Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

timers hård motion om ugen, i god overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er større

blandt eleverne med høj FAS (51,4 %) end med middel (43,5 %) eller lav FAS (28,2 %). Relativt flere elever

med lav FAS (30,1 %) end middel (24,8 %) eller høj FAS (20,1 %) bruger mindst fire timer i hverdagene på at

se TV, video eller DVD. I forhold til elevernes indtag af frugt og slik eller chokolade, finder vi, at relativt flere

elever med høj (41,1 %) og middel FAS (36,7 %) end lav FAS (31,3 %) spiser frugt dagligt, mens der er en

tendens til at flere elever med høj FAS (56,9 %) end med middel (52,2 %) eller lav FAS (54,6 %) ofte spiser

slik og chokolade.

Tabel 11.7 Skoletrivsel efter Family Affluence Scale

Af tabel 11.7 ses det, at der ikke er nogen væsentlig forskel i andelen af elever, der virkelig godt kan lide

skolen på tværs af FAS grupperne. Tabellen viser desuden, at relativt flere elever med lav FAS (12,9 %) end

middel (9,6 %) eller høj FAS (5,7 %) er blevet mobbet de sidste par måneder. Andelen af elever, der har

været med til at mobbe andre, er omtrent den samme på tværs af FAS grupperne.

61

Family Affluence Scale Total

Antal deltagere Høj Middel Lav

Antal (%) der virkeligt godt kan lide skolen

Antal (%) der er blevet mobbet de sidste par

måneder

Antal (%) der har været med til at mobbe

andre de sidste par måneder

1359 1023 163 2545

402 (29,6) 275 (26,9) 40 (24,5) 717 (28,2)

77 (5,7) 98 (9,6) 21 (12,9) 211 (8,3)

49 (3,6) 49 (4,8) 6 (3,7) 116 (4,6)

More magazines by this user
Similar magazines