Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Omkring to tredjedele (65,2 %) af eleverne i Slagelse Kommune fysisk aktive på deres skolevej, dvs. cykler

eller går til skole. Det svarer til landsgennemsnittet. I alt 63,1 % er medlem af en idrætsforening. Der er

mange elever, der sidder for meget foran skærmen, flere end i landet som helhed: 22,2 % ser TV, video

eller DVD mindst fire timer på hverdage, 28,8 % spiller på computer, spillekonsol eller telefon mindst fire

timer på hverdage, og 22,6 % bruger computer til andre formål mindst fire timer på hverdage.

Ifølge kostanbefalingerne skal man spise frugt og grøntsager hver dag. Kun 38,0 % af eleverne spiser frugt

hver dag og kun 35,2 % grøntsager hver dag. Det er lavere end landsgennemsnittet. De fleste elever har

regelmæssige måltidsvaner, fx spiser 65,0 % morgenmad alle hverdage og 85,2 % spiser aftensmad med

forældre alle hverdage. Specielt blandt de ældste piger er der mange, der springer morgenmaden over.

Omkring en tredjedel af eleverne i niende klasse i Slagelse Kommune (33,8 %) har haft samleje, hvilket

svarer til landsgennemsnittet. Langt de fleste af disse elever beskyttede sig mod graviditet ved sidste

samleje. I alt 51,9 % af eleverne oplyser at de har haft seksualundervisning det seneste år; 66,4 % synes, de

ved nok om sex, 52,1 % at de ved nok om kønssygdomme og 51,4 % at de ved nok om prævention.

Skoletrivsel: De fleste elever er glade eller nogenlunde glade for deres skole, mens 17,3 % ikke rigtig eller

slet ikke kan lide skolen. Forekomsten af mobning er lav: kun 7,6 % udsættes jævnligt for mobning.

Social ulighed: Når man opdeler eleverne efter familiens materielle levestandard ses en tydelig tendens til

ophobning af helbredsproblemer og risikoadfærd blandt elever fra de mindst velstillede hjem. Det gælder

fx for selvvurderet helbred, overvægt, symptombelastning, livstilfredshed og mental sundhed, fysisk

inaktivitet, samt indtag af frugt og grønt. Disse mønstre genfindes også på landsplan.

Praktisk brug af undersøgelsens resultater: Der er store variationer mellem skolerne. Alle skolerne har

områder, hvor deres elever har særlige sundhedsressourcer, og alle skoler har sine påtrængende

sundhedsproblemer. Det betyder, at den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i høj grad skal

skræddersys til hver enkelt skole. Der er dog områder, hvor en mere almen indsats kan anbefales: 1)

Fremme af den mentale sundhed; 2) større opmærksomhed over for de mange elever med langvarige

sygdomme; 3) indsats for at begrænse ryge- og drikkevaner, stillesidning og søvnmangel; 4) større indsats

for at understøtte de sundhedsfremmende adfærdsformer, især fysisk aktivitet, regelmæssige måltidsvaner

og indtag af frugt og grønt; 5) understøtte skolen som sundhedsfremmende miljø; 6) indsats over for social

ulighed i sundhed ved at sikre, at al forebyggende og sundhedsfremmende indsats har adresse til børn og

unge fra trængte og ressourcesvage familier.

7

More magazines by this user
Similar magazines