Nr. 2 - Dansk Ethioper Mission

dem.dk.dk

Nr. 2 - Dansk Ethioper Mission

DEM

Bladet

nr. 2

April • 2009

EtiopiEn

LibEria

botswana

Ny missionær-

familie ansat

Tabor: en aktiv

menighed

Penge bliver til

mission

DANSK ETHIOPER MISSION

DANSK ETHIOPER MISSION


INDHOlD

INDHOlD

INDHOlD

Et stærkt kald ............................................................... 3

Jubelfest i Etiopien .................................................... 4

Hyrdedreng bliver sjælehyrde ................................ 5

Fra teltkirke til millionbyggeri .............................6-7

Mission i lande der trænger mest ......................8-9

Retfærdigheden sejrer ............................................10

Med Jesusfilmen i Jara .............................................11

Andagt og notitser .......................................... 12-13

Penge bliver til mission ................................... 14-15

Fejrer Guds gerning .................................................16

DEM-bladet

Redaktion:

Generalsekretær Sune Skarsholm (ansv.),

e-mail: sune@dem-dk.dk

Redaktionssekretær Marianne Bach,

e-mail: marianne@dem-dk.dk

DEM-Bladet sendes seks gange om året gratis til

alle interesserede i Danmark og Færøerne og til

DEMs medlemmer uanset bopæl. Artikler i DEM-

Bladet kan frit anvendes med kildeangivelse. Tidligere

numre findes på www.dem-dk.dk. Ændringer

i navn og adresse meddeles direkte til DEM, tlf.

7456 2233 eller mail: info@dem-dk.dk

Fotos ved Dansk Ethioper Mission hvor intet

andet er anført.

Forsidefoto: Wakseyoum Idosa, Mekane Yesus

Kirken.

Fotograf: Lars Kjær Knudsen.

Layout: Orla F. Møller, Ydre Missions Hus

Tryk: Handy-Print A/S, Skive

Formand:

Hans Peter Nohns, København, tlf. 3583 4052

Generalsekretær:

Sune Skarshom, privat tlf. 6596 0307

Missionssekretær:

Erik Wengel, privat tlf. 7456 0392

Adresse:

Nørregade 14 • 6070 Christiansfeld

Telefon: 7456 2233 • Telefax: 7456 1334

E-mail: info@dem-dk.dk

Hjemmeside: www.dem-dk.dk

Giro: 607 1104

Nordea bank: 2207 0062262753

ISSN 0903-6156

lEDER

lEDER

lEDER

Har du penge, så kan

du få …

men har du ingen, så må du gå. Sådan lyder

børnesangen om bageren i Nørregade. Og

det er devisen i al sund forretning - og i

kirkeligt arbejde. Selvom DEM også holder

til i Nørregade, er vi ikke en bagerforretning.

Men desværre har vi ofte måttet svare kirkerne

i Afrika: Har vi penge, så kan I få, men

har vi ingen, så må I gå.

Nu handler mission ikke kun om penge. Vidnesbyrdet

om Kristus kan fortælles videre

uden at der nødvendigvis skal betales løn til evangelister

og missionærer eller drives et dyrt missionsselskab.

Vi er alle modtagere af Guds gaver. Og vi er

alle forvaltere af evangeliet og de midler vi er blevet

betroet.

DEM har haft flere år med en anspændt økonomi. Vi

har ført en tilbageholdende politik for ansættelser

af missionærer. DEM måtte i 2005 trække sine missionærer

ud af Botswana, blandt andet af økonomiske

årsager.

Mere mission

Regnskabsåret for 2008 giver grobund for en optimisme.

Vi har for andet år i træk et pænt overskud

hvilket betyder at selskabets egenkapital er på knap

600.000 kr. Det er glædeligt, men ikke et stort beløb

med DEMs forpligtelser overfor kirker og ansatte på

mere end 6 mio. kr. om året. Desuden råder DEM over

en arvefond på 1,2 mio. kr. der kan disponeres over

ud over budgettet til eventuelle nye ansættelser og

større opgaver.

Ønsker, behov og opgaver vil helt sikkert også i fremtiden

være større end DEMs økonomi kan strækkes

til. Missionsarbejde koster penge til ting som husleje

og bilreparationer. Men også til uddannelse af evangelister

og hjælp til fattige og syge. Bundlinjen er dog

at vi fremover oftere vil kunne imødekomme kirkernes

efterspørgsel om missionærer og støtte til konkrete

opgaver og projekter.

Tak for medleven, forbøn og gaver til DEMs arbejde.

Der er fortsat brug for jeres opbakning. Ikke til at

sælge kringler og kager, men til at fortælle om Kristus,

livets brød.

Sune Skarsholm

generalsekretær

Et stærkt stærkt kald

Mød DEMs nye missionærfamilie som ventes at

rejse til Etiopien i september

Af Gitte og Peter Rasmussen

Vi er inkarnerede Indre Missions folk med et stort

engagement i vores lokale IM i Ølgod. Derudover

har vi oplevet stor velsignelse i at være med i

Ølgod Valgmenighed. Nu er vi blevet mødt af kaldet

til at engagere os i global mission idet Gitte er

ansat som undervisningskonsulent i Mekane Yesus

Kirken i Awassa.

Gitte har gennem ni år arbejdet med undervisning

i folkeskolens specialklaser. Hun har taget en

diplomuddannelse som overbygning på sin pædagogiske

grunduddannelse og har i de seneste år

tænkt at det kunne være spændende at komme til

at arbejde som konsulent. Peter har selvstændig

virksomhed i foderstofbranchen og har en grunduddannelse

som landmand.

Et kald og en udfordring

Vi havde ikke før overvejet at rejse ud som missionærfamilie,

men da stillingen som undervisningskonsulent

blev slået op af DEM, mærkede vi

et stærkt kald til at undersøge muligheden for at

gå ind i den opgave. Vi er enige om at det bliver

meget spændende at komme ud til et job hvor

faglighed og livsgrundlag kan arbejde sammen i

en kirkelig sammenhæng på en helt anden måde

end vi før har oplevet. Gittes stilling er velbeskre-

Gitte, Peter, Sara og

Esther Rasmussen. Den

14. april begynder familien

på ti ugers kursus i

England.

vet, men for Peter er det stadig uafklaret hvilken

arbejdsbeskrivelse han vil få.

- Det kan være svært se hvordan et arbejde som

konsulent eller projektleder inden for landbrug

kan kombineres med den forestilling vi har, om at

være missionær. Det er en udfordring jeg ser frem

til med spænding, siger han.

pigerne glæder sig

Vi har oplevet hvordan vores piger har fundet stor

interesse og glæde i den beslutning vi har taget

også på deres vegne.

- Først blev jeg lidt ked af det fordi vi har det så

godt her. Det er lidt træls at vi skal væk fra vores

familie, men det er spændende at skulle opleve en

ny kultur. I begyndelsen bliver det nok lidt svært

med sproget, men jeg glæder mig til at blive rigtig

god til engelsk. Jeg er lidt bange for flodhestene

som er i søen dernede, siger Sara, 11 år.

Esther, 13 år, var i begyndelsen bekymret for om

hendes konfirmation den 8. maj ville ryge i vasken.

Det er der kommet styr på, og nu glæder hun sig

meget:

- Det bliver svært at snakke et nyt sprog. Det bliver

spændende at opleve en ny natur med regntid

og tørketid og nye dyr. Jeg glæder mig til at få nye

venner. Det bliver spændende at komme i en ny

skole og se hvordan det er. Det er rart det er en

kristen skole så vi kan få noget ordentligt kristendomsundervisning.

3

DEM • APRIL 2009


4

DEM • APRIL 2009

Jubelfest i Etiopien

Et brus af lovsang fra en bølgende menneskemængde

fylder det store rum. Folk står op og

løfter hænderne mod himlen. Lyden fra bandet og

de tusindvis af mennesker er tårnhøj

Af generalsekretær Sune Skarsholm

De, der sår med tårer, skal høste med jubel. Jeg

føler en rislen af glæde og begejstring ned ad

ryggen. Ordene fra Salme 126 passer godt til

Mekane Yesus Kirkens folk. Kirken har oplevet

mange trængsler og vanskeligheder. Også i dag

kan mange fortælle om hvad troen på Kristus har

kostet af venskaber og familierelationer. Men i dag

vil vi glæde os. Vi vil sammen synge og juble over

de undere Gud har gjort og stadig gør gennem

denne kirke.

Vi er til festgudstjeneste i anledning af kirkens

50 års jubilæum i Millennium Hall i Addis Ababa.

Scenen er udsmykket med et stort alter og et

smukt etiopisk kors. Bandet begynder at spille, og

de mere end 100 sangere fra forskellige kirkekor

i byen tager plads på scenen bag alteret. Folkene

i koret er unge og meget engagerede i lovsangen.

Stemningen i den store hal stiger, og de 8000

stole fyldes efterhånden.

Vi rejser os. Kirkens præster kommer ind i procession.

Enkelte repræsentanter fra partnerne er med.

Jeg genkender mange af kirkens synodepræsidenter

og folk i ledelsen i processionen. De stråler af

glæde og forventning.

stærk evangelisk forkyndelse

Prædikanten er præst i en etiopisk, luthersk

menighed i USA. Han er en passioneret forkynder,

og folk lytter intenst.

Med entusiasme fortæller han om jubelåret i Israels

folk. Et år hvor forsoning og fred genoprettes

mellem folk. Ordet ’jubel’ er afledt af det hebraiske

ord for horn – vædderens horn som der blev blæst

i på forsoningsdagen (3 Mos 25,9). Malerisk fortæller

han hvordan en vædder må slagtes, for at

man kan blæse i dens horn. Blodet må flyde. Jesus

er verdens lam som blev slagtet for os. Det er

forudsætningen for denne jubeldag. Han er hemmeligheden

i hvad Gud har gjort mod denne kirke.

Hvis vi fokuserer på ham, giver han os kræfter

og evner til at tjene ham de næste 50 år. Uden

ham går kirken sin undergang i møde. Meget ondt

er blevet gjort mod Mekane Yesus kirken i dens

historie, men de kunne ikke tage Jesus fra os. Vi vil

proklamere hans navn i hver generation.

Prædikantens stærke ord bliver mødt med klapsalver

og tungetriller. Hvor er det sundt og evangelisk

– selvom formen er noget anderledes end den jeg

er vant til!

”Vi har ikke fuldendt vores mission”, siger kirkens

afgående præsident Iteffa Gobena i sin tale. ”Vi

ønsker at evangeliet må forandre hele denne

nation og nå ud til landene omkring os. Og vi vil

som kirke bestræbe os på at tjene hele samfundet

som Kristus har lært os det.”

Flere indtryk fra gudstjenesten:

www.dem-dk.dk/nyheder/andre-artikler

Hjælp os at nå flere

- Vi fik troen fra Skandinavien. Vi er taknemlige for

at folk her i Etiopien er kommet til tro på Kristus

og har fået undervisning og medicinsk hjælp, siger

pastor Dawit Yohannes

Af missionær Bodil Lanting

- Vi vil gerne bede om hjælp til at fortsætte

arbejdet med at nå endnu flere i Etiopien med

evangeliet, mange unge har endnu ikke hørt det.

Vi ved at I har en sund økonomi og er i stand til

at hjælpe, og vi brænder for at gøre mere sammen

i partnerskabets navn, siger pastor Dawit Yohannes

fra Mekane Yesus Kirkens Tabor menighed i

Awassa.

Hyrdedreng bliver sjælehyrde

Dawit Yohannes er 43 år og gift med Terunesh,

og sammen har de to sønner på 16 og 11 år.

Desuden indgår tre niecer i husstanden.

Dawit er født og opvokset på landet nær Yawello

Borana i det sydlige Etiopien i en søskendeflok på

otte. Forældrene blev kristne som voksne i 1950erne

i forbindelse med missionsarbejde i området.

Herefter blev faderen evangelist og vagt hos en

missionærfamilie.

Kun 4-5 år gammel passede Dawit familiens kvæg

som hyrdedreng. På det tidspunkt var der en

kvindelig missionær som ville adoptere en af hans

søstre og sende hende i skole. Det ville faderen

absolut ikke være med til - det var jo ikke engang

normalt for drenge at gå i skole. Det endte med at

missionæren fik lov til at betale for Dawits skolegang

bare han kunne blive boende på landet. Det

var svært at få en videregående uddannelse, især i

så stor en familie. Alligevel lykkedes det for Dawit

at få en mekanikeruddannelse på kirkens tekniske

skole i Arba Minch.

Kirken blev hans arbejdsplads

Tilbage i Borana fik Dawit arbejde i synodens

udviklingsafdeling og kurser i vandteknologi.

Senere arbejdede han som vandtekniker ud fra

Awassa i tre år.

Efter udviklingsarbejdet fik Dawit fire år som

kirkens distriktsleder i Yawello. Så gik turen til

præsteseminariet i Addis Ababa for at læse teologi.

Derefter fulgte et år som koordinator for

søndagsskole- og ungdomsarbejde og teologisk

fjernundervisning i Hagere Mariam synoden, før

han i 2000 blev kaldet som evangelist til Tabor

menighed i Awassa og ordineret som præst samme

sted i 2001. I 2006-2008 fik Dawit mulighed for

at tage en mastergrad i teologi i Norge.

Husk bale

- Husk situationen i Bale hvor DEMs arbejde

begyndte. Der er fortsat masser af arbejde at gøre

i dette muslimske område, lyder opfordringen fra

Dawit Yohannes forud for hans besøg i Danmark i

forbindelse med DEMs årsmøde den 28. marts.

Fortsat meget at gøre

Fortsat meget at gøre

Fortsaty meget at gøre

Dawit Yohannes:

- Vi brænder for at

gøre mere.

5

DEM • APRIL 2009


Fra teltkirke til millionbyggeri

I 1996 begyndte Tabor menighed at holde gudstjenester

i et kanvastelt i Awassa. I dag er Tabor kirke

alt for lille

Af missionærer Bodil og Peter Lanting

Mekane Yesus Kirkens Tabor menighed i Awassa er en

meget aktiv og selvudbredende kirke i Etiopien. På tolv

år er den vokset fra 368 til 4583 medlemmer hvoraf

de 2165 er nadverberettigede. I 2008 voksede

menigheden med hele 1290 nye medlemmer.

omfattende evangelisation

Menigheden har evangeliserende arbejde på tre forskellige

steder, nemlig Arsi Negelle, Asella og Kofole.

Her kan man opleve kirkeplantning på alle stadier: fra

en spæd begyndelse med evangelister og få lokale

kristne over den midlertidige status som outreach

center til selvstændige menigheder.

Også i og omkring Awassa har Tabor menigheden sine

døtre i form af to outreach centre, fire menigheder og

tre ansatte evangelister. Man har også seks forskellige

missionsområder 5-800 km fra Awassa. Her samarbejder

man med eksisterende menigheder eller synoder

og betaler f.eks. evangelistlønninger, og disse steder

får besøg fra Tabor kirke i Awassa en gang om året.

En anderledes form for missionsarbejde sker gennem

støtte til to ortodokse evangelister som virker for vækkelse

og fornyelse indenfor deres egen kirke.

Vækstens baggrund

Når vi spørger hvordan det kan lade sig gøre at kirken

vokser så stærkt, svarer kirkens ledere at det sker ved

Guds hjælp.

Alligevel spørger vi ind til visse medvirkende ydre faktorer

og får følgende svar:

Kirken har seks meget velorganiserede forbønsgrupper,

hver med 10-15 medlemmer.

Alle gudstjenester og møder er omsluttet af bøn.

Mandag, onsdag og fredag kan menigheden frit komme

sammen for at bede fra kl. 6 til kl. 7.30.

Struktureret temaorienteret undervisning i kirken.

En struktureret fire-trins oplæring af alle afhængig

af forkundskaber i form af:

• Søndagsskole.

• Undervisning i grundlæggende bibelkundskab.

• Konfirmationsklasser.

• Discipeltræning efterfulgt af forskellige opgaver

eller tjenester i kirken i samråd med lederne.

Medlemmerne forventes at deltage i bibelkredsen

i tilknytning til deres tjeneste som for

eksempel kan være korarbejde, søndagsskole,

evangelisation eller bedegrupper.

Folk i Awassa brænder for det evangeliserende

arbejde.

Der er en god ånd mellem præst, evangelister,

ældste og almindelige medlemmer. Alle bærer med

på arbejdsbyrden.

Hvert år vælges nye ledere for en toårsperiode

så der altid er både overlapning og udskiftning i

menighedens ledelse.

Udfordringerne

Dawit er kirkens eneste præst. Foruden ham er der

syv evangelister i Awassa, men det er ikke meget

til så mange medlemmer. Også sekularisering og

materialisme er kommet til byen med de yngre

generationer. De har brug for hjælp til ikke at

glemme Gud. Og så retter man ellers blikket mod

Somalia og Djibouti som nye mål for arbejdet.

Millionbyggeriet

Den eksisterende kirkebygning i Awassa kan ikke

rumme de mange medlemmer og har ikke faciliteter

til al den undervisning som finder sted på forskellige

trin. Derfor har man påbegyndt et storstilet

kirkebyggeri til 7-8 millioner birr (4-5 millioner

kroner). Dog er man indstillet på at byggeriet

kommer til at foregå i etaper efterhånden som

pengene kommer ind. For byggeriet må ikke dræne

ressourcer fra det allerede eksisterende arbejde.

Tabor menighed bygger stor

kirke i Awassa.

Den nuværende kirke er

for lille.

7

DEM • APRIL 2009


Nicolaj Wibe Nielsen

8

DEM • APRIL 2009

Mission i lande der

trænger mest

Jobmission er det senest søsatte skib i missionssøen.

Målet er konkret mission i lande der ikke nås

på anden vis. Men hvordan sejler det nye skib?

Af Nicolaj Wibe Nielsen, koordinator for Jobmission

Ofte lyder spørgsmålet fra kristne der har et godt

øje til mission: Hvorfor satser missionsselskaberne

altid på de samme lande? Svaret er at det gør vi

fordi vi har indgået et partnerskab med dem, og

derfor følges vi ad år efter år. I med- og modgang.

Men spørgsmålet svider alligevel lidt. Når nu kirkerne

i partnerskabslandende vokser og kan mere

og mere selv, og ligefrem ofte gør tingende bedre

end udenlandske missionærer, er det så rimeligt

at bruge samme ressourcer på dem – når andre

lande i årevis ikke har haft besøg af udenlandske

missionærer? Ja, den slags spørgsmål må der

arbejdes med. Så det gør vi. Blandt andet ved at

være med til at søsætte Jobmission. Det er DEMs

store håb at Jobmission bliver til konkret mission i

lande hvor der virkelig trænges. I lande hvor missionsselskaberne

ikke ligefrem har stået i kø for at

komme indenfor.

Et ikke helt ungt missionsselskab som DEM må

hele tiden være opmærksom på at modarbejde

vanetænkning og stillesidden. Det er usundt ikke

at være i bevægelse. Det er ikke bare et missionsselskab

der skal være opmærksom på det. Det

skal vi kristne generelt. Vi kan blive lige så meget

stillesiddende vanedyr som et aldrende missionsselskab.

Og det er noget af det vi oplever som den

største udfordring for Jobmission.

nyt er farligt

De fleste af os trives godt med vaner og rutiner.

Ro og regelmæssighed er godt. Derfor kan det

opleves besværligt når nogen dukker op og vil

gøre tingene på en anden måde. Men for friskhedens

og livets skyld bør vi være med på nye idéer.

Også når det gælder mission. Livet her på kloden

er hele tiden i bevægelse, og hvis vi som missionerende

kirke ikke er med i denne bevægelse,

risikerer vi at lande på et sidespor.

Jobmission er nyt og derfor op imod det traditionelle.

Vi kæmper for at få fodfæste, vi kæmper

for at potentielle jobudsendinge opdager os og

gør brug af alle vores tilbud og ressourcer. Og

så kæmper vi for at blive set og hørt. For nyligt

var vi ude i en større KFS-gruppe og fortælle om

jobmission, og responsen bagefter var: Hvorfor er

der ingen der har fortalt os det før? God respons,

og nu siger vi: Jobmission er på vej.

Mission er farlig

Vi siger det lige igen. Jobmission er den eneste

missionsform der kan give kristne adgang til lande

der ikke tillader traditionel mission. Man kommer

ind i landet ved at finde et job, men jobbet er ikke

bare et skalkeskjul, det er rent faktisk et job man

har lyst til. Der er altså to årsager til at man er i

landet: job og mission.

Der er ofte tale om lande hvor den kristne kirke

er en minoritet. Andre religioner fylder langt det

meste, og de kristne kan opleve sig trængt og

endda blive generet og forfulgt. Er det ikke farligt

at være der som udlænding? Var det ikke klogere

bare at blive hjemme og så finde sig et arbejde i

det ufarlige Danmark? Jo, men så er det lige vi skal

minde hinanden om at hvis mission kun går de sikre

og ufarlige veje, kommer den ikke ret langt. 60 %

af verdens befolkning bor i lande der ikke tillader

traditionel mission. Det vil være imod evangeliets

ånd ikke at satse på disse lande. Evangeliet finder

sig ikke i grænser.

Det virker jo ikke

Norge har i årevis haft jobmission som en kendt

og praktiseret missionsform (der kalder man det

teltmagermission). Men starten var vanskelig. I

dag sender man årligt en pæn flok jobudsendinge

af sted til forskellige dele af verden. Men det tog

tid inden man kom så langt. Teltmagermission var

nyt, og derfor sprang man ikke ombord i første

omgang. Vi oplever det samme i Danmark lige nu.

Det virker jo ikke, kan man fristes til at sige når

endnu en måned er gået uden resultat. Det virker

jo ikke, fristes man til at til at tænke når endnu en

kandidat alligevel ikke kom af sted. I Norge blev

man ved – i meget lang tid – inden det for alvor

begyndte ”at virke”. Vi bliver ved, og samtidig vil

vi arbejde på at gøre Jobmission mere og mere

kendt, og vi vil blive bedre til at skrue det hele

sammen så det matcher de behov folk har.

Det virker

Jobmission har god kontakt til en jobudsendingfamilie

i et asiatisk land. Hun arbejder som socialpædagog,

han læser sprog på universitetet. Deres

tre børn går på lokale institutioner, og de har

været der i snart fem år.

Sidst jeg mødte dem, spurgte jeg: Virker det? De

blev næsten stødt over spørgsmålet. Jo, det virker.

De er begge glade for deres faglige udfordringer.

De bruger meget tid på dem, og det tager også tid

at være børnefamilie. Og så har de et åbent hjem

hvor de ofte inviterer kolleger og andre til åben

samtale om alt muligt – ofte handler det om Jesus

og hvem han er. Det foregår på samme måde som

det ville her i Danmark. Men som de siger: Folk her

i landet er langt mere åndeligt søgende end danskere

generelt, så det er ikke vanskeligt at være i

god dialog med mange.

Familien holder til i to forskellige kirker. Den ene

er international hvor der kommer kristne fra hele

verden. Der tales engelsk. Den anden kirke er en

lille menighed for lokale. Der tales lokalsprog, og

det er der de henviser til, når nye kristne skal have

andre kristne at være sammen med.

Vær med

Et missionsselskab er ilde stedt uden venner der

vil støtte og arbejde med. Hvis DEM ikke havde et

godt og levende bagland, gik der ikke lang tid før

lokalerne kunne udlejes til anden side.

Jobmission trænger til et bagland der vil bede for

sig. Og så trænger Jobmission til kristne der vil

fortælle om sagen til potentielle udsendinge. Via

www.jobmission.dk og brochurer kan du til hver en

tid få alle de oplysninger du har brug for. Måske

en og anden der netop har læst denne artikel,

tænker: Det er måske mig der skal ud og arbejde i

et andet land?

9

DEM • APRIL 2009


Melese forsvarede sin

bror, og begge kom i

fængsel.

10

DEM • APRIL 2009

Retfærdigheden

sejrer

15 års fængsel. Det var udsigten for to kristne

drenge efter en falsk anklage imod dem. Men så

bad de Gud om hjælp

Af seniorvolontør Conni Kappelgaard

Melese er 21 år og bor i Awassa i Etiopien sammen

med sin lillebror, Mesfin der er 16 år. Forældrene

er fattige bønder og bor på landet. Drengene går

i skole og håber på en god uddannelse så de ikke

får så fattigt et liv som familien.

slagsmål med muslimsk familie

For et år siden blev Mesfin antastet af en muslimsk

dreng hvis forældre havde set sig gale på brødrene,

blandt andet fordi de gik med deres bibel

i hånden når de skulle i kirke. Mesfin kom hjem

til Melese, grædende og forslået fordi han gik til

modangreb på drengen. Drengens familie var kommet

til og havde også slået Mesfin.

Melese ville anmelde det til politiet, men den muslimske

familie stod parat til at kæmpe videre da

drengene ville gå til politiet. Nu hentede familien

en kniv, og Melese var sikker på at de var så rasende

at de ville stikke kniven i dem. Det afværgede

han ved med en stok at slå kniven ud af hånden på

manden. Straks tog en anden fra familien kniven

op, og Melese slog den atter væk. Det udviklede

sig til slag fra begge sider før politiet kom og tog

de to drenge i fængsel. Melese holder fast ved at

de var nødt til at forsvare sig.

anklager gav dem skylden

Melese og Mesfin var fængslet i 18 dage under

meget primitive forhold.

Da de kom for dommeren, gav anklageskriftet dem

hele skylden. Dommeren forlangte 15.000 birr

eller at de skulle afsone i 15 år. Den muslimske

familie havde givet anklageren penge. Melese førte

forsvaret for sig selv og sin bror. Han sagde til

dommeren at han ganske givet kunne sende dem i

fængsel, men Gud kunne udfri dem. Anklageskriftet

var usandt, og Melese antydede at der var tale

om korruption. En nabomand garanterede for at

drengene ville møde op til næste retsmøde fordi

de er gode drenge.

De fik lov til at tage hjem, og Melese opsøgte den

muslimske familie flere gange og bad om undskyldning

for det han havde gjort. Han fortalte dem at

fordi han er en kristen, må han elske sine fjender.

De var rasende på ham. Drengene bad meget om

Guds hjælp.

Frikendt og forsonet

En dag mødte Melese retspræsidentens kone

i byen. Hun genkendte ham fra da han var en

stor dreng og hjalp hende. Melese fortalte om

deres problemer, og hun inviterede ham hjem så

han kunne fortælle manden om forløbet i sagen.

Hendes mand, som er den øverste i retssystemet

i Awassa, gik ud til Meleses naboer og forhørte sig

hos nogle vidner.

Det hele endte med total frikendelse, forsoning

med den muslimske familie og stor tak til Gud som

havde ført deres sag og hørt deres bønner.

Med Jesusfilmen

i Jara

500 mennesker så Jesusfilmen i den etiopiske

landsby, og mange af dem tog imod Jesus

Af seniorvolontør Conni Kappelgaard

I Jara, en sidamalandsby en halv times kørsel fra

Awassa, ligger en ret stor Mekane Yesus kirke som

Meleses familie tilhører.

I januar fejrede Mekane Yesus kirken i Etiopien 50

års jubilæum, og kirken er i de år vokset eksplosivt

og har nu omkring 5 mio. medlemmer. Med en

sådan vækst følger et stort behov for oplæring i

den kristne tro. De cirka 4 mio. sidamaer har ikke

en hel bibel på deres eget sprog. Det nye Testamente

findes på sidaminja, men det er udsolgt.

Manglen på oplæring i Guds ord kan være en af

grundene til frafald fra kirken i Jara.

For et halvt år siden kom Melese til missionær

Peter Lanting og fortalte om det tydelige frafald i

menigheden. Melese bad Peter om hjælp og foreslog

at Jesusfilmen skulle vises i Jara. Det skete så

lørdag den 14. februar.

Mange vil begynde et nyt liv

Forinden havde Meleses familie ladet jungletrommerne

gå for at samle så mange som muligt på den

store plads. Det var en stor glæde at se omkring

500 personer i alle aldre møde op til forevisningen.

Da vi kom til scenen med Jesu korsfæstelse, holdt

præsten en lille tale hvor han opfordrede folk til

at bekende deres synder så de kunne få tilgivelse

fra Jesus. Mange stod frem og ønskede at få del i

tilgivelsen for det liv de havde levet.

Meleses nabo ønskede også at tage imod Jesus.

Denne mand har voksne børn som kommer i en af

kirkerne. Mange har tidligere talt med ham om at

komme til Jesus og begynde et nyt liv, men manden

har været vred og totalt afvisende. Han ville

ikke give slip på et liv som satandyrker hvor folk

kom til ham for at få hjælp, og han ville heller ikke

stoppe med at tygge chad. Den aften bad han om

forbøn fordi han ønskede at blive en kristen.

Folk blev opfordret til at søge ind i de kirker de

havde tilknytning til, og til at komme til gudstjenesten

næste dag. I Meleses kirke kom 25 personer

som aftenen før havde bekendt at de ville begynde

et nyt liv. Det er vores bøn at de må blive bevaret

i troen, og at de må få den oplæring som er så

vigtig.

bibelen er på vej

Missionær Bodil Lanting og hendes team er næsten

færdige med at oversætte Det gamle Testamente

hvorefter de skal revidere oversættelsen af Det

nye Testamente. De håber at hele Bibelen på sidaminja

er færdig om fire år.

Vær med til at bede for oversættelsesarbejdet

som er så vigtigt for sidamafolket.

Jesusfilmen er baseret

på Lukasevangeliet og

findes på over 1500

sprog.

Se www.jesusfilm.org.

11

DEM • APRIL 2009


ANDAgT

ANDAgT

ANDAgT

Guds barn jeg er!

Af Susan Pedersen, p.t. Børkop Højskole

- Hvor er det dejligt at vide!

I dåben bliver vi Guds børn og kommer derved

ind på livets vej i troen på ham. Han har

skabt os i sit billede, og han elsker os præcis

som vi er.

Vi hører ofte om vore kristne brødre og

søstre i Etiopien og hvad vi kan lære af dem.

Det var en speciel oplevelse for mig at gå i

den brændende sol på de støvede veje forbi

etiopiere der råbte: ”you, you” og ”sister,

sister” - ofte i flæng. Men jeg indså at det er

vi jo faktisk – søskende - for vi har alle den

samme far i troen på Jesus Kristus.

Lerhytter, bliktagshuse og laset tøj er en

stor kontrast til vore parcelhuse, modetøj og

andre mere eller mindre nødvendige materielle

goder. Hvis vi ser bort fra alt dette,

ligner vi hinanden og har de samme behov og

ønsker til Gud som etiopierne. Vi bør takke

og bede og komme til ham med alt hvad der

fylder os, lige så meget som de gør i Afrika,

i stedet for at tage alle vore rigdomme for

givet. Gud har altid tid til at lytte til sine

børn.

Rig som fattig, dansker eller etiopier - selvom

vi er forskellige, har Gud brug for hver enkelt

og har udrustet os med de evner han ønsker

vi skal have. Lad os da vandre i fællesskab og

næstekærlighed og bede om at vi må få flere

kristne brødre og søstre ud over hele den

vide verden.

Susan Pedersen var DEM-volontør i Etiopien

i oktober – december 2008.

12

DEM • APRIL 2009

Ny kirkepræsident

i Etiopien

På Mekane Yesus Kirkens

generalforsamling i januar

blev Wakseyoum Idosa

valgt som ny præsident

for kirken på landsplan

frem til 2013. Han afløser

Iteffa Gobena der har

siddet på posten siden

2001. En person kan

højst være præsident i

to perioder, dvs. otte år.

Wakseyoum Idosa er teolog og har arbejdet i kirken

siden han blev voksen - senest som generalsekretær

fra juni 2006. Hans navn betyder ”Udpeget

af Gud”.

Mekane Yesus Kirkens nyvalgte ledelse (præsident,

vicepræsident og kasserer) blev indsat ved gudstjenesten

i Tabor kirken i Awassa søndag den 15.

februar.

Tak for gaver

Mange tak for gaver til DEMs arbejde på 242.260 kr. i

januar og 371.909 kr. i februar. Og tak til alle som har

bidraget til at DEM kom ud af 2008 med et flot overskud

på 357.282 kr.

DEMs budget er i år på 6.876.000 kr. hvilket forudsætter

5.995.000 kr. i gaver.

30 års jubilæum

Fredag den 10. april fejrer Den evangelisk lutherske

Kirke i Botswana sit 30 års jubilæum.

DEM indgik en samarbejdsaftale med kirken i Botswana

i 1984. Siden da støttede

DEM kirken økonomisk og fra

1989 også med udsendte

medarbejdere. Fra januar

2006 indstillede DEM al

støtte til kirken, og i år

genoptages støtten på

lavt blus. Se side 14-15.

Evangelistkursus blev afbrudt

- Kurset begyndte som planlagt den 16. december

med 14 mænd og en kvinde som deltagere.

Vi havde håbet på 20 kursister, men er taknemmelige

for dem der kom, fortæller den liberianske

missionær Flomo om kurset der skal træne evangelister

til Den lutherske Kirkes missionsindsats i

Guinea i Vestafrika.

Der blev undervist i emner som luthersk lære,

evangelisation, bibelfortolkning og kristent

lederskab. Kurset skulle vare julen over og slutte

den 29. december, men deltagerne blev sendt

hjem allerede den 24. december. Guineas præsident

døde dagen før, og det førte til nogle dages

uroligheder i landet før militæret tog magten.

311 unge trænet i

demokrati

EvaSUE projekt arbejder på at integrere demokratiske

værdier i studenterarbejdet og opbygge

kapacitet om demokratisering i det etiopiske

samfund.

I 2007-2008 har EvaSUE gennem projektet:

• trænet 15 medarbejdere i lederskab og ledelse.

• lavet og afprøvet materialer til at undervise

studerende og færdiguddannede i demokratiske

værdier.

• undervist 239 studerende og 57 færdiguddannede

i demokratiske værdier og teambuilding.

De unge som har fået træning, melder tilbage om

gode erfaringer med at bruge det de har lært.

Demokratiprojektet koordineres af studentersekretær

Ruth Osmundsen som er udsendt af DEM.

I 2007-2008 blev projektet finansieret med

100.000 kr. fra Danida via DEM og DMR-U. Der

søges nu om en bevilling til fortsættelse af projektet

frem til april 2012.

- Når højsæsonen for markarbejde er overstået,

gennemfører vi kursets anden del som bliver på tre

uger. På den måde får vi dækket den undervisning

ind som kursisterne gik glip af i første omgang,

fortæller pastor Flomo.

Følg med

Tjek www.dem-dk.dk og bestil fællesmails fra missionærerne

og nyhedsmails fra DEM.

Netbank

Hvis du bruger netbank, overfører du nemt dine

gaver til Dansk Ethioper Missions konto i Nordea.

Registreringsnummer: 2207. Kontonummer:

0062262753 eller giro +01 60771104.

Stor søndagsskole

i muslimsk

område

323 børn går i Mekane Yesus Kirkens søndagsskole

i et muslimsk område i nærheden af

Awassa i det sydlige Etiopien.

Da evangelisten startede søndagsskolen i landsbyen,

forventede han at 30 børn ville være med,

men nu kommer der 323 børn, og det har de

gjort i et år. Børnene undervises i kristendom

lørdag og søndag, og der er fodbold og volley

for alle. Forældrene, der er muslimske eller ortodokse,

er meget begejstrede over at deres børn

får undervisning.

13

DEM • APRIL 2009


DEMs udsendte

Finn Hougaard:

teologisk undervisning, Liberia

Bodil Lanting:

bibeloversættelse, Etiopien

Peter Lanting:

læse- og skriveundervisning, Etiopien

Solveig B. Knudsen:

hjælp til fattige kvinder, Etiopien

Lars K. Knudsen: DEM-koordinator,

lærer på kirkens lederuddannelse,

Etiopien

Ruth Osmundsen:

studentersekretær, Etiopien

Christian K. Holmgaard:

assisterende studentersekretær, Etiopien

Gitte Rasmussen:

børne- og ungdomsarbejde, Etiopien

Peter Rasmussen:

ukendt opgave, Etiopien

Penge bliver til mission

Penge bliver til mission

Penge bliver til mission

Penge

bliver til

mission

DEMs samlede budget for 2009 er på 6,8 mio.

kr., og pengene skal bruges til missionsarbejde

Af redaktionssekretær Marianne Bach

Udsendte medarbejdere

En stor del at DEMs støtte til samarbejdskirkerne i

Afrika gives i form af udsendte medarbejdere. I år er

det en missionær i Liberia og snart otte udsendinge

i Etiopien. Omregnet i penge repræsenterer disse

medarbejdere tilsammen en støtte på næsten 2,5

mio. kr.

Generelle tilskud til kirkerne

I Etiopien giver DEM i år Mekane Yesus Kirken et

samlet tilskud på 47.400 kr. Tilskuddet til Den

lutherske Kirke i Liberia er i år på 69.000 kr. De

nævnte beløb er ikke øremærket til specielle formål.

45 forkyndere på bibelskole

I Wabe Batu Synoden er det frivillige lægfolk der

holder gudstjenesterne fordi der er alt for få præster

og evangelister i Sydetiopien. De mangler

uddannelse og bibelkundskab, og nye og gamle

kristne får derfor ikke den oplæring de behøver. Nu

får 45 frivillige forkyndere et års kursus på Dodola

Bibelskole. Det sker med 15 elever om året over tre

år. Synoden og menighederne betaler selv en del

af udgiften, og DEM støtter med i alt 73.000 kr. i

2008-2010. I år er støtten på 30.400 kr.

Kursus i botswana

I år har DEM sat 20.000 kr. af til en uges efteruddannelseskursus

for kirkens unge præster i Botswana.

Kurset holdes i september med generalsekretær

Sune Skarsholm og tidligere missionær Niels Sørensen

som undervisere.

15 gadebørn i addis ababa

DEM tager økonomisk ansvar for at Win Souls

for God fortsat kan give 15 gadebørn i Etiopiens

hovedstad skole, mad, tøj, medicin og rådgivning.

Det sker med et årligt tilskud på 80.000 kr. i

2009-2011.

Evangeliet til muslimske naboer

Frivillige forkyndere, evangelister og præster i

Wabe Batu Synoden skal trænes så de kan lære

de kristne i menighederne at formidle evangeliet

til muslimske venner og naboer. Samtidig arbejder

Synoden med discipeltræning og oplæring til nye

og gamle kristne og på et godt forhold mellem

kirken og de mange muslimer i Bale, Sydetiopien.

DEM støtter indsatsen med 35.000 kr. om året i

2009-2011.

Mission i Guinea

Kirken i Liberia har sendt en præst som missionær

i det muslimske naboland, Guinea. I maj 2008 blev

der grundlagt en national luthersk kirke. Kirken i

Guinea har 780 medlemmer og behøver fortsat

støtte fra moderkirken i Liberia. I år støtter DEM

missionsarbejdet i Guinea med 20.000 kr.

Uddanner forkyndere

Kirken i Liberia har brug for flere forkyndere.

På Louis T. Bowers Lay Leaders and Ministers

Training Center i Totota får de studerende en god

teologisk ballast til en opgave som evangelist eller

ordineret diakon. Missionær Finn Hougaard er

underviser og teologisk konsulent på centeret som

derudover får 48.300 kr. i støtte fra DEM i år.

Læse- og skriveundervisning

Den Sydcentrale Synode i Awassa har et projekt

som lærer voksne fra sidamastammen at læse og

skrive deres modersmål. Det foregår ude i menighederne.

Missionær Peter Lanting leder projektet,

og hvert år betaler DEM et tilskud til den etiopiske

medarbejders løn. I år er det 10.000 kr.

Løn til præster og diakoner

I Liberia kæmper kirkens medlemmer for at betale

lønnen til deres forkyndere. DEM hjælper kirken

på vej ved at betale en del af lønnen til ti præster

og 30 diakoner ude på landet i 2008-2011. Otte

af dem får også en motorcykel så de nemmere

kan komme rundt til menighederne. I år er DEMs

støtte til formålet på 150.250 kr.

Jobmission

I år forventer DEM og partnerne, ELM og KFS, at

der i alt skal bruges 75.000 kr. til Jobmission. Det

gælder mission gennem kristne danskere i almindelige

jobs eller på studieophold i lande hvor kirken

står svagt og hvor traditionel mission er vanskelig

eller umulig. Læs også artiklen på side 8-9.

Efteruddannelse i Liberia

Hvert år kalder kirken i Liberia sine præster og

diakoner sammen til seminarer med teologisk og

anden relevant undervisning og drøftelse af aktuelle

temaer. I år støtter DEM deres efteruddannelse

på centeret i Totota med 20.700 kr.

Mission i Danmark

Sammenlagt kommer DEMs missionsarbejde i

udlandet i år til at koste 3,8 mio. kr.

Hertil kommer missionsarbejdet i Danmark som

blandt andet sker via DEMs engagement i Tværkuturel

Missionsuddannelse og Tværkulturelt Center

og via forkyndelse og informationsvirksomhed.

Cirkapriser

Tilskud bevilges i udenlandsk valuta. For DEM betyder

det at det er umuligt på forhånd at regne præcist

ud hvor mange kroner vi skal af med til de forskellige

formål. For partnerne i Afrika betyder det til gengæld

at de ved præcist hvor meget de får at gøre godt

med fra DEM i år.

På www.dem-dk.dk kan du læse mere om de enkelte

projekter og arbejdsgrene.

15

DEM • APRIL 2009


Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Mission i Etiopien

o Andet

2-09

Kroner Øre

Til maskinel aflæsning — Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

8 7

I dag vil vi proklamere hvad Gud har gjort og stadig

gør her, og give ham ære. Kirken fejrer med

rette denne dag. Flere millioner mennesker er

blevet døbt og har modtaget troen gennem kirken.

Utrætteligt har evangelister slidt for at bringe

ordet om korset til nye områder og folkegrupper.

I hundredvis af klinikker er blevet opført så evan-

GIROINDBETALING

KVITTERING

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

607 1104

Dansk Ethioper Mission

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Betalingsdato eller Betales nu

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner Øre

. . , . . ,

Afs: ID NR. 12470

Dansk Etioper Mission

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

+6071104<

Dag Måned År Sæt X

4030S (01.01) BG 209-18487

Fejrer Guds gerning

Jeg har glædet mig til Mekane Yesus Kirkens 50

års jubilæum i mere end et halvt år, og nu står jeg

midt i det

Af generalsekretær Sune Skarsholm

607 1104

Dansk Ethioper Mission

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank

modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med

terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er

bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

geliet har fået krop i form af omsorg, lindring og

helbredelse. Skoler i tusindvis har været i drift for

at lære folk at læse og skrive. Mange stammer har

fået et skriftsprog og en bibel på deres modersmål

gennem en stor indsats fra udsendte missionærer.

Hvor er jeg privilegeret at jeg får lov til at opleve

glæden og festligholdelsen af dette. Jeg tænker på

de mange missionærer DEM har sendt ud gennem

årene. De er en del af denne kirke og denne fest.

Jeg tænker også på de mange DEM-venner der

trofast gennem årene har støttet Mekane Yesus

Kirken med forbøn og givertjeneste. Det er også

deres fest i dag.

Efter mere end fem timer er gudstjenesten forbi.

De mange tusinde mennesker myldrer fra den

halvmørke hal ud i det skarpe sollys. Slipset strammer

i halsen, og skjorten klistrer til kroppen under

min mørke habitjakke. Jeg er træt og ør i hovedet

af de mange indtryk og den høje lyd. Men jeg

håber at sangen i mit sind ikke lige vil høre op foreløbigt.

Når det bliver hverdag og jeg er tilbage på

kontoret i Christiansfeld, vil den give mod og lyst

til at fortsætte med det missionsarbejde vi står i.

De, der sår med tårer, skal høste med jubel.

Mere fra jubilæet på side 4.

More magazines by this user
Similar magazines