre kirker.

Søndag d. 6. H3K-søndag 10.30 De vise mænd Iben M. Davids

Tirsdag d. 8. H3K gudstj. 19.00 Danmission. Efterfølgende møde i sidehuset. Ole Pihl

Søndag d. 13. 1. s. e. H3K 10.30 Jesus i Templet Ole Pihl

Søndag d. 20. 2. s. e. H3K 10.30 Guds Søn Klavs Bo Sørensen

Tirsdag d. 22. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer/Ole Pihl

Søndag d. 27. Septuagesima 10.30 Arbejderne i vingården Ole Pihl

FEBRUAR

Søndag d. 3. Seksagesima 10.30 Sædemanden Ole Pihl

Søndag d. 10. Fastelavn 10.30 Børnegudstj. m. tøndeslagning Iben M. Davids/Anne Mette Meyer

Søndag d. 17. 1. s. i fasten 10.30 Fristelsen i ørkenen Iben M. Davids

Søndag d. 24. 2. s. i fasten 10.30 Kvinde, din tro er stor Ole Pihl

MARTS

Søndag d. 3. 3. s. i fasten I splid med sig selv Iben M. Davids

More magazines by this user
Similar magazines