Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

3.3 Familie og sociale relationer

I undersøgelsen spurgte vi eleverne til, hvilken type familie de bor i, ved at spørge til, om de har et eller to

hjem og hvem de bor sammen med. Vi har valgt at inddele familieformerne i fire kategorier: Den

traditionelle familie, hvor eleverne bor sammen med begge forældre; den enlige forælder/enlige forældre,

hvor eleverne kommer fra enten et eller to hjem med kun en voksen; den rekonstruerede familie, hvor

eleverne har to hjem og hvor mor og/eller far bor sammen med en ny partner; og en kategori med alle

andre familieformer (plejefamilier, børnehjem, bor hos bedsteforældre osv.). Figur 3.4 viser elevernes

fordeling efter familieform.

Figur 3.4 Procentvise fordeling af eleverne efter familieform

%

70

60

50

40

30

20

10

0

61,3

64,3

19,0 18,2

11,7

9,8

8,1 7,6

Slagelse Kommune Landsundersøgelsen

Figur 3.4 viser, at 61,3 procent af eleverne i Slagelse Kommune lever i en traditionel familie, det vil sige

sammen med både deres mor og far. Omkring hver femte elev bor sammen med en enlig forælder eller

med to enlige forældre på skift. Omkring hver tiende bor i to hjem, hvor deres mor og/eller far bor sammen

med en ny partner. Der er ingen væsentlig forskel i, hvilke familietyper eleverne kommer fra, når vi

sammenligner Slagelse Kommune med landsundersøgelsen.

Ud over gode socioøkonomiske forhold har også gode sociale relationer betydning for sundhed og

sundhedsadfærd. Som hovedregel har mennesker med mange og fortrolige kontakter et bedre helbred og

en mere fornuftig sundhedsadfærd. Vi spurgte derfor eleverne om deres sociale relationer med familie og

venner. Eleverne svarer blandt andet på spørgsmål om, hvor nemt de har ved at tale med deres far, mor,

bedste ven/veninde, venner af samme køn og venner af modsatte køn om noget, der plager dem. Disse

spørgsmål siger noget om de sociale relationers kvalitet. Figur 3.5 viser andelen af elever, der har nemt ved

at tale med hhv. deres far, mor, bedste ven/veninde, venner af eget køn og venner af modsatte køn om

noget, der virkelig plager dem.

14

Traditionel familie

Enlig forælder

Rekonstrueret familie

Anden type familie

More magazines by this user
Similar magazines