Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

11. Social ulighed i sundhed

En væsentlig determinant for sundhed blandt både børn, unge og voksne er socioøkonomisk status.

Socioøkonomisk status har vist sig at have en sammenhæng med stort set alle typer sundheds- og

risikoadfærd samt sygelighed og dødelighed. Det understreger vigtigheden af at se individets sundhed i

dets sociale kontekst for at opnå indsigt i de processer og faktorer, der påvirker sundhed og trivsel. For

børn og unges sundhed har det stor betydning, hvilken socioøkonomisk baggrund de kommer fra og hvilke

sociale og materielle ressourcer, de kan trække på.

Dette afsluttende resultatafsnit giver et indblik i, hvorledes familiernes materielle levekår har en

sammenhæng med undersøgelsens data om elevernes sundhed. Tabel 11.1-11.7 og figur 11.1-11.2

nedenfor viser sammenhængen mellem sundhed og familiens materielle levekår målt ved Family Affluence

Scale (FAS) vist efter de otte foregående kapitlers tematiske inddeling.

Tabel 11.1 Familie, familieformer og sociale relationer efter Family Affluence Scale

Tabel 11.1 viser, at andelen af elever som angiver, at deres far har et arbejde, er større blandt eleverne

med en høj FAS (88,4 %) end med en middel (74,5 %) eller lav FAS (60,7 %). Den samme tendens ses for

andelen af elever, der rapporterer, at deres mor har et arbejde. I den høje FAS gruppe gælder det for 84,8

procent af eleverne sammenlignet med 68,6 procent af eleverne i den lave FAS gruppe. Andelen af elever,

der kommer fra en traditionel familie er væsentlig større blandt dem med høj FAS (66,3 %) end dem med

lav FAS (44,8). Omvendt er andelen af elever, der lever sammen med enten én enlig forælder eller ved to

enlige forældre på skift væsentlig større blandt elever med lav FAS (41,7 %) end med høj FAS (15,5 %). En

større andel af eleverne med høj FAS end middel eller lav FAS angiver, at de har nemt ved at tale med deres

far eller med deres mor om det, der virkelig plager dem.

57

Family Affluence Scale Total

Antal deltagere Høj Middel Lav

1359 1023 163 2545

Antal (%) der har en far i arbejde 1202 (88,4) 762 (74,5) 99 (60,7) 2063 (81,6)

Antal (%) der har en mor i arbejde 1153 (84,8) 701 (68,6) 70 (42,9) 1924 (75,6)

Antal (%) der bor i en traditionel familie 901 (66,3) 588 (57,5) 73 (44,8) 1562 (61,4)

Antal (%) der bor hos enlige forældre 210 (15,5) 271 (26,5) 68 (41,7) 549 (21,6)

Antal (%) der har nemt ved at tale med far 949 (69,8) 634 (62,0) 73 (44,8) 1656 (65,1)

Antal (%) der har nemt ved at tale med mor 1055 (77,6) 760 (74,3) 111 (68,1) 1926 (75,7)

More magazines by this user
Similar magazines