ek-nyt/mar. '04 - Foreningen af Erhvervskvinder

erhvervskvinder.dk

ek-nyt/mar. '04 - Foreningen af Erhvervskvinder

- Nyt

Århus marts 2007

AFBUD

Velkommen

på Varna Palæet i Marselisborgskoven

Onsdag d. 14. marts

Fremmøde kl. 18.15

Ordinær generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

- til ovenstående arrangement skal ske til Dorte Hansen mandag

d. 12. marts senest kl. 18.00 på e-mailadressen:

ekmde@yahoo.dk - har du ikke mulighed for at maile, så ring på

tlf. 2984 5398 og indtal din besked på telefonsvareren.

Ved manglende afbud, opkræves et gebyr på 150 kr


Bobler fra bestyrelsen

Kære alle

Nu nærmer tiden sig for vores generalforsamling og

vi beder derfor venligst om, at de af jer der endnu

ikke har betalt kontingent, indbetaler dette hurtigst

muligt.

Som noget nyt har vi indført café-møder for nye

medlemmer. Nye og gamle medlemmer mødes på

forskellige caféer rundt omkring i byen for at blive

"rystet" sammen.

Dels for at de skal lære hinanden at kende og dels

for at nye medlemmer ikke skal stå med følelsen af

at være "Palle alene i verden" til vores store netværksaftener.

Vi har ligeledes besluttet, at vi skal udnytte vores tid

noget bedre og lære hinanden bedre at kende, så

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2007

Punkt 1: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Bente

Yde Nissen

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere

Punkt 3: Bestyrelsens beretning – beretningen er

udsendt

Punkt 4: Fremlæggelse af foreningens reviderede

regnskab til godkendelse - Vibeke Mikkelsen

Punkt 5: Fremlæggelse af bestyrelsens budget for

igangværende regnskabsår

Punkt 6: Fastlæggelse af kontingent for det

kommende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

kr. 1.000,- årligt

Punkt 7: Indkomne forslag

Fra Helle Hoffmann, forslag til effektivisering

af netværk

Punkt 8: Valg af formand

Jonna Lassen er ikke på valg og fortsætter

Nye medlemmer - velkommen til

Pia Westphall Skadhede

Titel: Socialrådgiver/kogekone

Ansvarsområde:

Kogekone med speciale i let, velsmagende

kvalitetsmad.

22.03.1962

fremover vil der derfor være korte indlæg fra "netværksgrupperne"

(de fortæller på skift hvor langt de

er, om gruppens tilgangsforhold, hvilke aktiviteter de

har gang i etc). Derfor vil vi gerne henstille til, at al

betaling og registrering til arrangementerne sker

mellem 18.15 og 18.30, så vi umiddelbart derefter

kan gå til bords og starte.

Vores EK konference i Århus 2009 bliver den første

lørdag i oktober, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Med venlig hilsen

Bettina

Punkt 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bettina Jørgensen og Dorte Elena Hansen

er ikke på valg og fortsætter.

Liselotte Christensen, Karin Buhl og Inge

Køster er på valg og vil gerne fortsætte en

periode mere. Vibeke Mikkelsen er på valg og

ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler i

stedet Gritt Nørgaard

Punkt 10:Valg af 2 suppleanter

Inge Margretne Gram er ikke på valg, men

ønsker at stoppe af personlige grunde.

Bestyrelsen anbefaler Pernille Wendel Mehl

og Birgit Blak

Punkt 11: Valg af 1 revisor og min. 1 suppleant,

Bestyrelsen anbefaler Birgit Møller

Eventuelt

Ellen Jessie Hald Esmann

Titel: Direktør

Ansvarsområde:

HR, seminarer, kurser, rekruttering,

personlig udvikling

04.01.1951


Af Karin Buhl Slæggerup

- Århus

Referat af sidste møde

Under rammerne af de statelige og imponerende

Danske Bank lokaler mødte hen ved 50 forventningsfulde

erhvervskvinder op til en aften i realkreditten,

pensionen og juraens navn. Værten ved aftenens

arrangement var vores eget medlem Anna

Marie Ringive og Realkredit Danmark. Og det blev

en aften hvor vi alle skulle blive meget klogere, men

måske også en anelse mere forvirrede.

Aftenen blev indledt med en særdeles lækker buffet,

hvor der var mad og vin i rigelige mængder og

som blev rundet af med en udsøgt Tiramisu. Mætte

og glade kunne vi så læne os tilbage til et intensivt

program for aftenen. Programmet indeholdt følgende

emner:

Valg mellem kredittyper og boligprisernes udvikling

v/Anna Marie Ringive

Pension v/Jane Bak Aagaard

Juridiske forhold v/Bente Yde Nissen

Anna Marie indledte med en kort introduktion til Realkredit

Danmark, der er en del af Danske Bank

koncernen. Herefter fik vi et lynkursus i realkredittens

muligheder og lånetyper samt udviklingen i boligpriserne

og renter de seneste ti år. Renteudviklingen

har ændret sig markant de seneste ti år med

kraftige rentefald, der har dog været mindre rentestigninger

i 2006 og forventninger til en lille stigning

i 2007. De kraftigt stigende boligpriser har været

under kraftig indflydelse af den lave rente samt lån

med afdragsfrihed. Dette har haft en stor indflydelse

på boligpriserne, der som bekendt har gennemgået

væsentlige stigninger også. Dog tyder

markedet på en vis stabilisering p.t. Anna Marie

gennemgik de forskellige lånetypers fordele og

ulemper, og det vil være for omfattende at beskrive

det her. Det er imidlertid muligt at få Anna Maries

præsentation, og denne kan rekvireres på www.erhvervskvinder.dk

under EKNyt marts. Opsummerende

kan det dog konkluderes, at der er såvel fordele

som ulemper ved alle lånetyper, og at man skal

gøre op med sig selv, hvilken risiko man foretrækker.

Herefter overtog Jane Bak Aagaard præsentationen

med spørgsmålet ”Kender du dine/jeres pensionsforhold”

samt det ganske glimrende citat:

”Penge er et fortræffeligt middel til at holde alderdommen

ud”. Jane gav os et lynkursus i skat og

overvejelserne om, hvorvidt man skal sætte sin opsparing

i ejendom eller pension. Janes præsentation

kan ligeledes rekvireres på www.erhvervskvinder.dk.

Janes konklusion på oplægget var dog,

at det kan anbefales at spille på flere heste og dermed

ikke kun satse på pension eller ejendom. Der

har været en tendens til at investere primært i fast

ejendom, men af skattemæssige hensyn er det

langt bedre at fordele midlerne.

Bente Yde Nissen rundede aftenen af med et følsomt

emne som arv og testamenter og gav os alle

stof til eftertanke. Ens beslutninger omkring arv og

testamenter afhænger naturligvis meget af ens

økonomiske og personlige forhold, og ikke mindst

ens indstilling til økonomi.

Der er mange overvejelser at gøre sig, specielt hvis

man er samlevende med fælles børn og delebørn.

Der er både muligheder for særeje og fælleseje,

men valget afhænger meget af om man er lønmodtager,

selvstændig etc. Bentes primære råd i denne

forbindelse var, at man må vurdere sin situation

med passende mellemrum, idet ens forhold hele tiden

ændrer sig. Dette gælder også arveforhold i relation

til ens børn og delebørn. Der er rigtig mange

varianter og regler, også i forhold til afgifter samt

specielt hvis man er samlevende, og er man det,

var Bentes klare råd: Gift jer og sørg for at sikre hinanden

gensidigt,

Efter de mange input og mange spørgsmål fra deltagerne

kunne vi runde aftenen af, meget klogere,

men nok også lidt mere forvirrede end da vi kom. Så

derfor måtte jeg konkludere for mig selv: Jeg må

have kigget på mine pensioner og mine arveforhold

samt mine ønsker og forventninger til min pensionisttilværelse

og tage mine beslutninger ud fra det.


Nyttige oplysninger

Mødeafbud

Som medlem er man automatisk tilmeldt møderne.

Mødeafbud skal ske til den anførte adresse på forsiden

af EK Nyt - og helst på mail.

Den anførte mail-adresse er oprettet specielt til formålet

at melde afbud, den aflæses kun én gang om

måneden - og derfor kan man ikke skrive andre beskeder

til bestyrelsen.

Adresseændring

Ændring af adresse og andre vigtige ændringer såsom

email-adresser skal foregå til Karin:

karinbuhl@tua.dk

Gæstetilmelding

Gæstedeltagelse: kr. 300,-

Medlemmer skal helst tilmelde gæster senest 10

dage før mødet, så bestyrelsen har mulighed for at

sende det potentielle medlem alle relevante oplysninger

inden mødet.

Tilmelding skal ske til Inge:

ingegram@mail.dk

Arrangementudvalg

Har I interessante forslag til foredrag modtages disse

med glæde. Send en mail til Liselotte:

lich_9@hotmail.com

Netværksgrupper

Der er lige nu 7 aktive netværksgrupper i Erhvervskvinder.

dk, Århus og der er 7 mere på vej. 4 af de 7

aktive grupper er lukkede grupper, som har kørt igennem

en årrække, 3 nye netværksgrupper er så småt

skudt i gang eller på vej til at starte. Og de sidste 7 ligger

og ulmer - venter på flere netværkskvinder. At

danne netværk er en god mulighed for dig til at få udvidet

dine bekendtskaber og få opbygget og dyrket

nye muligheder. Besøg Erhvervskvinder.dk's hjemmeside,

klik ind på Århus, dernæst netværksgrupper

og se, hvad du kan bruges til og bruge. Hvis du vil vide

mere kontakt dorte@5xhansen.dk.

EK´s hjemmeside

Vores hjemmesideadresse er www.eknet.dk eller

www.erhvervskvinder.dk.

Under “medlemsområde” kan du komme ind med

brugernavn og password. Brugernavnet er det første

bogstav i dit fornavn og de 3 første bogstaver i

efternavnet. Password er det samme som brugernavnet

efterfulgt af din fødselsdato.

Eksempel: Hanne Poulsen, født den 12.

Brugernavn: hpou - password; hpou12

(enkelte personer har deres fulde fornavn som brugernavn)

Bestyrelsen

Formand

Jonna Lassen

Tlf. 4016 3239

jonnalj@yahoo.dk

Næstformand

Bettina Jørgensen

Tlf. 2016 6232

bs@match-interieur.dk

Dorte Elene Hansen

Tlf. 8944 6305

dorte@5xhansen.dk

Arrangementsudvalg

Inge Merethe Køster

Tlf. 8676 0303

ingekoester@email.dk

IT-ansvarlig

Karin Buhl Slæggerup

Tlf. 2043 7254

karinbuhl@tua.dk

Arrangementsansvarlig

Liselotte Christensen

Tlf. 2511 6290

llch_9@hotmail.com

Kasserer

Vibeke Mikkelsen

Tlf. 2364 6323

vim@fammikkelsen.dk

Suppleant

Inge Margrethe Gram

Tlf. 7582 0520

ingegram@mail.dk


Aktiviteter i foreningerne 2007

EK-ÅRHUS___________________________

14. mar.: Ordinær generalforsamling

11. apr.: Virksomhedsbesøg

hos Victoria 1+2

9. maj: Fremtidens medarbejder

EK-AALBORG________________________

12. mar.: Generalforsamling

EK-ESBJERG________________________

28. mar.: Generalforsamling

EK-HERNING_________________________

21. mar.: Generalforsamling

EK-KOLDING_________________________

20. mar.: Generalforsamling

17. apr.: Tag latteren med på arbejde

og få det meget bedre!

15. maj: Hvad bringer fremtidens

IT verden?

EK-KØBENHAVN____________________

19. mar.: Det acceptable liv

- Kys dit kaos og få harmoni?

11. apr.: Når kvinder forhandler

- en aften med Inge Storm

24. maj.: Det kraftfulde liv -

I Danmark er jeg ikke født..

en aften med Naser Khader

EK-ODENSE__________________________

14. mar.: Generalforsamling

og indlæg ved Spar Nord

EK-RINGKØBING____________________

Ikke oplyst

EK-TØNDER__________________________

26. mar.: Simple Living

30. apr.: "Viljen til sejr"

v/Arne Nielson

EK-VIBORG__________________________

ikke oplyst

More magazines by this user
Similar magazines