Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

6. Sygdom og handicap

Langvarig sygdom og handicap kan have en stor indflydelse på den generelle funktionsevne og trivsel og

kan være en belastning i hverdagen. For børn og unge kan langvarig sygdom eller handicap påvirke deres

dagligdag og være hæmmende for læring og aktiviteter i skolen, derhjemme og i fritiden. En undersøgelse

som denne kan give viden om, i hvor stort omfang børn og unge har langvarige lidelser eller handicap, og

hvorledes deres langvarige sygdom eller handicap påvirker deres almene trivsel.

6.1 Selvrapporteret sygdom og handicap

Vi har spurgt eleverne, om de har én eller flere af følgende sygdomme: Astma, allergi/overfølsomhed,

diabetes, gigt, epilepsi, synshandicap, hørehandicap, Aspergers syndrom, autisme, ADHD, OCD,

spiseforstyrrelse, samt anden sygdom eller handicap. Figur 6.1 viser andelen af elever i Slagelse Kommune,

der angiver at have de ovennævnte sygdomme. Sygdomsforekomsten er rapporteret af eleverne selv.

Tallene afspejler derfor elevens egen oplevelse af at have en langvarig sygdom eller handicap og er ikke

nødvendigvis sygdom eller handicap diagnosticeret af en læge.

Figur 6.1. Andelen af elever i Slagelse Kommune, der angiver at have de nævnte sygdomme eller

handicap

25

20

15

10

5

0

%

11,1

22,9

1,8 2,7 1,7

8,8

3,4

0,8 1,3

Sygdom eller handicap

4,4

26

1,6

4,6

7,9

Astma

Allergi og overfølsomhed

Diabetes

Gigt

Epilepsi

Synshandicap

Hørehandicap

Aspergers Syndrom

Autisme

ADHD

OCD

Spiseforstyrrelse

Anden Sygdom

More magazines by this user
Similar magazines