Mellem Os juli 12 - Viking Atletik

viking.atletik.dk

Mellem Os juli 12 - Viking Atletik

Soft Ice løbet

Onsdag den 4. juli kl. 19:00

Børneløb starter kl. 19:05

Distancer

• 6,9 km hvor alle kan deltage.

• 1,3 km. børneløb. hvor alle der endnu

ikke er fyldt 15 år, kan deltage.

Tilmelding

juli / august 2012

Forhåndstilmelding:

• Online tilmelding: http://viking-atletik.dk/site/

softicelob/

Der betales et gebyr på 6,00 kr. ved onlinetilmelding

• Sportmaster i Rønne

• Gudhjem Special - SoftIceforretningen på Gudhjem

havn (her kan man også tilmeldes på dagen)

Mellem Os i Viking Atletik


¨ Mellem Os¨ Udgives af:

Viking Atletik og Motion

juli / august 2012

Atletikkens Hus”

Torneværksvej 1 f, 3700 Rønne

Tlf. 23 71 35 35.

Hjemmeside: www.viking-atletik.dk

Mail: info@viking-atletik.dk

Formand: Claus Clausen

Smallesund 73, 3700 Rønne Tlf. 56 95 04 43

Næstform: Mogens Kjær

Østerled 79, 3700 Rønne Tlf. 56 95 06 89

Kasserer: Keld Madsen

Gartnervangen 79, 3700 Rønne Tlf. 56 95 81 84

Sekretær: Peter Hauge Madsen

Åvej 2, 3700 Rønne Tlf. 56 95 83 95

Redaktør: Nina Blem Bidstrup Tlf. 27 85 05 31

Møllegade 11, 3700 Rønne

INDLÆG til ”Mellem Os”: IDRÆTSUDVALG:

mellemos@viking-atletik.dk idratsudvalget@viking-atletik.dk

DEADLINE: den 20. i lige måneder Vibeke Jensen – tlf. 56 95 40 72

ETAPEUDVALG: MOTIONSUDVALG:

info@etape-bornholm.dk motionsudvalg@viking-atletik.dk

Ole Hansen – tlf. 56 95 21 85 Lis Jørgensen – tlf. 56 95 44 18

Til- og framelding til Bornholmsmesterskaber:

Tilmelding kan kun foretages via vores hjemmeside www.viking-atletik.dk.

Husk at der er særlige tilmeldingsfrister, der skal overholdes.

Tilmelding til crosscup m.v.

Tilmelding kan kun foretages på startstederne.

Tilmelding til øvrige aktiviteter

Der henvises til de oplysninger der fremgår af særlige indbydelser,

der bringes her i bladet eller på hjemmesiden.

Etape Bornholms hjemmeside: www.etape-bornholm.dk

Hovedafdeling IK Vikings hjemmeside: www.ik-viking.dk

Mellem Os i Viking Atletik


juli / august 2012

ORD FRA VORES FORMAND

I ønskes alle en rigtig god, lang og varm sommer. Forhåbentlig med masser af sol, ingen vind

og høje temperaturer. Og så lidt regn ind i mellem til jordbærerne.

Årets sommeraktiviteter er kommet rigtigt godt i gang. Vi har fået afviklet de første af årets

sommermotionsløb. Firmastafetten, Mandeløbet, Børneløbet og Fredensborgløbet. Der er en

tendens til, at der er færre deltagere end ellers i de forskellige events. Ikke kun Viking Atletiks

løb men også alle andre idrætslige og kulturelle begivenheder spores denne afmatning i. Hvad

det skyldes ved jeg ikke. Men det er jo nok de udsving der helt naturligt er. Alting går jo som

bekendt i bølger.

Vi kan i hvert fald se, at der er flere og flere der løber. Vi har her i foråret rundet 900

medlemmer og den seneste undersøgelse af folks idrætsvaner viser, at 31 procent af den

voksne danske befolkning løbetræner regelmæssigt. Der står noget om undersøgelsen

på www.dourun.dk. Der kan du læse mere. Men det er rigtigt mange – Danmarks største

fritidsinteresse.

Så vi skal ikke klage – hvilket vi da heller ikke gør. Vi holder status Que på de fleste af vores

løb med nogle få procents udsving. Firmastafetten havde heldigvis flere deltagere end sidste

år. En af forklaringerne til udsvingene er, at der jo er rigtigt mange løb på øen. Kun godt, da

den geografiske spredning af dem gør, at flere og flere samlet set løber et motionsløb i løbet

af året. Og det er jo positivt. Så man skal nok ikke hænge sig i, at der kommer færre til de

enkelte løb.

Heldigvis er Etape Bornholm jo igen i år udsolgt. Så den begivenhed der betyder mest for

vores økonomi er sikret – samtidig med, at vi kan få noget rigtigt godt idræt at se. Og igen

blive eksponeret i stor stil via de bornholmske medier. Det er dejligt. Har du i øvrigt set TV2

Bornholms nye løbemagasin ”Løberen”. Knald godt program. Det kan anbefales.

Jeg vil her takke alle frivillige hjælpere i klubben for jeres indsats. Det er fantastisk flot et

arbejde I gør. Uden jeres indsats ville vi ikke kunne lave idræt eller events. I er grundlaget for,

at jeres kammerater kan dyrke idræt. Tak til trænere og ledere – vejvisere, tidtagere og alle

andre, der får klubben til at fungere. Helt frivillig og ulønnet – oven i købet må mange tage

penge med hjemmefra, for at hjælpe klubben. Det er helt unikt.

Vi ses derude. Hold jer orienteret via vores hjemmeside eller via vores lokale Dagblad

Bornholms Tidende. Tidende er altid med når vi laver vores arrangementer og via bl.a.

Firmastafetten, Almindingsløbet og Grand Prix serien støtter de idrætten på Bornholm. Blot en

af mange gode grunde til, at abonnere på Bornholms Tidende.

God sommer.

Claus Clausen

Mellem Os i Viking Atletik


Nyhedsbrev fra Viking Atletik

Jeg skal minde om, at begyndertræningen har en

facebookside.

Søg på Viking-

Begynderløbetræning 2012

Begyndertræningen er nået til

14 minutters løb ialt. Så nye kan

stadigvæk nå, at slutte sig til

træningen.

Claus Clausen

juli / august 2012

Zoneterapi – ved fx migræne, smerter, hedeture m.m

Hypnose – ved fx angst, rygestop, flyskræk, fobier m.m.

Vægttab – alt er tilladt; varigt vægttab ved at få hjernen med

Kontakt Henrik Svendsen

tlf. 3074 6740 (bedst ml. 8,00 og 8,30)

www.slapbareaf.nu

På vores hjemmeside kan du tilmelde dig Nyhedsbrev fra Viking Atletik. Hjemmesiden

opdateres jævnligt med alle mulige oplysninger om klubben – store og små informationer,

vigtige nyheder, gode tilbud, resultater, indbydelser og så videre. Når der en gang i mellem

kommer nyheder af særlig betydning, udsendes der en nyhedsmail. Der er allerede over 700

af

klubbens medlemmer og andre, der er modtagere af vores Nyhedsbrev.

Gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dig Nyhedsbrev. Det gør du på forsiden, ved at skrive

dit navn og din email.

Bemærk at ikke alle ændringer/nyheder på hjemmesiden udsendes som nyhedsbrev. Alle

oplysninger

om klubben kan findes på siden www.viking-atletik.dk

Mellem Os i Viking Atletik


Dyrk fitness i Viking Atletik

juli / august 2012

Fitness er et tilbud, som alle medlemmer af Viking Atletik kan benytte sig af. Og i den

forbindelse skal det nævnes, at alle kan blive medlem af Viking Atletik. Der er altså ikke noget

krav om, at du samtidig skal deltage i løbetræning, springe højdespring eller kunne kaste en

diskos. Der er nogle enkelte få regler/begrænsninger, men dem kan du læse om på vikingatletik.dk

Der er god plads i lokalet. Især

om morgenen, formiddagen

og før og efter middag. Vi har

ca. 25 arbejdsstationer og

alle muskelgrupper kan blive

trænet. Mellem 16:00 og 18:00

(vinterhalvåret) er der lidt pres på.

Men stadigvæk god plads. Om

aftenen er der også god

plads.

Foruden kontingentet på 500 kr. om

året, skal man betale 300 kr. for et

kalender år, hvis man

ønsker at gøre brug af dette tilbud.

Det er billigt. For kun 800 kr. (inklusiv

alt) om året, får man

fri adgang fra kl. 06:00 om morgenen til 23:00 om aftenen alle ugens 7 dage.

Når man tilmelder sig, betaler man 300 kr. for et nøglekort, instruktion, tilmelding til fitness m.v.

– resten af indeværende kalenderår er gratis. Derefter betales 300 kr. i starten af det nye år.

Altså foruden kontingentet.

Der holdes løbende intro-møder. Se datoer på vores hjemmeside – og meld dig til Miriam på

fitness@viking-atletik.dk. Så er du i gang. Kender du nogen der kunne tænkes at deltage – så

må duda godt lade et ord falde….

Claus Clausen

HUSK - ingen tirsdagstræning i uge 30

På grund af Etapen er der ingen fællestræning tirsdag den 24.

juli. Det gælder også for begyndertræningen, hvor der altså

ikke møder trænere op den dag.

Mellem Os i Viking Atletik


juli / august 2012

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER!

• Lone Pedersen

• Gitte Munk

• Lisa Landt Ibsen

• Linda Andersen

• Bjørn Hansen

• John Ottesen

• Iben Schou Ottesen

• Birgit Munk

• Rene Falandysz

• Inger Rasmussen

• Anne Kornbro

• Svend-Ib Jeppsen

• Lone Nielsen

• Vivi Vang

• Lotte Andersen

• Maiken Sonne Holst

• Jane Sønnersgaard

• Pia Olsen

• Mie Tranberg Olsen

• Jan Hansen

• Else Færge

• Jens-Peter Jørgensen

• Marianne Tranberg

• Winnie Rasch

• Stine Flade

• Rebecca Poulsen

• Sofie Flade

• Susanne Mattsson

• Brian Mattsson

• Jonas Braun Mattsson

• Laura Braun Mattsson

Vigtig information om kontingent

Vi er glade for, at vi har mange medlemmer. Men vi har også stor forståelse for, at nogen

engang i mellem vælger at forlade os. Ingen problemer i det. Men husk nu, at give kassereren

besked.

Det er frivillig og ulønnet arbejdskraft, der ligger bag alle jobs i klubben. Når man blot undlader

at betale kontingentopkrævningen, bliver der sendt påmindelse ud –ofte flere gange. Det er ret

omfattende og den tid kunne ligeså godt anvendes på udvikling af klubben. Man er ikke

medlem i en afgrænset periode, men altid indtil man giver besked. Så husk – giv Keld besked.

Navn og telefon, email mv. står foran i Mellem Os eller kan ses på hjemmesiden.

Alle opfordres også til, at tilmelde kontingentbetalingen til PBS. Det letter også den

administrative byrde betydeligt –både for kassereren og for jer. Der er mange der glemmer

at indbetale kontingentet. Det giver en del ekstra arbejde til Keld, tid der kunne bruges mere

fornuftigt.

Til sidst: Kontingentet er fortsat kun 125 kr. i kvartalet.

Claus Clausen

Mellem Os i Viking Atletik

• Kristine Kofod

• Sukanya Phualek

• Mei Knudsen

• Feriza Rakovió

• Susanne Andreasen

• Majbrit Jensen

• John Tøt

• Jeppe Lotz Juul

• Marianne Lotz

• Karina Samson Hansen

• Vivian Sørensen

• Maja Lassen

• Maria Andersen

• Gitte Erlandsen

• Agnete Aabye Dam

• Erik Mogensen

• Lis Hjorth Pihl

• Malene Sommer

• Elma Sabanovic

• Kai Lund

• Lamija Dlakic

• Carmen Ekvall

• Sebastian Themsen

• Rie Kjær

• Nathalie Weisz

• Malou F. Marker

• Monique F. Marker

• Alexander F. Marker

• Mille Schou Ottesen

• Christina Gjermandsen Jensen


Fællesrejse til Eremitageløbet 2012

Bemærk hjemkomsttidspunktet!

Afrejse: Søndag, den 7. oktober 2012, kl. 6.30

Hjemkomst: Søndag, den 7. oktober 2011, kl. 21.50

Mødested og tid: Meldes ud på hjemmesiden, så hold øje der!

juli / august 2012

Bemærk venligst: Da det er motionsudvalget der arrangerer fællesrejsen, er turen kun for

aktive medlemmer over 18 år.

Vi rejser med bus via Rønne – Ystad med Leonora Christina t/r.

Viking betaler størsteparten af udgiften til transport frem og tilbage. Aftensmaden (et krav for

at vi kan reservere pladser på færgen) koster 99 kr.

Anden rejsemåde er Viking uvedkommende.

Sanne og John sørger for skovfrokost, som kan nydes mod en betaling på 51 kr. Det er

frivilligt om man vælger dette tilbud.

Spørgsmål kan rettes til Per Olsson på tlf. 5695 8070, mobil 2347 5573, eller via mail:

perbrand@mail.dk.

Brugerbetalingen er på:

Transporten alene 150 kr.

Aftensmad/pladsreservation på færgen 99 kr.

Skovfrokost 51 kr.

I alt for det samlede tilbud 300 kr.

Ikke-medlemmer (hvis ledige pladser) betaler 300 kr. oveni prisen.

Hvis man kun skal med hjem/ud til/fra Bornholm, dvs. den ene vej, er brugerbetalingen stadig

ovenstående.

Tilmelding senest den 23. september 2012 til kontoret på tlf. 2371 3535 eller på

hjemmesiden.

Den samlede betaling sættes ind på konto i DiBa bank: 6060-5552045 senest den 24. sept.

2012.

Husk at oplyse navn.

Husk: Du skal selv tilmelde dig løbet (startnumrene bliver hurtigt udsolgt!) – se yderligere på

www.elob.dk. Har du et nummer, som du ikke skal bruge, så sæt det evt. til salg på vores

hjemmeside).

Motionsudvalget

Mellem Os i Viking Atletik


TILLYKKE MED DAGEN!

juli den 01. Doris Bendtsen 65

den 05. Lasse Jensen 60

den 09. Ann-Mari Tolstrup 50

den 12. Bente HolmPedersen 60

den 20. Ketty Christensen 65

Per Lund Hansen 50

den 23. Tommy Bøgh Thomsen 50

den 27. Bent Boldemann 75

den 29. Mette Holm Hansen 50

den 30. Jesper Jensen 50

den 31. Lone Kjøller Borby 50

august den 02. Kirsten Tjørnholm 50

den 04. Bente Nørskov 70

den 06. Bente Olsson 60

den 08. Kurt Rasmussen 65

den 10. Benthe Pedersen Lund 50

den 18. Grethe Borg Thorsen 65

den 27. Jørn Christensen 65

den 30. Jim Andersen 50

juli / august 2012

Hammershus Fairtrade concert 2012

På hovedscenen: Nik & Jay, Medina, Tim Christensen and the Damn Crystals, Mzungu Kichaa

feat. Karen Mukupa og Al Agami + mange flere.

Ønsker du at købe fairtrade billetter til Hammershuskoncerten den 20. juli, kan disse købes

i klubhuset på hverdage mellem 9 og 12. Dog kun mod betaling af Dankort. Prisen er nu

275 kr. – men du sparer en del i forhold til, hvis du køber dem på nettet eller ved indgangen.

Billetterne sælges kun til medlemmer til denne lave pris, da klubben ønsker at støtte det gode

formål er prisen lavere end normalt.

Kontoret vil ikke være bemandet hver dag. Der kommer jo som bekendt en del løb i sommer,

så der kan være dage, hvor kontoret har lukket og arbejdet er flyttet ”ud i marken”. Ring 23 71

35 35 før du kører derop. Så ved du, at jeg er der.

Claus Clausen

Mellem Os i Viking Atletik


Begyndertræning

TRÆNING TIL ALMINDINGSLØBET

juli / august 2012

Varm op til kold is.

Den 4. juli løbes det store sommermotionsløb, SOFT ICE LØBET. Det foregår i Gudhjem og

her skal alle selvfølgelig med. Sidste år deltog næsten 1100 løbere.

Du får soft ice, vand, og flødebolle – og en stor oplevelse på en flot og spændende rute.

Vi ses i Gudhjem onsdag den 4. juli.

Læs mere om løbet på vores hjemmeside.

Claus Clausen

Begyndertræningen har haft stort fremmøde af løbere næsten hver eneste træningsdag. Det

er rigtig flot og vil hjælpe jer til at nå målet! Det er dog vigtigt at holde gang i træningen, derfor

bør du så vidt muligt fortsætte træningen i din ferie. Holder du 3 ugers ferie fra løb på denne

tid, bliver det vanskeligt at følge med, når du kommer igen. Selvtræning er en mulighed, og

løbesko og –tøj er en legal del af rejsetasken. Fra med den 7. august foregår TIRSDAGS

træningen i Almindingen. Den starter kl. 18.30. Torsdag, lørdag /søndag er uændret. Snak

med din træner om eventuelt fælles transport til Almindingen. Vi følger løbeprogrammet for om

tirsdagen og løber kun den distance, som passer med den angivne tid. Altså ikke 8 km – men

kun det vi også gør i Nordskoven.

Der er enkelte af holdene der ikke ændre træningssted, men fortsætter i Nordskoven om

tirsdagen. Hør med din træner, hvad dit hold gør.

Træningsprogram for august og september bliver individuel fra hold til hold. Dette oplyses

også af trænerne på de enkelte hold – så tag fat i dem.

Claus Clausen

Også i år arrangerer Viking Atletik og Bornholms Tidende træning til Almindingsløbet. Den

foregår fra og med den 7. august kl. 18:30 - med start fra David Statuen. Bemærk at vores

tirsdagstræning i perioden bliver flyttet til Almindingen. Har du problemer med transport til

Almindingen, så taler vi om det til træningen – så finder vi en samkørselsordning.

Men lige for at understrege – DER ER IKKE TRÆNING OM TIRSDAGEN VED BLYKOBBE

EFTERSKOLE MELLEM DEN 2. AUGUST og 13. SEPTEMBER (begge dage inkl.).Men der

er træning som normalt om torsdagen, lørdagen og søndagen (sidstnævnte for begyndere).

Og så ingen regel uden undtagelse. Enkelte hold til begyndertræningen fortsætter i skoven om

tirsdagen kl. 16:40. Men det aftaler man på hvert enkelt hold. Så hør med din træner.

Claus Clausen

Mellem Os i Viking Atletik


juli / august 2012

Invitation til banestævne på Rønne Stadion Nord.

Onsdag den 22. august kl. 18.30

Stævnet laves som ”ABC-stævne”, hvor man konkurrerer på tværs af alder og køn.

Kom til en lille konkurrence og få tider og længder taget og opmålt, her er mulighed for at nye

atleter og dem der ellers ikke kommer til stævne, for at prøve et atletikstævne.

Dette er det sidste af tre stævner i 2012.

De enkelte resultater vil fremgå ved opslag på stadion samt af Viking Atletiks og DAF´s

hjemmesider www.viking-atletik.dk og www.dansk-atletik.dk

Der konkurreres i nedenstående øvelser:

• 100 meter, 400 meter og 800 meter løb

• Lændespring med 3 forsøg

• Diskoskast med 6 forsøg

• Kuglestød med 3 forsøg

• Spydkast med 3 forsøg

• 4 x 100 meter og eller 4 x 400 meter stafetløb

Bemærk: Tilmelding til stafethold. Vi laver stafetløb efter hvor mange tilmeldinger der er.

Har du lyst til prøve at løbe på et stafethold, skal du ved tilmelding krydse af på blanketten

for deltagelse, vi vil så sætte holdene sammen på bedste måde. I er også velkommen til at

tilmelde et helt hold.

Alle kan deltage uanset alder og køn, ingen klubkrav, der opkræves ikke startpenge.

Klubmedlemmer skal møde i klubdragt.

Tilmelding: På Viking Atletiks hjemmeside www.vikingatletik.dk

eller Mogens Kjær 56950689.

Bemærk: Atleterne kan max. deltage i 2 øvelser, samt et

stafetløb.

Tilmelding senest onsdag den 15. august kl.20.00

Eventuelle spørgsmål rettes til: Mogens Kjær lkmk@mail.

tele.dk 56950689

Viking Atletik

Banestævneudvalget.

Mellem Os i Viking Atletik


Svømning i Viking Atletik

juli / august 2012

Som I alle ved, så er svømning også et tilbud i Viking Atletik. Hver mandag i vinterhalvåret, har

vi Svømmehallen fra kl. 20:00 til 21:00 . Mere om dette tilbud i det kommende ‘Mellem Os’.

Vi har en frivillig til at hjælpe os som bassinvagt. Sammen med den livredder der er i

hallen, gør, at der kan være 60 personer i hallen på en gang. Men vi bliver nødt til at have

backup. Vil du tage bassinvagt prøven og hjælpe klubben om mandagen fra 2. oktober, så giv

mig en melding. Måske du har prøven i forvejen?.

Claus Clausen

formand@viking-atletik.dk

Senior, veteran, motion og elite.

Løbetræning i sommerhalvåret

• Tirsdag og torsdag er der start fra Atletikkens Hus på Rønne Stadion Nord kl. 16:30,

opsamling kl. 16:40 ved Bornholms Efterskole

• Lørdag start fra Bornholms Efterskole kl. 13:30

• Søndag: 10:00 (begyndertræning) ved Efterskolen

• Torsdag kl. 09:00 (begyndertræning) ved klubhuset på Rønne Stadion

Kontaktperson:Poul Sørensen tlf. 5695 5840

Cykeltræning fra Rønne Stadion (klubhuset) om mandagen kl. 17:00

Idrætsmærke.

• Mandage: fra kl. 18:00 – 19:00

Kontaktperson: Poul Sørensen tlf. 5695 5840

Løbetræning for børn/unge indtil og med 13 år:

• Torsdag kl. 15:00 ved Efterskolen.

Kontaktperson: Jan Jensen tlf. 56 95 94 74

Mellem Os i Viking Atletik


juli / august 2012

Udendørstræning i atletik for børn, ungdom/seniorer på Rønne station nord

Børn fra 5 - 12 år.

• Mandage: 16:00 – 17:00

• Onsdage: 16:00 – 17:00

Kontaktperson: Jan Jensen tlf. 56 95 94 74

Ungdom fra 13 - 22 år

• Mandage: 17:00 – 19:00

• Onsdage: 17:00 – 19:00

Kontaktperson: Preben Mortensen, tlf. 56 95 08 22

Løbetræning (mellem - lang) alderen 13 - 22 år

• Onsdage: 17:30 – 19:00

Kontaktperson: Michael Ovesen tlf. 21 74 13 69

STAVGANG

MANDAGE kl. 09.30. Kontaktperson: Kirsten Madvig, tlf. 56 95 55 58

For øvede, der gås langt i rask tempo (ca. 2 timer)

TIRSDAGE kl. 10.00. Kontaktperson: Alice Plum, tlf. 56 95 46 53

For begyndere øvede og motionister. Stave kan lånes de første gange.

ONSDAGE kl. 15.45. Kontaktperson: Kirsten Madvig, tlf. 56 95 55 58

For lidt øvede og øvede.

TORSDAGE kl. 10.00 Kontaktperson: Erna Hansen, tlf. 56 95 21 85

For begyndere, øvede og motionister. Stave kan lånes de første gange.

Træning starter fra ”SNEGLEHUSET” ved Blykobbe Efterskole

i Nordskoven med mindre andet er opgivet.

Mellem Os i Viking Atletik


Onsdag den 4. juli - Start: Gudhjem Havn

KOMMENDE LØB

juli / august 2012

Soft Ice Løbet GP voksen (kl. 19:00) 6,9 km., børn (kl. 19:04) 1,3 km.

Fredag den 6. juli - Start: Sportspladsen Vestre Sømark

Bakkaløbet GP Børn (kl. 18:15) 2,6 km. , voksne (kl. 19:00) 5,6 km.

Onsdag den 11. juli - Start: Nexø Torv

Nexø Gadeløb GP Børn (kl. 18:30) 2 km. , voksne (kl. 19:00) 5 km.

Torsdag den 19. juli - start Hammershus

Fairtradeløbet - kl. 18:30 3,1 eller 6,5 km.

Fredag den 20. juli - Start: Snogebæk Havn

Snogebæk-løbet Børn (kl. 17:30) 2,5 km. , voksne (kl. 18:00) 5 km.

ETAPE BORNHOLM

Mandag den 23. juli - Start: Hasle Røgeri

Voksne (kl. 18:30) 10 km., Børn (kl. 18:35) 3,4 km.

Tirsdag den 24. juli - Start: Dueodde Fyr

Voksne (kl. 18:30) 5,8 km.

Onsdag den 25. juli - Start: Hareløkkerne, Almindingen

Voksne (kl. 18:30) 7,9 km., Børn (kl. 18:35) 2,9 km.

Torsdag den 26. juli - Start: Hammerhavn

Voksne (kl. 18:30) 8,5 km.

Fredag den 27. juli - Start: Rønne Stadion Nord

Voksne (kl. 18:30) 10 km., Børn (kl. 18:35) 4,2 km.

Torsdag den 2. august - Start: Onsbæk

Onsbækløbet GP Børn (kl. 18:15) 2,4 km. , voksne (kl. 19:00) 4,6 km.

Fredag den 3. august - Start: Åkirkeby Torv

Sportiganløbet Børn (kl. 19:00) 3 km, Voksne (kl. 19:45) 5,8 km.

Torsdag den 9. august - Start: Pakhuset, Svaneke

Pakhusløbet GP Børn (kl. 18:30) 2,2 km. , voksne (kl. 19:00) 6 km.

Torsdag den 16. august - Start: Rønne Stadion Nord

BM 3000 m (kl. 18:00)

Mandag den 20. august - Start: Rønne Stadion Nord

BM 5000 m (kl. 18:00)

Onsdag den 22. august - Rønne Stadion Nord

Atletikstævne kl. 18:30 (læs om det i bladet)

Mellem Os i Viking Atletik


juli / august 2012

Mellem Os i Viking Atletik

More magazines by this user
Similar magazines