Byen som scene - kultur - Bibliotekarforbundet

bf.dk

Byen som scene - kultur - Bibliotekarforbundet

Byen som scenekultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet

Af Dorte Skot-Hansen

© Copyright: Bibliotekarforbundet og forfatteren

Layout: Jannie Andersen, Toolboxdesign

Tryk: Rounborgs Grafiske Hus

Forside foto: Fotograf Jakob Mark

ISBN: 87-982211-6-7

Udgivet 2007 af

Bibliotekarforbundet

Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere

Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 88 22 33, fax 38 88 32 01

e-mail: bf@bf.dk, web: www.bf.dk

More magazines by this user
Similar magazines