Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

og at 18,0 procent spiser frugt 5-6 dage om ugen. Men hvis vi skulle formidle det hele ville rapporten

drukne i tal. Der er udarbejdet et særligt tabelbilag, som viser alle detaljerne.

Princip 2: Vi regner procent af dem, der har deltaget. I alle spørgsmål er der en lille gruppe, som ikke

svarer. Der er flere måder, hvorpå procenterne kan udregnes, som man kan se af eksemplet her: Der er

2721 elever, der har svaret på spørgsmålet om, hvor tit de spiser frugt og 49 har ikke svaret. Blandt de

2721, som har svaret, er der 1052 der svarer, at de spiser frugt hver dag. Det udgør 38,7 procent af de 2721

som har svaret og 38,0 procent af alle 2769 elever. Vi rapporterer procentandelen af de 2769 elever, der

har deltaget i undersøgelsen.

Princip 3: Vi nævner kun forskelle, der er statistisk betydningsfulde. Der er næsten altid forskel på svarene

fra piger og drenge. Nogle gange er forskellene store, andre gange er de små. Vi omtaler kun forskelle i

teksten, hvis de er statistisk signifikante (betydningsfulde) bedømt ved en chi 2 -test med 95 %

sikkerhedsniveau. Når vi sammenligner resultaterne fra undersøgelsen i Slagelse Kommune med

landsundersøgelsen, foretager vi en faglig vurdering af om forskellene er relevante at nævne.

Princip 4: Vi gennemgår resultaterne efter en bestemt metodik. De næste otte afsnit gennemgår

undersøgelsens resultater. Disse otte afsnit er opbygget på samme måde: Først omtaler vi, hvorfor emnet

er vigtigt, dernæst hvordan vi har målt det. For det tredje viser vi nøgletallene for piger og drenge i de fem

klassetrin. For det fjerde hæfter vi os ved forskellene mellem piger og drenge, og forskellene mellem de

fem klassetrin, men kun hvis de er statistisk betydningsfulde. For det femte sammenligner vi, hvor det er

muligt med tilsvarende tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2010 (landsundersøgelsen), som er landsdækkende

og repræsentativ for alle 11-, 13- og 15-årige. For det sjette hæfter vi os ved forskellen mellem skoler, men

igen kun hvis de er statistisk betydningsfulde. Denne skematiske gennemgang medfører, at rapporten bliver

lidt stiv og stereotyp, men til gengæld let at orientere sig i trods de mange tal. Kapitel 11 er lidt anderledes.

Det omhandler socioøkonomiske forskelle i sundhed og trivsel blandt eleverne i Slagelse Kommune. I dette

kapitel fremhæves sammenhængen mellem elevernes socioøkonomiske baggrund og en række af

nøglevariablene fra de foregående otte kapitler.

Princip 5: Vi formidler tallene men fortolker dem ikke. Det kan være vanskeligt at fortolke tal i en sådan

rapport. Hvordan kan det være, at jo ældre eleverne bliver, desto flere har svært ved at falde i søvn? Og

hvorfor har piger flere problemer med depressive symptomer end drenge? Det er videnskabeligt vanskeligt

at fremlægge holdbare fortolkninger, og ofte er det sådan, at forskellige faggrupper og personer vil fortolke

en og samme tabel på hver sin måde. Vi overlader trygt til fagfolk i Slagelse Kommune, som kender

skolerne og eleverne, at tilføje en passende fortolkning. Til sidst i rapporten vover vi alligevel en slags

fortolkning, idet vi fremhæver, hvad rapporten peger på af påtrængende indsatser for at fremme elevernes

sundhed.

10

More magazines by this user
Similar magazines