Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

pigerne prøvet at være rigtigt berusede, mens det gælder for hhv. 63,1 procent af drengene og 59,4

procent af pigerne på niende klassetrin.

Figur 9.1 viser andelen af piger og drenge i syvende til niende klasse i Slagelse Kommune, som drikker hhv.

øl, vin, spiritus/likør, alkopops (fx Smirnoff Ice, Barcardi Breezer) eller andet med alkohol ugentligt eller

oftere.

Figur 9.1 Procent som drikker forskellige former for alkohol mindst én gang om ugen (7.-9. klasse).

%

12

10

8

6

4

2

0

9,5

Figur 9.1 viser resultater for 7.-9. klassetrin. Knap hver tiende dreng drikker øl mindst én gang om ugen og

omtrent samme andel af drengene drikker alkopops mindst ugentligt, mens det gælder for hhv. 2,8 og 6,3

procent af pigerne. Andelen af elever, der drikker vin eller spiritus/likør ugentligt, er mindre, hhv. 3,4 og 5,7

procent af drengene og hhv. 1,1 og 2,6 procent af pigerne. Tabel 9.2 viser, andelen af elever, der drikker

mindst én af de ovennævnte typer alkohol ugentligt eller oftere efter køn og klassetrin.

Tabel 9.2 Procent som drikker mindst én form for alkohol mindst én gang om ugen efter køn og klassetrin

(7.-9. klasse)

Klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) der drikker

mindst én type alkohol

ugentligt eller oftere

2,8

23

(7,4)

3,4

6

(1,9)

1,1

40

(13,2)

18

(6,5)

5,7

40

2,6

Øl Vin Spiritus/likør Alkopops Andet med alkohol

54

(24,3)

41

(16,5)

9,6

182

(10,8)

6,3

9,1

Drenge

Piger

4,2

More magazines by this user
Similar magazines