Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Tabel 9.8. Seksualundervisning og viden om sex, kønssygdomme og prævention efter køn og klassetrin

Klassetrin 5. klassetrin 6. klassetrin 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin Total

Køn drenge piger drenge Piger drenge piger drenge piger drenge piger

Antal deltagere 265 241 283 297 309 323 304 276 222 249 2769

Antal (%) der har haft

seksualundervisning det

seneste år

Antal (%) der ved nok

om sex

Antal (%) der ved nok

om kønssygdomme

Antal (%) der ved nok

om prævention

103

(38,9)

130

(49,1)

71

(26,8)

54

(20,4)

82

(34,0)

95

(39,4)

63

(26,1)

43

(17,8)

162

(57,2)

195

(68,9)

151

(53,4)

125

(44,2)

156

(52,5)

166

(55,9)

117

(39,4)

102

(34,3)

50

189

(61,2)

227

(73,5)

177

(57,3)

161

(52,1)

206

(63,8)

214

(66,3)

174

(53,9)

180

(55,7)

162

(53,3)

235

(77,3)

195

(64,1)

206

(67,8)

150

(54,3)

206

(74,6)

167

(60,5)

191

(69,2)

116

(52,3)

176

(79,3)

162

(73,0)

171

(77,0)

111

(44,6)

196

(78,7)

166

(66,7)

189

(75,9)

Godt halvdelen (51,9 %) af eleverne i Slagelse Kommune angiver, at de har haft seksualundervisning i det

skoleår, hvor undersøgelsen blev gennemført. Flest elever på syvende årgang har haft seksualundervisning i

løbet af det sidste skoleår, og færrest elever på femte klassetrin. Flere drenge end piger mener, de ved nok

om hhv. sex og kønssygdomme. Andelen af elever, der mener, at de har nok viden om sex, kønssygdomme

og prævention stiger med klassetrin.

I spørgeskemaet til elever på niende klassetrin er der desuden medtaget enkelte spørgsmål om seksuelle

erfaringer. Vi spurgte eleverne i niende klasse, om de har haft samleje, hvor gamle de var ved første

samleje, og hvilken metode de brugte ved sidste samleje for at undgå graviditet. Omkring en tredjedel af

eleverne i niende klasse i Slagelse Kommune (33,8 %) har haft samleje, hvilket er i god overensstemmelse

med gennemsnittet fra landsundersøgelsen (35,0 %). Der er ingen væsentlige kønsforskelle i andelen af

elever i niende klasse, der har haft deres første samleje.

Figur 9.8 viser, hvor gamle de elever, som har haft første samleje, angiver, at de var på daværende

tidspunkt. Figuren viser, at størsteparten af eleverne i niende klasse i Slagelse Kommune, som har haft

deres første samleje, var 14 eller 15 år på daværende tidspunkt, svarende til 65,4 procent af denne

subgruppe af eleverne. Omkring hver tiende elev, som har haft deres første samleje, angiver, at det skete

da han/hun var 11 år eller yngre, mens 18,3 procent af eleverne angiver, at de var 12 eller 13 år, da de

havde deres første samleje.

1437

(51,9)

1840

(66,4)

1443

(52,1)

1422

(51,4)

More magazines by this user
Similar magazines