Nr. 1/05 samlet - Dansk Sportsmedicin

dansksportsmedicin.dk

Nr. 1/05 samlet - Dansk Sportsmedicin

20

Informationer

IFSP Guideline on Doping

af Bente Andersen, FFI uddannelses- og kursusudvalg

Fagforum for Idrætsfysioterapi er medlem

af the International Federation of

Sports Physiotherapy (IFSP). IFSP er

anerkendt af World Confederation of

Physical Therapy (WCPT) som en

”subgroup”, repræsenterende medlemslandenes

nationale idrætsfysioterapi-organisationer.

IFSP har som hovedformål

at sikre det bedste tilbud om

fysioterapi til idrætsudøvere i alle aldre

på alle niveauer samt fremme idrætsfysioterapien

ved hjælp af speciel uddannelse,

forskning, praksis og klinisk specialisering.

IFSPs intentioner er også at

være den internationale resurse for

idrætsfysioterapeuter, at fremme

idrætsfysioterapi i den Internationale

Olympiske Komite (IOC), den Internationale

Paralympiske Komite (IPC), de

Internationale Specialforbund (Ifs) og

andre professionelle organisationer.

I november 2004 blev IFSP’s medlemslande

enige om at vedtage ”IFSP

Guideline On Doping”.

World Anti-Doping Code

Betydningen af anti-doping regler er

blevet anerkendt globalt, hvilket har

medført World Anti Doping Code

(WADC), som er et verdensomspændende

anti-doping reglement. Det er

det første internationale dokument, der

indeholder retningslinier som giver

støttepersonale, herunder idrætsfysioterapeuter,

mulighed for at handle

overfor idrætsudøvere, der overtræder

anti-doping reglerne.

For at sikre, at alle idrætsfysioterapeuter

er indeholdt i de globale antidoping

regler, er nærværende retningslinier

baseret på WADC for at fremme

ensretningen og uddannelsen af

idrætsfysioterapeuter på dette område.

DANSK SPORTSMEDICIN • Nr. 1, 9. årg., JANUAR 2005

Hvis der opstår uenigheder eller konflikter,

skal den officielle og originale

engelske tekst af WADC benyttes til at

hjælpe med forståelsen og fortolkningen

af bestemmelserne i nærværende

retningslinier.

Støttepersonalet bør ifølge WADC:

* Have kendskab til og følge alle

antidopingpolitikker og regler, der er

indført i henhold til WADC, og som

gælder for vedkommende eller de

idrætsudøvere, som de arbejder for.

* Samarbejde i forbindelse med prøvetagning

af idrætsudøvere.

* Påvirke idrætsudøveres værdier og

adfærd med henblik på at skabe en

holdning til antidoping.

The World Anti-Doping Program er

baseret på WADC, der er et almengyldigt

dokument. Hovedformålet med

WADC er at fremme anti-doping indsatsen

ved hjælp af en universel harmonisering

af væsentlige anti-doping

elementer. Mere specifikt er formålet at

beskytte idrætsudøverens fundamentale

rettigheder til at deltage i doping-fri

sport og på denne måde fremme sundhed,

retfærdighed og rimelighed for

idrætsudøvere i hele verden. Yderligere

er WADC udviklet for at sikre en

harmoniseret, koordineret og effektiv

anti-doping indsats på internationalt

og nationalt niveau, herunder kan

WADC benyttes både som afskrækkende

middel og som generel forebyggelse

mod doping. Hensigten med WADC er,

at den skal være specifik nok til at kunne

opnå fuld harmonisering på områder,

hvor ensretning kræves, men også

generel nok på andre områder for at tillade

fleksibilitet med hensyn til implementeringen

af anti-doping principper,

man er enige om.

Formål

Baseret på WADC, er hovedformålet

med retningslinierne at idrætsfysioterapeuterne

skal uddannes i og informeres

om deres ansvar og forpligtelser

med hensyn til doping. Reglerne skal

forebygge at der opstår problemer for

idrætsfysioterapeuter, som bliver involveret

i idrætsudøveres dopingforseelser.

Ligeledes skal retningslinierne

sikre et vist niveau i idrætsfysioterapeuters

profession. Et andet formål er

at sikre, at idrætsfysioterapeuter, som

IFSP repræsenterer, er opmærksomme

på de handlemåder, der er tilladte eller

ikke tilladte, når de behandler eller ledsager

idrætsudøvere. Retningslinierne

skal hjælpe til uddannelse i dopingproblemer

og skal lette følgerne, hvis reglerne

overskrides.

FFI-regi

Retningslinierne vil i fuldt omfang indenfor

et kort tidsrum blive lagt på

FFIs hjemmeside i en oversat version.

FFIs Uddannelses og Kursusudvalg

(UKU) arbejder i samarbejde med Anti

Doping Danmark på at få udbygget

undervisningen i WADC – også ud

over det, som vi allerede har på vores

kursus ”Idrætsrelaterede emner”. Dette

vil sikre alle FFI-medlemmer den bedst

mulige viden om regler og procedurer.

Kontaktadresse:

Bente Andersen

Mail: bente.andersen@kbhfys.dk

More magazines by this user
Similar magazines