Affaldshåndbog 2013 - Hillerød Forsyning

hillerodforsyning.dk

Affaldshåndbog 2013 - Hillerød Forsyning

Affalds ABC

Er du i tvivl om, hvilken ordning dit affald hører til? Prikken fortæller, hvor dit affald skal afleveres.

Genbrugsstation

Glas- og papirkuber

Flis

Haveaffald

Storskrald

Hjemmekompostering

Papirbeholder

Dagrenovation

Asbest (ikke støvende) •

Aviser • • •

Bambus (med rod) •

Bambus (uden rod) • • •

Barnevogne • •

Batterier •

Benzin •

Bilbatterier (akkumulatorer) •

Bildæk •

Bleer •

Bremsevæske •

Brændeovne •

Byggeaffald •

Bøger • • •

Cd’er • • •

Computere • •

Cykeldæk • • •

Cykelhjelm • •

Cykler (mærkes ”storskrald”) • •

Dieselolie •

Disketter • • •

Drænrør, PVC •

DVD’er • • •

Dybfrysere • •

Døre (træ) • •

Dåser af metal • • •

Elektroniske apparater • •

El-pærer ( ÷ lavenergi) • •

El-værktøj • •

Emballage (kemikalie- • •

forurenet)

Eternitplader (asbestfri) •

Fedt •

Fjernsyn • •

Flamingo • •

Flasker • •

Genbrugsstation

Glas- og papirkuber

Flis

Haveaffald

Storskrald

Hjemmekompostering

Papirbeholder

Dagrenovation

Fliser •

Fortroligt papir (makuleret) • • •

Fremkaldervæske •

Frugt • •

Fælge (uden dæk) •

Gipsplader •

Glas (emballageglas) • •

Glasfiber • •

Glasruder (planglas) •

Glasuld •

Grammofonplader • •

Grene • • •

Græs • • •

Grøntsager • •

Gulvtæpper • •

Halogenpærer • •

Harddisk • •

Haveaffald • • •

Haveredskaber • •

Haveslange • •

Hundelorte (emballeret) •

Husdyrgødning + strøelse • •

Hækafklip • • •

Højttalere • •

Håndværktøj (elektronisk) • •

Hårde hvidevarer • •

Ildslukkere •

Insektgift •

Isolering •

Isoleringsskum •

Jern • •

Jernbanesveller (farligt affald) •

Jord (ren jord) •

Juletræer • • •

Kabler • •

Kaffefiltre • •

Riv midtersiderne med Affalds ABC og afhentningsdatoer ud og hæng dem på køleskabet

5

More magazines by this user
Similar magazines