Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

derhjemme eller i fritiden. Afhængig af hvilken langvarig sygdom eller handicap, det drejer sig om, angiver

relativt mange elever, at de tager medicin eller har smerter i forbindelse med deres sygdom eller handicap.

5. Symptomer: Vi har spurgt til otte almindelige symptomer, alt sammen noget, som ikke er farligt. Men

når hver fjerde elev har mindst ét symptom hver eneste dag, så er det galt. Denne gruppe elever har

givetvis alvorlige trivselsproblemer, som kan påvirke deres læring og livsglæde.

6. Mental sundhed: Undersøgelsen rummer en del oplysninger om elevernes mentale sundhed, både den

oplevelsesmæssige dimension - hvordan man har det - og den funktionelle dimension, dvs. om man kan

fungere i dagligdagen. Heldigvis har de fleste elever det godt og fungerer godt psykisk og socialt. Men der

er store mindretal, som har problemer. I alt 18,2 procent af pigerne og 8,5 procent af drengene i Slagelse

Kommune har lavt selvværd. Omkring hver tyvende elev (6,0 %) er ofte ensom og 1,9 procent af eleverne

rapporterer, at de har det værst mulige liv, hvilket er bekymrende.

7. Ryge- og drikkevaner: Kun et mindretal af de unge ryger, men rygning er så alvorlig en risikofaktor for

mange sygdomme, at det bør være muligt at nedbringe tallet yderligere. Andelen af rygere blandt unge i

Danmark bare faldt og faldt fra 1950erne til århundredeskiftet, men herefter har tallet været stabilt. I

mange af de lande, vi sammenligner os med, har man fået andelen af rygere meget længere ned blandt

unge end man har i Danmark, så der er en vigtig folkesundhedsopgave at holde fast i. I Slagelse Kommune

har 20,8 procent af eleverne på femte til niende klassetrin prøvet at ryge og 7,2 procent af eleverne

angiver, at de ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere. På niende klassetrin ryger 8,2 procent af eleverne

dagligt. Mange har prøvet vandpibe, som har ry for at være harmløst, men som i realiteten er en vigtig vej

til afhængighed af nikotin.

Danmark har været kendt for at have et meget højt alkoholforbrug blandt unge og især en vild

alkoholkultur med fuldskab og rusdrikkeri. Det er blevet bedre i de seneste år, men Danmark ligger stadig i

toppen af de internationale statistikker, og det er en vigtig folkesundhedsopgave at arbejde hen imod et

lavere forbrug. Godt hver fjerde elev på femte til niende klassetrin i Slagelse Kommune (28,1 %) har prøvet

at være rigtigt fulde, mens omtrent hver tiende (10,8 %) af eleverne på syvende til niende klassetrin drikker

alkohol ugentligt.

Der er generelt færre elever på syvende til niende klassetrin i Slagelse Kommune end i landsundersøgelsen,

der har prøvet at være rigtigt fulde eller har prøvet at ryge. Samtidig angiver færre elever i Slagelse

Kommune end i landsundersøgelsen, at de drikker alkohol én gang om ugen eller oftere. Dog skal det

bemærkes, at vi finder stor variation i alkohol- og rygevaner på tværs af skolerne i Slagelse Kommune,

hvilket betyder at disse former for risikoadfærd på nogle skoler er meget udbredte, hvilket kan have

betydelige negative konsekvenser.

8. Fysisk aktivitet og stillesiddende livsstil: Ifølge de officielle anbefalinger skal børn og unge røre sig

mindst en time om dagen. Selv om de fleste dyrker fysisk aktivitet og er medlemmer af idrætsforeninger, så

er der lang vej igen før denne anbefaling er opfyldt. Det kan lade sig gøre at stimulere børn og unge til at

bevæge sig mere, og det er værd at gøre en sådan indsats, fordi fysisk aktivitet er forebyggelsens

vidundermiddel. I Slagelse Kommune dyrker 45,2 procent af eleverne motion nogenlunde i

overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og omkring to tredjedele af eleverne er fysisk

aktive på deres skolevej.

63

More magazines by this user
Similar magazines