Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

de den seneste uge har følt sig sunde og raske eller fulde af energi en hel del eller meget af tiden samt de

elever, der rapporterer deres helbred som godt eller virkeligt godt efter køn og klassetrin.

Tabel 4.1 Andelen af elever der har følt sig en hel del eller meget sunde og raske, fulde af energi, og som

vurderer deres helbred som godt eller virkeligt godt. Efter køn og klassetrin

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) der har følt sig

en hel del eller meget

sunde og raske den

sidste uge

Antal (%) der det meste

af tiden eller hele tiden

har følt sig fulde af

energi den sidste uge

Antal (%) der vurderer

deres helbred som godt

eller virkeligt godt

205

(77,4)

191

(72,1)

239

(90,2)

143

(59,3)

148

(61,4)

185

(76,8)

194

(68,6)

200

(70,7)

245

(86,6)

165

(55,6)

170

(57,2)

238

(80,1)

21

210

(68,0)

197

(63,8)

264

(85,4)

177

(54,8)

168

(52,0)

242

(74,9)

207

(68,1)

169

(55,6)

255

(83,9)

143

(51,8)

142

(51,4)

208

(75,4)

138

(62,2)

115

(51,8)

187

(84,2)

121

(48,6)

97

(39,0)

179

(71,9)

Tabel 4.1 viser, at størsteparten af eleverne i Slagelse Kommune har følt sig en ”hel del” eller ”meget”

sunde og raske den sidste uge. Der er flere drenge end piger, der har følt sig en ”hel del” eller ”meget”

sunde og raske, og andelen viser sig at falde med jo ældre eleverne bliver. Gennemsnitligt har godt

halvdelen af eleverne følt sig en hel del eller meget fulde af energi den sidste uge. Forekomsten af elever

med et højt energiniveau er højere blandt drenge end piger og højere i de yngste end de ældste klasser.

Når vi ser på andelen af elever, der vurderer deres helbred som godt eller virkeligt godt, kan størstedelen af

eleverne i Slagelse Kommune placere sig selv i disse to kategorier. Flere elever i de yngste end de ældste

klasser og flere drenge end piger angiver, at deres helbred er godt eller virkeligt godt.

4.2 Skoleforskelle

I afsnit 3.4 gav vi nogle eksempler på de store skoleforskelle mht. elevernes sociale forhold. Forskellene er

lige så store når det gælder helbred. Et godt eksempel er, at andelen af elever med godt eller virkelig godt

helbred varierer mellem 86,0 % af eleverne hvor den er højest til 70,6 % hvor den er lavest. Med hensyn til

at have følt sig sunde og raske den sidste uge varierer tallet mellem 49,5 % og 30,9 %. På én skole angiver

48,3 % af eleverne, at de den sidste uge har følt sig en hel del eller meget fulde af energi, på en anden skole

er det kun 32,1 procent. Disse tal antyder, at opgaven med sundhedsundervisning og sundhedsfremme kan

vise sig at være meget forskellig fra den ene skole til den andet.

1703

(61,5)

1597

(57,7)

2242

(81,0)

More magazines by this user
Similar magazines