Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

9. Sundhedsadfærd

Et hovedtema i en sundhedsprofil er sundhedsadfærd. Det er der flere og især to vigtige grunde til. Den

første er, at sundhedsadfærd har betydelig indflydelse på befolkningens sundhedstilstand. I en

undersøgelse af børn og unge har sundhedsadfærd, fx. rygning, alkoholforbrug, fysisk aktivitet og hvad man

spiser indflydelse på børnenes sundhedstilstand nu og her. Desuden ved man, at den slags vaner

grundlægges i barndommen og ungdommen, således at sundhedsadfærd i 11-15-års alderen med stor

sandsynlighed fortsætter langt ind i voksenlivet. Den anden grund er, at sundhedsadfærd er lettere at

påvirke end fx. sociale forhold og de langvarige sygdomme, man allerede har erhvervet sig. Der er mange

forskellige muligheder for at påvirke en befolknings sundhedsadfærd, fx. sundhedsoplysning og forskellige

former for regulering af tilgængelighed, fx. af sund og usund mad, tobak og alkohol, faciliteter for fysisk

aktivitet, antallet af idrætstimer i skolen, priser på mad og nydelsesmidler og fritidsaktiviteter osv.

I de seneste år har der især været fokus på KRAM-faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol, Motion. Disse faktorer

indgår også i denne rapport, men vi supplerer med flere andre former for sundhedsadfærd: Vi beskriver de

unges måltidsvaner, fordi regelmæssige måltider erfaringsmæssigt stimulerer indtaget af sunde fødevarer

foruden den sociale funktion, de kan have i en familie. Vi beskriver stillesiddende aktivitet, fordi det at

sidde meget ned, fx. foran fjernsyn og computer, har skadelige virkninger på kroppen, og fordi et meget

stort tidsforbrug foran fjernsyn og computer erfaringsmæssigt betyder, at de unge sover for lidt. Endelig

beskriver vi de 15-åriges seksuelle erfaringer.

9.1 Drikke- og rygevaner

I undersøgelsen stillede vi en række spørgsmål vedrørende elevernes drikke- og rygevaner. Vi spurgte

eleverne, om de har prøvet at være rigtigt fulde, samt hvor ofte de drikker hhv. øl, vin, spiritus/likør,

alkopops (fx Smirnoff Ice, Barcardi Breezer) eller andet med alkohol. Tabel 9.1 nedenfor viser andelen af

elever i Slagelse Kommune, der har prøvet at være rigtigt fulde efter køn og klassetrin.

Tabel 9.1 Fuldskab efter køn og klassetrin

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) der har prøvet

at være rigtigt fulde

30

(11,3)

15

(6,2)

42

(14,8)

27

(9,1)

39

90

(29,1)

45

(13,9)

139

(45,7)

103

(37,3)

140

(63,1)

148

(59,4)

Tabel 9.1 viser, at andelen af elever, der har prøvet at være rigtigt fulde, stiger med alderen og er større

blandt drenge end piger. Allerede på femte klassetrin har 11,3 procent af drengene og 6,2 procent af

779

(28,1)

More magazines by this user
Similar magazines