Nr. 3/2011 - Øresunds Sejlklub Frem

oesf.dk

Nr. 3/2011 - Øresunds Sejlklub Frem

NYHED!

Indbrud i klubben

ÅRETS SOMMERFEST

- druknede ikke helt

Portræt: Lillian Hottenroth

Fremmer bag det nye datingsite

AQUADATING

KOØJET

ØRESUNDS SEJLKLUB FREM 3/2011


Øresunds Sejlklub Frem Indholdsfortegnelse

BESTYRELSEN I FREM:

Formand:

Laila Hansen, formand@oesf.dk

Næstformand/Sekretær:

Thomas Søndergaard, frem@oesf.dk

Kasserer/Regnskab:

Flemming Vornøe, frem@oesf.dk

Skolechef:

Birgit Ryaa Hansen, sejlerskolen@oesf.dk

Kapsejladschef:

Morten Meyer Muller, kapsejlads@oesf.dk

Pladsudvalg:

Stig Nonbo, pladsudvalg@oesf.dk

Festudvalg:

Karen Boa, festudvalg@oesf.dk

Klubhusudvalg

Niels Jørgen Larsen.

Bestyrelsesmedlem:

Kaare Kjerulf.

1. suppleant i bestyrelsen:

Merete Hansen

2. Suppleant i bestyrelsen:

Lillan Hottenroth

Revisor:

Ole Rosted

Skoleudvalg i FREM:

Seniorleder Jens Stavnstrup, sejlerskolen@oesf.dk

Adresse:

Strandvænget 65

2100 København Ø

Telefoner:

Kontoret, torsdage 18.30-20.00

Tlf. 3929 0386

Restauratøren

Tlf. 3929 3385

Hjemmeside: www.oesf.dk

Mail: frem@oesf.dk

Koøjet

Medlemsblad for Øresunds Sejlklub

Frem

Mail: koojet@oesf.dk

Medieudvalg

Redaktør (Ansvarshavende)

Hanne Flyger

Tlf. 2015 2014

Karen Boa

festudvalg@oesf.dk

Jens Stavnstrup

webmaster@oesf.dk

Oplag: Ca. 800 stk.

Trykkeri: Svendborg Tryk

Kommentarer og artikler udtrykker

ikke nødvendigvis medieudvalgets

eller Frems holdninger.

Forside:

Foto: Stemningsbillede fra 24-timers

sejlads

4 Nye medlemmer

5 Nyhed! Indbrud i klubben

6 Nyt fra bestyrelsen

8 Årets sommerfest

9 24-timers sejlads

10 Nyt fra havnen - klargøring til vinter

12 Portræt: Bestyrelsesmedlem Lillian Hottenroth

15 Nyhed! Claus V åbner igen til foråret

16 Gode råd: Hvordan forlænger jeg mine sejls levetid?

18 Fremmer bag det nye datingsite ”Aquadating”

20 Sejlerskolen på sommertur til Flakfortet

23 Dagbog fra KØS’ Vordingborglejr

28 Fremmer på tur med Søulkene (KAS)

30 Nyt om kommende fester og aktiviteter

31 Jubilarer

32 Kalender

Svanemølle Havnen:

Formand

Morten Ingerslev, KAS

Bestyrelsesmedlem

Kaare Kjerulf, ØSF

Svanemøllekredsen

Charlotte Andersen, KAS

Adm Havnefoged John Vestergaard

Strandvænget 43, 2100 København Ø

Tlf. 3920 2221, Mail: info@smhavn.dk

Web: www.smhavn.dk

Kontortid:

Man: 7.30-10 og 12-13.30 og 16-18

Tirs-fre: 7.30-10 og 12-13.30

Lør-søn: Lukket

2 3


Nye medlemmer

Rasmus Hummelgren

Åleslippen 20

2620 Albertslund

Jesper Hvidtved Larsen

Silkeborggade 13, st.

2100 København Ø

Henrik Larsen

Ved Kæret 6

2740 Skovlunde

Timmi Thinesen

Schubertsvej 13, 1.th

2450 København SV

Ole Lund Petersen

Otto Mallings Gade 7, 3.tv

2100 København Ø

Ole Abrahamson

Bækkeskovvej 67

2700 Brønshøj

Dennis Lieb Petersen

Flensborggade 38, 3.th

1669 København V

Thomas Mikael Schwartz

Bechgaardsgade 11, 4.th

2100 København Ø

Ole Eskildsen

Frederikssundsvej 94B, 3.th

2400 København

Thomas Hansen

Bakkegårds Alle 13, 3.tv

1804 Frederiksberg

Vi støtter ungdomsarbejdet i Svanemøllehavnen

Amagerbrogade 30, st. th., 2300 København S - Telefon: 35433424

Nyhed!

- Indbrud i klubhus

Ubudne gæster brød aftenen/

natten til den 6. september ind i

Frems lokaler. Tilsyneladende er

skaden begrænset.

Af Flemming Vornøe, kasserer

De ubudne gæster er sandsynligvis kommet

ind via et vindue på badet eller trappeafsatsen.

Døren til kontoret er opbrudt.

Kontoret er blevet gennemrodet, og

installationer på kontoret er beskadiget,

hvilket kan bevirke et midlertidigt udfald på

kontorets telefon. Endvidere er et vindue

ud mod pladsen søgt opbrudt.

De ubudne gæster har ligeledes

opbrudt skabe på mellemgangen på 1. sal.

Ligeledes er en større del af skabene i

skolestuen opbrudt. Brugerne af garderobeskabe

fra nr. 20-34 og nr. 54 bedes

snarest fjerne eventuelle værdier i skabene.

Ønsker man at bevare sin hængelås, skal

den fjernes, så skabene kan blive repareret.

På nuværende tidspunkt er der endnu

ikke fuldt overblik over omfanget af

indbruddet, men det lader til at tyveriet

kun er begrænset. Man kan også ”glæde”

sig over, at klubbens EDB-udstyr i tyverimæssig

henseende ikke har været særligt

interessant, måske fordi der er tale om

”slæbbart udstyr”, og ikke store fladskærme

og andet smart udstyr.

Der er indgivet politianmeldelse og

indbruddet er meldt til klubbens forsikringsselskab.

Bestyrelsen vil samtidig indskærpe, at

indgangsdøren til Skipperstuen og døren

fra Skipperstuen til hallen skal være aflåst

om natten. Endvidere skal vinduer på 1. sal,

herunder badet være lukket.

Indbrud i

KØS

- samme

nat

Natten til den 6. september

var der indbrud i KØS’

værksted/garage, hvor alt

blev gennemrodet. Indbruddet

er meldt til politiet.

4 5


NYT FRA BESTYRELSEN

Optagning

Optagningslister bliver opsat i Skipperstuen

når de er klar, og senest opdaterede lister

vil hele tiden kunne findes på hjemmesiden.

Listen frigives 5. september

Nyhedsbrev

Vi udsender mindst een gang om måneden

nyhedsbrev pr mail til de medlemmer som

har tilmeldt sig listen på hjemmesiden.

Brevet bliver opslået på opslagstavlen i

skipperstuen samt på hjemmesiden.

Har man ikke mail eller adgang til internettet,

kan man få tilsendt brevet i papirform.

Kontakt koøjet herom.

Medlemskort

Så er vi klar med medlemskortet, som kan

hentes på kontoret fra 1. september.

Kortet koster 20 kr.

Det kan bruges, hvis du ønsker:

- at låne andre sejlklubbers faciliteter

(hvor det er muligt).

- at benytte andre sejlklubbers restauranter

i udlandet, hvor det ofte kræver

medlemskab af en sejlklub at komme ind.

Derudover får du 10 % rabat i vores egen

restaurant.

Vi forhandler med andre, bl.a. bådudstyrs

butikker, om rabatter til medlemmerne

samt andre fordele. Kortet er af plastik og i

visitkortformat.

Det var ikke teknisk muligt at benytte

havnens kort, men vi fortsætter arbejdet

med en løsning, så vi på sigt måske kan nøjes

med ét kort. Men det ser ud til at have

lange udsigter.

Kommende fester

I fremtiden vil alle klubbens aktiviteter blive

opslået på hjemmesiden, i nyhedbreve og på

opslagstavlen i Skipperstuen.

På bagsiden af koøjet kan du se kalenderen

for hele året.

Har du lyst til at være en del af festudvalget?

Der er plads til 2-4 personer som ønsker

at give en hånd med. Det være sig lige fra

at finde musik til festerne og til at sørge

for at børnene bliver underholdt. Skriv til

festudvalget på festudvalg@oesf.dk hvis du

vil være med.

Næste arrangement er standernedhalingen

og havneturen den første weekend i

oktober.

Fondsansøgning

Vi har søgt Nordisk Film Fonden om

midler til at fremvise et udvalg af de gamle

sømandsfilm i klubben i løbet af vintermånederne.

Vi har bl.a søgt til en professionel

fremviser, film samt licenser til at vise

filmene.

Selvfølgelig håber vi på et positivt svar,

som kommer i oktober. Så hvis du også vil

se de gode gamle film som “Marta”, så hold

øje med hjemmesiden.

HUSK, at tilmelde dig nyhedsbrevet fra

Koøjet. Her vil du også få remindere om

kommende arrangementer samt foredrag

mm i løbet af vinteren.

Det grå skur - optiskuret

Skuret på pladsen “Det grå skur” eller “optiskuret”

trænger til en renovering. Derfor

skal der ryddes op. Mange har efterladt ting

i skuret som ikke hører til.

Hvis du har ting stående i skuret skal de

fjernes nu, så der kan laves en gennemgang

af, hvad der skal laves og planen iværksættes.

Hvornår skuret står klart vides endnu

ikke, da håndværkerne skal kigge på det

først.

Ting, der ikke er klubbens, vil blive fjernet

for ejerens regning efter 1. oktober.

Bådejermøde

Der er bådejermøde den 14. november

2011 kl 19.00.

Bådejermødet er bådejernes, og det er

dem, der bestemmer, hvad der skal tales

om. Havnen og pladsudvalget er repræsenteret,

så du kan få svar på dine spørgsmål

og ikke mindst diskutere vigtige emner med

andre bådejere.

Fremmer på 4.plads til VM

X-99 sejleren Per Jungersen har deltaget

i Verdensmesterskabet for X-99 og fik en

flot, flot 4. plads. Endnu en gang et stort

tillykke til Per Jungersen med besætning.

Foto: Stemningsbillede 24-timers sejlads

Verandaen

Til udvendigt på verandaen mod beddingen,

er bestilt et forhæng/rullegardin af presseningsdug,

der skal beskytte verandaen med

sprøjt fra afrensning af bund, når bådene

tages op.

Gardin bliver af hvidt pvc og SKAL

bruges når man bruger afrenseren eller

på anden måde kan risikere at sprøjte på

bygningen.

Medieudvalget

Medieudvalget har nu kørt et par måneder,

og vi har set, at arbejdet bærer frugt. Der

er kommet mails med nyt fra bestyrelsen,

skolen og festudvalget - og nu sidder du

med Koøjet for første gang siden foråret.

Det er vi meget glade for.

Bestyrelse har lagt mærke til det kæmpe

arbejde redaktøren for hhv. Koøjet og

hjemmesiden lægger for dagen og vil gerne

takke for det.

Vi er rigtigt glade for, at der nu er en

koordineret indsats for alle vore medier, så

det er nemmere som medlem at holde sig

ajour.

6 7


Årets sommerfest

- druknede ikke helt

Af Karen Boa

Det var trods et massivt regnvejr en rigtig

dejlig dag. Allerede kl.10.00 startede skippermødet

til oldboyssejladserne, som afvikledes

i både vindstille, sileregn og torden.

Sejladserne forgik i havnen ud for mastekranen,

og der deltog 11 sejlere, der mødte

op i regntøj, våddragt eller badetøj, for der

var både vand forneden og foroven.

Kun en enkelt båd kæntrede og en anden

bordfyldte kun få meter fra målstregen -

det er svært at sejle optimistjolle, når man

ikke har sejlet jolle i mange år!

Stive rygge og ømme knæ var ingen

hindring for finalisterne. De 3 præmietagere

var på 1. pladsen Mikkel Hansen, på 2. pladsen

kom Mikkels far, Johnny Hansen og en

flot 3. plads til Willy Lok. Det skal lige siges,

at Mikkel var yngste deltager, mens Willy

var den ældste!! Tillykke til Jer alle 3.

Vinderne er fra venstre: Willy Lok, Mikkel Hansen og farmand

Johnny Hansen. Mikkel med den nystiftede vandrepokal.

Om aftenen var der grillbuffet, som

restauratøren John i vanlig fin stil arrangede

under halvtaget for os. Øllet var koldt og

dansegulvet varmt helt frem til midnat, hvor

baren lukkede - da havde vi været i gang i

13 timer!

Mange hilsner

Festudvalget

Af Vidar Illum

24-timers sejlads

- i silende regn og blæst

Lørdag den 27. august kl. 15.00 gik starten

til årets anden 24 timers sejlads.

Den eneste deltagende båd fra Frem var

Aquila Rex (Nordship 35) med Jørgen Tue

Christensen som skipper samt 4 gaster. Jeg

havde fornøjelsen af at være en af dem.

Det var min farfar, Herluf Illum Hansen,

der - inspireret af svenskerne - i sin tid var

med til starte sejladsen. Jeg havde derfor

med spænding set frem til at at gå i familiens

fodspor og til at deltage - for første

gang.

At min farfar var lidt af en udspekuleret

rad, forstår man, når man har prøvet sådan

en sejlads. For det skulle vise sig at blive en

lærerig, men også temmelig strabaserende

oplevelse.

Et af formålene med sejladsen er at

træne vejrbedømmelse. Her kunne vi konstatere,

at det regnede de første 12 timer,

og at det blæste op til 10 m/s de næste 12

timer.

En temmelig træt Vidar Illum..

Meget søvn blev det derfor ikke til. For mit

vedkommende blev det nok kun til 4 timers

søvn på hele turen. Mens Jørgen, der er

en garvet 24-timers sejler, holdt sig vågen

hele tiden. Lige med undtagelse af en ”lille

morfar” ud på de sene nattetimer.

Rorsmanden tager sig her en stående morfar.

Turen var hård, men også meget lærerig.

Ikke mindst på grund af Jørgen, der samlet

set har sejlet mere end 7977 sømil i 24-timers

sejladser de sidste år.

Denne gang blev det til 127,2 sømil på

de 24 timer. Vi nåede i mål kl. 14.11 søndag

eftermiddag. Tak til alle om bord for en god

tur og oplevelse.

OM 24 TIMERS SEJLADS

Traditionen med 24 timers sejlads

blev startet i 1946 af bl.a. Herluf Illum

Hansen (ØSF).

Kapsejladsen har til formål, at fremme

godt sømandskab, give rutine i navigation

og natsejlads, langtursduelighed og

vejrbedømmelse.

8 9


NYT FRA HAVNEN

- klargøring til vinter

Efteråret står for døren og dermed også

klargøring af båden til vinteropbevaring,

men husk at gøre det på en skånsom måde

overfor miljøet.

Skil dig af med affaldet på den rigtige

måde

Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på

den rigtige måde, og sorter affaldet rigtigt.

På miljøstationerne er der opsat skilte

med, hvad der skal i hvilke beholdere. Husk,

at det er dig selv, der indirekte kommer

til at betale, hvis affaldet ikke er sorteret

rigtig. Selskabet, der afhenter miljøaffaldet,

er meget opmærksomme på dette.

De store containere (blå) må kun indeholde

dagrenovation fra sejlere/bådejere.

De er IKKE til malerruller, tomme malerdåser,

oliebøtter og andet miljøfarligt affald.

De er heller ikke beregnet til haveaffald,

kontoraffald og andet affald, der ikke kommer

fra havnen. Finder vi ”synderen”, vil

regningen blive videresendt.

Forebyg ulykker

Nogle både står på land, andre ligger i vandet

vinteren over. I begge tilfælde gælder

det om at forebygge ulykker, så vi alle kan

komme sikkert gennem den kolde tid.

Både på land:

Husk, at strøm 220–380 volt frarådes,

hvis der ikke er nogen tilstede ved båden.

El-varmeblæsere har mere end én gang

forårsaget brand i skibe på land.

Bliver batterierne stående i båden, så tag

enten hovedafbryderen, så strømmen er afbrudt,

eller tag den ene batteripol af, så der

ikke kan dannes kredsløb. Herved mindskes

faren for kortslutning med brand til følge.

Skal der bruges strøm, så husk at alle

tilslutninger skal være jord forbundet/dobbelt

isoleret og beregnet til udendørs brug.

Brug ALDRIG forlængerledninger, der er

beregnet til indendørs brug. Bruges der

kabelruller/tromler, så husk at rulle dem

helt ud, da varmeudviklingen i en oprullet

kabeltromle kan forårsage brand.

Benzin er – ved lov – ikke tilladt at

opbevare på både, der står på land. Når

det sidste benzin tømmes, så husk at lufte

godt ud. Lad være med at tage tanke/reservedunke

o.lign. med hjem i kælderrummet/

lejligheden, da det ikke altid er tilladt at

opbevare i ejendomme.

Påhængsmotorer har ikke godt af at blive

ombord og må ikke sidde på bådene (se

pladsreglementet ). Bl.a. på grund af faren

for at gå ind i dem og tyveri. De vil have

bedst af at blive opbevaret i godt frostfrit

rum. Husk, også at vintersikre motoren.

Også gasflasker bør fjernes fra båden af

hensyn til brandfare. Samtidig er det en god

idé at kontrollere sin installation. Husk, der

er lovkrav om glasinstallationen om bord,

læs evt. reglerne i BEK 9265 af 05-01-2004.

Husk også, at stiger, der bruges til at

komme ombord i båden, skal sikres i top og

bund, således at den ikke glider/vælter. Af

hensyn til tyveri fra bådene skal stiger også

låses, når de ligger ved båden.

Husk, hvis din båd står på bukke skal

disse bindes sammen (tov eller kæde), så de

ikke kan glide fra hinanden.

Generelt: Pas på tyveri fra båden, opbevar

så lidt af værdi i båden vinteren over.

Både i vandet:

De fleste af rådene fra ”både på land” kan

overføres direkte til både, der ligger i vandet,

men der er nogle få ekstra ting, man

bør være opmærksom på.

Husk, at ved brug af strøm er det meget

vigtigt, at det er et godkendt kabel, ubrudt,

dobbeltisoleret og med jord (dvs. 3 ben).

Bruger du kabeltromle, skal du huske

at rulle den helt ud ellers kan der opstå

så meget varme, at den ledning, der er

oprullet på tromlen, kan smelte og derved

forårsage kortslutning og brand.

De fleste forsikringsselskaber kræver, at

der anvendes dobbelt fortøjninger, når en

båd overvintrer i en A havn. Husk, at tilse

båden og dens fortøjninger med passende

mellemrum.

Slå badelejderen ned, det kan redde liv!

Når man færdes på havnen og dens broer

om vinteren, er der stor risiko for at glide

og falde i vandet. Der kan være langt hen

til en redningsstige, så hvis du har slået din

badelejder ned, er det muligt at komme op

ad vandet hurtigt. Husk, det kunne også

være dig selv, der gled, når du opholder dig

på din båd.

Ved hård frost, hvor der kommer is i

havnen, skal du slå din lejder op igen. Herved

undgår du, at isen ødelægger den.

Skal din båd blive i vandet til vinter, skal du

give havnekontoret besked senest den 15

oktober 2011.

Affald

Et lille hjertesuk! Venligst brug containere,

der er beregnet til brandbart affald, når I

har affald med fra båden. Det er de store

blå 6 m3 containere. Ikke malercontaineren

ved miljøstationerne eller de små affaldskurve,

som er opsat på hovedmolerne.

Det er havnens personel, der efterfølgende

skal sortere affaldet, så vi får en

stor efterregning.

El /landstrøm

Husk, at tjekke jeres el-installationer for

defekter. Det er typisk nu, i det omskiftelige

vejr med kulde og varme, at kondensvand

opstår og kan give problemer.

Havnepladser

Januar/februar er tiden, hvor der bliver

kigget på rokeringer, ledige pladser og

lånepladser.

Hvis der allerede nu er nogle bådejere,

der har søgt om ændringer og ikke skal

gøre brug af dette, så giv havnekontoret

besked.

Ønsker man at blive optaget på venteliste

til en fast plads, indgives venteliste blanket til

havnekontoret hurtigst muligt.

HUSK, pladser på § 15, hvis pladsen igen

ønskes taget i brug i sæsonen 2012, skal der

gives besked inden udgangen af november

måned.

Vandslanger

Lige nu er der vandslanger over hele

havnen. Vær venlig at lade dem hænge, så

alle kan have glæde af dem. De bliver taget

ned til vinter ).

Mink

Vi har været plaget af mink i havnen, og

der er derfor opsat fælder. Vær venlig at

lade fælderne stå og sørg for, at andre

husdyr (katte og hunde) ikke ødelægger

fælderne. Indtil videre er der fanget 2 stk

.mink.

John Vestergaard

Havnefoged

10 11


Portræt:

En havfrue

med spræl

Lillian Hottenroth var 58 år, før

hun kastede sig over sejlsporten.

I dag ejer hun Maxi 77-båden

Cirkeline, har stiftet ’Havfruerne’,

og i foråret 2011 blev hun

medlem af bestyrelsen i Frem.

Af Hanne Flyger

Sensommersolen skinner ind ad vinduerne

i Lillian Hottenroths 1. sals lejlighed

i Hvidovre. Hendes bogholderfirma har

lånt en bid af spisestuen, og i reolen lyser

blå og røde ringbind op. Computeren er

tændt og afslører, at hun kun kortvarigt har

forladt sin arbejdsplads for at tage en snak

med ’Koøjet’ om sine seks år som sejler og

bådejer.

En passion bliver tændt

Lillian Hottenroths interesse for at sejle

dukkede først sent op, da hun i 2000 mødte

en mand med båd.

”Jeg sejlede kun som gæst, og jeg lavede

aldrig noget. Sad bare og var smuk og

yndig,” fortæller hun med et muntert blik i

øjnene.

Forholdet brast. Men det gjorde Lillian

Hottenroths interesse for at sejle ikke. Så i

håb om at møde nogle mennesker, som hun

kunne komme med ud og sejle, begyndte

hun at gå til navigation.

”Det var ikke så let at lære mig at sejle”,

fortæller hun, ”for jeg havde jo ingen

forkundskaber overhovedet og kendte ikke

alle deres mærkelige fagudtryk.”

Lillian Hottenroth ved sin arbejdsplads

hjemme i lejligheden i Hvidovre.

Alligevel fik hun sit duelighedsbevis.

Men ikke nogen at sejle med.

Frem åbnede en ny verden

Først da en veninde opfordrede hende til at

melde sig ind i Øresunds Sejlklub Frem kom

der skred i tingene.

”Først fik jeg lov til at komme med ud i

gaffelriggerne et par gange. Så meldte jeg

mig til knob og knuder om vinteren. Og da

sommeren kom, begyndte jeg til sommersejlads

hos Lars Haarløv,” husker hun.

Det var også ham, der introducerede

hende til den gruppe af mennesker, som

han omgikkes. Noget hun er meget taknemmelig

for.

”Efter min skilsmisse i 1999 var det jo en

helt ny verden, jeg skulle bygge op. Og den

her gruppe af mennesker, de tog mig sgu’

ind i folden,” fortæller hun.”

Med hendes egne ord ’leger hun’ stadig

med mange af de samme mennesker.

Køb af Maxi 77-båden, Cirkeline

Men det her med at komme ud og sejle,

kneb det stadig med. For selv om de andre

var flinke til at tilbyde, at hun da godt måtte

sejle med dem på Pinseturen, så var der alligevel

langt mellem snapsene i hverdagene

og weekenderne.

Hun begyndte derfor at sejle kapsejlads

om torsdagen med Maxi-både. Det

var mest hygge, hvor de sejlede rundt om

Middelgrunden og hjem igen. Og dem, der

vandt, skulle give øl til resten af flokken.

Her sejlede hun med én, der hedder

Henrik. Og da han på et tidspunkt gav

udtryk for, at han gerne ville sælge sin båd

og have én, der var større, var Lillian Hottenroth

hurtig:

”Hvis du skal sælge din båd, synes jeg,

du skal spørge, om jeg har penge til at købe

den,” faldt ordene prompte.

Det gjorde han. Og dermed var Lillian

Hottenroth blevet ejer af Maxi 77-båden,

Cirkeline. En båd, som hun selv kan sejle.

En vigtig detalje, da hun gerne vil kunne

sejle, når det passer hende.

Manddomsprøven bestod hun året efter

sit køb, hvor hun sejlede til Præstø i Cirkeline

- alene.

”Yes!! Jeg var simpelthen ikke til at skyde

igennem,” fortæller hun med et stolt blik,

mens hun laver sejrstegn med armen.

For selv i 2011 er det ikke helt almindeligt

med kvindelige bådejere. Og når hun

ordner sin båd om foråret, eller når den

skal op om vinteren, spørger folk ofte:

”Nå, hvor har I været henne i sommer?”

eller ”Nå, I er nok i gang med at polere”.

Kommentarer, som man ifølge Lillian Hottenroth

aldrig ville give en mand, men som

hun morer sig over.

Havfruerne’ stiftes

Kvindelige bådejere er dog stadig mere

undtagelsen end reglen. Det fik i vinteren

2010 Lillian Hottenroth til at stifte ’Havfruerne’

for kvindelige sejlere.

”Jeg var interesseret i at se, hvor mange

kvindelige bådejere, der var. Ikke kun i

Frem, men i hele havnen, ” fortæller hun og

uddyber:

”Forestil dig, at der kom en armada af

kvindelige sejlere ind i en eller anden havn,

hvor vi kun var piger om bord. Det kunne

jeg godt tænke mig at opleve.”

Ganske vist kendte Lillian Hottenroth i

forvejen et par andre kvindelige bådejere,

men hun tænkte, at der måtte være flere.

Samtidig udvidede hun målgruppen til også

at omfatte kvindelige sejlere – og altså ikke

kun bådejere.

Stiftelsesmødet blev en bragende succes.

25-26 kvinder dukkede op, og foreningen

blev døbt ’Havfruerne’.

Men selv om det er blevet til et par

ture, har foreningen desværre ikke udviklet

sig helt som Lillian Hottenroth havde håbet.

”For de dukker sgu’ette op,” fortæller

stifteren og fortsætter: ”ved sidste forsøg

på at lave en weekendtur for havfruerne

dukkede kun to både op, og så mister man

lidt energien til at gøre mere.”

I øjeblikket leger hun med tanken om at

arrangere en én-dags tur til Sundby eller

Flakfortet, hvor man sejler ved 10-tiden om

BLÅ BOG - Lillian Hottenroth

* Er 64 år, har en kæreste, to sønner,

to børnebørn og ét oldebarn.

* Ejer af Maxi 77 båden, Cirkeline.

* Stifter af ’Havfruerne’, der består af

25-26 kvindelige sejlere fra Frem, KAS,

Sundet og FTLF.

* Modtog en ærestander for stiftelsen

af ’Havfruerne’ ved sidste standerhejsning.

* Medlem af Frems bestyrelse siden

foråret 2011.

* Er selvstændig bogholder.

12 13

a


formiddagen og er hjemme ved aftenstid. I

håb om at det måske kan lokke havfruerne

frem.

Ud over manglende tilslutning er der

dog også en anden faktor, der spiller ind.

”I am sorry to say, men ens interessepunk

flytter sig, når man får en kæreste,”

erkender Lillian Hottenroth ærligt.

For der er nemlig kommet en mand ind

i hendes liv igen. En mand, der først har fået

øjnene op for sejlads, efter at han har mødt

Lillian Hottenroth.

”Ole har øvet sig i at binde pælestik

hele sommeren, og nu er den der,” siger

hun stolt.

Så til vinter er det kærestens tur til at

gå til knob og knuder

Medlem af bestyrelsen

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling

i foråret 2011 trådte Lillian

Hottenroth ind i bestyrelsen. Hvorfor?

Lillian Hottenroth i sit es.

”Nok mest for at snuse lidt til bestyrelsesarbejdet

og for at få del i den viden, det

giver at være med i bestyrelsen,” fortæller

hun og slutter:

”Jeg har været utrolig overrasket over,

hvor stort et netværk, jeg har fået via Frem

og vil godt give lidt igen. Det er ikke, fordi

jeg har nogle særlige visioner eller kæpheste,

som jeg vil kæmpe for i Frem”.

Claus V åbner igen til

foråret

Under skybruddet i starten af

juli blev Claus V’s kælderlokaler i

Vordingborggade oversvømmet.

Butikken forventer at åbne igen

til foråret 2012.

Af Hanne Flyger

Det syn møder én, når man kommer forbi den gamle butik i Vordingborggade.

Skybruddet i juli måned betød desværre

druknedøden for Claus V’s kælderlokaler

i Vordingborgade. Butikken er midlertidigt

lukket.

Ifølge minbaad.dk er Claus V på udkig

efter nye lokaler, der ikke ligger under

gadeniveau og gerne på Østerbro. At finde

egnede lokaler til Claus V’s store varelager

er ikke nogen let opgave. Men hos hos

Claus V er de optimistiske, og de håber på

at være klar til sæsonstart i 2012.

Det er ikke lykkedes Koøjet at få bekræftet

ovenstående informationer inden

deadline.

Indgangen til Claus V

14 15


Hvordan forlænger jeg

mine sejls levetid?

Af Karen Boa

Dacron/mylar/kevlarsejl samt presenninger

og ruder

Når du har været ude at sejle, og det har

regnet, bør du sørge for, at sejl og presenning

bliver tørret. Det behøver ikke at være

et sted, hvor sejlet kan hænges op, kahytten

kan snildt bruges. Bred sejlet ud i kahytten,

eller et andet sted, hvor der er rimeligt

tørt. Her vil det tørre helt stille og roligt.

Hvis du har mulighed for det så lad sejlet

tørre i vinden, evt. dagen efter en våd

sejltur. Lad ikke sejlet slå i vinden, men tag

en lille sejltur i stedet. Det er jo det sejlet

er lavet til.

Sejl kan ikke tåle:

* Sol

* Saltvand

* Skarpe kanter

* Splinter

* Brændstof

Sol og saltvand bidrager hver især til, at der

opstår jordslåethed, hvilket er den direkte

årsag til grimme skjolder og råd.

Det er meget svært at fjerne, når det

først er kommet, men en opløsning af mild

Rodalon og vand samt en blød børste og

masser af vand til at skylle Rodalonen ud

igen, kan være en måde at slå mikroorganismerne

ihjel. Det kan ikke fjernes fuldstændigt,

men kan stoppes.

Derfor er det vigtigt at være på forkant

med rengøringen.

- Skarpe kanter og splinter fra træ river

sømme i stykker og kan lave hul i sejlet. Sæt

tape om splitter på sallingshorn.

- Brændstof f.eks. diesel, gør, at sejlet

bliver fedtet og ubehageligt at røre og lugte

til. Brændstof er et opløsningsmiddel og

kan være med til at fjerne overfladebehandlingen

på dugen, så sejlet mister sin

stabilitet.

Sammenlægning af sejl

Sejlet tager ikke skade af at blive lidt krøllet,

selv mylar og kevlarsejl er lavet til det

i dag. Selvfølgelig er det bedst at rulle sejl.

Det gælder alle slags sejldug bortset fra

spilerdug, hvor det rent praktisk ikke kan

lade sig gøre.

Sejlet foldes lettest sammen langs det

korteste lig, som regel underliget, fold

herefter ca. ½ meter (eller lidt mindre end

sejlposens højde) hen over sig selv, så hver

fold danner et Z.

Der er ingen grund til at lægge sejlet

sammen langs forlig eller agterlig, det fylder

alt for meget, når det skal foldes og så er

træbroen, hvor det som regel finder sted,

fuld af skarpe kanter og splinter, som kan

sætte sig i syningerne og rive dem over. Det

forringer sejlets stabilitet og levetid.

Et rent sejl holder længere

I løbet af sæsonen kan der dannes fine

saltkrystaller på overfladen. De kan nemt

fjernes ved at spule sejlet. En stille dag

hænger du blot sejlet op, gerne på sin vante

plads, herefter spules sejlet med ferskvand

til overfladen føles glat og ren. Når sejlet

er skyllet godt og grundigt, tørres sejlet, til

det er HELT tørt. Dvs. når det ikke føles

koldt mere.

Spilere og genakkere

Spilerdugen er langt mere ømfindtlig

overfor slid og jordslåethed end mylarsej-

NB! For vinteropbevaring af alle typer tekstil

ombord gælder:

lene. Derfor er det især vigtigt at få tørret

spilerdugen efter brug. En ækel bivirkning

ved ikke at tørre spiler og genakker, er den

grimme lugt båden får indvendig, hvis man

opbevarer våd spiler i kahytten!

Spileren bliver med tiden også blødere

og mindre faconstabil, hvilket også er et

incitament til at rengøre spileren, faconen

holder nemlig længere når sejlet er rent.

Sammenlægning af spileren

Spileren lægges nemt sammen ved at tage

fat i den ene barm, samle sideliget i passende

folder og mens man holder det ene

samlede sidelig, kan man samle det andet

og til sidst proppes ned i posen. Man KAN

faktisk godt gøre det alene, men det er

nemmere når man er to.

Hvis spileren skal gemmes væk i længere

tid, kan du bruge samme princip, som ved

sammenfoldning af trekantede sejl. Barmene

samles, og så har du faktisk en trekant,

der foldes som et Z langs underliget. Hvis

spileren har et stort underhæng, kan det

være en fordel at folde et stykke op først,

inden den egentlige sammenfoldning. Bare

husk at sejlet skal være HELT tør.

Hvad så med mit tovværk?

Tovværk skal være rent og behageligt at

røre ved. Det bliver også sjovere at sejle,

når grejet virker. Tovværk, der er fyldt med

- at det skal være tørt, frostfrit og rent.

salt og evt. tang, bliver stift og uhåndterligt.

Det klares nemt med lidt vaskemiddel og

enten i vaskemaskinen – hvis man tør – eller

i badekar eller stor balje.

Hvis du vasker tovværk i maskinen, skal

alt rigning fjernes, og maskinen skal køre

én gang på almindeligt vaskeprogram ved

max. 40 grader. Lad være at koge tov, det

kan krybe lige som tøj – det er de samme

fibre. Tovværk kan i øvrigt ikke tåle tørretumbling!

I badekarret ligger tovværket i blød natten

over og tørres grundigt inden det f.eks.

pakkes væk for vinteren.

Når tov skal opbevares ombord, sker

det oftest i kurve, små sejlposer, i lærredsposer

eller i én stor kasse. Det giver

naturligt nok overblik og mindre rod, hvis

tovværket opbevares i passende poser.

Tovværk har som alt andet tekstil, brug

for luft for ikke, at blive fyldt med mikrober,

der enten gør tovværk jordslået, fedtet

og/eller stift.

Det samme gælder også hynder og puder

– luft skal der til.

16 17


Fremmer bag

Aquadating

Sejler i Frem, Stine Hermansen har

netop lanceret Aquadating, en ny

datingside. For singler, der lever et

aktivt liv med havet som legeplads.

Af Hanne Flyger

En hurtig google-søgning på ordet ’dating’

og det myldrer frem med forskellige datingsider.

Nogle for dem, der vil være utro,

nogle for de smukke, nogle for dem over

50+. Og senest ’Aquadating’, der henvender

sig til singler, som elsker havet.

”Når man mødes på et almindeligt datingsite,

kan det godt blive lidt som en jobsamtale,

hvor man ikke får en ordentlig fornemmelse

af, hvad det er for et menneske, man sidder

overfor, ” forklarer Stine Hermansen, der er

initiativtager og ejer af Aquadating.

For Aquadating er meget mere. Ud over

1:1 dating, hvor man skriver sammen og efterfølgende

mødes, arrangerer Aquadating

også forskellige events for medlemmerne.

Blå bog

Stine Hermansen

• Ejer af Aquadating.

• 37 år.

• Sejler i Frem. og har båden

LaMaNie sammen med Niels

og Mads Voldby.

• Uddannet life- og business

coach.

• Arbejder på fuldtid som

coach og pædagog.

• Bor i Skovlunde.

Forelsket i dem man omgås

”Næste gang skal vi ud og sejle i kajak

på Københavns kanaler,” fortæller Stine Hermansen.

En aktivitet hun selv glæder sig til

at deltage i.

Ifølge initiativtageren er det ikke

ualmindeligt, at folk møder deres partner

på arbejdspladsen, for ofte bliver man

forelsket i dem, man omgås. Og det var da

også grundlaget for Stine Hermansens idé

om at samle folk omkring nogle aktiviteter,

hvor man har det sjovt sammen.

”Man kan bare tage med, få sig en sjov

oplevelse og måske møder man én, som man

synes er interessant,” uddyber hun.

Stine Hermansens erfaring er, at det

hele bliver lidt mere afslappet, når man

ikke har lovet hinanden noget og bedre har

tid til at se hinanden an.

Ikke kun for vandhunde

Og selvom man ikke lige er til vandsport,

kan Aquadating måske alligevel godt være

noget. En af fællesnævnerne for målgrup-

pen er nemlig, at de har en aktiv livsstil og

godt vil bruge tid på deres hobby.

”Da jeg fortalte om Aquadating til en

veninde, der løber meget, udbrød hun: ’Det kan

da egentlig godt være, at det er noget for mig’,”

fortæller Stine Hermansen.

Veninden vil nemlig gerne have en

kæreste, der ikke bare ligger på sofaen, og

som respekterer, at hun har en tidskrævende

hobby. Mindre vigtigt er det, om hobbyen

er den samme som hendes egen.

God respons

Modtagelsen af Aquadating har været meget

positiv. Ikke mindst på Facebook, hvor

OM AQUADATING

Landsdækkende datingsite for aktive singler

med en fælles kærlighed til havet.

Aquadating tilbyder: 1:1 dating og mulighed

for at deltage i cirka 2 events om

måneden rundt om i landet.

Fra 18 år+

Følg Aquadating på Facebook.

Læs mere: www.aquadating.dk/

et par hundrede besøgende allerede har

tilkendegivet, at de synes godt om siden.

Og tallene taler for sig selv. En uge efter

lancering har Aquadating allerede fået 30

medlemmer. Et tal, der dagligt vokser.

Men først når delmålet på 500 medlemmer

er nået, kan Stine Hermansen tage det

lidt mere roligt.

Priser:

Med et gratis medlemskab, får du ret til at

oprette din profil.

Med et medlemskab til 150 kr./måned, får

du ret til:

* at sætte billeder på din profil, at søge på

profiler, at skrive mails og chatte.

* at deltage i events (tilmeldingsgebyr på

50 kr./pr. event).

* selv at oprette events.

Tilbud: En måneds gratis medlemskab

for de første 200 medlemmer.

18 19


Ottetalsmanøvrer og hårdt

arbejde blev afløst af luksussejlads,

lakridsdrik og underjordiske

eventyr, da sejlskolen drog på

sommerudflugt til Flakfortet.

Af Amalie Kønigsfeldt

Den tidlige aftensol og den let friske vind

dannede rammerne for en god og behagelig

sejlads. Ingen regn, ingen kuling og efterhånden

heller ingen frosne fingre.

Kun fingre med hård hud efter den hårde

tjans som storsejls-gast på den ugentlige

skolesejlads på en af de særdeles aldrende

Gaffelriggere, hvor håndtag, motor og rullesejl

er overflødig luksus.

Når man kan sejle Gaffelrigger, så kan

man sejle, forlyder det i kredse omkring

Frems sejlerskole. Som en slags forklaring

Her afgår Mejse til Flakfortet.

Sejlerskolen på sommertur

i private luksusbåde

på skolebådenes manglende hjælpemidler –

for man skal jo vide, hvad man skal stille op,

hvis al det moderne skidt svigter.

Således satte vi – de flittige elever –

kurs mod den gamle dame for at løsne 48

forskellige knuder og rigge an, før vi kunne

sætte kurs mod Flakfortet.

Men. Bare fordi man kan sejle, når man

kan sejle Gaffelrigger, er det ikke ensbetydende

med, at man kan sejle hvor som helst

hen – når som helst, måtte vi erfare.

”Det er jo ikke så sjovt, hvis vi sidder ude

på Flakfortet og vinden løjer af, og vi ikke kan

komme tilbage igen”, lød det fra sejlerskolens

garvede sejler og underviser, Øjvind

Gosmer, som ellers sværger til den gamle

træbåd og dens fortræffeligheder.

Således skete det, at en helt ny verden

inden for sejlads åbnede sig for de gryende

skippere fra sejlerskolen.

Et sejlerliv i sus og dus

Som gæste-gaster på de forskellige private

både, der stillede sig til rådighed, blev vi

introduceret for sejlads anno 2011. Rullesejl

og rat. Hynder, køleskab og udsejling for

motor.

Et enkelt reb og forsejlet rullede ud.

En enkelt lynlås og storsejlet tittede frem.

Der er sket noget, siden man i 1939 valgte

et system til Gaffelriggerens storsejl, der

involverer 24 forskellige dobbelthalvstik om

egen part, kunne vi konkludere.

Med vinden i ryggen kunne vi nyde

højsommerens aftensol og det nye liv som

luksussejlere, da vi satte sejlene til akten

for tværs og ellers kunne læne os tilbage og

lade kompasset fortælle, om vi holdt vores

kurs.

Da vi ankom til Flakfortet, blev picnickurvene

fundet frem og grillen tændt. Mens

grillkullene arbejdede på at blive rigtig

rødglødende, fik nye på øen – og andre

interesserede - en guidet tur rundt på den

øde ø, der blev kunstigt skabt i årene 1910-

1914.

På det måske højeste punkt på den østlige

side af den lille ø kunne man se Hven

og vindermøllerne tydeligere end både

Sverige og Danmark.

Herefter gik turen ned i de underjordiske

gange og rum, der rummede 550 mand,

da de blev brugt som kasserne, dengang

øen blev brugt som led i Københavns

forsvar.

Uden lommelygte var det ikke til at

finde rundt i de mørke, kolde rum, hvor

der ikke var meget andet end de smalle

stålskeletter fra soldaternes køjesengene,

der røbede, at der engang havde boet mennesker

der.

Men det har der. Frem til 1968 blev Flakfortet

brugt af militæret. På det tidspunkt

var vores Gaffelrigger hjemme i Svanemøllen

allerede fuldvoksen.

Da vi atter kom op til overfladen

ventede nutidens luksus igen. Denne gang

i form af et overdådigt bord med bøffer,

salater, grillpølser og øl.

Som vi fik tygget os igennem det meste

af picnickurvens indhold stod solen stadigt

lavere på himlen, og inden længe fik vi brug

for noget at varme os på.

Karen Boa bød på kaffe, og tanken om

ikke at skulle ud på det mørke sund i den

Øjvind Gosmer og Mogens Henriksen griller koncentreret i aftensolen.

20 21

a


gamle Gaffelrigger uden motor varmede da

også. Men ikke nok, skulle 2.årseleven Vidar

Illum synes.

Han havde i hvert fald medbragt en flaske

lakridsdrink til at varme os på – og det

vakte begejstring blandt de efterhånden lidt

kolde elever og venner af sejlerskolen.

Varme, mætte og en lille smule døsige

begav vi os igen ud i de ’flydende sommer-

Simon, Dan, Øjvind, Amalie og Sofie om

det veldækkede bord.

huse’ glade og tilfredse med at kunne putte

os i tæpper og læne os tilbage på skift, frem

for at krænge og hale i tovværk.

Vores forgængere – vikingerne – ville

have vendt sig i graven.

Ahh...Simon spiser bøf.

Fra venstre ses bl.a. Øjvind, Amalie, Simon, Gorm, Iris og Birgit.

KØS Vordingborglejr

fra den 26. til den 30. juni 2011

Vordingborg – Søndag

Emma H. Bonnevie

Jeg vågnede til en dejlig stille morgen og

gik op for at spise morgenmad. Fuglende

kvidrede og solen skinnede, men så kom de

andre, og den stille pionerlejr var forbi. Der

var mennesker over alt, med bagage, telte,

mad og både selvfølgelig. Den traditionelle

grankoglekrig gik igang igen.

Folk spiste deres hjemmebragte frokost

og begyndte at rigge deres joller til. Vi tog

ud at sejle, og det gik utrolig langsomt, men

der er nu ikke noget som at ligge og sole sig

i båden hele dagen.

Da vi kom ind, spiste vi pasta med

kødsovs og gik op for at spille rundbold.

Men det var med stor skuffelse, at vi måtte

indse, at vi ikke kunne spille på den gamle

bane, da den var revet op, så derfor gik vi

Deltagerne på Vordingborglejren

op og spillede på ruinen. Der så vi de sjoveste

”no life” typer. Vi gik lidt skuffede hjem,

da vi havde tabt 10-0 til lige hold, men så

er det godt at komme hjem til Mikkels tekage.

Efter vi havde spist en masse kage, gik

vi i seng, og den første dag var omme.

Vordingborg – Mandag

Mikkel L. Petersen

Jeg vågnede for at gå op og spise morgenmad.

Efter den dejlig morgenmad bestående

af brød med nutella, havregryn og

cornflakes med alt for meget sukker for at

kvikke mig bare en lille smule op, gik jeg

ned i teltet, hvor jeg fandt Jonas, som stadig

sov. Jeg prøvede at vække ham ved at ruske

i ham. Han bevægede sig og åbnede øjnene,

så jeg gik ud fra, at han nu var vågen og gik

så ned på toilettet. Da jeg kom tilbage, lå

22 23


Jonas stadig og sov. Johan prøvede at vække

ham ved at kysse ham blidt på kinden,

hvilke ikke virkede. Først efter en tackling

fra Johan vågnede han. Bagefter tog vi på

vandet. Efter frokost tog nogle andre og jeg

ud og windsurfe. Det var meget svært, og

jeg fik cirka sejlet 10 meter på 30 minutter,

men ud over det, var det meget sjovt.

Efter at havde rigget alle både af var der

aftensmad, hvor vi fik kylling og kartoffelsalat.

Efter aftensmaden tog vi til gåsetårnet

for at spille rundbold. Lige klaskede som

sædvandlig uligehold.

Vordingborg - Tirsdag

Jonas V. Nielsen

Jeg vågnede tirsdag morgen ved, at Johan

taklede mig blidt i sengen og sagde, at vi

skulle op og lave morgenmad. Jeg lå helt

omkuldret i min seng med Johan oven på

mig. Jeg stod op, meget træt, tog tøj på og

gik op for at lave morgenmad.

Da jeg kom op for at lave morgenmad

sammen med Johan, var morgenmaden

allerede lavet, så vi skulle tage opvasken, og

Sejlere fra KØS nyder livet.

det var ret nederen, fordi der var Nutella

på alle tallerkenerne. Men da vi var halvvejs,

kom der en rar dame og tilbød os at

tage resten af opvasken. Selvfølgelig sagde

vi ja, så vi kunne komme ud og sejle i det

gode vejr.

Jeg gik ned sammen med Stig for at

rigge en Feva til, og efter lidt tid tog vi på

vandet. Da vi kom på vandet, skulle vi sejle

manøvresejlads. Senere tog vi ind og spiste

frokost, der som sædvanligt bestod af en

leverpostegsmad med ristede løg.

Efter frokost tog vi på vandet igen, og

der sejlede vi holdsejlads Det var rigtig

sjovt, men efter en runde fik stig bommen

i hovedet, så vi måtte sejle ind. Da vi kom

ind, riggede vi Feva’en af, og der efter gik vi

lidt rundt og ventede på, at de andre skulle

komme ind.

Efter aftensmaden gik vi op for at spille

rundbold, hvor vi som sædvanligt klaskede

det lige hold, bagefter gik vi ned og spiste

kage - det eneste sukker vi får på en hel uge

- og så gik vi i seng.

Vordingborg – Onsdag

Astrid D. Sjö

Jeg vågnede ved lyden af den velkendte

klokke runge i mine ører. Efter lidt tid fik

vi taget os sammen til at stå op. Solen skinnede,

og det var Oskars fødselsdag.

Vi fik spist morgenmad og blev introduceret

til den traditionelle langtur, som

denne gang, ligesom sidste år, gik til Gåbense,

bedre kendt som Gabense.

Efter morgenmaden blev der smurt

sandwiches i lange baner.

Eftersom alle både og sejlere var ved at

være klar, kom vi af sted. Stakkels Emma

var syg ligesom sidste år, og Esther måtte

blive og passe på hende.

Turen derover tog omkring to timer.

Da alle havde lagt fint til og var kommet på

land, var der frokost, sodavand, kiks og slik.

Da vi havde været der i noget tid, sejlede

vi hjem igen. Mens vi havde været af sted,

var Esther faldet på stentrappen og havde

forstuvet sin tå, og den var flænset halvt op.

Det var noget af et chok at komme hjem til.

Esther, Emma, JS’ far og jeg måtte køre

rundt i Vordingborgs gader for at finde et

apotek og en lægevagt.

Da vi var henne ved ’det helbredende

område’ udbrød Emma: ”Der har jeg været”,

og pegede.

Jeg læste på skiltet, hvor der stod ’misbrugscenter’,

og således fandt vi ud af, at

Emma har haft et misbrug.

Esther fik kigget på sin tå, og imens fik

Emma og jeg spillet ”Landet For Længe

Siden.”

Da vi kom hjem var der lækker gullasch,

der blev nydt i stor stil. Eftersom at det

var mit hold der var på aftensmadsholdet,

skulle der vaskes op i store mængder.

Det ulige hold var gået hen på græsplænen

en halv time før rundbold for at lave

taktik, da vi alle dage klaskede dem, hvilket

vi selvfølgelig fortsætter med!

Deltagerne fra Vordingborglejren.

24 25

a


Da vi stort set var færdige med opvasken

skulle vi hen og spille rundbold, med

Kim som dommer.

Da vi havde spillet i en time, gik vi

tilbage til lejren, hvor brownie, tekage, chokoladekage,

og marshmellows ventede på

os, og der blev ædt, indtil man ikke kunne

mere. Efter lidt tid, var det tid til at sove.

Vordingborg – Torsdag

Sigrid S. Westergaard

Torsdag morgen vågnede hele lejren,

ligesom hver dag, ved en skingrende

klokke, der skrej i vores ører. Vi slæbte

vores trætte, tunge fødder op ad trappen

og vandrede ind til en morgenmads buffet.

Næsten hele lejren spiste den berømte Nutella

med nydelse.

Så var endnu en dag i gang på den traditionelle

Vordingborglejr.

Efter den tidlige morgenmad, forberedte

vi os på at sejle. Dagens vejr bød på tunge

skyer, der truede vores tørre landjord med

oversvømmelse. Himlen var grå, luften kølig,

og det dårlige vejr smittede af på os alle.

En time efter morgenmaden var der

skippermøde. Kasper fortalte os, at vi

skulle lege nogle sjove lege med bolde ude

på vandet. Vi gjorde således, og legene var

overraskende sjove.

Efter nogle timer på det kolde, store hav

ud for Vordingborg, begyndte vi at sejle

ind i den hyggelige havn. Vi spiste frokost

klokken 12, hvor vi fik en udmærket tunsalat,

der ellers kun kan laves af Astrid. Efter

frokost købte et par stykker af os ældre

sejlere gaver til de voksne.

Omkring klokken halv 3 begyndte vi at

tage sejlertøj på. Jeg skulle ned i min våde

våddragt, der klistrede sig fast til min kolde

krop.

Det dårlige vejr fortsatte, og der var

ikke rigtig nogle sejlere, der ville sejle.

Tilsidst sejlede vi modstræbende ud af

Vordingborg havn og videre ud på havet.

Astrid og jeg tog hurtigt ind, da vi kæntrede

omkring 10 gange. Vi tog et langt bad

og drak varm kakao. I mellemtiden ankom

forældre, bedsteforældre og søskende til

Vordingborglejren.

Tilsidst var alle ankommet og glæden

blev spredt i luften og overvandt den triste

og kedelige regnvejrsdag.

Gråsælerne besøger

Naverne i Helsingør

Mandag den 7. november kl. 11.00

»Klub for Berejste Håndværkere i Helsingør«

Sct. Anna Gade 21, 3000 Helsingør

Andre medlemmer af Frem er også velkomne i den udstrækning, der er plads.

Kontakt Gorm Boa 3963 0952, hvis du er interesseret.

Tilmelding inkl. smørrebrød (26 kr. pr. stk) er bindende.

Naverne (skandinaviske håndværkere) havde mange besynderlige skikke og traditioner.

Blandt andet denne, hvor en ny eller et medlem af Zünften, der havde opført sig uheldigt,

skulle pines i al gemytlighed. »Trudlingen« foregik ved at den uheldige blev lagt op på ryggen over en

kantet »kagerulle«, hvorefter han blev rullet frem og tilbage.

Det gjorde nederdrægtig ondt, men man skulle ikke pive. Tegning fra 1916

Der vil blive fortalt håndværkerhistorier, hvorfor børn under 14 ikke har adgang.

26 27


På tur med Søulkene

Af Vidar Illum

I min søgning i Frems arkiver efter mine

forfædre stødte jeg på en 6 meter ved navn

Oui Oui.

Da jeg altid har været fascineret af

meterbådene, fangede det selvfølgelig min

opmærksomhed.

Jeg nævnte det i anden forbindelse for

Mogens Hansen som resolut svarede:

”Jamen den ligger jo ovre hos KAS”.

Jeg fandt hurtigt båden og faldt i snak

med Knud Erik Gleie. Så gik snakken om de

gamle meterbåde, og det endte med, at jeg

blev inviteret med ud og sejle med Oui Oui.

Det skal nævnes, at Oui Oui er en 6mR

træbåd fra 1922, og den er tegnet af den

legendariske bådkonstruktør Johan Anker

fra Norge. Båden har primært tilhørt KAS,

Jørgen, Gunnar og Steen fra Søulkene nyder turen.

men har også været her i Frem i en del år.

I 1997 kom den tilbage til KAS, hvor Erik

Skovgaard Jensen brugte mere end 10 år

på at restaurere den til den stand, den har

i dag.

Nå, men den efterfølgende tirsdag

mødte jeg op ovre hos ”Søulkene”, det

svarer til vores ”Gråsæler”, man skal dog

være over 60 år.

Her blev jeg mødt af fire herlige gutter

Jørgen, Gunner, Sten og Knud Erik. Stemningen

var høj fra starten, og det varede

ikke længe, før de første bemærkninger fløj

gennem luften. Men vi startede jo også med

en enkelt Gammel Dansk.

De fire gutter fik hurtigt svinget de

gamle stive ben ned i båden, og efter et par

kryds var vi ude af havnen – der er nemlig

ikke motor i båden.

Turen gik til Langelinie og hold da op

hvor sejler hun godt. Min fascination af

meterbådene blev ikke mindre den dag.

Det er imponerende, at en så gammel båd

sejler så godt, og at den kan gå så højt, som

den kan.

Jeg fik hurtigt rorpinden, og det var en

rigtig god oplevelse. Det var dog ikke uden

”brok”, da jeg begyndte at give kommandoer

i vendingerne:

”Hvad fa’n er nu det – skal vi til at lave

noget”.

Til frokost blev jeg budt på håndmadder

med rullepølse, rå løg og fedt, for som der

blev sagt:

”Du skal sku ikke gå sulten fra borde.”

Så fås det nok ikke meget bedre. Efter

et par gode timers sejlads var vi tilbage i

Svanemølle havnen og sluttede dagen med

en god kop kaffe (og en lille en..).

En rigtig god sejloplevelse. Så en stor tak

til de fire herlige gutter for en god dag.

Oui Oui klar til afgang.

Letmatrosen (Vidar Illum) overtager roret.

28 29


Fester og aktiviteter i

Frem

Standernedhaling

Lørdag d. 1. oktober 2011.

Kl. 13.00: Frokost for dem, der har

lyst.

Tilmeld dig hos festudvalget på festudvalg@oesf.dk,

så reserverer vi et

fællesbord.

Husk, at medlemskortet giver rabat!

Kl. 14.00: Skippermøde for motorbådspålidelighedsløb.

Start og mål lige

nord for havnen. Der sejles til den

grønne bøje ved Hellerup Havn.

Kl. 16.00: Standernedhaling.

Kl. 18.00: Skole- og standernedhalingsfest.

Kl. 18.30: Middag med italiensk inspireret

buffet med mange lækre retter.

Tilmeld dig hos festudvalget på festudvalg@oesf.dk.

Kl. 21.00: Musikken spiller op.

Stiftelsesfest

Lørdag d. 19. november 2011.

Kl. 18.00: Velkomstdrink

Kl. 18.30: Middag

Efter middagen er der uddeling af

jubilæumsnåle og fejring af jubilarerne.

Kl. 21:00: Musik og dans

Tilmelding til spisning hos restauratøren

- også for indbudte gæster.

Havnetur

Søndag d. 2. oktober 2011.

Kl. 9.00 mødes vi som vanligt og sejler

gennem Københavns Havn gennem

slusen til en af sejlklubberne, hvor vi

spiser. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet,

får du mere at vide senere!

Undervejs gør vi holdt, særligt på tilbagevejen,

hvor vi tager forbi Eiffelbar,

der har ændret karakter og er blevet

mondæn.

I år er der indlagt små finurligheder og

overraskelser, som giver fine præmier!

Når vi kommer kolde hjem, er der

suppe i restauranten.

Tilmelding i Skipperstuen eller på festudvalg@oesf.dk

Husk!

At medlemskortet giver rabat i restauranten.

* Buffet lør- og søndage - kun 128 kr.

* Dagens ret hele uge for kun 98 kr.

Kun mod forevisning af medlemskort, som

fås på kontoret om torsdagen i åbningstiden.

Bankospil

Søndag 4. december kl. 14.00.

Der spilles om ænder, flæskestege,

hamburgerryg mm. Der er gevinster til

højre og venstre og et ekstra spil om en

stor julekurv.

Sponsorer søges til diverse gaver samt

lotteri.

Juletræ for børn

Søndag 11. december.

Jubilarer - tillykke

75 år (årgang 1936)

Carl Poul Vester

70 år (årgang 1941)

Kai Lyngkjær

Jørgen Jensen

65 år (årgang 1946)

Valdemar N. Fiig

60 år (årgang 1951)

Søren Villy Christensen

50 år (årgang 1961)

Mogens Henriksen

Mogens Lund

Henrik Martinsen

40 år (årgang 1971)

Dan Barfred

Jørgen Tue Christensen

Nissemor og julemanden underholder

børnene, og der danses om juletræet

ledsaget af musik.

Efter dansen om juletræet er der boller,

sodavand og godteposer til klubbens

børn og børnebørn.

25 år (årgang 1986)

Kristian Møller Pedersen

Rita Rasmussen

Peter Faurhøj

Dines Boertmann

Jan Ulrik Prause

Ole Jensen

Peter Eilskov Svarrer

Niels Johansson

Peter Kjærgaard

Steen Rude Nørup

Tom Felbøl

Bernard M E Jaunet

Robert Christensen

Erik Jensen

Christian Dethlefsen

Preben Jan Magelund

30 31


Øresunds Sejlklub Frem · Strandvænget 65 · 2100 København Ø

ID-nr 47531

Kalender

September

24. Praktisk prøve for 2. års elever

(Søndag den 25. september er reservedag).

Oktober

1. Standernedhaling og

skolefest kl. 13.00

2. Havnetur kl. 9.00.

11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

13. Skoleudvalgsmøde kl. 17.00

20. Kontoret er lukket kl. 19.00

November

7. Gråsæler hos Naverne.

9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00

14. Bådejermøde kl. 19.00

19. Stiftelsesfest kl. 18.00.

15. Koøjet 4/2011 - deadline

December

4. Bankospil kl. 14.00

11. Juletræ for børn

15. Koøjet 4/2011 - udkommer

29. Kontoret er lukket

32

B

More magazines by this user
Similar magazines