Magasin 5 – 2012 - KLF – Kirke & Medier

klf.dk

Magasin 5 – 2012 - KLF – Kirke & Medier

Leder

koLofon MedLeMsbLad for foreningen kLf, kirke & Medier

2

AF LANDSFoRMAND HENNINg BJERg MIKKELSEN

Plads til kirkelig public service

Så fik vi en ny medieaftale. I den hedder

det, at DR fortsat skal være forpligtet på

dansk kultur, herunder den kristne kulturarv.

Det sidste er en vigtig og nødvendig

præcisering i en tid, hvor man ellers har

meget travlt med at presse al tro og religion

ud af det offentlige rum. Men det ligger

altså i kristendommens natur at ville søge

ind i det offentlige rum, fordi den netop har

noget på hjerte inde i vores fælles rum.

Derfor er det glædeligt, at der er blevet lyttet,

og at man stadig vil levne plads til kristendom

i medierne. Tak for det!

Til gengæld er forpligtelsen på de kristne

højtider gledet ud af medieaftalen. Det

ærgrer os naturligvis. Der er højtider, hvis

indhold lige så stille er gået i glemmebogen

i alt for mange danskeres bevidsthed.

Julens kristne indhold har danskerne ganske

vist stadig nogenlunde styr på, men

Redaktion

Walder Hartmann

Evan Johansen

Erling Nielsen

Esther Schulz Nielsen( korrektur)

Hanne Baltzer (ansv. redaktør)

Mobil 2288 4496

Mail: Hanne@baltzersbureau.dk

Layout og tryk

Jørn Thomsen Elbo A/S

Oplag

18.500 eksemplarer

ISSN0902-5146

hvis ikke vi passer meget på, så vil den

kristne jul lige så stille lide druknedøden i

julesne, nisseøl og gavepapir.

Det er ofte blevet sagt, at kristendom er

det, vi ikke kan sige os selv. Derfor lever

kristendommen heller ikke bare sådan helt

af sig selv og pr. automatik i vores kultur.

Den lever hos os ved at blive fortalt, hørt,

modtaget og givet videre. Derfor har vi alle

et ansvar, hvis vi ønsker at værne om de

værdier, som vi har bygget liv og samfund

på i mere end tusinde år.

Det ligger som nævnt i kristendommens

natur at ville være til stede overalt. Derfor

vil vi i den kommende tid knokle for, at kristendommen

bliver godt integreret i hele

sendefladen. Jo, det vil da bestemt glæde

os, hvis DR K udvikler sig og bliver en

stærk kulturkanal, hvor også trosstoffet hører

naturligt hjemme. Men vi bidrager altså

Forside

Dorte Fals, vært på DR, får buketten af Kirke &

Mediers læsere. (foto: Bjarne Bergius

Hermansen, DR)

Artiklerne dækker ikke nødvendigvis

KLF, Kirke & Mediers synspunkter.

Landskontoret

Industrivej 22, 7080 Børkop

Tlf. 8662 7466, fax 8662 7498

info@klf.dk

www.klf.dk

Landsformand

Henning Bjerg Mikkelsen

tlf. 9788 9011 / mobil 2826 5807.

Mail: hbmi@km.dk.

Kommunikationskonsulent

Zenia Larsen,

Tlf. 87263537

zl@klf.dk.

”Hvis vi ikke passer meget

på, vil den kristne jul lige så

stille lide druknedøden

i julesne, nisseøl og

gavepapir. Julens budskab

skal ikke redigeres væk”.

ikke til, at kristendom i medierne parkeres

på en måde, hvor det kun bliver for nørder

og andre særligt interesserede. Det bør helt

naturligt også integreres på børnekanalen,

så kommende generationer bliver fortrolige

med, hvad kirke og kristendom er. Vi vil appellere

til, at programmer som f.eks. DR

Kirken og Før søndagen forbliver på hovedkanalen,

hvor den store gruppe af danskere

befinder sig. Public service handler for

os om, at det med tro og eksistens får rækkevidde

til os alle.

Generalsekretær

Mikael Arendt Laursen

Direkte tlf: 87263535

Mobil: 27146699

mal@klf.dk

Har du meddelelser vedr. adresseændring

eller medlemsstatus,

er du velkommen til at kontakte

landskontoret, tlf. 8662 7466 eller sende en

mail: info@klf.dk .

More magazines by this user
Similar magazines