Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Tabel 8.2 viser, at omkring en tredjedel (33,7 %) af eleverne ofte eller nogen gange har svært ved at

koncentrere sig i dagligdagen. Andelen af elever med koncentrationsbesvær er størst blandt de ældste

elever. Gennemsnitligt oplever knap en tredjedel (31,0 %) af eleverne i Slagelse Kommune, at de ofte eller

nogen gange har svært ved at sidde stille, fx i skoletimer eller når de laver lektier. Flere drenge end piger

har svært ved at sidde stille. Knap en sjettedel af eleverne har svært ved at få nye venner, dette gælder for

flere piger end drenge og flere yngre end ældre elever. Flere piger end drenge har problemer med ofte eller

nogen gange at blive meget vrede. Andelen af elever, der har problemer med ofte at komme i konflikt med

andre, er større blandt de yngste end de ældste elever.

8.3 Skoleforskelle

Der er variation på tværs af skolerne i Slagelse Kommune i forhold til nogle af spørgsmålene i kapitel 8, og

igen finder vi forholdsvis store forskelle, op til 20 procentpoint fra den skole med det højeste tal til den

skole med det laveste. Et eksempel er, at knap halvdelen af eleverne på én skole (45,3 %) angiver, at de har

det bedst mulige liv, mens det gælder for knap en fjerdedel af eleverne på en anden (24,1 %). Ser vi på

forekomsten af elever, der ofte eller nogen gange har svært ved at koncentrere sig, er forekomsten 42,1 %

hvor den er højest og 25,8 % hvor den er lavest. På én skole har 42,1 procent af eleverne svært ved at sidde

stille, mens det kun gælder 24,4 procent af eleverne på en anden skole. Problemer med at blive meget vred

variere mellem 24,1 og 12,0 % af eleverne. Der er ingen væsentlig variation mellem skolerne med hensyn

til selvværd, social kompetence og self efficacy, og heller ikke i andelen som har svært ved at få nye venner

eller andelen, der ofte har problemer med at komme i konflikt med andre.

38

More magazines by this user
Similar magazines