Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

7. Symptomer

I undersøgelsen spurgte vi eleverne, hvor hyppigt de har en række almindelige symptomer. Symptomerne

behøver ikke være udtryk for, at eleverne er syge, men de påvirker elevernes almene trivsel og

undervisningsparathed, specielt for det mindretal, som har disse symptomer meget hyppigt.

7.1 Daglige og ugentlige symptomer

Vi måler symptombelastning med den såkaldte HBSC Symptom Check List, som spørger til forekomsten af

otte almindelige symptomer: hovedpine, mavepine, ondt i ryggen, at være ked af det, at være irritabel/i

dårligt humør, at være nervøs, at have svært ved at falde i søvn eller at være svimmel. Tabel 7.1 nedenfor

viser andelen af elever i hhv. Slagelse Kommune og i landsundersøgelsen, der angiver at have de otte

nævnte symptomer mindst én gang om ugen. Nederst i tabellen ses andelen af elever, der har mindst ét af

de nævnte symptomer dagligt.

Tabel 7.1. Andelen af eleverne der har symptomer mindst én gang om ugen. Den sidste linje viser, hvor

mange procent som har mindst ét af de otte symptomer dagligt

Slagelse Kommune Landsundersøgelsen

Antal deltagere

Antal (%) der har følgende symptomer mindst én

gang om ugen

2769 4922

- Hovepine 354 (12,8) 528 (10,7)

- Mavepine 181 (6,5) 286 (5,8)

- Ondt i ryggen 396 (14,3) 575 (11,7)

- Ked af det 327 (11,8) 447 (9,1)

- Dårligt humør 457 (16,5) 728 (14,8)

- Nervøs 320 (11,6) 462 (9,4)

- Svært ved at falde i søvn 608 (22,0) 1243 (25,3)

- Svimmelhed 234 (8,5) 326 (6,6)

Mindst ét af ovennævnte symptomer dagligt 697 (25,2) 1248 (26,0)

Tabel 7.1 viser, at de hyppigst forekommende symptomer blandt eleverne i Slagelse Kommune er at have

svært ved at falde i søvn (22,0 %), at være i dårligt humør (16,5 %), at have ondt i ryggen (14,3 %) og

hovedpine (12,8 %). Omtrent hver fjerde elev i Slagelse Kommune oplever at have mindst ét af de otte

symptomer dagligt. Resultaterne fra Slagelse Kommune er i god overensstemmelse med

landsgennemsnittet, dog er der lidt flere elever i Slagelse Kommune end i landsundersøgelsen, som har

disse symptomer mindst én gang om ugen. Den eneste undtagelse er symptomet ”Svært ved at falde i

søvn”.

31

More magazines by this user
Similar magazines