Affaldshåndbog 2013 - Hillerød Forsyning

hillerodforsyning.dk

Affaldshåndbog 2013 - Hillerød Forsyning

Storskrald, haveaffald og flishugning

– DATOER 2013

Du skal bestille afhentning af storskrald, haveaffald og flisning af grene senest mandag i ugen før,

vi kører i dit distrikt. Du kan med fordel benytte selvbetjening på vores hjemmeside, når du tilmelder

dig.

Ved bebyggelser med fælles affaldsløsninger skal du aftale tilmelding med administrator, udlejer eller

vicevært.

Stil affaldet rigtigt

Stil storskrald, haveaffald og grene til flis ud til fortov eller

rabat senest kl. 6.00 på afhentningsdagen og tidligst

2 dage før.

Storskrald: Stil hver type storskrald for sig fx. stort forbrændingsegnet affald, småt forbrændingsegnet affald, jern

og metal, ting af plast og elektriske ting. Benyt kun klare plastsække. Usorteret storskrald bliver ikke taget med.

Haveaffald: Læg dit haveaffald (f.eks. grene, græs, blade og ukrudt) i en bunke. Undgå at lægge det i rabatten.

Haveaffaldet bliver ikke taget med, hvis det er træstammer- og rødder, eller hvis det ligger i kasser eller sække.

Grene til flis: Grenene skal ligge med den tykke ende

udad. Må ikke indeholde rødder, bambus og blade.

Flis skal være fjernet senest 2 dage efter flisning.

I vejregisteret på side 9-12 kan du finde dit vejnavn og

se, hvilket distrikt du tilhører.

I skemaet herunder kan du se, hvornår vi henter storskrald

og haveaffald samt fliser grene.

Dit affald og grene bliver kun taget med, hvis

det ligger fri af husmure og luftledninger.

TILMELD DIG E-MAILSERVICE

Du kan tilmelde dig en e-mailservice på vores

hjemmeside. Så vil du ca. 14 dage før, vi henter

storskrald eller haveaffald samt fliser grene,

modtage en e-mail med en påmindelse om,

at du skal huske at tilmelde dig ydelsen.

DISTRIKT STORSKRALD 1 STORSKRALD 2 STORSKRALD 3 STORSKRALD 4

1 04.02 - 05.02 06.05 - 07.05 19.08 - 20.08 11.11 - 12.11

2 06.02 - 07.02 08.05 + 10.05 21.08 - 22.08 13.11 - 14.11

3 11.02 - 12.02 13.05 - 14.05 26.08 - 27.08 18.11 - 19.11

4 13.02 - 14.02 15.05 - 16.05 28.08 - 29.08 20.11 - 21.11

5 18.02 - 19.02 21.05 - 22.05 02.09 - 03.09 25.11 - 26.11

6 20.02 – 21.02 23.05 - 24.05 04.09 - 05.09 27.11 - 28.11

7 25.02 - 26.02 27.05 - 28.05 09.09 - 10.09 02.12 - 03.12

8 27.02 - 28.02 29.05 - 30.05 11.09 - 12.09 04.12 - 05.12

DISTRIKT FLIS 1 FLIS 2 HAVEAFFALD 1 HAVEAFFALD 2

1 08.04 - 10.04 23.09 – 25.09 21.05 - 22.05 07.10 - 08.10

2 08.04 - 10.04 23.09 – 25.09 23.05 - 24.05 09.10 – 11.10

3 15.04 - 17.04 30.09 - 02.10 27.05 - 28.05 14.10 - 15.10

4 15.04 - 17.04 30.09 - 02.10 29.05 - 30.05 16.10 - 17.10

5 22.04 - 24.04 07.10 - 09.10 03.06 - 04.06 21.10 - 22.10

6 22.04 - 24.04 07.10 - 09.10 06.06 - 07.06 23.10 - 24.10

7 29.04 - 01.05 14.10 - 16.10 10.06 - 11.06 28.10 - 29.10

8 29.04 - 01.05 14.10 - 16.10 12.06 - 13.06 30.10 - 31.10

7

More magazines by this user
Similar magazines