Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

4. Selvvurderet helbred

Selvvurderet helbred er ikke et medicinsk begreb. Det er et begreb, der benyttes i studier af

folkesundheden, og det har vist sig at være en meget relevant oplysning, dels fordi det er vigtigt for det

enkelte menneske, dels fordi det har betydning for, hvor meget man bruger sundhedsvæsenet, og dels

fordi det blandt voksne afspejler prognosen: Voksne med dårligt selvvurderet helbred har betydeligt større

risiko for at blive syge og dø for tidligt, dvs. selvvurderet har en prognostisk betydning.

4.1 Elevernes selvvurderede helbred

Undersøgelsen rummer forskellige mål for selvvurderet helbred. Vi spurgte eleverne, om de synes deres

helbred er virkeligt godt, godt, nogenlunde eller dårligt. Figur 4.1 viser, hvorledes hhv. eleverne i Slagelse

Kommune og eleverne i landsundersøgelsen vurderer deres helbred.

Figur 4.1 Selvvurderet helbred

60

50

40

30

20

10

0

%

48,3

32,6 31,7

17,2

Figur 4.1 viser, at størstedelen af eleverne i Slagelse Kommune og i landsundersøgelsen vurderer deres

helbred til at være virkeligt godt eller godt. Omkring hver sjette elev angiver, at deres helbred er

nogenlunde, mens under to procent vurderer deres helbred som dårligt.

I undersøgelsen i Slagelse Kommune spurgte vi også, hvorvidt eleverne har følt sig sunde og raske, og om

de har følt sig fulde af energi den sidste uge. Tabel 4.1 nedenfor viser forekomsten af elever, der angiver, at

49,7

20

15,2

1,6 1,7

Slagelse Kommune Landsundersøgelsen

Virkeligt godt

Godt

Nogenlunde

Dårligt

More magazines by this user
Similar magazines