Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Figur 10.1 Procentfordelingen af eleverne efter hvor ofte de er blevet mobbet i de sidste par måneder*

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

71,0

18,1

79,4

* Procentfordelingerne summer ikke op til 100 procent, da vi ikke viser andelen af manglende besvarelser i figuren

13,3

3,1 2,1 2,4 2,6 1,9 1,8

Slagelse Kommune Landsundersøgelsen

Figur 10.1 viser, at 71,0 procent af eleverne i Slagelse Kommune ikke er blevet mobbet de sidste par

måneder. Denne andel er noget mindre end i landsundersøgelsen (79,4 %). I alt 7,6 procent af elever i

Slagelse Kommune og 6,4 procent af eleverne i landsundersøgelsen er blevet mobbet to til tre gange om

måneden eller oftere de sidste par måneder. Omkring hver sjette (15,8 %) af de elever, der er blevet

mobbet, angiver, at noget af mobningen skete via internet eller sms, mens 6,9 procent angiver, at det

meste eller al mobningen skete via internet eller sms. Resultaterne fra undersøgelsen viser desuden, at

andelen af elever, der er blevet mobbet de sidste par måneder, er større blandt eleverne på de yngste

sammenlignet med de ældste klassetrin.

Figur 10.2 viser, at 74,2 procent af eleverne i Slagelse Kommune ikke har været med til at mobbe andre de

sidste par måneder, hvilket er relativt færre end i landsundersøgelsen (77,6 %). I alt 4,2 procent af eleverne

i Slagelse Kommune og 5,0 procent af eleverne i landsundersøgelsen har været med til at mobbe andre to

til tre gange om måneden eller mere de sidste par måneder. Godt hver tiende elev, der har været med til at

mobbe andre, angiver, at noget af mobningen skete via internet eller sms, mens 5,9 procent af de elever,

der har mobbet andre, svarer, at det for det meste eller hele tiden skete via internet eller sms. Endvidere

viser undersøgelsen, at flere drenge end piger har været med til at mobbe andre de sidste par måneder.

55

Ikke mobbet

1-2 gange

2-3 gange/mnd

Ugentligt

Flere gange om ugen

More magazines by this user
Similar magazines