Sundhedsprofil 2010 - Region Nordjylland

rn.dk

Sundhedsprofil 2010 - Region Nordjylland

180 Sundhedsprofil 2010

end fem genstande ved samme lejlighed, er 29,4 % blandt

mændene og 17,8 % blandt kvinderne. For både mændene

og kvinderne er andelen, der drikker store mængder alkohol

ved samme lejlighed, størst i de yngste aldersgrupper. I

alt 17,7 % af mændene og 6,1 % af kvinderne har så stort og

hyppigt et alkoholforbrug, at de udviser tegn på alkoholafhængighed.

9.1.3 Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har betydning for den almene trivsel og for

helbredet. Undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet kan

forebygge en række livsstilssygdomme såsom kredsløbssygdomme,

muskel- og skeletlidelser, stress, visse former for

kræft, psykiske lidelser og knogleskørhed. Endvidere er det

påvist, at fysisk aktive unge har større livsglæde, mere overskud,

bedre social trivsel og mere selvtillid (7).

TABEL 9.3 Andel der på en typisk uge har et højrisikoforbrug af alkohol respektive mindst en gang om ugen drikker fem

genstande eller mere ved samme lejlighed respektive har tegn på alkoholafhængighed blandt 16-29-årige mænd og kvinder i

forskellige aldersgrupper. Procent

Mænd 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle mænd (16-29 år)

Kvinder 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle kvinder (16-29 år)

Alle 16-29-årige

Region Nordjylland

TABEL 9.4 Fysisk aktivitet i fritiden blandt 16-29-årige mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent

Mænd 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle mænd (16-29 år)

Kvinder 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle kvinder (16-29 år)

Alle 16-29-årige

Region Nordjylland

TABEL 9.5 Andel der henholdsvis har sund, middelsund og usund kost blandt 16-29-årige mænd og kvinder i forskellige

aldersgrupper. Procent

Mænd 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle mænd (16-29 år)

Kvinder 16-19 år

20-24 år

25-29 år

Alle kvinder (16-29 år)

Alle 16-29-årige

Region Nordjylland

Har et

højrisikoforbrug

af alkohol

22,7

22,6

12,5

19,3

24,6

17,1

7,7

16,9

18,2

8,5

Konkurrenceidræt

29,0

24,6

11,2

21,7

19,7

8,2

3,4

10,6

16,4

5,0

Sunde

kostvaner

12,7

10,9

8,2

10,6

21,3

18,3

19,4

19,7

14,9

18,0

Mindst en gang om

ugen drikker mere

end fem genstande

ved samme lejlighed

Motions -

idræt

29,2

33,1

31,5

31,3

22,2

26,5

23,1

24,0

27,8

20,4

32,4

34,6

20,3

29,4

25,2

20,2

6,9

17,8

23,9

10,4

Middelsunde

kostvaner

61,5

65,2

62,6

63,2

61,9

64,3

67,4

64,4

63,8

63,7

Viser tegn på

alkoholafhængighed

(CAGE-C)

Lettere

motion

26,7

31,0

45,0

34,1

48,9

53,7

57,3

53,2

43,1

56,0

13,4

21,6

17,2

17,7

7,1

5,6

5,5

6,1

12,2

13,5

Sundhedsprofil 2010

Fysisk

inaktivitet

15,2

11,3

12,3

12,9

9,3

11,7

16,2

12,3

12,6

18,5

Sundhedsprofil 2010

Usunde

kostvaner

25,9

23,9

29,2

26,2

16,8

17,4

13,2

15,9

21,3

18,3

Sundhedsprofil 2010

More magazines by this user
Similar magazines