Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Figur 5.1 viser, at godt hver tiende elev i Slagelse Kommune vurderes at være overvægtig sammenlignet

med 8,0 procent af eleverne i landsundersøgelsen. Et lille mindretal af eleverne i Slagelse Kommune (1,6 %)

og i landsundersøgelsen (1,5 %) vurderes at være svært overvægtige. Tabel 5.1 viser andelen af

overvægtige elever i Slagelse Kommune efter køn og klassetrin.

Tabel 5.1 Andelen af elever der er overvægtige eller svært overvægtige efter køn og klassetrin

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge Piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) der er

overvægtige

28

(10,6)

23

(9,5)

26

(9,2)

24

(8,1)

31

(10,0)

23

37

(11,5)

43

(14,1)

13

(4,7)

45

(20,3)

32

(12,9)

Tabel 5.1 viser, at flere drenge end piger i ottende og niende klasse vurderes at være overvægtige. Flere af

de ældste end de yngste drenge er overvægtige. På femte klassetrin er 10,6 procent af drengene og 9,5

procent af pigerne overvægtige, mens det gælder 20,3 procent af drengene og 12,9 procent af pigerne på

niende klassetrin. En relativt lille andel af pigerne i ottende klasse (4,7 %) sammenlignet med pigerne på de

øvrige klassetrin er overvægtige. Vi har valgt ikke at vise andelen af svært overvægtige efter køn og

klassetrin, da det gælder forholdsvis få elever, 44 elever i alt, der er fordelt nogenlunde ligeligt efter køn og

klassetrin.

5.2 Kropsopfattelse

I undersøgelsen spurgte vi eleverne, hvorvidt de er på slankekur eller gør noget andet for at tabe sig for

tiden. Omkring halvdelen af eleverne i Slagelse Kommune angiver, at de er tilfredse med deres vægt, mens

12,2 procent mener, de bør tabe sig. Omkring hver tiende elev mener, at de skal tage på i vægt og 26,0

procent rapporterer, at de prøver at tabe sig. Resultaterne fra undersøgelsen i Slagelse Kommune er i god

overensstemmelse med landsundersøgelsen, hvor 52,3 procent angiver at være tilfreds med deres vægt og

24,8 procent angiver, at de prøver at tabe sig. Figur 5.2 viser svarene fra eleverne i Slagelse Kommune

spørgsmålet om slankekur opdelt efter køn.

302

(10,9)

More magazines by this user
Similar magazines