Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Figur 9.3 viser, at relativt færre elever i niende klasse i Slagelse Kommune sammenlignet med i

landsundersøgelsen har prøvet at være rigtigt fulde. Knap to tredjedele af eleverne i niende klasse i Slagelse

Kommune (61,1 %) har prøvet at være rigtigt fulde, mens det gælder for 66,3 procent af eleverne i

landsundersøgelsen. Samtidig har 38,4 procent af eleverne i niende klasse i Slagelse Kommune prøvet at

ryge sammenlignet med 44,6 procent af eleverne i niende klasse i landsundersøgelsen.

9.2 Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd

En række spørgsmål i undersøgelsen omhandler elevernes fysiske aktivitetsniveau såsom, hvor mange

timer om ugen udenfor skoletiden eleverne plejer at dyrke så meget sport eller motion, at de bliver

forpustede eller sveder, samt om de er fysisk aktive (går eller cykler) på vej til skolen. Figur 9.4

sammenligner det fysiske aktivitetsniveau blandt eleverne i Slagelse Kommune med det blandt eleverne,

som deltog i landsundersøgelsen.

Figur 9.4. Eleverne fordelt efter antal timers fysisk aktivitet, som gør en forpustet eller svedig (omfatter

kun fysisk aktivitet uden for skoletiden)*

35

30

25

20

15

10

5

0

%

5,9

6,6

10,4

29,5

26,5

18,7

* Procentfordelingerne summer ikke op til 100 procent, da vi ikke viser andelen af manglende besvarelser i figuren

7,4

Figur 9.4 viser, at eleverne i Slagelse Kommune generelt er mere fysisk aktive end eleverne i

landsundersøgelsen. Flere elever i Slagelse Kommune er aktive 4-6 timer eller 7 timer eller mere om ugen.

Det gælder for hhv. 26,5 og 18,7 procent af eleverne i Slagelse Kommune sammenlignet med hhv. 23,0 og

13,4 procent af eleverne i landsundersøgelsen.

8,1

43

15,3

31,2

23,0

Slagelse Kommune Landsundersøgelsen

13,4

Ingen

½ time

1 time

2-3 timer

4-6 timer

7+ timer

More magazines by this user
Similar magazines