Frivillige søges til Bisidderkorps, der skal støtte ... - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Frivillige søges til Bisidderkorps, der skal støtte ... - Danske Patienter

Frivillige søges til Bisidderkorps, der skal støtte patienter

i lokale dialogsamtaler med sundhedsvæsnet

Vil du være bisidder og støtte patienter, der i forbindelse med deres klagesag gerne vil tale med den

person eller afdeling, de har klaget over.

Har du lyst og tid til at yde en frivillig indsats i Region Hovedstaden, Region Midtjylland eller Region

Syddanmark? Er du god til at lytte og samarbejde? Har du kendskab til sundhedsvæsenet? Har du lyst til

at gøre en forskel?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så har vi brug for dig i vores korps af frivillige bisiddere.

Når patienter klager over en sundhedsprofessionel eller et forløb, tilbydes der altid en dialogsamtale med

den afdeling eller det sygehus, som klagen vedrører. For nogle patienter er det en hjælp at få en uvildig

person i form af en bisidder med til disse samtaler.

Derfor har Danske Patienter søgt og modtaget støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at

afprøve en bisidderordning. Vi afprøver ordningen ved at etablere et mindre korps af 8 frivillige bisiddere,

som hver skal dække ca. to dialogsamtaler pr måned i enten Region Hovedstaden eller Region Midtjylland

og Sydjylland.

Som bisidder vil du deltage i to kurser for at blive klædt på til rollen, og der vil være mulighed for løbende

sparring i forhold til dine opgaver.

Bisidderne er frivillige og modtager altså ikke løn, men udgifter i forbindelse med varetagelse af opgaverne

som bisidder dækkes, f.eks. transport. Ved deltagelse i de obligatoriske kurser ydes tabt arbejdsfortjeneste.

Vi tilbyder dig:

- at du bliver en del af vores korps på 6-8 bisiddere.

- at du gennemgår et forløb, hvor du bliver klædt på til at varetage opgaven som bisidder i de lokale

dialogsamtaler. Du deltager i to kurser og får løbende sparring.

- at du kan gøre en forskel for de patienter, der har brug for støtte i en situation, der kan opleves

som overvældende, konfliktfyldt og hvor nogle frygter at komme i klemme i systemet. De

foreløbige erfaringer viser dog, at de fleste patienter er glade for at have taget mod dialogsamtalen

efterfølgende.

- at du får dækket dine udgifter til transport, telefon m.m. i forbindelse med din bisidderfunktion.

Vi forventer:

- at du har erfaring med at arbejde med mennesker– det kan enten være med en faglig baggrund

som f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver eller frivillig i en patientforening.

- at du forstår din rolle som bisidder, hvor du støtter patienten i at få det ønskede forløb og udbytte

ud af den lokale dialog, uden at ”føre” sag.

- at du deltager i vores kurser og i evalueringen af bisidderordningen.

- at du udøver din rolle som bisidder inden for de rammer, der aftales med Danske Patienter - f.eks.

at du overholder din tavshedspligt i forhold til det indblik, du får i patientens private forhold.


- At du har mulighed for at deltage i ca. to dialogsamtaler om måneden i projektperioden (forventet

tidsforbrug ca. 2-5 timer pr patient) enten i Region Hovedstaden, Region Midtjylland eller Region

Syddanmark.

Praktiske oplysninger

Der afholdes samtaler i løbet af december. Første kursus for bisidderkorpset bliver afholdt i januar.

Projektet løber frem til sommer 2013, men vi håber på at få mulighed for at videreføre ordningen.

For yderligere information kontakt projektleder Anja Petersen på tlf. 33 41 47 58.

Kortfattet ansøgning med oplysninger om relevante erfaringer og motivation for at blive bisidder samt

hvilken Region, du kan arbejde i, skal sendes pr e-mail til Danske Patienter på info@danskepatienter.dk

senest torsdag den 6. december 2012 kl. 12.00.

More magazines by this user
Similar magazines