Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Figur 6.1 viser, at de hyppigst forekommende sygdomme eller handicap blandt eleverne i Slagelse

Kommune er allergi/overfølsomhed (22,9 %), astma (11,1 %), synshandicap (8,8 %), spiseforstyrrelse (4,6 %)

og ADHD (4,4 %). Et fåtal af eleverne i Slagelse Kommune angiver at have hørehandicap (3,4 %), gigt (2,7 %),

diabetes (1,8 %), epilepsi (1,7 %), OCD (1,6 %), autisme (1,3 %) eller Aspergers syndrom (0,8 %). Endvidere

rapporterer 8,3 procent af eleverne, at de har anden sygdom end de 12 sygdomme nævnt i spørgeskemaet.

Tabel 6.1 viser andelen af elever i Slagelse Kommune, der rapporterer at have mindst én af de nævnte

sygdomme (kategorien ”Anden sygdom” er ikke medtaget).

Tabel 6.1. Andelen af elever der angiver, at de har mindst én af ovennævnte sygdomme eller handicap

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) med

mindst én af de

nævnte sygdomme

85

(32,1)

79

(32,8)

83

(29,3)

89

(30,0)

119

(38,5)

27

130

(40,2)

103

(33,9)

128

(46,4)

83

(37,4)

114

(45,8)

Tabel 6.1 viser, at mere end en tredjedel af eleverne mener at have mindst én af de ovennævnte

sygdomme eller handicap, et tal som er stærkt præget af den høje forekomst af allergi og overfølsomhed. I

de ældste klasser er der flere piger end drenge, der angiver at have mindst én af de nævnte sygdomme

eller handicap. Endvidere stiger andelen af elever, der rapporterer at have mindst én af de nævnte

sygdomme eller handicap med klassetrin.

Elevernes selvrapporterede sygdom eller handicap viser sig i nogle tilfælde at have en sammenhæng med

elevernes køn og klassetrin. Figur 6.2 nedenfor viser kønsforskellene i selvrapporteret astma,

allergi/overfølsomhed, ADHD og spiseforstyrrelse.

1013

(36,6)

More magazines by this user
Similar magazines