Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Figur 10.2 Procentfordelingen af eleverne efter hvor ofte de har været med til at mobbe andre i de sidste

par måneder*

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

74,2

* Procentfordelingerne summer ikke op til 100 procent, da vi ikke viser andelen af manglende besvarelser i figuren

10.3 Skoleforskelle

77,6

17,1 16,5

2,1

1,0 1,1 2,6 1,0 1,3

Slagelse Kommune Landsundersøgelsen

Skoletrivsel blandt eleverne varierer ligeledes fra skole til skole. Et eksempel er, at andelen af elever, der

synes rigtigt godt om skolen, er 31,7 % hvor den er højest, og 19,8 % hvor den er lavest. På én skole angiver

68,2 procent af eleverne, at de enige eller helt enige i alle tre udsagn vedrørende den sociale støtte fra

klassekammeraterne og trivsel blandt eleverne. Det gælder blot for 49,5 procent af eleverne på en anden

skole. Der er ingen væsentlig variation skolerne imellem i forhold til andelen af elever, der er blevet

mobbet eller har mobbet andre to gange eller mere de sidste par måneder.

56

Ingen mobning

1-2 gange

2-3 gange/mnd

Ugentligt

Flere gange om ugen

More magazines by this user
Similar magazines