Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Figur 6.2. Andelen af elever der angiver at have astma, allergi/overfølsomhed, ADHD og spiseforstyrrelse

efter køn.

30

25

20

15

10

5

0

%

12,1

10,1

20,0

25,7

Astma Allergi/overfølsomhed ADHD Spiseforstyrrelse

Figur 6.2 viser, at flere drenge end piger oplever at have astma. Dette gælder for 12,1 procent af drengene

sammenlignet med 10,1 procent af pigerne. Omvendt oplever relativt flere piger end drenge at have

allergi/overfølsomhed, svarende til hver fjerde pige og hver femte dreng. Flere drenge end piger

rapporterer at have ADHD, mens der omvendt er relativt flere piger end drenge, der angiver at have

spiseforstyrrelser.

Tabel 6.2 viser, hvorledes andelen af elever med selvrapporteret astma, allergi/overfølsomhed,

synshandicap eller spiseforstyrrelse har en sammenhæng med elevernes klassetrin. Tabellen viser, at

andelen af elever med hhv. allergi/overfølsomhed, synshandicap og spiseforstyrrelse stiger med alderen,

således at disse sygdomme er mere prævalente blandt eleverne på de ældste klassetrin.

Tabel 6.2. Andelen af elever med selvrapporteret allergi/overfølsomhed, synshandicap og

spiseforstyrrelse efter klassetrin

28

5,1

3,6

3,6

5,5

Drenge

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Antal deltagere 506 580 632 580 471 2769

Antal (%) med

Allergi/overfølsomhed

Antal (%) med

Synshandicap

Antal (%) med

Spiseforstyrrelse

98

(19,4)

25

(4,9)

15

(3,0)

109

(18,8)

40

(6,9)

29

(5,0)

149

(23,6)

63

(10,0)

21

(3,3)

152

(26,2)

52

(9,0)

33

(5,7)

125

(26,5)

64

(13,6)

28

(5,9)

Piger

633

(22,9)

244

(8,8)

126

(4,6)

More magazines by this user
Similar magazines