Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Tabel 8.1 Andelen af elever med høj social kompetence og høj self efficacy

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) med høj social

kompetence

Antal (%) med høj self

efficacy

96

(36,2)

146

(55,1)

87

(36,1)

137

(56,8)

135

(47,7)

174

(61,5)

122

(41,1)

179

(60,3)

37

137

(44,3)

227

(73,5)

157

(48,6)

172

(53,3)

174

(57,2)

211

(69,4)

150

(54,3)

189

(68,5)

131

(59,0)

148

(66,7)

145

(58,2)

168

(67,5)

Tabel 8.1 viser, at relativt flere elever på de ældste end de yngste klassetrin har svaret ”ofte” eller ”næsten

altid” til alle tre spørgsmål vedrørende sociale kompetence. Endvidere er der en tendens til, at relativt flere

drenge end piger på de fleste klassetrin har en høj social kompetence. Andelen af eleverne med høj self

efficacy stiger med alderen, således at det gælder for godt halvdelen af eleverne på femte klassetrin men

omkring to tredjedele af eleverne på ottende og niende klassetrin.

I undersøgelsen spurgte vi også eleverne om deres psykiske funktionsevne. Disse spørgsmål omhandler,

hvorvidt eleverne i dagligdagen har svært ved at koncentrere sig, at få nye venner eller sidde stille, fx. i

skoletimer eller når de laver lektier, samt om eleverne har problemer med ofte at blive meget vrede eller

ofte at komme i konflikt med andre.

Tabel 8.2 viser andelen af elever som angiver, at de i dagligdagen ofte eller nogle gange har svært ved at

koncentrere sig, at sidde stille (fx i skoletimer eller når du laver lektier) eller at få nye venner, samt andelen

af elever, der har problemer med nogle gange eller ofte at blive meget vrede eller at komme i konflikt med

andre efter køn og klassetrin.

Tabel 8.2 Andelen af elever, der ofte eller nogle gange oplever at have svært ved at koncentrere sig,

sidde stille, få nye venner, har problemer med at blive meget vrede eller at komme i konflikt med andre,

fordelt efter køn og klassetrin

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) med

koncentrationsbesvær

Antal (%) der har svært

ved at sidde stille

Antal (%) der har svært

ved at få nye venner

Antal (%) der ofte bliver

meget vred

Antal (%) der ofte er i

konflikt med andre

70

(26,4)

79

(29,8)

49

(18,5)

48

(18,1)

48

(18,1)

65

(27,0)

52

(21,6)

51

(21,2)

46

(19,1)

53

(22,0)

87

(30,7)

93

(32,9)

29

(10,2)

37

(13,1)

39

(13,8)

89

(30,0)

80

(26,9)

51

(17,2)

57

(19,2)

33

(11,1)

94

(30,4)

100

(32,4)

32

(10,4)

32

(10,4)

38

(12,3)

116

(35,9)

102

(31,6)

63

(19,5)

64

(19,8)

39

(12,1)

113

(37,2)

107

(35,2)

26

(8,6)

44

(14,5)

33

(10,9)

113

(40,9)

93

(33,7)

43

(15,6)

41

(14,9)

32

(11,6)

90

(40,5)

77

(34,7)

21

(9,5)

37

(16,7)

25

(11,3)

96

(38,6)

75

(30,1)

37

(14,9)

44

(17,7)

27

(10,8)

1334

(48,2)

1751

(63,2)

933

(33,7)

858

(31,0)

402

(14,5)

450

(16,3)

367

(13,3)

More magazines by this user
Similar magazines