Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Figur 3.6 Eleverne fordelt efter hvor hyppigt de har online kommunikation med deres venner*

60

50

40

30

20

10

0

%

5,5

* Procentfordelingerne summer ikke op til 100 procent, da vi ikke viser andelen af manglende besvarelser i figuren

Figur 3.6 viser, at knap halvdelen af eleverne i Slagelse Kommune kommunikerer med deres venner dagligt

via telefon, sms-beskeder eller over nettet sammenlignet med en andel på 55,1 procent af eleverne i

landsundersøgelsen. Omkring én ud af tyve elever i Slagelse Kommune kommunikerer aldrig eller sjældent

med venner via telefon, sms-beskeder eller over nettet, hvilket omtrent svarer til resultatet fra

landsundersøgelsen (6,4 %).

Tabel 3.5 Kommunikation med venner efter køn og klassetrin

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) der sjældent

eller aldrig

kommunikerer med

deres venner

Antal (%) der

kommunikerer med

deres venner hver dag

37

(14,0)

70

(26,4)

46,6

14,7 14,3

12,7 12,7

10,6 10,1

6,4

Slagelse Kommune Landsundersøgelsen

10

(4,1)

89

(36,9)

27

(9,5)

115

(40,6)

8

(2,7)

149

(50,2)

18

22

(7,1)

131

(42,4)

55,1

16

(5,0)

173

(53,6)

9

(3,0)

149

(49,0)

Sjældent/Aldrig

1-2 dage/uge

2-4 dage/uge

5-6 dage/uge

Hver dag

8

(2,9)

164

(59,4)

11

(5,0)

106

(47,7)

5

(2,0)

144

(57,8)

153

(5,5)

1290

(46,6)

More magazines by this user
Similar magazines