Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Tabel 3.2 Oplevet social støtte efter køn

16

Drenge Piger

Antal deltagere 1383 1386

Antal (%) der har svaret enige eller helt enige til følgende udsagn

Mine forældre snakker med mig om de ting, jeg interesserer mig for 1012 (73,2) 1049 (75,7)

Andre voksne end mine forældre snakker med mig om ting, jeg interesserer mig for 750 (54,2) 751 (54,2)

Mine venner snakker med mig om de ting, jeg interesserer mig for 947 (68,5) 995 (71,8)

Mine forældre er interesserede i, hvad der sker med mig i skolen 1045 (75,6) 1096 (79,1)

Jeg kommer godt ud af det med mine forældre 1103 (79,8) 1088 (78,5)

Mine forældre hjælper og støtter mig, når jeg har brug for det 1123 (81,2) 1121 (80,9)

Mine forældre viser, at de holder af mig 1122 (81,1) 1128 (81,4)

Jeg føler mig som en vigtig del af min familie 1061 (76,7) 1030 (74,3)

Oplever høj grad af social støtte 569 (41,1) 541 (39,0)

Tabel 3.2 viser, at langt størsteparten af både pigerne og drengene i Slagelse Kommune svarer enig eller

helt enig til hovedparten af de otte udsagn, med undtagelse af udsagnet ”andre voksne end mine forældre

snakker med mig om ting, jeg interesserer mig for”, hvor det gælder godt halvdelen. Nederste linje i tabel

3.2 viser, hvor mange som oplever høj grad af social støtte. Det gør 41,1 procent af drengene og 39,0

procent af pigerne. Der er en tendens til, at flere af de yngste elever end de ældste erklærer sig enige eller

helt enige i de fire sidste udsagn i tabellen, samt udsagnet ”Mine venner snakker med mig om de ting, jeg

interesserer mig for”.

Vi spurgte ikke blot til kvaliteten af de sociale relationer men også kvantiteten. Tabel 3.3 viser, andelen af

elever i Slagelse Kommune, der har hhv. mindst to nære drengevenner, mindst to nære pigevenner samt

andelen, der ingen nære venner har.

Tabel 3.3 Nære venner efter køn og klassetrin

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) der har mindst

to nære drengevenner

Antal (%) der har mindst

to nære pigevenner

221

(83,4)

164

(61,9)

169

(70,1)

204

(84,6)

247

(87,3)

192

(67,8)

201

(67,7)

259

(87,2)

262

(84,8)

211

(68,3)

212

(65,6)

277

(85,8)

263

(86,5)

222

(73,0)

198

(71,7)

250

(90,6)

182

(82,0)

149

(67,1)

164

(65,9)

215

(86,3)

Tabel 3.3 viser, at flere drenge end piger har to eller flere nære drengevenner, mens der omvendt er flere

piger end drenge, der har mindst to nære pigevenner. Langt størsteparten af eleverne i Slagelse Kommune

har to eller flere nære venner, mens et fåtal (1,2 %) angiver, at de ingen nær ven har.

2119

(76,5)

2143

(77,4)

More magazines by this user
Similar magazines