Sundhedsprofil 2010 - Region Nordjylland

rn.dk

Sundhedsprofil 2010 - Region Nordjylland

trods for, at de anbefalede genstandsgrænser for 16-18-årige

er lavere end for voksne, er aldersgruppen alligevel inkluderet

i tabel 9.3, fordi det er velkendt, at en stor andel af de

16-18-årige har et meget stort alkoholforbrug.

I denne rapport skelnes der mellem tre former for risikobetonet

alkoholforbrug:

• Rusdrikkeri – personen drikker mere end fem genstande

ved samme lejlighed mindst én gang om ugen

• Højrisikoforbrug – på en typisk uge har personen et alkoholforbrug,

der ifølge Sundhedsstyrelsen udgør en høj

risiko for sygdom (over 14 genstande for kvinder og 21

genstande for mænd)

TABEL 9.1 Antal 16-29-årige mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper i sundhedsprofilen for unge

Mænd 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle mænd (16-29 år)

Kvinder 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle kvinder (16-29 år)

Alle 16-29-årige

Sundhedsprofil for unge

TABEL 9.2 Andel der ryger dagligt respektive er storrygere blandt 16-29-årige mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper.

Procent

Mænd 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle mænd (16-29 år)

Kvinder 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle kvinder (16-29 år)

Alle 16-29-årige

Region Nordjylland

30

20

10

0

17,7

19,2

22,5

19,8

14,6

15,6

19,8

16,6

18,3

21,6

Antal svarpersoner

702

519

454

1.675

747

535

504

1.786

3.461

Sundhedsprofil 2010

Ryger dagligt Storryger

8,0

11,2

13,4

10,9

6,0

5,8

8,9

6,8

8,9

11,3

Sundhedsprofil 2010

FIGUR 9.1 Andel dagligrygere i 2007 og 2010 blandt 16-29-årige mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent.

(Standardiseret forekomst)

18,5

18,4

Alle

(16-29-årige)

14,9

17,7

20,2

19,2

26,2

• Tegn på alkoholafhængighed (CAGE-C) – personen klassificeres

på baggrund af sin alkoholadfærd ud fra CAGE-Cspørgsmål

(se mere i kapitel 4)

Det fremgår i tabel 9.3, at der overordnet set er en større del

af de unge mænd, som på en typisk uge har et højrisikoforbrug

af alkohol, end det er tilfældet for de unge kvinder.

Dog har en større andel af de 16-19-årige kvinder end mænd

et højrisikoforbrug af alkohol – henholdsvis 24,6 % og 22,7

%. For både mænd og kvinder falder andelen med stigende

alder. Dette mønster er mest markant blandt kvinderne,

hvor den mindste andel på 7,7 % ses i aldersgruppen 25-

29 år. Andelen, der mindst en gang om ugen drikker mere

22,5

12,3

14,6

16-19 år 20-24 år 25-29 år 16-19 år 20-24 år 25-29 år

Mænd Kvinder

2007 2010

17,4

15,6

20,0

19,8

Sundhedsprofil 2007 og Sundhedsprofil 2010

179

KAPITEL 9

More magazines by this user
Similar magazines