Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Eleverne besvarer også spørgsmål om, hvor mange eftermiddage om ugen, de er sammen med venner

efter skole og hvor mange aftener om ugen, de er sammen med vennerne. Tabel 3.4 nedenfor viser

andelen af elever i Slagelse Kommune, der er hhv. sammen med venner mindst tre gange om ugen efter

skole eller som er sammen med venner mindst tre aftener om ugen efter køn og klassetrin.

Tabel 3.4 Samvær med venner i fritiden efter køn og klassetrin

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) der er

sammen med venner

mindst 3 eftermiddage

efter skole

Antal (%) der er

sammen med venner

mindst 3 aftener om

ugen

137

(51,7)

46

(17,4)

122

(50,6)

44

(18,3)

153

(54,1)

70

(24,7)

152

(51,2)

56

(18,9)

17

154

(49,8)

82

(26,5)

147

(45,4)

65

(20,1)

146

(48,0)

94

(30,9)

122

(44,2)

73

(26,4)

98

(44,1)

65

(29,3)

109

(43,8)

75

(30,1)

Tabel 3.4 viser, at knap halvdelen af eleverne i Slagelse Kommune er sammen med venner efter skole

mindst tre dage om ugen og at knap en fjerdedel er sammen med venner om aftenen mindst tre aftener

om ugen. Andelen af elever, der er sammen med venner mindst tre eftermiddage om ugen efter skole, er

størst på de yngste sammenlignet med de ældste klassetrin. Samtidig er flere drenge end piger sammen

med vennerne efter skole tre eftermiddage om ugen eller mere. Andelen af elever, der er sammen med

vennerne mindst tre aftener om ugen, er større blandt eleverne på de ældste end de yngste klassetrin. Der

er en tendens til, at flere drenge end piger har hyppigt samvær med vennerne om aftenen på sjette til

ottende klassetrin, mens der er relativt flere piger sammenlignet med drenge på niende klassetrin, som er

sammen med venner mindst tre aftener om ugen. Andelen af elever, der er sammen med deres venner

mindst tre eftermiddage efter skolen om ugen, og andelen af elever, der er sammen med deres venner

mindst tre aftener om ugen, er tilnærmelsesvis den samme blandt eleverne i Slagelse Kommune som

blandt eleverne i landsundersøgelsen (hhv. 48,4 % versus 49,7 % og 24,2 % versus 23,6 %).

Anvendelse af online kommunikation er steget eksplosivt de seneste år især blandt den unge del af

befolkningen. Vi spurgte derfor eleverne, hvor ofte de kommunikerer online. Figur 3.6 nedenfor viser, hvor

ofte eleverne i hhv. Slagelse Kommune og i landsundersøgelsen taler med deres venner i telefonen, sender

dem sms-beskeder eller har kontakt med dem over nettet. Tabel 3.5 viser kommunikationsfrekvensen

blandt eleverne i Slagelse Kommune efter køn og klassetrin.

1340

(48,4)

670

(24,2)

More magazines by this user
Similar magazines